Conarthaí rialtais lasmuigh den AE

Tá margaí oscailte idirnáisiúnta soláthair phoiblí á moladh ag an Aontas

 Tá a lán comhaontuithe idirnáisiúnta tugtha i gcrích ag an AE d’fhonn rochtain ar mhargaí soláthair idirnáisiúnta a chinntiú do chuideachtaí AE. Is é an comhaontú iltaobhach maidir le soláthar rialtais na hEagraíochta Domhanda Trádála (GPA) an ceann is tábhachtaí díobh sin.

Comhaontú Cuimsitheach 2012 na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais (GPA)

Tá Ballstáit an AE tar éis dul isteach i gComhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais (GPA). Is é seo an príomh-chomhaontú idirnáisiúnta a bhaineann le soláthar poiblí. Tá sé ilpháirtí toisc nach bhfuil gach ball den Eagraíocht Dhomhanda Trádála tar éis dul isteach ann.

Is iad seo a leanas na 19 thír eile sa Chomhaontú maidir le Soláthar Rialtais: 

An Airméin, an Astráil, Ceanada, Taipei na Síne, Hong Cong (an tSín), an Íoslainn, Iosrael, an tSeapáin, Lichtinstéin, Montainéagró, an Mholdóiv, an Ísiltír i dtaca leis an Aruba, an Iorua, an Nua-Shéalainn, an Chóiré Theas, Singeapór, an Eilvéis, an Úcráin, agus na Stáit Aontaithe.

Tá comhaltaí eile EDT i mbun caibidlíochta maidir le haontachas leis an gcomhaontú comhpháirtíochta iascaigh.

Tá dhá phríomhghné sa Chomhaontú maidir le Soláthar Rialtais

Faigh tuilleadh eolais faoi dheiseanna tairisceana tríd an tairseach comhtháite den Eagraíocht Dhomhanda Trádála (e-GPA) faoi Rochtain ar Mhargadh Soláthair an Rialtais.

Cuireann sé sin faisnéis ar fáil maidir le cumhdach, lena n-áirítear faisnéis faoi na tairseacha is infheidhme lena léirítear an luach os a chionn a bhfuil feidhm ag rialacha an CPC thar a cheann.

  • forléargas ar Chomhaontú Soláthair Rialtais na hEagraíochta Domhanda Trádála

Comhaontuithe déthaobhacha trádála

Chomh maith leis an gcomhaontú comhpháirtíochta iascaigh, cosnaíonn an tAontas deiseanna gnó do chuideachtaí Eorpacha trína chomhaontuithe trádála. Is iomaí comhaontú déthaobhach trádála ina bhfuil caibidlí maidir le Soláthar Rialtais, trína n-osclaíonn páirtithe a margaí soláthair go frithpháirteach.

I gcásanna áirithe, i gcás ina bhfuil an páirtí eile ina pháirtí sa CPC cheana féin, tá gealltanais sna comhaontuithe déthaobhacha sin a bhfuil níos mó á mbaint amach acu ná na gealltanais atá sa Chomhaontú maidir le Soláthar Rialtais.

I gcásanna eile, is ionann na comhaontuithe déthaobhacha sin agus an gealltanas frithpháirteach uathúil a bhaineann le hoscailt fhrithpháirteach na margaí soláthair.

 

Tabhair faoi deara, áfach, gur féidir le cuideachta AE tairiscint a chur isteach fiú mura bhfuil aon ghealltanas ann maidir le nós imeachta soláthair ar leith.

Ní chiallaíonn easpa gealltanais ach nach bhfuil aon teidlíocht ag an gcuideachta AE páirt a ghlacadh sa nós imeachta ar chomhchéim le tairgeoirí intíre, ach de ghnáth ní chuireann sin cosc ar an údarás conarthach tairiscintí a fháil agus a bhreithniú ó sholáthróir AE nó conradh a dhámhachtain dó.

Tuilleadh eolais faoi sholáthar poiblí i gcomhaontuithe trádála AE:

Measúnú a dhéanamh ar d’incháilitheacht chun páirt a ghlacadh i dtairiscint soláthair phoiblí choigríche

Chun a fháil amach an bhfuil tú i dteideal páirt a ghlacadh i dtairiscint soláthair rialtais ar leith lasmuigh den AE, bain úsáid as an uirlis Mo Chúntóir Trádála i gcomhair Soláthair.

Tá sé mar aidhm ag mo Chúntóir Trádála le haghaidh Soláthair cabhrú le cuideachtaí Eorpacha measúnú a dhéanamh an bhfuil siad i dteideal páirt a ghlacadh i dtairiscint phoiblí lasmuigh den Aontas Eorpach. Éilíonn an measúnú ionchur ón úsáideoir ar fhaisnéis a bhíonn ar fáil de ghnáth san fhógra tairisceana: An t-eintiteas soláthair, ábhar agus luach measta an tsoláthair.

Mar threoirthionscadal, ceadaíonn an uirlis faoi láthair measúnú a dhéanamh ar thairiscintí soláthair rialtais ó Cheanada (bunaithe ar an GPA agus ar CETAdéthaobhach araon). Beidh an chéad tír eile a bheidh le cumhdach an tSeapáin. Comhtháthófar tuilleadh tíortha san uirlis in am trátha.

Mo Chúntóir Trádála i gcomhair Soláthair

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa