Centraal toegangspunt

Het centrale toegangspunt is een team binnen de afdeling Handel van de Europese Commissie, onder leiding van het hoofd handhaving voor de handel. Het centrale toegangspunt is het eerste aanspreekpunt voor alle belanghebbenden in de EU die te maken hebben met potentiële handelsbelemmeringen in derde landen of die vaststellen dat de duurzaamheidsregels in verband met handel en duurzame ontwikkeling of het stelsel van algemene preferenties niet worden nageleefd.

Om u te helpen bij het vinden van uw weg, heeft het centrale toegangspunt twee klachtenformulieren ontwikkeld, één over markttoegang/handelsbelemmeringen en één over duurzaamheidskwesties, alsook stapsgewijze handleidingen om deze in te vullen.

Wilt u een klacht indienen bij het centrale toegangspunt? Neem contact met ons op!

Het centrale toegangspunt kan u ondersteunen bij de voorbereiding van uw klacht — u kunt rechtstreeks contact opnemen met het centrale toegangspunt via trade-single-entry-point@ec.europa.eu In het kader van de prenotificatieprocedure kan het centrale toegangspunt u helpen om al dan niet een klacht in te dienen en u zo nodig door de klachtenprocedure leiden.

Hoe behandelt het centrale toegangspunt klachten?

Zodra het centrale toegangspunt via de contactformulieren is ontvangen, zorgt het voor een gestroomlijnde procedure om uw klacht te beoordelen. Dit omvat een beoordeling van uw kwestie door de relevante deskundigen van DG TRADE, in coördinatie met andere diensten van de Europese Commissie en, in voorkomend geval, EU-delegaties. Wanneer de beoordeling is afgerond, zal het centrale toegangspunt rechtstreeks contact met u opnemen om het resultaat en mogelijke vervolgmaatregelen toe te lichten.

Contact opnemen

Deze pagina delen:

Snelle links