Uzņēmuma pieredze:

Kiberdrošība un uzticēšanās loks

Kiberdrošība un uzticēšanās loks

Kiberdrošības nozarei un ES tirdzniecības nolīgumiem ir kopīgs pamats – uzticēšanās! Compumatica ir ģimenei piederošs uzņēmums Nīderlandē, kas, pateicoties ES tirdzniecības nolīgumam, sāks eksportēt uz Japānu. Tā kā uzņēmumi visā pasaulē ziņo par kiberuzbrukumu pieaugumu, kiberdrošības risinājumu nozīme un vērtība noteikti ir palielinājusies. Šeit Compumatica gūst gandrīz 30 gadu pieredzi šifrēšanas un tīkla drošības jomā. Šis Nīderlandes uzņēmums izstrādā, izstrādā un īsteno augstas drošības risinājumus kiberdrošības problēmām.

Pēc pakāpeniskas paplašināšanās ārpus Nīderlandes un Eiropas 2015. gadā uzņēmums sāka sarunas ar Japānas lielāko komunālo pakalpojumu sniedzēju par datorsistēmu, kas pazīstama kā Next Generation SCADA tehnoloģija, drošību.

Uzticama uzņēmējdarbības vide

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums atvieglo pārrobežu tirdzniecību, radot uzticēšanās kultūru un labvēlīgu atmosfēru uzņēmējdarbībai. Compumatica līdzīpašnieks un uzņēmējdarbības attīstības vadītājs NORT Van Schayik apgalvo, ka Japānas uzņēmumiem šajā nozarē ir ļoti labvēlīgs priekšstats par Eiropu, “mēs esam neitrāls reģions, kas ir ļoti svarīgs kiberdrošībai”. Van Schayik kungs arī norāda, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) īstenošana ir devusi Eiropas uzņēmumiem konkrētu priekšrocību, jo tā parāda, cik nopietni mēs Eiropā esam noziedzīgi pret kiberdrošību. Saskaņā ar Van Schayik kunga teikto Āzijas klienti atzinīgi vērtē šo piesardzīgo pieeju, kas veicina “savstarpēju uzticēšanos un sadarbību”.

Piemēram, uzticēšanās ir būtiska attiecībā uz tīkla protokoliem, kas ir noteikumu kopumi, kuri ļauj savienotajām ierīcēm savstarpēji sazināties. Japānai ir savs īpašs tīkla protokols rūpniecības nozarei, kas ir aizsargāta un ko nevar ievest ārpus Japānas. Tomēr pieaugošā uzticēšanās starp ES un Japānu, ko veicināja tirdzniecības nolīgums, ir ļāvusi Japānai atvērties šajā jomā, radot iespējas ES uzņēmumiem, piemēram, Compumatica.

Neapgrūtinoši darījumu braucieni

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums arī pastiprināja sadarbību starp abiem reģioniem personu mobilitātes jomā, no kuras tieši labumu guva Compumatica. Van Schayik kungs un viņa darbinieki divas līdz trīs reizes gadā dodas uz Japānu, lai risinātu sarunas ar saviem klientiem. Šajā nolūkā viņi ir varējuši izmantot ES un Japānas nolīguma noteikumus par darījumu braucieniem, kas atļauj īstermiņa viesdarbiniekus uz laiku līdz 90 dienām.

Uzņēmējdarbības vides stabilitāte ļauj tādiem uzņēmumiem kā Compumatica ieguldīt laiku un naudu attiecībās ar Japānas klientu. Uzticības plūsmām starp Japānu un ES ir kopīgas vērtības attiecībā uz to, cik svarīgi ir datus apstrādāt ar vislielāko rūpību. Šis pozitīvais cikls – stabilitāte, uzticēšanās un ES un Japānas tirdzniecības nolīgums – veido pamatu Compumatica ilgtermiņa darījumu attiecībām.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites