Príbeh spoločnosti:

Kybernetická bezpečnosť a kruh dôvery

Kybernetická bezpečnosť a kruh dôvery

Odvetvie kybernetickej bezpečnosti a obchodné dohody EÚ majú spoločný základ – dôveru! Compumatica je rodinný podnik so sídlom v Holandsku, ktorý má začať vyvážať do Japonska vďaka obchodnej dohode EÚ. Keďže firmy na celom svete uvádzajú nárast kybernetických útokov, význam a hodnota kyberneticko-bezpečnostných riešení sa nevyhnutne zvýšila. Práve v tejto oblasti Compumatica postupuje s takmer 30-ročnými skúsenosťami v oblasti šifrovania a bezpečnosti siete. Tento holandský podnik vyvíja, vytvára a zavádza riešenia kyberneticko-bezpečnostných problémov s vysokou bezpečnosťou.

Po postupnom rozšírení za holandské hranice a Európu začala spoločnosť v roku 2015 rokovať s najväčším japonským poskytovateľom služieb na zabezpečenie počítačových systémov, známej ako technológia Next Generation SCADA.

Spoľahlivé podnikateľské prostredie

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom uľahčuje cezhraničný obchod tým, že vytvára kultúru dôvery a pozitívnu atmosféru pre podniky. NORT Van Schayik, spoluvlastník a riaditeľ pre rozvoj obchodu v Compumatice, tvrdí, že japonské spoločnosti majú veľmi priaznivý pohľad na Európu v tomto odvetví, „sme neutrálny región, ktorý je veľmi dôležitý pre kybernetickú bezpečnosť.“ Van Schayik tiež tvrdí, že vykonávanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytlo európskym spoločnostiam osobitnú výhodu, pretože ukazuje, aké vážne máme v Európe kybernetickú bezpečnosť. Podľa pána Van Schayika ázijskí klienti oceňujú tento opatrný prístup, ktorý podnecuje „vzájomnú dôveru a spoluprácu“.

Dôvera je napríklad kľúčová, pokiaľ ide o sieťové protokoly, ktoré sú súborom pravidiel, ktoré umožňujú vzájomne komunikovať pripojené zariadenia. Japonsko má svoj vlastný špecifický sieťový protokol pre priemyselné odvetvie, ktorý je chránený a nemožno ho preniesť z územia mimo Japonska. Zvýšená dôvera medzi EÚ a Japonskom, ktorú podporila obchodná dohoda, však viedla k otvoreniu Japonska v tejto oblasti, čím sa vytvorili príležitosti pre podniky EÚ, ako je napríklad Compumatica.

Služobné cesty bez prístrešku

Dohodou o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa takisto posilnila spolupráca medzi týmito dvoma regiónmi v oblasti mobility osôb, ktorá priamo využívala výhody výpočtovej techniky. Pán Van Schayik a jeho zamestnanci cestujú do Japonska dvakrát až trikrát ročne, aby rokovali so svojimi klientmi. Na tento účel mohli využiť ustanovenia dohody medzi EÚ a Japonskom o služobných cestách, ktoré umožňujú krátkodobé návštevy na obchodné účely na obdobie najviac 90 dní.

Stabilita v podnikateľskom prostredí umožňuje spoločnostiam ako Compumatica investovať čas a peniaze do vzťahu s japonským klientom. Toky dôvery medzi Japonskom a EÚ majú obe hodnoty, pokiaľ ide o význam zaobchádzania s údajmi s maximálnou opatrnosťou. Tento účinný kolobeh stability, dôvery a obchodnej dohody medzi EÚ a Japonskom tvoria základný kameň dlhodobého obchodného vzťahu spoločnosti Compumatica.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy