Version: 1.4.0.39 (2021-03-19 17:25)

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-Ġappun

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Frar 2019. Il-kumpaniji tal-UE diġà jesportaw aktar minn EUR 58 biljun fi prodotti u EUR 28 biljun f’servizzi lejn il-Ġappun kull sena. Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun inaqqas l-ostakli għall-kummerċ li l-kumpaniji Ewropej jiffaċċjaw meta jesportaw lejn il-Ġappun u b’hekk jgħinhom jikkompetu aħjar f’dan is-suq.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Frar 2019.

X’inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

Il-Ftehim kummerċjali mal-Ġappun

 • ineħħi t-tariffi u ostakli kummerċjali oħra u jagħmilha aktar faċli għall-kumpaniji fuq iż-żewġ naħat biex jimportaw u jesportaw
 • jiżgura l-ftuħ tas-swieq tas-servizzi, b’mod partikolari s-servizzi finanzjarji, it-telekomunikazzjoni u t-trasport
 • jiggarantixxi trattament mhux diskriminatorju tan-negozji tal-UE li joperaw fis-swieq tal-akkwist pubbliku
 • ittejjeb il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-Ġappun kif ukoll il-protezzjoni ta’ prodotti agrikoli Ewropej ta’ kwalità għolja, l-hekk imsejħa indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ)
 • jiffranka ammonti sostanzjali ta’ flus u ħin lill-kumpaniji taż-żewġ naħat meta jinnegozjaw il-merkanzija b’mod bilaterali
 • tipprevedi appoġġ imsaħħaħ għal ditti iżgħar li huma affettwati b’mod sproporzjonat mill-ostakli għall-kummerċ

 

Il-Ġappun diġà huwa r-raba’ l-akbar suq tal-UE għall-esportazzjonijiet agrikoli. L-aċċess għas-suq se jittejjeb għal ħafna prodotti Ewropej, b’mod partikolari

Aqra t-test sħiħ tal-ftehim kummerċjali mal-Ġappun.

It-tariffi

Il-Ftehim ineħħi l-maġġoranza l-kbira tad-dazji mħallsa mill-kumpaniji Ewropej u Ġappuniżi.

Mad-dħul fis-seħħ, il-ftehim elimina 99 % tal-linji tariffarji tal-UE u 97 % tal-linji tariffarji tal-Ġappun. Dwar tariffi li għadhom ma ġewx eliminati, ġew miftiehma kwoti tariffarji jew tnaqqis fit-tariffi.

Biex tiċċekkja t-tariffi għall-prodott tiegħek, trid tkun taf il-kodiċi tal-prodott, li huwa bbażat fuq il-kodiċi HS2017 tas-Sistema Armonizzata (HS), kemm għall-kodiċijiet Ewropej kif ukoll Ġappuniżi.


Tista’ ssib il-kodiċi tal-prodott tiegħek billi tuża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi

Tista’ wkoll tiċċekkja l-kodiċi tal-istatistika tal-Ġappun għall-importazzjonijiet.

Il-Ftehim jiftaħ is-suq Ġappuniż għall-esportazzjonijiet agrikoli tal-UE, pereżempju

 • Id-dazji fuq ħafna ġobnijiet bħal Gouda u Cheddar se jitneħħew maż-żmien
 • Kwota bla dazju hija stabbilita għal ġobnijiet friski (bħal Mozzarella u Feta)
 • It-tariffi fuq l-esportazzjonijiet tal-inbid sparixxew mad-dħul fis-seħħ
 • Fuq iċ-ċanga, l-esportaturi tal-UE se jibbenefikaw minn tariffa mnaqqsa
 • Fuq il-laħam tal-majjal għad fadal biss dazji baxxi fuq l-esportazzjonijiet tal-laħam frisk lejn il-Ġappun u l-ftehim elimina għalkollox id-dazji fuq il-laħam ipproċessat

It-tariffi għal maġġoranza kbira tal-prodotti jew jiġu eliminati immedjatament mad-dħul fis-seħħ tal-ftehim jew gradwalment isegwu skeda tat-tneħħija tat-tariffi.

Il-punt tat-tluq tal-eliminazzjoni jew it-tnaqqis tad-dazji doganali huwa “rata bażi” u t-tnaqqis iseħħ fuq din ir-rata bażi. Permezz tal-kodiċi tat-tariffa doganali tal-prodott se tkun tista’ ssib it-tnaqqis li japplika għar-rata bażi tal-prodott tiegħek.

Skedi ta’ Żarmar tat-Tarif

Jekk tesporta lejn il-Ġappun se jkollok bżonn tiċċekkja l-iskeda tat-tneħħija tat-tariffi tal-Ġappun filwaqt li jekk timporta mill-Ġappun se jkollok bżonn tiċċekkja l-iskeda tat-tneħħija tat-tariffi tal-UE.

Importazzjoni mill-Ġappun
Esportazzjoni lejn il-Ġappun

Kwoti tariffarji (TRQs)

It-TRQs huma applikabbli wkoll fuq ċerti prodotti. Dawn huma volumi speċifiċi ta’ merkanzija, li se jkunu intitolati għal trattament tariffarju preferenzjali f’perjodu ta’ żmien partikolari.

Prodotti tal-ħalib

L-allokazzjoni tat-TRQs u l-ġbir tal-imposti jsiru mill-Agrikoltura & Kooperazzjoni fl-Industriji tal-Bhejjem (ALIC).

L-importazzjoni ta’ prodotti tal-ħalib magħżula (eż. butir u xorrox) fi ħdan il-kwota tariffarja hija soġġetta għal sistema ta’ kummerċ tal-istat.

Informazzjoni pprovduta mill-MAFF
Informazzjoni pprovduta mill-Agriculture & Livestock Industries Corporation (ALIC)

L-informazzjoni li ġejja hija bażikament dwar it-TRQs tad-WTO, filwaqt li parti mill-informazzjoni hija rilevanti għall-proċeduri ta’ importazzjoni taħt l-FSE bejn l-UE u l-Ġappun.

Skedi ta’ informazzjoni miċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali UE-Ġappun (Negozju tal-UE fil-Ġappun)
Prodotti tal-baħar

Xi prodotti tal-baħar huma soġġetti għal Kwoti tal-Importazzjoni u l-importaturi huma obbligati japplikaw. Pereżempju, dan huwa l-każ għal: Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. jew Merluccius spp.), Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. jew Engraulis spp.), Aji (Trachurus spp. jew Decapterus spp.) u Samma (Cololabis spp.), Aji (Trachurus spp. jew Decapterus spp.) u Samma (Cololabis spp.), Aji (Trachurus spp. jew Decapterus spp.) u Samma (Cololabis spp.).

Miżuri ta’ salvagwardja

Il-Ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Ġappun jipprevedi wkoll miżuri bilaterali ta’ salvagwardja. L-għan ta’ azzjoni ta’ “salvagwardja” (jiġifieri tirrestrinġi temporanjament l-importazzjonijiet ta’ prodott) huwa li tipproteġi industrija domestika speċifika minn żieda fl-importazzjonijiet ta’ kwalunkwe prodott li qed jikkawża, jew qed jhedded li jikkawża, dannu serju lill-industrija. F’dan il-ftehim, il-miżuri agrikoli ta’ salvagwardja jintużaw biex jipproteġu prodotti speċifiċi minn żidiet bħal dawn fl-importazzjonijiet.

Il-prodotti tal-UE soġġetti għal dawn il-miżuri huma

 • ċanga u majjal (inkluż laħam tal-majjal ipproċessat)
 • konċentrat tal-proteina tax-xorrox (WPC), trab tax-xorrox
 • larinġ frisk
 • żwiemel tat-tiġrija

Ikkonsulta l-lista ta’ miżuri agrikoli ta’ salvagwardja.

 

L-assistent Kummerċjali tiegħi jipprovdilek informazzjoni dettaljata dwar it-tariffi, il-miżuri applikabbli għall-prodott u s-suq tiegħek, u juri l-iskedi tat-tneħħija tat-tariffi għal-linji tariffarji rilevanti.

Regoli ta’ l-oriġini

Din it-taqsima tintroduċi r-regoli ewlenin tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tal-ftehim kummerċjali.

L-oriġini hija ċ- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti kkummerċjati. Jekk int ġdid dwar is-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli ta’ l-oriġini

Il-prodott tiegħek jeħtieġ li jikkonforma ma’ ċerti regoli li jagħtu prova tal-oriġini tiegħu sabiex jikkwalifika għar-rata preferenzjali.

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Kapitolu 3 dwar ir-regoli tal-oriġini tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun (ĠU L 330, 27.12.2018, p. 21).

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fil-Ġappun?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun, irid joriġina fl-UE jew fil-Ġappun.

Prodott “joriġina” fl-UE jew fil-Ġappun, jekk ikun

Il-prodott jeħtieġ ukoll jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu (pereżempju xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, ir-regola ta’ nonalterazzjoni). Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodotti (pereżempju t-tolleranza jew l-akkumulazzjoni).

 

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju għażil ta’ fibri fi ħjut — tali regoli jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti u tal-kimika

 

Tista’ ssib ir-regoli speċifiċi għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Pariri li jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza
 • ir-regola tat-tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment huma pprojbiti mir-regola speċifika tal-prodott sakemm il-valur tagħhom ma jirrappreżentax aktar minn 10 % tal-prezz mill-fabbrika jew il-prezz liberu abbord tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • madankollu, u din hija partikolarità fil-ftehim bejn l-UE u l-Ġappun, din it-tolleranza tista’ tintuża f’każijiet fejn il-piż tal-materjali mhux oriġinarji jaqbeż il-limitu fil-piż previst fir-regoli speċifiċi għall-prodott, sakemm il-valur ta’ dawk il-materjali ma jaqbiżx l10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali — lil hinn minn dan il-valur ta’ 10 %, dawk il-materjali jridu jkunu joriġinaw fl-UE jew fil-Ġappun.
 • Tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u l-ilbies ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Noti 6 sa 8 tal-Anness 3-A Noti introduttorji ta’ regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott
Akkumulazzjoni

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun jipprevedi żewġ modi ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini

 • akkumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw fil-Ġappun jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ prodott fl-UE
 • akkumulazzjoni sħiħa — ix-xogħol jew l-ipproċessar imwettaq fuq materjali mhux oriġinarji fl-UE jew il-Ġappun jista’ jitqies bħala oriġinarju biex jgħin fil-konformità mar-regola speċifika għall-prodott (fi kliem ieħor l-ipproċessar imwettaq fil-Ġappun jista’ jingħadd bħala operazzjonijiet li jikkwalifikaw fl-UE, irrispettivament minn jekk l-ipproċessar huwiex biżżejjed biex jikkonferixxi status oriġinarju lill-materjali nfushom (u viċi versa)

Rekwiżiti oħra

Il-prodott tiegħek jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu dwar ir-regoli tal-oriġini, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola ta’ nonalterazzjoni.

Regola ta’ nonalterazzjoni

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn il-Ġappun (u viċi versa) mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni doganali, bħal

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-pajjiż importatur
 • prodotti ta’ preservazzjoni f’kundizzjoni tajba
 • ħżin
 • il-qsim tal-kunsinni

L-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu evidenza ta’ konformità mar-regola, bħal

 • dokumenti kuntrattwali tat-trasport bħal poloz tal-kargu
 • evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni tal-pakketti
 • kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha

Rifużjoni tad-dazju

Skont il-FSE bejn l-UE u l-Ġappun, huwa possibbli li tingħata rifużjoni fuq id-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati biex jiġi prodott prodott li jiġi esportat b’tariffa preferenzjali.

Proċeduri tal-oriġini

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Taqsima B tal-Kapitolu 3 dwar ir-Regoli tal-Oriġini tal-ftehim. Huma jiċċaraw, pereżempju, kif tiddikjara l-oriġini ta’ prodott, kif titlob il-preferenzi jew kif l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Kif titlob tariffa preferenzjali

L-importaturi jistgħu jitolbu trattament tariffarju preferenzjali abbażi ta’

 • dikjarazzjoni tal-oriġini pprovduta mill-esportatur jew
 • dikjarazzjoni tal-oriġini bbażata fuq “l-għarfien tal-importatur”

Għad-dettalji jekk jogħġbok ikkonsulta

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini

Awtodikjarazzjoni mill-esportatur

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Ġappun billi jipprovdu dikjarazzjoni dwar l-oriġini.

Fl-UE dan jista’ jsir minn

 • Esportatur irreġistrat fis-Sistema tal-Esportaturi Rreġistrati (REX), u l-istess numru REX jistgħu jintużaw ukoll għal xi ftehimiet kummerċjali preferenzjali oħra tal-UE (pereżempju l-ftehim kummerċjali tal-UE mal-Kanada)
 • kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-konsenja ma jaqbiżx EUR 6,000

Fil-Ġappun jista’ jsir minn

 • esportatur b’Numru Korporattiv assenjat tal-Ġappun

X’għandu jkun fiha d-dikjarazzjoni dwar l-oriġini?

 • id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini għandha tidher fuq fattura jew fuq kwalunkwe dokument kummerċjali li jidentifika l-prodott
 • It-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE kif ukoll bil-lingwa Ġappuniża, u jista’ jinstab fl-Anness 3-D, il-pajjiż importatur jista’ ma jirrikjedix li l-importatur jissottometti traduzzjoni ta’ dikjarazzjoni dwar l-oriġini
 • L-esportaturi jridu jindikaw il-kriterji tal-oriġini użati fid-dikjarazzjoni tagħhom dwar l-oriġini b’kodiċi (ara fl-Anness 3-D)

Sottomissjoni u validità

Il-gwida tal-FSE bejn l-UE u l-Ġappun dwar id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini għal konsenji multipli ta’ prodotti identiċi tipprovdi spjegazzjonijiet addizzjonali.

Għarfien tal-importatur
 • l-importaturi jistgħu jitolbu tariffi preferenzjali bbażati fuq l-għarfien tagħhom stess tal-oriġini tal-prodotti importati — dan jista’ jkun ibbażat fuq dokumenti ta’ sostenn jew rekords ipprovduti mill-esportatur jew mill-manifattur tal-prodott, li jkunu fil-pussess tal-importatur.Il-gwida tal-FSE bejn l-UE u l-Ġappun dwar l-għarfien tal-importatur tipprovdi spjegazzjonijiet addizzjonali
 • peress li importatur qed jagħmel talba billi juża l-għarfien tiegħu stess, ma tintuża l-ebda dikjarazzjoni dwar l-oriġini u l-ebda esportatur jew produttur ma jeħtieġ li jiġi identifikat jew li jieħu xi azzjoni li tappartjeni għall-oriġini preferenzjali tal-merkanzija fil-Parti esportatriċi.
 • l-importatur li juża l- “għarfien tal-importatur” ma għandux għalfejn ikun irreġistrat fil-bażi tad-data REX

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-partijiet importaturi u esportaturi
 • kontrolli li jsiru mid-dwana lokali — iż-żjarat tal-parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi
 • l-awtoritajiet tal-parti li timporta jiddeterminaw l-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-parti li timporta bir-riżultati

Rekwiżiti tal-prodotti

Ir-regoli tekniċi jinkludu regolamenti tekniċi, standards u proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità. Dawn ir-regoli jiddefinixxu l-karatteristiċi tekniċi speċifiċi li l-prodott tiegħek għandu jkollu, bħad-disinn, it-tikkettar, l-imballaġġ, il-funzjonalità jew il-prestazzjoni u huma importanti għaliex jiżguraw li jinkisbu objettivi importanti tal-politika pubblika, bħall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew is-sikurezza tal-ambjent.

Dawn ir-rekwiżiti jistgħu jkunu relatati ma’ kwistjonijiet bħal

 • Regoli u Rekwiżiti Tekniċi
 • Regoli u Rekwiżiti dwar is-Saħħa u s-Sikurezza, SPS
 • Regolamenti Ambjentali li japplikaw għal Oġġetti Importati.

Jeħtieġlek issegwi dawn ir-regoli sabiex il-prodotti tiegħek ikunu jistgħu jiġu evalwati biex tara jekk jikkonformawx mal-istandards tekniċi meħtieġa.

Biex issir taf dwar ir-regoli u r-rekwiżiti applikabbli għall-prodott tiegħek mur għand l-Assistent Kummerċjali Tiegħi u daħħal l-isem jew il-kodiċi tal-prodott tiegħek.

Rekwiżiti tas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti

Il-miżuri sanitarji u fitosanitarji (SPS) (eż. liġijiet, regolamenti, standards) huma miżuri għall-protezzjoni tal-bnedmin, l-annimali u l-pjanti minn mard, pesti, jew kontaminanti.

Dawn jiżguraw li l-prodotti tal-ikel li jitqiegħdu fis-suq, inklużi l-importazzjonijiet minn barra l-UE, ikunu siguri għall-konsumaturi.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-miżuri SPS bejn l-UE u l-Ġappun hawnhekk.

Bħall-UE, il-Ġappun għandu wħud mill-ogħla standards ta’ sikurezza alimentari fid-dinja. Pereżempju, il-Ġappun ma jippermettix l-użu ta’ ormoni tat-tkabbir fil-produzzjoni taċ-ċanga tiegħu, u r-regolamenti li jikkontrollaw l-OĠM huma ta’ importanza kbira għall-konsumaturi Ġappuniżi.

Il-prodotti kollha importati mill-Ġappun jeħtieġ li jikkonformaw mal-istandards tal-UE. Dan jinkludi l-projbizzjoni tal-UE fuq iċ-ċanga ttrattata bl-ormoni u r-regoli tagħha dwar l-użu tal-antibijotiċi.

Barra minn hekk, l-importazzjonijiet kollha ta’ prodotti tal-annimali lejn l-UE mill-Ġappun iridu jkunu akkumpanjati minn ċertifikat veterinarju.

Hija biss l-awtorità kompetenti fil-Ġappun, rikonoxxuta formalment mill-Kummissjoni li kapaċi tiċċertifika l-konformità mal-ħtiġijiet ta’ importazzjoni tal-UE, li tista’ toħroġ tali ċertifikat.

Il-Ftehim kummerċjali jgħin biex jiżgura li l-prodotti tiegħek ma jiġux imfixkla milli jidħlu fis-suq Ġappuniż minħabba ostakli kummerċjali mhux ġustifikati tal-SPS u jgħin biex jissimplifika u jħaffef il-proċeduri għall-approvazzjoni tal-esportazzjonijiet tal-ikel tiegħek lejn il-Ġappun.

Jekk qed timporta mill-Ġappun fl-UE, skopri aktar dwar ir-rekwiżiti tal-SPS hawnhekk.

 

Sib ir-regoli u r-rekwiżiti speċifiċi għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi kultant jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu ta’ piż konsiderevoli għalik bħala esportatur.

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu għall-kummerċ li jdewwem in-negozju tiegħek jew iwaqqfek milli tesporta, tista’ tgħidilna

 • irrapporta x’qed iwaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn il-Ġappun bl-użu tal-formola online u l-UE tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa

Ikkuntattjana

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar

L-iżdoganar tipikament jinkludi kontrolli fuq

 • id-dazji li għandhom jitħallsu

 • id-deskrizzjoni korretta tal-merkanzija, l-oriġini u l-valur tagħha

 • miżuri ta’ sigurtà u sikurezza (kuntrabandu, drogi, sigaretti, armi, prodotti ffalsifikati, ġlieda kontra t-terroriżmu)

 • konformità ma’ leġiżlazzjoni speċifika bħal-leġiżlazzjoni ambjentali, ir-rekwiżiti tas-saħħa, ir-regolamenti veterinarji, fitosanitarji u tal-kwalità

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Ġappun jiżgura proċeduri doganali aktar effiċjenti biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Dokumenti

Tista’ tikkonsulta gwidi dettaljati pass pass li jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tipprepara għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jeħtieġu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew xi wħud minnhom

 • Fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi)

 • lista ta’ imballaġġ

 • Liċenzji tal-importazzjoni għal ċerti oġġetti

 • Ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ

 • Prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi, u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini minn qabel.

 

Għal informazzjoni dettaljata dwar id-dokumenti li jeħtieġlek tippreżenta għall-approvazzjoni doganali għall-prodott tiegħek, mur għand l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Proċeduri

Għal deskrizzjoni ta’ kif tipprova l-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffa preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Għal informazzjoni dwar il-proċedura doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni inġenerali, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-FSE bejn l-UE u l-Ġappun jipprevedi protezzjoni msaħħa tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-kumpaniji Ewropej li jesportaw prodotti innovattivi, artistiċi, distinti u ta’ kwalità għolja lejn il-Ġappun. L-impenji huma msaħħa u jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali, it-trademarks, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur, il-privattivi, ir-regoli komuni minimi għall-protezzjoni tad-data tat-test regolatorju għall-prodotti farmaċewtiċi, u dispożizzjonijiet tal-infurzar ċivili.

Il-Ftehim jirrikonoxxi l-istatus speċjali u joffri protezzjoni fis-suq Ġappuniż ta’ aktar minn 200 prodott agrikolu Ewropew minn oriġini ġeografika speċifika Ewropea, magħrufa bħala Indikazzjonijiet Ġeografiċi (IĠ). Is-sidien tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi miftiehma bilateralment fis-setturi tal-agrikoltura, tal-ikel u tax-xorb jibbenefikaw mill-protezzjoni kontra l-iffalsifikar.

Servizzi

Il-Ftehim jagħmilha aktar faċli għall-kumpaniji tal-UE u Ġappuniżi biex jipprovdu servizzi u joffri mobilità akbar għall-impjegati tal-kumpaniji biex iwettqu xogħolhom fuq il-post.

Il-FSE fih għadd ta’ dispożizzjonijiet li japplikaw orizzontalment għall-kummerċ kollu fis-servizzi, bħal dispożizzjoni biex jiġi affermat mill-ġdid id-dritt tal-Partijiet li jirregolaw. Id-dritt tal-awtoritajiet jibqa’ li jżommu s-servizzi pubbliċi pubbliċi u mhux se jġiegħlu lill-gvernijiet jipprivatizzaw jew jidderegolaw is-servizzi pubbliċi, pereżempju fis-setturi tal-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-ilma.

Intlaħaq qbil dwar impenji speċifiċi f’setturi, bħal

 • is-servizzi postali u tal-kurrier
 • telekomunikazzjoni
 • is-servizzi ta’ trasport marittimu
 • is-servizzi finanzjarji

Moviment ta’ Persunal Kwalifikat (Modalità IV)

Informazzjoni Ġenerali dwar il-Viżi
Limitazzjonijiet tal-Attività tan-Negozju tal-Fornituri ta’ Servizzi Kuntrattwali u tal-Professjonisti Indipendenti fil-Ġappun

Fir-rigward ta’ xi servizzi, l-ambitu tal-attivitajiet tan-negozju huwa limitat b’tali mod kif preskritt fl-Appendiċi IV “Limitazzjonijiet tal-attivitajiet tan-negozju ta’ fornituri ta’ servizzi kuntrattwali u professjonisti indipendenti fil-Ġappun” tal-Anness 8-B “Skedi għall-Kapitolu 8” tal-ftehim.

Ġestjoni tar-Riżorsi Umani

Hemm ħafna liġijiet li għandhom x’jaqsmu max-xogħol u l-protezzjoni tal-ħaddiema fil-Ġappun.Dawk il-liġijiet tax-xogħol japplikaw fil-prinċipju għall-impjiegi kollha fil-Ġappun, irrispettivament minn jekk l-impjegatur huwiex Ġappuniż jew barrani, jew il-kumpanija hijiex barranija jew inkorporata fil-Ġappun.Ir-Regolament għal dawk il-liġijiet japplika wkoll għall-ħaddiema barranin fil-Ġappun sakemm il-ħaddiema barranin jissodisfaw id-definizzjoni ta’ ħaddiema skont dawn il-liġijiet.

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistema ġenerali tal-liġi tax-xogħol fil-Ġappun relatata mal-ġestjoni tar-riżorsi umani tista’ tinkiseb mis-siti web imsemmija fl-intestaturi li ġejjin

Informazzjoni Ġenerali dwar il-Ġestjoni tar-Riżorsi Umani
Regoli li għandhom Jinnutaw fil-Każ ta’ Impjieg Barrani
Informazzjoni dwar ir-Regolamenti Ewlenin dwar ix-Xogħol
 • Aqra dwar il-liġi li tistabbilixxi l-istandard bażiku tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol: L-att dwar is-Sigurtà u s-Saħħa Industrijali (Ingliż u Ġappuniż). Madankollu, jekk jogħġbok ikkunsidra li t-traduzzjoni bl-Ingliż mhux dejjem tkun aġġornata. Għal informazzjoni aġġornata jekk jogħġbok ikkonsulta t-test Ġappuniż
 • Aqra dwar il-liġi li tistabbilixxi l-forma bażika tal-kuntratti tax-xogħol: L-att dwar il-Kuntratti tax-Xogħol (Ingliż u Ġappuniż). Madankollu, jekk jogħġbok ikkunsidra li t-traduzzjoni bl-Ingliż mhux dejjem tkun aġġornata. Għal informazzjoni aġġornata jekk jogħġbok ikkonsulta t-test Ġappuniż
 • Aqra dwar il-liġi li tistabbilixxi l-istandard minimu għall-kundizzjonijiet tax-xogħol: L-att dwar l-Istandards tax-Xogħol (Ingliż u Ġappuniż). Madankollu, jekk jogħġbok ikkunsidra li t-traduzzjoni bl-Ingliż mhux dejjem tkun aġġornata. Għal informazzjoni aġġornata jekk jogħġbok ikkonsulta t-test Ġappuniż
 • Aqra dwar liġijiet u regolamenti oħra relatati mal-laboratorju pprovduti mill-Istitut tal-Ġappun għall-Politika u t-Taħriġ dwar ix-Xogħol: Il-liġijiet tax-Xogħol tal-Ġappun (Ingliż u Ġappuniż)

Servizzi ta’ Telekomunikazzjoni u Informazzjoni tal-Kompjuter

Fil-Ġappun:

 • It-telekomunikazzjoni hija definita b’mod wiesa’ mill-Att dwar in-Negozju tat-Telekomunikazzjoni bħala “trażmissjoni, trażmissjoni jew riċeviment ta’ kodiċijiet, ħsejjes jew immaġnijiet bil-kejbil, bir-radju jew b’kull forma elettromanjetika oħra.”
 • Servizz ta’ telekomunikazzjoni huwa definit bħala, “intermedjazzjoni ta’ komunikazzjonijiet ta’ oħrajn bl-użu ta’ faċilità ta’ telekomunikazzjoni, jew inkella billi tiġi offruta faċilità ta’ telekomunikazzjoni għal komunikazzjonijiet minn oħrajn”, u
 • In-negozju tat-telekomunikazzjoni mbagħad jiġi ddefinit bħala “negozju li fih il-fornitur tas-servizz jipprovdi servizz tat-telekomunikazzjoni sabiex jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ oħrajn, ħlief il-forniment ta’ faċilità tax-xandir skont l-Att dwar ix-Xandir”.

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ negozji tat-telekomunikazzjoni (kif imsemmi fil-Manwal għad-dħul fis-suq tan-negozju tat-telekomunikazzjoni Ġappuniż — disponibbli biss bil-Ġappuniż) li ġeneralment jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ “negozju tat-telekomunikazzjoni” u għalhekk jeħtieġu notifika jew reġistrazzjoni

 • servizzi ta’ ridirezzjonar telefoniku.
 • riċeviment awtomatiku ta’ telefonati, eċċ. (servizz li fih il-fornitur tas-servizz jirċievi telefonati, faksijiet, eċċ., indirizzati lill-utenti fil-faċilità tat-telekomunikazzjoni tal-fornitur (eż. server), u mbagħad jikkomunika l-kontenut ta’ dawk it-telefonati jew il-faks lill-utenti, mingħajr alterazzjoni sostantiva, iżda b’bidla fil-format jew fil-mezz)
 • intermedjazzjoni tal-kontenut
 • intermedjazzjoni ta’ bullettini bl-email
 • servizzi tal-internet ipprovduti lil residenti ta’ kondominji jew uffiċċji mill-kumpaniji tal-ġestjoni tal-bini
 • servers ta’ kiri u servizzi ta’ hosting (is-servizz ta’ partijiet ta’ self ta’ servers u funzjonijiet tas-server)
 • intermedjazzjoni ta’ messaġġi bejn l-utenti, inklużi dawk ipprovduti bħala parti minn servizz
 • chats magħluqa (chat rooms li ġew stabbiliti fuq sit web, tqabbil ta’ utenti li kellhom aċċess għas-sit ma’ persuni mhux speċifikati, u intermedjazzjoni ta’ konverżazzjonijiet magħluqa bejniethom)
 • siti web ta’ data online
 • servizzi tat-telekomunikazzjoni kkombinati ma’ tagħmir tal-kiri bħal telefowns ċellulari u routers tal-Wi-Fi
 • L-operaturi tan-Network Virtwali Mobbli (MVNOs)
 • Operaturi ta’ Netwerk Virtwali Fiss (FVNOs)
 • self ta’ kanali (servizz li fih l-installatur ta’ faċilità ta’ linja tat-telekomunikazzjonijiet jaqsam il-banda ta’ frekwenzi u jsellef parti minnha lil kumpaniji oħra)
 • fatturazzjoni mill-ġdid (servizz fejn is-servizzjanti jixtru servizzi tat-telekomunikazzjoni mingħand trasportaturi tat-telekomunikazzjonijiet bi skont skont il-volum u jerġgħu jbigħuhom lill-utenti bi skont)
 • servizzi tal-posta elettronika li jużaw servers barra mill-Ġappun
 • ġestjoni tan-netwerk bejn kumpaniji affiljati
 • ġestjoni tal-kartolini ta’ awguri fuq websajts
 • servizzi ta’ intermedjazzjoni ta’ prokuri elettroniċi
 • servizzi ta’ riżoluzzjoni ta’ isem ta’ dominju (servizz li fih il-fornitur tas-servizz jidentifika l-indirizz IP li jikkorrispondi għall-isem tad-dominju li għalih hemm inkjesta
 • Aktar dettalji, inklużi spjegazzjonijiet tar-raġunijiet għaliex dawn in-negozji ta’ eżempju jitqiesu bħala “servizzi ta’ telekomunikazzjoni” u jeħtieġu notifika jew reġistrazzjoni, huma disponibbli fil-manwal imsemmi hawn fuq.]
Dħul fis-Suq Ġappuniż
 • Il-Ministeru tal-Affarijiet Interni u l-Komunikazzjoni: Manwal għad-Dħul fis-Suq fin-Negozju tat-Telekomunikazzjoni Ġappuniż, Ġunju 2016 (Ingliż). Jekk jogħġbok ikkunsidra li l-verżjoni bl-Ingliż tista’ ma tkunx aġġornata. Barra minn hekk, materjali supplimentari (inklużi, fost l-oħrajn, eżempji ta’ każijiet li jindikaw jekk ir-rekwiżit ta’ notifika huwiex applikabbli għal negozji partikolari) huma disponibbli biss fil-verżjoni Ġappuniża, datata Mejju 2019, kif ukoll is-suppliment tagħha datat Ottubru 2019.
 • Il-manwali u l-linji gwida li ġejjin huma disponibbli wkoll hawnhekk:
  • Manwal għad-Dħul fis-Suq fin-Negozju Ġenerali tax-Xandir bil-Kable Cable (bl-Ingliż);
  • Manwal għall-Kostruzzjoni ta’ Netwerks minn Trasportaturi tat-Telekomunikazzjoni (Ingliż); u
  • Guidelines for Use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owned by Public Utilities (l-Ingliż).
Regolamenti aktar stretti Applikabbli għall-Investiment Barrani fis-Settur tal-IT
 • METI: Żieda ta’ Negozji Meħtieġa biex Jintbagħtu Notifika minn Qabel Dwar Investituri Diretti Inward, eċċ. (l-Ingliż) — in-negozji relatati mal-IT ġew miżjuda mal-industriji soġġetti għar-rekwiżit ta’ notifika minn qabel rigward l-investimenti diretti ‘l ġewwa.L-avviżi pubbliċi relatati ma’ din ir-reviżjoni huma:
  • (A) L-Avviż Pubbliku ta’ Reviżjonijiet Parzjali tal-Avviż Pubbliku Nru 1 tal-2014 (Ġappuniż), Taħt Liema Ministru tal-Finanzi u l-Ministru Kompetenti għad-Determinazzjoni tan-Negozju t-Tipi ta’ Negozji Skont l-Artikolu 3(4) tal-Ordni għal Investiment Dirett Intern, eċċ. (Avviż Pubbliku Nru 1 tal-Uffiċċju tal-Kabinett, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Affarijiet Interni u l-Komunikazzjoni, il-Ministru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Turiżmu, il-Ministeru għall-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Turiżmu, il-Ministeru għall-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u t-Teknoloġija, il-Ministeru għall-Finanzi, il-Ministeru għall-Finanzi u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru għall-Finanzi u t-Teknoloġija, il-Ministeru għall-Finanzi u t-Teknoloġija, il-Ministeru għall-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Edukazzjoni u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u l-Industrija, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru għall-Finanzi u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru għall-Finanzi u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, ix-Xjenza u t-Teknoloġija ta’ Mejju 2019 u
  • (b) L-avviż Pubbliku tar-Reviżjonijiet Parzjali tal-Avviż Pubbliku Nru 3 tal-2017 (Ġappuniż), Taħt Liema Ministru tal-Finanzi u l-Ministru Kompetenti għad-Determinazzjoni tan-Negozju t-Tipi ta’ Negozji Skont l-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 4(3) tal-Ordni għal Investiment Dirett Intern, eċċ. ( Avviż Pubbliku Nru 2 tal-Uffiċċju tal-Kabinett, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru għall-Finanzi u l-Komunikazzjoni, il-Ministru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Kummerċ u t-Teknoloġija, il-Ministeru għall-Industrija u t-Turiżmu, il-Ministeru għall-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Turiżmu, il-Ministeru għall-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Turiżmu, il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru għall-Industrija u x-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Teknoloġija, il-Ministeru għall-Finanzi, is-Saħħa u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Kummerċ u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Agrikoltura, is-Saħħa u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Industrija, ix-Xjenza u t-Teknoloġija ta’ Mejju 2019.

L-akkwist Pubbliku

Kull sena, il-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u muniċipali fil-Ġappun u fl-UE jixtru — jew jakkwistaw — oġġetti u servizzi li jiswew biljuni ta’ euro minn kumpaniji privati. Huma joħorġu kuntratti pubbliċi jew offerti li l-kumpaniji mbagħad joffru għalihom.

L-EPA testendi l-aċċess għall-kuntratti ta’ akkwist pubbliku u tiftaħ swieq ġodda għall-kumpaniji taż-żewġ naħat.

L-UE u l-Ġappun qablu dwar regoli li

 • jipprojbixxu d-diskriminazzjoni inġusta minn naħa waħda kontra offerenti min-naħa l-oħra

 • tiġi massimizzata t-trasparenza fis-sejħiet għall-offerti għall-kuntratti pubbliċi biex jiġi żgurat li l-kumpaniji jkunu konxji tal-opportunitajiet fuq iż-żewġ naħat

 • jiġu massimizzati l-opportunitajiet għall-kumpaniji tal-UE biex jipparteċipaw f’offerti pubbliċi fil-Ġappun fil-livelli kollha tal-gvern — nazzjonali, reġjonali u muniċipali

Iż-żieda fl-aċċess għall-kumpaniji tal-UE għal kuntratti maħruġa għal offerti fil-Ġappun tkopri setturi bħal

 • ferroviji

 • l-isptarijiet

 • istituzzjonijiet akkademiċi

 • id-distribuzzjoni tal-elettriku

Aktar informazzjoni

L-investiment

Il-Ftehim jippromwovi l-investiment bejn l-UE u l-Ġappun u jafferma mill-ġdid id-dritt ta’ kull parti li tirregola l-objettivi ta’ politika leġittimi maqbula f’lista mhux eżawrjenti. Għaddejjin negozjati bilaterali għall-konklużjoni ta’ ftehim potenzjali dwar il-protezzjoni tal-investiment.

Informazzjoni dwar id-Dispożizzjonijiet li Jikkonċernaw il-Kummerċ Transfruntier fis-Servizzi u l-Liberalizzazzjoni tal-Investiment

Fir-rigward tal-kummerċ transfruntier fis-servizzi u l-liberalizzazzjoni tal-investiment, l-FSE bejn l-UE u l-Ġappun adotta sistema ta’ lista negattiva li telenka l-miżuri eżistenti u futuri mhux konformi li għandhom jiġu riżervati filwaqt li fil-prinċipju jiġi liberalizzat il-kummerċ transfruntier kollu fis-servizzi u l-oqsma ta’ investiment.

Rigward l-impenji għall-kummerċ transfruntier fis-servizzi, jekk jogħġbok ara t-Taqsima C tal-Kapitolu 8 tal-Ftehim.

Għal-liberalizzazzjoni tal-investiment, jekk jogħġbok ara t-Taqsima B tal-Kapitolu 8 tal-Ftehim.

Fir-rigward tar-riżervi għall-miżuri eżistenti tal-Unjoni Ewropea u tal-Ġappun, jekk jogħġbok irreferi għall-iskeda tal-Unjoni Ewropea u dik tal-Ġappun stabbilita fl-Anness I tal-Anness 8-B tal-Ftehim, disponibbli fil-links li ġejjin:

Fir-rigward tar-riżervi għal miżuri futuri tal-Unjoni Ewropea u l-Ġappun, jekk jogħġbok irreferi għall-iskeda tal-Unjoni Ewropea u dik tal-Ġappun stabbilita fl-Anness II għall-Anness 8-B, disponibbli fil-links li ġejjin:

Il-Ftehim jipprovdi ċerti impenji rigward id-dħul u s-soġġorn temporanju ta’ persuni fiżiċi fit-Taqsima D tal-Kapitolu 8.

L-iskeda tal-Unjoni Ewropea u dik tal-Ġappun fl-Anness III għall-Anness 8-B jippreskrivu ċerti riżervi u dispożizzjonijiet ulterjuri fir-rigward ta’ viżitaturi kummerċjali għal skopijiet ta’ stabbiliment, ħaddiema bi trasferiment intra-azjendali, investituri u viżitaturi kummerċjali għal żmien qasir.L-Anness III għall-Anness 8-B huwa disponibbli fil-links li ġejjin:

Ċerti riżervi, limitazzjonijiet u dispożizzjonijiet ulterjuri fir-rigward ta’ fornituri ta’ servizzi kuntrattwali u professjonisti indipendenti huma preskritti fl-iskeda tal-Unjoni Ewropea u dik tal-Ġappun fl-Anness IV għall-Anness 8-B. L-Anness IV għall-Anness 8-B huwa disponibbli fil-links li ġejjin:

L-Anness 8-C jipprovdi l-fehim dwar il-moviment ta’ persuni fiżiċi għal finijiet ta’ negozju, inklużi dispożizzjonijiet għall-miżuri li għandhom jittieħdu jew isiru sforzi li għandhom jittieħdu mill-Unjoni Ewropea u/jew mill-Ġappun biex jiffaċilitaw u jħaffu l-proċeduri relatati mad-dħul u s-soġġorn temporanju ta’ persuni fiżiċi tal-Parti l-oħra għal finijiet ta’ negozju.

Spjegazzjoni dwar l-Importanza tar-Rwol tad-Ditti tan-Negozjar

Id-ditti kummerċjali għandhom rwol importanti fil-bejgħ ta’ oġġetti importati fil-Ġappun.Id-ditti kummerċjali jaġixxu bħala kollegamenti bejn manifatturi barranin u xerrejja Ġappuniżi (kif ukoll bejn xerrejja barranin u manifatturi Ġappuniżi).Ir-rwol tad-ditti kummerċjali jinkludi, fost affarijiet oħra, l-identifikazzjoni tad-domanda, l-assistenza fin-negozjati bejn il-manifatturi u x-xerrejja, u l-ikkompletar tal-proċeduri tal-importazzjoni/esportazzjoni.Mill-perspettiva tax-xerrejja jew tal-manifatturi Ġappuniżi, id-ditti tan-negozjar jassistu fit-tlestija tat-tranżazzjonijiet li jinvolvu manifatturi jew xerrejja barranin, filwaqt li jeliminaw il-ħtieġa li jinkwetaw dwar l-ostakli lingwistiċi, il-fehim tal-liġijiet barranin, jew iċ-ċaqliq fir-rati tal-kambju.Mill-perspettiva tal-kumpaniji tal-UE, id-ditti kummerċjali jistgħu jipprovdu assistenza fl-identifikazzjoni tad-domanda u/jew tas-sħab lokali fil-Ġappun.Id-ditti kummerċjali huma maqsuma f’ditti kummerċjali ġenerali, li jittrattaw kważi kollox, u ditti kummerċjali speċjalizzati, li jittrattaw biss prodotti speċifiċi (eż. prodotti tal-azzar, prodotti tal-ikel, eċċ.).

Kif Tistabbilixxi n-Negozju fil-Ġappun

Ħarsa ġenerali lejn it-Twaqqif tan-Negozju fil-Ġappun
Formoli Meħtieġa

Restrizzjonijiet fuq l-Investiment Dirett Barrani fil-Ġappun skont l-Att dwar il-Kambju u l-Kummerċ Barrani

Ħarsa ġenerali lejn il-Proċeduri skont l-Att dwar il-Kambju u l-Kummerċ Barrani

 

Skont l-Artikolu 26(1) tal-Att dwar il-Kambju u l-Kummerċ Barrani (“FEFTA”), “investitur barrani” tfisser kwalunkwe waħda mill-persuni li ġejjin li tagħmel investimenti diretti ‘l ġewwa, eċċ. elenkati fl-entrati tal-Artikolu 26(2) tal-FEFTA, jew akkwiżizzjoni speċifikata definita fl-Artikolu 26(3) tal-FEFTA:

(I) individwu li mhuwiex residenti tal-Ġappun;

(II) entità stabbilita skont liġi barranija jew li għandha uffiċċju prinċipali f’pajjiż barrani;

(III) kumpanija Ġappuniża li fiha s-somma tad-drittijiet tal-vot miżmuma direttament, jew indirettament permezz ta’ kumpanija preskritta, minn persuni kif stipulat f’ (i) u/jew (ii) hawn fuq hija 50 % jew aktar tad-drittijiet tal-vot totali; jew

(IV) entità Ġappuniża li fiha persuni kif stabbiliti f’ (i) hawn fuq jikkostitwixxu jew maġġoranza tal-uffiċjali kollha tal-kumpanija jew maġġoranza tal-uffiċjali li għandhom awtorità rappreżentattiva.

Industriji li fihom huma meħtieġa n-Notifiki minn Qabel

(a) L-avviż Pubbliku tar-Reviżjonijiet Parzjali tal-Avviż Pubbliku Nru 1 tal-2014 (Ġappuniż), li skontu l-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru kompetenti għan-Negozju jiddeterminaw it-tipi ta’ negozji skont l-Artikolu 3(4) tal-Ordni għal Investiment Dirett Intern, eċċ. (Avviż Pubbliku Nru 1 tal-Uffiċċju tal-Kabinett, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Affarijiet Interni u l-Komunikazzjoni, il-Ministru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa, ix-Xogħol u l-Forestrija, il-Ministeru għall-Affarijiet Interni u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa, ix-Xogħol u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Kummerċ u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura, l-Agrikoltura, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa, ix-Xogħol u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Iżvilupp u t-Turiżmu, il-Ministeru tal-Agrikoltura, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa, ix-Xogħol u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Ambjent u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Turiżmu, il-Ministeru tal-Agrikoltura, it-Tkabbir, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u l-Industrija tax-Xogħol u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, ix-Xogħol u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Ambjent tax-Xogħol u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Forestrija, il-Ministeru tas-Saħħa u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Forestrija, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, ix-Xjenza u t-Teknoloġija

(b) L-avviż Pubbliku tar-Reviżjonijiet Parzjali tal-Avviż Pubbliku Nru 3 tal-2017 (Ġappuniż), li skontu l-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru kompetenti għan-Negozju jiddeterminaw it-tipi ta’ negozji skont l-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 4(3) tal-Ordni għal Investiment Dirett Intern, eċċ. ( Avviż Pubbliku Nru 2 tal-Uffiċċju tal-Kabinett, il-Ministeru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Affarijiet Interni u l-Komunikazzjonijiet, il-Ministru tal-Finanzi, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa, l-Industrija tax-Xogħol u l-Benesseri, il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Turiżmu, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Kultura, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa, l-Industrija tax-Xogħol u l-Benesseri, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Industrija, l-Agrikoltura, l-Agrikoltura, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-Isport, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa, l-Industrija tax-Xogħol u l-Benessri, il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Turiżmu, il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa, l-Industrija tax-Xogħol u l-Benessri, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Industrija, l-Agrikoltura, l-Agrikoltura u l-Agrikoltura, il-Ministeru tal-Agrikoltura u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u t-Teknoloġija, il-Ministeru tas-Saħħa u l-Industrija tax-Xogħol u l-Benessri, il-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Industrija, l-Agrikoltura, l-Agrikoltura, l-Agrikoltura u t-Teknoloġija.

Formoli ta’ Notifika

Il-forma korretta li għandha tintuża se tiddependi fuq il-mezzi ta’ investiment.

Inċentivi tal-Gvern għall-Promozzjoni tal-Investiment Dirett Barrani fil-Ġappun

Istituzzjonijiet għal Inkjesti & Konsultazzjoni

L-Uffiċċju ta’ Invest Japan
 • Kull wieħed mill-ministeri u l-aġenziji rilevanti għandu Uffiċċju Invest Japan (Ingliż), li jirrispondi għall-azzjonijiet li ġejjin minn investituri potenzjali
 • talbiet għal informazzjoni dwar l-investiment u dwar l-applikazzjoni għal opportunitajiet ta’ investiment; u
 • ilmenti dwar l-ipproċessar tas-sistema ta’ notifika avvanzata, l-hekk imsejħa “sistema ta’ ittra mingħajr azzjoni”, u l-investiment.
 • Il-formoli ta’ inkjesta bl-Ingliż biex jiġi kkuntattjat l-Uffiċċju ta’ Invest Japan f’kull ministeru/aġenzija rilevanti huma pprovduti mill-JETRO: Investiment fl-Uffiċċji JAPAN: Informazzjoni ta’ Kuntatt (Ingliż)
 • Il-JETRO jipprovdi ċentru uniku għall-investituri barranin li qed jippjanaw li jistabbilixxu jew jespandu l-bażi tan-negozju tagħhom fil-Ġappun: Iċ-Ċentru ta’ Appoġġ għan-Negozju tal-Ġappun (IBSC) (Ingliż)
Investiment fil-hotline tal-Ġappun
 • Iċ-Ċentru ta’ appoġġ tal-JETRO għal kumpaniji barranin u kumpaniji affiljati barranin li qed jippjanaw li jinvestu fil-Ġappun. Is-servizzi huma disponibbli f’lingwi oħra minbarra l-Ġappuniż: Invest Japan Hotline (Ingliż)
Links Użati Oħra

L-SMEs u l-UE u l-Ġappun

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Ġappun fih kapitolu ddedikat dwar l-Intrapriżi Żgħar u Medji (SME) li jispeċifika li l-partijiet għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-aċċess għas-suq ta’ xulxin.

Is-sit web tal-UE għall-appoġġ tal-SMEs tal-UE li jesportaw lejn il-Ġappun

Is-sit web tal-Ġappun għall-appoġġ tal-SMEs tal-UE li jesportaw lejn il-Ġappun

Dan is-sit web iddedikat għall-SMEs Ewropej jinkludi links għall-awtoritajiet dwar kwistjonijiet kummerċjali speċifiċi u bażi tad-data li tista’ tiġi mfittxija skont il-kodiċi tariffarja doganali biex tinkiseb informazzjoni dwar l-aċċess għas-suq Ġappuniż.

Links u kuntatti

Is-sit web tad-DĠ Kummerċ

Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali UE-Ġappun

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Ġappun

Test sħiħ tal-ftehim

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr