Príbeh spoločnosti:

Kybernetická bezpečnosť a kruh dôvery

Kybernetická bezpečnosť a kruh dôvery

Odvetvie kybernetickej bezpečnosti a obchodné dohody EÚ majú spoločný základ – dôveru! Compumatica je rodinný podnik so sídlom v Holandsku, ktorý má začať vyvážať do Japonska vďaka obchodnej dohode EÚ. Keďže firmy na celom svete hlásia nárast kybernetických útokov, význam a hodnota kyberneticko-bezpečnostných riešení sa nevyhnutne zvýšila. Práve v tejto oblasti pôsobí Compumatica s takmer 30-ročnými skúsenosťami s šifrovaním a bezpečnosťou sietí. Tento holandský podnik vyvíja, produkuje a zavádza riešenia problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti s vysokou bezpečnosťou. 

Po postupnom rozširovaní za holandskými hranicami a Európou začala spoločnosť v roku 2015 rokovať s najväčším japonským poskytovateľom verejných služieb s cieľom zabezpečiť počítačové systémy známe ako technológia Next Generation SCADA.

Spoľahlivé podnikateľské prostredie

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom uľahčuje cezhraničný obchod vytvorením kultúry dôvery a pozitívnej atmosféry pre podnikanie. NORT Van Schayik, spoluvlastník a manažér pre rozvoj podnikania v spoločnosti Compumatica, tvrdí, že japonské spoločnosti majú veľmi priaznivý pohľad na Európu v rámci tohto odvetvia, „sme neutrálny región, ktorý je veľmi dôležitý pre kybernetickú bezpečnosť.“ pán Van Schayik tiež uvádza, že vykonávanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) poskytlo európskym spoločnostiam výraznú výhodu, pretože ukazuje, aké vážne je v Európe v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Podľa pána Van Schayika ázijskí klienti oceňujú tento opatrný prístup, ktorý vyvoláva „vzájomnú dôveru a spoluprácu“.

Dôvera je napríklad kľúčová, pokiaľ ide o sieťové protokoly, ktoré sú súborom pravidiel umožňujúcim vzájomnú komunikáciu pripojených zariadení. Japonsko má vlastný špecifický sieťový protokol pre priemyselné odvetvie, ktorý je chránený a nemožno ho preniesť z krajín mimo Japonska. Zvýšená dôvera medzi EÚ a Japonskom, ktorú podporila obchodná dohoda, však viedla k otvoreniu Japonska v tejto oblasti, čím sa vytvorili príležitosti pre podniky EÚ, ako je Compumatica.

Bezproblémové služobné cesty

Dohodou o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa takisto posilnila spolupráca medzi týmito dvoma regiónmi v oblasti mobility osôb, ktorá mala priamy prospech z databázy Compumatica. Pán Van Schayik a jeho zamestnanci cestujú do Japonska dva až trikrát ročne, aby rokovali so svojimi klientmi. Na tento účel mohli využívať ustanovenia dohody medzi EÚ a Japonskom o služobných cestách, ktorá umožňuje krátkodobé návštevy na obchodné účely na obdobie do 90 dní.

Stabilita podnikateľského prostredia umožňuje spoločnostiam ako Compumatica investovať čas a peniaze do vzťahu s japonským klientom. Toky dôvery medzi Japonskom a EÚ ako spoločné hodnoty, pokiaľ ide o dôležitosť spracovania údajov s maximálnou pozornosťou. Tento pozitívny kolobeh stability, dôvery a obchodnej dohody medzi EÚ a Japonskom tvoria základný kameň dlhodobého obchodného vzťahu spoločnosti Compumatica.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy