Starptautiskais publiskā iepirkuma instruments

Visā pasaulē pieaug protekcionisms publiskajā iepirkumā. Pēdējo desmit gadu laikā pētījumi liecina, ka publiskā iepirkuma šķēršļu skaits ir palielinājies ar 5. Šie publiskā iepirkuma šķēršļi var izpausties dažādos veidos. Tās var būt tiesību normas, kas de jure ierobežo ārvalstu pretendentu piekļuvi tirgum, vai arī tās var būt prakse, kas de facto samazina ārvalstu pretendentu izredzes gūt panākumus publiskā iepirkuma procedūrās.

Parasti novērotās ierobežojošās shēmas vai pasākumi, kas pieņemti trešā valstī, ir šādi:

  • Prasības attiecībā uz vietējo saturu
  • Cenu preferenču shēmas, kas publiskā iepirkuma procedūrās dod priekšroku vietējiem pretendentiem
  • Juridiski ierobežojumi/aizliegums ārvalstu pretendentiem piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās

Lai iegūtu plašāku informāciju par publiskā iepirkuma šķēršļiem, ESAO ir izstrādājusi publiskā iepirkuma pasākumu taksonomiju, kas ierobežo piekļuvi ES iepirkuma tirgum.

Vai esat saskārušies ar šķērsli trešā valstī?

Starptautiskā publiskā iepirkuma instrumenta (IPI) sūdzību varat iesniegt tieši vienotajā kontaktpunktā, izmantojot IPI sūdzības veidlapu.

Jūs varat sazināties ar mums tieši vietnē trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu, ja jums ir kādi jautājumi vai jums ir nepieciešams atbalsts, uzsākot sūdzību.

Mēs izskatīsim jūsu IPI sūdzību kopā ar mūsu ekspertiem. Kad novērtējums būs pabeigts, mēs Jūs informēsim par novērtējuma rezultātiem.

Jūs esat ieinteresētā persona un vēlaties iesniegt informāciju saistībā ar IPI izmeklēšanu?

Sk. norādījumus par to, kā ieinteresētās personas iesniedz informāciju.

Deklarācija par autortiesībām

Kad iesniedzat informāciju Eiropas Komisijai, jums jānorāda autortiesību deklarācija, lūdzu, pārskatiet deklarāciju par autortiesību pamatnostādnēm.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites