Bedrijfservaring:

Cyberbeveiliging en de kring van vertrouwen

Cyberbeveiliging en de kring van vertrouwen

De cyberbeveiligingssector en de handelsovereenkomsten van de EU delen een gemeenschappelijke basis — vertrouwen! Compumatica is een familiebedrijf in Nederland dat dankzij de handelsovereenkomst van de EU naar Japan zal beginnen uit te voeren. Aangezien bedrijven overal ter wereld melding maken van een toename van cyberaanvallen, zijn het belang en de waarde van cyberbeveiligingsoplossingen noodzakelijkerwijs toegenomen. Dit is waar Compumatica bijna 30 jaar ervaring op het gebied van encryptie en netwerkbeveiliging heeft opgedaan. Dit Nederlandse bedrijf ontwikkelt, produceert en implementeert hoogwaardige beveiligingsoplossingen voor cyberbeveiligingsproblemen. 

Na een geleidelijke expansie over de Nederlandse grenzen en Europa heen, begon het bedrijf in 2015 te onderhandelen met de grootste leverancier van nutsbedrijven in Japan om computersystemen, bekend als Next Generation SCADA-technologie, te beveiligen.

Betrouwbaar ondernemingsklimaat

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan vergemakkelijkt de grensoverschrijdende handel door een cultuur van vertrouwen en een positieve sfeer voor het bedrijfsleven tot stand te brengen. NORT Van Schayik, mede-eigenaar en bedrijfsontwikkelingsmanager bij Compumatica, zegt dat Japanse bedrijven een zeer gunstig beeld hebben van Europa binnen de industrie, „we zijn een neutrale regio die zeer belangrijk is voor cyberbeveiliging”. De heer Van Schayik zegt ook dat de uitvoering van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Europese bedrijven een duidelijk voordeel heeft opgeleverd, aangezien hieruit blijkt hoe ernstig we in Europa zijn met cyberveiligheid. Volgens de heer Van Schayik waarderen Aziatische klanten deze voorzichtige benadering, die „wederzijds vertrouwen en samenwerking” doet ontstaan.

Vertrouwen is bijvoorbeeld van cruciaal belang als het gaat om netwerkprotocollen, die regels zijn die verbonden apparaten in staat stellen met elkaar te communiceren. Japan heeft zijn eigen specifiek netwerkprotocol voor de industriële sector, dat beschermd is en niet van buiten Japan kan worden binnengebracht. Het toegenomen vertrouwen tussen de EU en Japan, dat door de handelsovereenkomst wordt bevorderd, heeft er echter toe geleid dat Japan zich op dit gebied heeft opengesteld en kansen heeft gecreëerd voor EU-bedrijven zoals Compumatica.

Zakenreizen zonder problemen

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan heeft ook de samenwerking tussen de twee regio’s op het gebied van mobiliteit van personen versterkt, hetgeen Compumatica rechtstreeks ten goede is gekomen. De heer Van Schayik en zijn medewerkers reizen twee tot drie keer per jaar naar Japan om met hun klanten te onderhandelen. Daartoe hebben zij kunnen profiteren van de bepalingen van de overeenkomst tussen de EU en Japan voor zakenreizen die zakelijke bezoekers voor een kort verblijf tot 90 dagen toestaan.

Dankzij de stabiliteit van het ondernemingsklimaat kunnen bedrijven als Compumatica tijd en geld investeren in de relatie met hun Japanse klant. Vertrouwensstromen tussen Japan en de EU, aangezien beide partijen waarden delen over het belang van een uiterst zorgvuldige behandeling van gegevens. Deze positieve spiraal van stabiliteit, vertrouwen en de handelsovereenkomst tussen de EU en Japan vormen de hoeksteen van de zakelijke relatie van Compumatica op lange termijn.

Deze pagina delen:

Snelle links