Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een beginselakkoord bereikt over de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, die vanaf 1 januari 2021 voorlopigvan toepassing is. De overeenkomst creëert een ambitieuze vrijhandelszone met:

  • geen tarieven of quota voor verhandelde goederen, mits een passend bewijs van preferentiële oorsprong wordt overgelegd
  • volledige markttoegang voor diensten en overheidsopdrachten
  • solide bepalingen inzake een gelijk speelveld

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen. U kunt ook gedetailleerde informatie vinden over de tarieven, douaneprocedures en productvereisten die op uw producten van toepassing zijn op de markt van het VK en de EU.

 

Voor de handel in goederen tussen de EU en Noord-Ierland is het in het terugtrekkingsakkoord opgenomen Protocol inzake Ierland en Noord-Ierland van toepassing.

Deze pagina delen:

Snelle links