Investiment fl-UE

In-negozji u l-individwi jinvestu barra l-pajjiż sabiex jillokalizzaw il-produzzjoni tagħhom f’postijiet kosteffiċjenti u b’ħiliet għolja, biex jiksbu komponenti u materja prima, kif ukoll biex joqorbu lejn il-konsumaturi tagħhom. Għall-pajjiż tal-investiment, l-investiment esoġenu għandu rwol importanti u jikkontribwixxi għall-iżvilupp teknoloġiku, il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku.

Il-leġiżlazzjoni tal-UE u s-suq uniku jappoġġaw l-investimenti peress li jiggarantixxu l-libertà li jiġi stabbilit negozju, li jsir investiment f’kumpaniji u li jinġarru movimenti transfruntiera tal-kapital. Huma jiżguraw ukoll trattament ugwali u nondiskriminatorju tal-investituri fl-istati membri kollha

L-UE għandha wieħed mill-aktar reġimi miftuħa u trasparenti fid-dinja lejn investiment dirett barrani (IDB), li jagħmilha waħda mid-destinazzjoni ewlenija għall-IDB fid-dinja. Għalhekk, l-istokks tal-IDB miżmuma minn investituri minn pajjiżi terzi fl-UE jammontaw għal madwar EUR 6.295 biljun. L-investiment fl-UE jissarraf f’aċċess għal suq uniku integrat ħafna magħmul minn 500 miljun konsumatur u opportunitajiet ta’ investiment.

In-negozji u l-individwi jinvestu barra l-pajjiż sabiex jillokalizzaw il-produzzjoni tagħhom f’postijiet kosteffiċjenti u b’ħiliet għolja, biex jiksbu komponenti u materja prima, kif ukoll biex joqorbu lejn il-konsumaturi tagħhom. Għall-pajjiż tal-investiment, l-investiment esoġenu għandu rwol importanti u jikkontribwixxi għall-iżvilupp teknoloġiku, il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku.

L-UE għandha wieħed mill-aktar reġimi miftuħa u trasparenti fid-dinja lejn investiment dirett barrani (IDB), li jagħmilha waħda mid-destinazzjoni ewlenija għall-IDB fid-dinja. Għalhekk, l-istokks tal-IDB miżmuma minn investituri minn pajjiżi terzi fl-UE jammontaw għal madwar EUR 6.295 biljun.

L-investiment fl-UE jissarraf f’aċċess għal suq uniku integrat ħafna magħmul minn 500 miljun konsumatur u opportunitajiet ta’ investiment. Il-leġiżlazzjoni tal-UE u s-suq uniku jappoġġaw l-investimenti peress li jiggarantixxu l-libertà li jiġi stabbilit negozju, li jsir investiment f’kumpaniji u li jinġarru movimenti transfruntiera tal-kapital. Huma jiżguraw ukoll trattament ugwali u nondiskriminatorju tal-investituri fl-Istati Membri kollha.

Ninvestu fi Stat Membru tal-UE

Jekk tixtieq tinvesti fl-UE, hawn taħt issib il-links rilevanti għas-siti web tal-Aġenziji għall-Promozzjoni tal-Investiment tal-Istati Membri tal-UE li jipprovdu informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta’ investiment, il-passi li għandhom jittieħdu u r-regoli applikabbli.

Appoġġ għall-investituri fl-UE

Hemm għadd ta’ pjattaformi li jipprovdu gwida u assistenza lin-negozji u lill-investituri stabbiliti jew li jixtiequ jistabbilixxu ruħhom fis-Suq Uniku tal-UE, inkluż il-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom.

In-negozji u l-investituri jistgħu jikkonsultaw

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr