An Ionstraim Idirnáisiúnta um Sholáthar Poiblí

Tá an chaomhnaitheacht sa soláthar poiblí ag dul i méid ar fud an domhain. Le deich mbliana anuas, léiríodh i staidéir go bhfuil líon na mbacainní ar sholáthar poiblí méadaithe faoi 5. Is iomaí cineál bacainní soláthair phoiblí a d’fhéadfadh a bheith ann. Is féidir leo a bheith ina bhforálacha dlíthiúla lena gcuirtear srian de jure ar rochtain ar an margadh do thairgeoir eachtrach nó is féidir leo a bheith ina gcleachtais lena laghdaítear de facto an seans go n-éireoidh le tairgeoirí eachtrannacha i nósanna imeachta soláthair phoiblí.

Áirítear an méid seo a leanas ar na scéimeanna sriantacha nó ar na bearta sriantacha a breathnaíodh go coitianta agus a glacadh i dtríú tír:

  • Riachtanais maidir le hábhar áitiúil
  • Scéimeanna tosaíochta praghsanna atá i bhfabhar tairgeoirí intíre i nósanna imeachta soláthair phoiblí
  • Srian/toirmeasc dlíthiúil ar thairgeoirí eachtracha páirt a ghlacadh i nósanna imeachta soláthair phoiblí

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi bhacainní soláthair phoiblí, tá tacsanomaíocht beart soláthair phoiblí forbartha ag ECFE lena gcuirtear srian ar rochtain ar mhargadh soláthair phoiblí an Aontais.

An bhfuil tú tar éis teacht ar bhacainn i dtríú tír?

Is féidir leat gearán faoin Ionstraim Idirnáisiúnta um Sholáthar Poiblí (IPI) a sheoladh go díreach leis an bPointe Iontrála Aonair tríd an bhfoirm ghearáin IPI.

Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn go díreach ar trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu má tá aon cheist agat nó má theastaíonn tacaíocht uait agus an gearán á sheoladh agat.

Déanfaimid measúnú ar do ghearán IPI in éineacht lenár saineolaithe. Nuair a bheidh an measúnú críochnaithe, cuirfimid toradh an mheasúnaithe in iúl duit.

Is páirtí leasmhar thú agus is mian leat faisnéis a chur isteach faoi chuimsiú imscrúdaithe IPI?

Féach an treoir maidir le tíolacadh faisnéise ag páirtithe leasmhara.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa