Företagsberättelse:

Cybersäkerhet och förtroendekretsen

Cybersäkerhet och förtroendekretsen

Cybersäkerhetsbranschen och EU:s handelsavtal har en gemensam grund – förtroende! Compumatica är ett familjeägt företag med säte i Nederländerna som kommer att börja exportera till Japan tack vare EU:s handelsavtal. Eftersom företag över hela världen rapporterar en ökning av cyberattackerna har cybersäkerhetslösningarnas betydelse och värde med nödvändighet ökat. Här tar Compumatica steg med nästan 30 års erfarenhet av kryptering och nätsäkerhet. Detta nederländska företag utvecklar, producerar och genomför lösningar med hög säkerhet på cybersäkerhetsproblem. 

Efter en gradvis expansion utanför de nederländska gränserna och Europa började företaget 2015 förhandla med Japans största leverantör av allmännyttiga tjänster för att säkra datasystem, s.k. Next Generation SCADA-teknik.

Ett tillförlitligt företagsklimat

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan underlättar gränsöverskridande handel genom att skapa en kultur av förtroende och en positiv atmosfär för företagen. NORT Van Schayik, medägare och affärsutvecklingschef i Compumatica, säger att japanska företag har en mycket positiv syn på Europa inom industrin, ”vi är en neutral region som är mycket viktig för cybersäkerheten”. Luc Van Schayik säger också att genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen har gett europeiska företag en tydlig fördel eftersom det visar hur allvarligt vi i Europa är när det gäller cybersäkerhet. Enligt Herman Van Schayik uppskattar de asiatiska kunderna detta försiktiga tillvägagångssätt, som leder till ”ömsesidigt förtroende och samarbete”.

Förtroende är till exempel avgörande när det gäller nätprotokoll, som är en uppsättning regler som gör det möjligt för uppkopplade enheter att kommunicera med varandra. Japan har ett eget särskilt nätverksprotokoll för industrisektorn som är skyddat och inte kan föras in från länder utanför Japan. Det ökade förtroende mellan EU och Japan som främjas av handelsavtalet har dock lett till att Japan öppnat på detta område, vilket skapat möjligheter för EU-företag som Compumatica.

Hemlösa affärsresor

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan stärkte också samarbetet mellan de två regionerna om rörlighet för personer som direkt gynnat Compumatica. Van Schayik och hans personal reser till Japan två till tre gånger per år för att förhandla med sina kunder. För detta har de kunnat dra nytta av bestämmelserna i avtalet mellan EU och Japan för affärsresor som tillåter affärsresenärer på kortare vistelse i upp till 90 dagar.

Ett stabilt företagsklimat gör det möjligt för företag som Compumatica att investera tid och pengar i förbindelserna med sina japanska kunder. Förtroendeflöden mellan Japan och EU, som båda delar värderingar om vikten av att behandla data med största försiktighet. Denna goda cirkel av stabilitet, förtroende och handelsavtalet mellan EU och Japan utgör hörnstenen i Compumaticas långsiktiga affärsförbindelser.

Dela sidan:

Genvägar