Centraal toegangspunt

Het centrale toegangspunt is een team binnen de afdeling Handel van de Europese Commissie, onder leiding van het hoofd handhaving voor de handel. Het centrale toegangspunt is het eerste contactpunt voor alle belanghebbenden in de EU die te maken hebben met potentiële handelsbelemmeringen in derde landen of die niet-naleving van duurzaamheidsregels met betrekking tot handel en duurzame ontwikkeling of het stelsel van algemene preferenties vaststellen.

Om u te helpen bij het vinden van uw weg, heeft het centrale toegangspunt twee klachtenformulieren ontwikkeld, een over markttoegang/handelsbelemmeringen en een over duurzaamheidskwesties — en stapsgewijze gidsen voor het invullen ervan. Voor kwesties in verband met het antidwanginstrument en voor het indienen van relevante informatie kunt u terecht bij het centrale contactpunt voor het antidwanginstrument.

Wilt u een klacht indienen bij het centrale toegangspunt? Neem contact met ons op!

Het centrale toegangspunt kan u helpen bij het opstellen van uw klacht — u kunt rechtstreeks contact opnemen met het centrale toegangspunt via trade-single-entry-point@ec.europa.eu In het kader van de prenotificatieprocedure kan het centrale toegangspunt u helpen om te beslissen of u een klacht indient en u zo nodig begeleiden bij de klachtenprocedure.

Hoe geeft het centrale toegangspunt gevolg aan klachten?

Zodra het centrale toegangspunt via de contactformulieren is ontvangen, zorgt het voor een gestroomlijnde procedure voor de beoordeling van uw klacht. Dit omvat een beoordeling van uw probleem door de relevante deskundigen bij DG Handel, in coördinatie met andere diensten van de Europese Commissie en EU-delegaties, naargelang het geval. Wanneer de beoordeling is afgerond, zal het centrale toegangspunt rechtstreeks contact met u opnemen om het resultaat en de mogelijke follow-upmaatregelen toe te lichten.

Contact opnemen

Deze pagina delen:

Snelle links