Akkwist pubbliku

Il-kumpanija tiegħek trid tbigħ servizzi fis-suq tal-akkwist pubbliku?

Skopri kif tagħmel offerti għal kuntratti tal-gvern, flimkien mar-regoli u l-proċeduri rilevanti.

Ivvaluta l-eliġibbiltà tiegħek biex tipparteċipa f’offerta ta’ akkwist pubbliku barranija

Biex issir taf jekk intix intitolat tipparteċipa f’sejħa għall-offerti tal-akkwist pubbliku partikolari barra mill-UE, uża l-għodda L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi għall-Akkwist.

L-assistent għall-Kummerċ tiegħi għall-Akkwist għandu l-għan li jgħin lill-kumpaniji Ewropej jivvalutaw jekk humiex intitolati jipparteċipaw f’offerta pubblika barra mill-UE. Il-valutazzjoni teħtieġ input mill-utent ta’ informazzjoni li normalment tinsab fl-avviż tal-offerta: l-entità tal-akkwist, is-suġġett u l-valur stmat tal-akkwist.

Bħala proġett pilota, l-għodda bħalissa tippermetti l-valutazzjoni tal-offerti tal-akkwist pubbliku mill-Kanada (abbażi kemm tal-GPA kif ukoll tas-CETAbilaterali). Il-pajjiż li jmiss li se jiġi kopert se jkun il-Ġappun. Aktar pajjiżi se jiġu integrati fl-għodda fi żmien debitu.

Iċċekkja L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi għall-Akkwist

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr