Virksomhedens historie:

Cybersikkerhed og tillidscirklen

Cybersikkerhed og tillidscirklen

Cybersikkerhedsindustrien og EU's handelsaftaler har et fælles grundlag — tillid! Compumatica er en familieejet virksomhed med hjemsted i Nederlandene, som vil begynde at eksportere til Japan takket være EU's handelsaftale. I takt med at virksomheder i hele verden rapporterer om en stigning i antallet af cyberangreb, er betydningen og værdien af cybersikkerhedsløsninger nødvendigvis blevet større. Det er her, Compumatica skrider ind med næsten 30 års erfaring med kryptering og netsikkerhed. Denne nederlandske virksomhed udvikler, producerer og gennemfører løsninger med høj sikkerhed på cybersikkerhedsproblemer. 

Efter en gradvis udvidelse ud over de nederlandske grænser og Europa begyndte virksomheden i 2015 at forhandle med Japans største forsyningsselskab om at sikre computersystemer, kendt som den næste generation af SCADA-teknologi.

Et pålideligt erhvervsklima

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan letter den grænseoverskridende handel ved at skabe en tillidskultur og en positiv atmosfære for erhvervslivet. NORT Van Schayik, medejer og leder af virksomhedsudvikling i Compumatica, siger, at japanske virksomheder har en meget positiv holdning til Europa inden for industrien, "vi er en neutral region, der er meget vigtig for cybersikkerheden". Van Schayik siger også, at gennemførelsen af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) har givet europæiske virksomheder en særskilt fordel, da det viser, hvor seriøst vi i Europa er med hensyn til cybersikkerhed. Ifølge Van Schayik værdsætter asiatiske kunder denne forsigtige tilgang, som skaber "gensidig tillid og samarbejde".

Tillid er f.eks. afgørende, når det drejer sig om netværksprotokoller, som er regelsæt, der gør det muligt for forbundne enheder at kommunikere med hinanden. Japan har sin egen specifikke netværksprotokol for industrisektoren, som er beskyttet og ikke kan indføres fra lande uden for Japan. Den øgede tillid mellem EU og Japan, som handelsaftalen har fremmet, har imidlertid ført til, at Japan har åbnet op på dette område og skabt muligheder for EU's virksomheder som f.eks. Compumatica.

Gratis forretningsrejser

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan styrkede også samarbejdet mellem de to regioner om personers mobilitet, hvilket direkte har været til fordel for Compumatica. Van Schayik og hans personale rejser til Japan to til tre gange om året for at forhandle med deres kunder. Med henblik herpå har de kunnet drage fordel af bestemmelserne i aftalen mellem EU og Japan om forretningsrejser, der giver forretningsrejsende mulighed for kortvarige forretningsrejser i en periode på op til 90 dage.

Stabilitet i erhvervsklimaet gør det muligt for virksomheder som Compumatica at investere tid og penge i forholdet til deres japanske kunde. Tillidsstrømmene mellem Japan og EU er begge fælles om vigtigheden af at behandle data med den største omhu. Denne positive cirkel af stabilitet, tillid og handelsaftalen mellem EU og Japan udgør hjørnestenen i Compumaticas langsigtede forretningsforbindelser.

Del denne side:

Genveje