Strument Internazzjonali għall-Akkwist Pubbliku

Il-protezzjoniżmu fl-akkwist pubbliku qed jiżdied madwar id-dinja. Matul l-aħħar għaxar snin, l-istudji wrew li l-għadd ta’ ostakli għall-akkwist pubbliku ġie mmultiplikat b’ 5. Dawn l-ostakli għall-akkwist pubbliku jistgħu jieħdu ħafna forom. Dawn jistgħu jkunu dispożizzjonijiet legali li jirrestrinġu de jure l-aċċess għas-suq għal offerent barrani jew jistgħu jkunu prattiki li de facto jnaqqsu l-possibbiltajiet ta’ suċċess ta’ offerenti barranin fi proċeduri ta’ akkwist pubbliku.

Skemi restrittivi osservati b’mod komuni jew miżuri adottati f’pajjiż terz jinkludu:

  • Rekwiżiti ta’ kontenut lokali
  • Skemi ta’ preferenza tal-prezzijiet li jiffavorixxu offerenti domestiċi fi proċeduri ta’ akkwist pubbliku
  • Restrizzjoni/projbizzjoni legali għal offerenti barranin milli jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist pubbliku

Għal aktar informazzjoni dwar l-ostakli għall-akkwist pubbliku, l-OECD żviluppat tassonomija ta’ miżuri tal-akkwist pubbliku li jirrestrinġu l-aċċess għas-suq tal-akkwist tal-UE.

Iltqajt ma’ ostaklu f’pajjiż terz?

Tista’ tniedi lment dwar l-Istrument Internazzjonali għall-Akkwist Pubbliku (IPI) direttament mal-Punt ta’ Dħul Uniku permezz tal-formola tal-ilmenti tal-IPI.

Tista’ tikkuntattjana direttament fuq trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu jekk ikollok xi mistoqsijiet jew teħtieġ appoġġ meta tniedi l-ilment.

Aħna se nivvalutaw l-ilment tal-IPI tiegħek flimkien mal-esperti tagħna. Ladarba titlesta, ninfurmawk dwar l-eżitu tal-valutazzjoni.

Inti parti interessata u tixtieq tissottometti informazzjoni fil-qafas ta’ investigazzjoni IPI?

Ara l-gwida dwar is-sottomissjoni tal-informazzjoni mill-partijiet interessati.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr