Tuettujen tuotteiden tasoitustullit

Jos yrityksesi harkitsee vientiä, tässä osiossa selvitetään, mitä tuontitulleja ja muita kustannuksia sinulle voi aiheutua. Siinä ei anneta tuotekohtaisia tietoja. Tätä varten sinun on käytettävä tuotteen hakutoimintoa.

Polkumyyntitullien lisäksi tuotteeseenne voidaan soveltaa tukien vastaisia toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä kutsutaan myös tasoitustoimenpiteiksi. Niillä kompensoidaan kauppakumppanin epäoikeudenmukaisen tuen vaikutuksia.

Tasoitustoimenpiteet voivat koostua erilaisista välineistä, mutta yleensä niihin sisältyy korotettuja tulleja. Tasoitustoimenpide voi olla arvon perusteella kannettava lisätulli tai paljoustulli. Sitä voidaan soveltaa vähimmäistuontihintana tai se voi muodostua hintasitoumuksesta, jossa viejä sitoutuu myymään tuotteen vähimmäishintaa korkeammalla hinnalla.

Tietoa EU:n tukien vastaisista säännöistä ja toimenpiteistä

Tiedot kaikista päätökseen saatetuista ja meneillään olevista tukien vastaisista tutkimuksista EU:ssa

Jaa tämä sivu: