Ettevõtte lugu:

Küberturvalisus ja usaldusring

Küberturvalisus ja usaldusring

Küberturvalisuse tööstusel ja ELi kaubanduslepingutel on ühine alus – usaldus! Compumatica on Madalmaades asuv pereettevõte, mis hakkab tänu ELi kaubanduslepingule eksportima Jaapanisse. Kuna ettevõtjad kogu maailmas teatavad küberrünnakute sagenemisest, on küberturvalisuse lahenduste tähtsus ja väärtus tingimata suurenenud. Selles valdkonnas astub Compumatica samme, omades peaaegu 30 aasta pikkust kogemust krüpteerimise ja võrguturbe valdkonnas. Madalmaade ettevõte töötab välja, toodab ja rakendab küberturvalisuse probleemidele kõrge turvalisusega lahendusi.

Pärast järkjärgulist laienemist Madalmaade piiridest ja Euroopast väljapoole alustas ettevõte 2015. aastal läbirääkimisi Jaapani suurima kommunaalteenuste pakkujaga arvutisüsteemide (Next Generation SCADA tehnoloogia) turvalisuse üle.

Usaldusväärne ärikeskkond

ELi-Jaapani majanduspartnerlusleping hõlbustab piiriülest kaubandust, luues usaldusliku õhkkonna ja positiivse õhkkonna ettevõtjate jaoks. Compumatica kaasomanik ja ettevõtluse arendamise juht NORT Van Schayik ütleb, et Jaapani ettevõtetel on selles tööstusharus Euroopast väga soodne seisukoht, „me oleme küberturvalisuse seisukohast väga oluline neutraalne piirkond.“ Van Schayik ütleb ka, et isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine on andnud Euroopa ettevõtetele selge eelise, sest see näitab, kui tõsine on meie küberturvalisuse probleem Euroopas. Van Schayiki sõnul hindavad Aasia kliendid seda ettevaatlikku lähenemisviisi, mis tekitab vastastikust usaldust ja koostööd.

Näiteks on usaldus oluline võrguprotokollide puhul, mis on eeskirjade kogumid, mis võimaldavad ühendatud seadmetel üksteisega suhelda. Jaapanil on tööstussektori jaoks eraldi võrguprotokoll, mis on kaitstud ja mida ei saa tuua väljastpoolt Jaapanit. Kuid suurem usaldus ELi ja Jaapani vahel, mida soodustas kaubandusleping, on toonud kaasa Jaapani avanemise selles valdkonnas, luues võimalusi sellistele ELi ettevõtjatele nagu Compumatica.

Lõksuvabad ärireisid

ELi-Jaapani majanduspartnerluslepinguga tõhustati ka kahe piirkonna vahelist koostööd isikute liikuvuse valdkonnas, millest Compumatica on otseselt kasu saanud. Van Schayik ja tema töötajad reisivad kaks kuni kolm korda aastas Jaapanisse, et pidada klientidega läbirääkimisi. Selleks on neil olnud võimalus kasutada ELi-Jaapani lepingu sätteid ärireiside kohta, mis võimaldavad lühiajalisi ärikülalisi kuni 90 päevaks.

Ettevõtluskeskkonna stabiilsus võimaldab sellistel ettevõtetel nagu Compumatica investeerida aega ja raha suhetesse Jaapani klientidega. Usaldusvood Jaapani ja ELi vahel, sest mõlemad jagavad väärtusi selle kohta, kui oluline on käsitleda andmeid äärmise hoolikusega. See stabiilsuse, usalduse ja ELi-Jaapani kaubanduslepingu positiivne mõjuring on Compumatica pikaajaliste ärisuhete nurgakivi.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid