Strument Internazzjonali għall-Akkwist Pubbliku

Il-protezzjoniżmu fl-akkwist pubbliku qed jiżdied madwar id-dinja. Matul l-aħħar għaxar snin, studji wrew li l-għadd ta’ ostakli għall-akkwist pubbliku ġie mmultiplikat b’5. Dawn l-ostakli għall-akkwist pubbliku jistgħu jieħdu ħafna forom. Dawn jistgħu jkunu dispożizzjonijiet legali li jirrestrinġu de jure l-aċċess għas-suq għal offerent barrani jew jistgħu jkunu prattiki de facto li jnaqqsu l-possibbiltajiet ta’ suċċess ta’ offerenti barranin fi proċeduri ta’ akkwist pubbliku.

Skemi jew miżuri restrittivi osservati b’mod komuni adottati f’pajjiż terz jinkludu:

  • Rekwiżiti ta’ kontenut lokali
  • Skemi ta’ preferenza tal-prezzijiet li jiffavorixxu offerenti domestiċi fi proċeduri ta’ akkwist pubbliku
  • Restrizzjoni/projbizzjoni legali għal offerenti barranin milli jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist pubbliku

Għal aktar informazzjoni dwar l-ostakli għall-akkwist pubbliku, l-OECD żviluppat tassonomija ta’ miżuri tal-akkwist pubbliku li jirrestrinġu l-aċċess għas-suq tal-akkwist tal-UE.

Iltqajt ma’ ostaklu f’pajjiż terz?

Tista’ tniedi lment dwar l-Istrument Internazzjonali tal-Akkwist Pubbliku (IPI) direttament mal-Punt ta’ Dħul Uniku permezz tal- formola tal-ilment tal-IPI.

Inti mistieden tikkuntattjana direttament fuq trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu jekk għandek xi mistoqsijiet jew teħtieġ appoġġ meta tniedi l-ilment.

Aħna se nivvalutaw l-ilment tal-IPI tiegħek flimkien mal-esperti tagħna. Ladarba titlesta, aħna ninfurmawk bl-eżitu tal-valutazzjoni.

Inti parti interessata u tixtieq tissottometti informazzjoni fil-qafas ta’ investigazzjoni tal-IPI?

Ara l-gwida dwar is-sottomissjoni tal-informazzjoni mill- partijiet interessati.

Dikjarazzjoni dwar id-drittijiet tal-awtur

Meta tissottometti informazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea, trid tispeċifika d-dikjarazzjoni dwar id-drittijiet tal-awtur, jekk jogħġbok irrevedi d-dikjarazzjoni dwar il- linji gwida dwar id-drittijiet tal-awtur.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr