Virksomhedens historie:

Cybersikkerhed og tillidscirklen

Cybersikkerhed og tillidscirklen

Cybersikkerhedsindustrien og EU's handelsaftaler deler et fælles grundlag — tillid! Compumatica er en familieejet virksomhed med hjemsted i Nederlandene, som forventes at begynde at eksportere til Japan takket være EU's handelsaftale. Som virksomheder i hele verden rapporterer om en stigning i antallet af cyberangreb, har cybersikkerhedsløsningernes betydning og værdi nødvendigvis øget. Her går Compumatica ind med næsten 30 års erfaring inden for kryptering og netsikkerhed. Denne nederlandske virksomhed udvikler, producerer og gennemfører højsikkerhedsløsninger på cybersikkerhedsproblemer.

Efter en gradvis ekspansion ud over de nederlandske grænser og Europa begyndte virksomheden i 2015 at forhandle med Japans største forsyningsselskab for at sikre computersystemer, den såkaldte Next Generation SCADA-teknologi.

Et pålideligt erhvervsklima

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan letter den grænseoverskridende handel ved at skabe en kultur præget af tillid og en positiv atmosfære for erhvervslivet. NORT Van Schayik, der er ansvarlig for medejerskab og virksomhedsudvikling i Compumatica, siger, at japanske virksomheder har et meget positivt syn på Europa inden for industrien, "vi er en neutral region, som er meget vigtig for cybersikkerhed", siger Van Schayik også, at gennemførelsen af den generelle forordning om databeskyttelse har givet europæiske virksomheder en klar fordel, da det viser, hvor alvorlig vi i Europa er med hensyn til cybersikkerhed. Ifølge Van Schayik værdsætter de asiatiske kunder denne forsigtige tilgang, som skaber "gensidig tillid og samarbejde".

For eksempel er tillid afgørende, når det gælder netprotokoller, som er regelsæt, der gør det muligt for forbundne enheder at kommunikere med hinanden. Japan har sin egen særlige netværksprotokol for industrisektoren, som er beskyttet og ikke kan bringes ind uden for Japan. Den øgede tillid mellem EU og Japan, som blev fremmet af handelsaftalen, har imidlertid ført til, at Japan har åbnet op på dette område, hvilket har skabt muligheder for EU-virksomheder som Compumatica.

Hindringsfri forretningsrejser

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan styrkede også samarbejdet mellem de to regioner om mobilitet for personer, som direkte har gavnet Compumatica. Van Schayik og hans ansatte rejser til Japan to til tre gange om året for at forhandle med deres kunder. Med henblik herpå har de kunnet drage fordel af bestemmelserne i aftalen mellem EU og Japan om forretningsrejser, der tillader forretningsrejsende på kort tid i en periode på op til 90 dage.

Stabilitet i erhvervsmiljøet gør det muligt for virksomheder som Compumatica at investere tid og penge i forholdet til deres japanske kunde. Tillidsstrømmene mellem Japan og EU, da begge parter deler værdier med hensyn til vigtigheden af at behandle data med den største omhu. Denne positive cirkel med stabilitet, tillid og handelsaftalen mellem EU og Japan udgør hjørnestenen i Compumaticas langsigtede forretningsforbindelser.

Del denne side:

Genveje