Storja tal-kumpanija:

Iċ-ċibersigurtà u ċ-ċirku ta’ fiduċja

Iċ-ċibersigurtà u ċ-ċirku ta’ fiduċja

L-industrija taċ-ċibersigurtà u l-ftehimiet kummerċjali tal-UE jikkondividu pedament komuni — fiduċja! Compumatica hija negozju tal-familja bbażat fin-Netherlands li huwa mistenni li jibda jesporta lejn il-Ġappun bis-saħħa tal-ftehim kummerċjali tal-UE. Hekk kif id-ditti madwar id-dinja jirrapportaw żieda fl-attakki ċibernetiċi, l-importanza u l-valur tas-soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà neċessarjament żdiedu. Dan huwa fejn Compumatica tidħol fi kważi 30-il sena esperjenza fil-kriptaġġ u fis-sigurtà tan-netwerk. Dan in-negozju Olandiż jiżviluppa, jipproduċi u jimplimenta soluzzjonijiet ta’ sigurtà għolja għall-problemi taċ-ċibersigurtà. 

Wara espansjoni gradwali lil hinn mill-fruntieri Netherlandiżi u l-Ewropa, fl-2015, il-kumpanija bdiet tinnegozja mal-akbar fornitur tal-utilitajiet tal-Ġappun biex tiżgura sistemi tal-kompjuter, magħrufa bħala t-teknoloġija tal-SCADA tal-Ġenerazzjoni li Jmiss.

Ambjent tan-negozju affidabbli

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun jiffaċilita l-kummerċ transfruntier billi joħloq kultura ta’ fiduċja u atmosfera pożittiva għan-negozju. MHUX Van Schayik, koproprjetarju u maniġer tal-iżvilupp tan-negozju f’Compumatica, jgħid li l-kumpaniji Ġappuniżi għandhom fehma favorevoli ħafna tal-Ewropa fi ħdan l-industrija, “aħna reġjun newtrali li huwa importanti ħafna għaċ-ċibersigurtà.” Is-Sur Van Schayik jgħid ukoll li l-implimentazzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) tat vantaġġ distint lill-kumpaniji Ewropej peress li turi kemm aħna serji fl-Ewropa dwar iċ-ċibersigurtà. Skont is-Sur Van Schayik, il-klijenti Asjatiċi japprezzaw dan l-approċċ kawt, li jqajjem “fiduċja reċiproka u kollaborazzjoni.”

Pereżempju, il-fiduċja hija kruċjali fir-rigward tal-protokolli tan-netwerk, li huma settijiet ta’ regoli li jippermettu li l-apparati konnessi jikkomunikaw ma’ xulxin. Il-Ġappun għandu l-protokoll tan-netwerk speċifiku tiegħu għas-settur industrijali li huwa protett u ma jistax jiddaħħal minn barra l-Ġappun. Madankollu, iż-żieda fil-fiduċja bejn l-UE u l-Ġappun, imrawma mill-ftehim kummerċjali, wasslet għall-ftuħ tal-Ġappun f’dan il-qasam, u ħolqot opportunitajiet għan-negozji tal-UE bħal Compumatica.

Vjaġġi ta’ negozju mingħajr intoppi

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun saħħaħ ukoll il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ reġjuni dwar il-mobbiltà tal-persuni li kienet ta’ benefiċċju dirett għal Compumatica. Is-Sur Van Schayik u l-persunal tiegħu jivvjaġġaw lejn il-Ġappun darbtejn jew tliet darbiet fis-sena biex jinnegozjaw mal-klijenti tagħhom. Għal dan il-għan, huma setgħu jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet tal-ftehim bejn l-UE u l-Ġappun għall-ivvjaġġar fuq xogħol li jippermetti viżitaturi kummerċjali għal żmien qasir għal perjodu ta’ mhux aktar minn 90 jum.

L-istabbiltà fl-ambjent tan-negozju tippermetti lil kumpaniji bħal Compumatica jinvestu ħin u flus fir-relazzjoni mal-klijent Ġappuniż tagħhom. Il-flussi ta’ fiduċja bejn il-Ġappun u l-UE peress li t-tnejn li huma jikkondividu valuri dwar l-importanza li d-data tiġi ttrattata bl-akbar attenzjoni. Dan iċ-ċirku virtuż ta’ stabbiltà, fiduċja u l-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Ġappun jiffurmaw il-pedament tar-relazzjoni kummerċjali fit-tul ta’ Compumatica.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr