Ettevõtte lugu:

Küberturvalisus ja usaldusring

Küberturvalisus ja usaldusring

Küberturvalisuse tööstusel ja ELi kaubanduslepingutel on ühine alus – usaldus! Compumatica on Madalmaades asuv pereettevõte, kes hakkab eksportima Jaapanisse tänu ELi kaubanduslepingule. Kuna ettevõtjad kogu maailmas teatavad küberrünnakute sagenemisest, on küberturvalisuse lahenduste tähtsus ja väärtus tingimata suurenenud. See on nii, et Compumatical on peaaegu 30-aastane kogemus krüpteerimise ja võrgu turvalisuse valdkonnas. See Madalmaade ettevõte arendab, toodab ja rakendab küberturvalisuse probleemidele kõrge turvalisusega lahendusi. 

Pärast järkjärgulist laienemist väljapoole Madalmaade piire ja Euroopat alustas ettevõte 2015. aastal läbirääkimisi Jaapani suurima kommunaalteenuste pakkujaga, et tagada arvutisüsteemide turvalisus, mida tuntakse järgmise põlvkonna SCADA tehnoloogiana.

Usaldusväärne ettevõtluskeskkond

ELi-Jaapani majanduspartnerlusleping hõlbustab piiriülest kaubandust, luues ettevõtjatele usalduskultuuri ja positiivse õhkkonna. Compumatica kaasomanik ja äritegevuse arendamise juht NORT Van Schayik ütleb, et Jaapani ettevõtetel on Euroopast selles sektoris väga soodne seisukoht, et „me oleme neutraalne piirkond, mis on küberturvalisuse seisukohast väga oluline“. Van Schayik märgib samuti, et isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine on andnud Euroopa ettevõtetele selge eelise, kuna see näitab, kui tõsiselt me oleme Euroopas küberturvalisuse valdkonnas. Hr Van Schayik’i sõnul hindavad Aasia kliendid seda ettevaatlikku lähenemisviisi, mis tekitab „vastastikust usaldust ja koostööd“.

Näiteks on usaldus keskse tähtsusega võrguprotokollide puhul, mis on eeskirjade kogumid, mis võimaldavad ühendatud seadmetel üksteisega suhelda. Jaapanil on tööstussektori jaoks eraldi võrguprotokoll, mis on kaitstud ja mida ei saa väljastpoolt Jaapanit sisse tuua. ELi ja Jaapani vahelise suurenenud usalduse tõttu, mida kaubandusleping suurendas, on Jaapan aga selles valdkonnas avanud oma tegevuse, luues võimalusi sellistele ELi ettevõtjatele nagu Compumatica.

Vabad ärireisid

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepinguga tõhustati ka kahe piirkonna vahelist koostööd Compumaticast otseselt kasu saanud isikute liikuvuse valdkonnas. Hr Van Schayik ja tema töötajad reisivad kaks kuni kolm korda aastas Jaapanisse, et pidada oma klientidega läbirääkimisi. Selleks on nad saanud kasu ELi-Jaapani ärireiside lepingu sätetest, mis võimaldavad lühiajalisi ärivisiidi külastajaid kuni 90 päevaks.

Ettevõtluskeskkonna stabiilsus võimaldab sellistel äriühingutel nagu Compumatica investeerida aega ja raha suhetesse Jaapani kliendiga. Jaapani ja ELi vahelised usaldusvood jagavad väärtust selle kohta, kui oluline on töödelda andmeid äärmiselt hoolikalt. See stabiilsuse, usalduse ja ELi-Jaapani kaubanduslepingu positiivne mõjuring on Compumatica pikaajaliste ärisuhete nurgakivi.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid