Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een beginselakkoord bereikt over de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, die vanaf 1 januari 2021 voorlopigvan toepassing is. De overeenkomst creëert een ambitieuze vrijhandelszone met:

  • geen tarieven of quota voor verhandelde goederen, mits een passend bewijs van preferentiële oorsprong wordt overgelegd
  • volledige markttoegang voor diensten en overheidsopdrachten
  • solide bepalingen inzake een gelijk speelveld

Voor de handel in goederen tussen de EU en Noord-Ierland is het in het terugtrekkingsakkoord opgenomen Protocol betreffende Ierland en Noord-Ierland van toepassing.

 

Via My Trade Assistant kunt u gedetailleerde informatie opvragen over de douaneprocedures, de oorsprongsregels en de productvereisten die gelden voor uw producten in het VK en de EU-markt.

 

Deze pagina delen:

Snelle links