Skyddstullar

Om ert företag överväger att exportera hjälper det här avsnittet till att ta reda på vilka importtullar och andra kostnader som kan uppstå. Den innehåller ingen produktspecifik information. För detta ändamål bör du använda produktsökfunktionen.

Skyddsåtgärder får vidtas om en industri påverkas av en oförutsedd, kraftig och plötslig importökning. Sådana åtgärder används mycket sällan och endast under mycket speciella omständigheter. Skyddsåtgärder kan bestå av kvantitativa importrestriktioner (handelskvoter) eller tullhöjningar. De får tillämpas på all import av produkten i fråga från alla handelspartner eller från varor med visst ursprung.

Information om EU:s skyddstullar

Information om alla avslutade och pågående undersökningar om skyddsåtgärder i EU

Dela sidan:

Genvägar