Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-Ġappun

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Frar 2019. Il-kumpaniji tal-UE diġà jesportaw aktar minn EUR 58 biljun f’oġġetti u EUR 28 biljun f’servizzi lill-Ġappun kull sena. Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun inaqqas l-ostakli kummerċjali li d-ditti Ewropej jiffaċċjaw meta jesportaw lejn il-Ġappun u jgħinhom jikkompetu aħjar f’dan is-suq.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Frar 2019.

X’inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

Il-Ftehim kummerċjali mal-Ġappun

 • ineħħi t-tariffi u ostakli oħra għall-kummerċ u jagħmilha aktar faċli għall-kumpaniji fuq iż-żewġ naħat biex jimportaw u jesportaw
 • jiżgura l-ftuħ tas-swieq tas-servizzi, b’mod partikolari s-servizzi finanzjarji, it-telekomunikazzjonijiet u t-trasport
 • jiggarantixxi trattament nondiskriminatorju tan-negozji tal-UE li joperaw fis-swieq tal-akkwist pubbliku
 • ittejjeb il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-Ġappun kif ukoll il-protezzjoni ta’ prodotti agrikoli Ewropej ta’ kwalità għolja, l-hekk imsejħa indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ)
 • jiffranka lill-kumpaniji taż-żewġ naħat ammonti sostanzjali ta’ flus u żmien meta jinnegozjaw oġġetti b’mod bilaterali
 • tipprevedi appoġġ imsaħħaħ għal ditti iżgħar li huma affettwati b’mod sproporzjonat minn ostakli għall-kummerċ

 

Il-Ġappun diġà huwa r-raba’ l-akbar suq tal-UE għall-esportazzjonijiet agrikoli. L-aċċess għas-suq se jittejjeb għal ħafna prodotti Ewropej, b’mod partikolari

Aqra t-test sħiħ tal-ftehim kummerċjali mal-Ġappun.

Tariffi

Il-Ftehim ineħħi l-maġġoranza l-kbira tad-dazji mħallsa mill-kumpaniji Ewropej u Ġappuniżi.

Mad-dħul fis-seħħ, il-ftehim elimina 99 % tal-linji tariffarji tal-UE u 97 % tal-linji tariffarji tal-Ġappun. Dwar it-tariffi li għadhom ma ġewx eliminati, intlaħaq qbil dwar kwoti tariffarji jew tnaqqis fit-tariffi.

Biex tiċċekkja t-tariffi għall-prodott tiegħek, trid tkun taf il-kodiċi tal-prodott, li huwa bbażat fuq il-kodiċi HS2017 tas-Sistema Armonizzata (SA), kemm għall-kodiċijiet Ewropej kif ukoll għal dawk Ġappuniżi.


Tista’ ssib il-kodiċi tal-prodott tiegħek billi tuża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi

Tista’ wkoll tiċċekkja l-kodiċi tal-istatistika tal-Ġappun għall-importazzjonijiet.

Il-Ftehim jiftaħ is-suq Ġappuniż għall-esportazzjonijiet agrikoli tal-UE, pereżempju 

 • id-dazji fuq ħafna ġobnijiet bħal Gouda u Cheddar se jitneħħew maż-żmien
 • tiġi stabbilita kwota mingħajr dazju għal ġobnijiet friski (bħal Mozzarella u Feta)
 • it-tariffi fuq l-esportazzjonijiet tal-inbid sparixxew mad-dħul fis-seħħ
 • dwar iċ-ċanga, l-esportaturi tal-UE se jibbenefikaw minn tariffa mnaqqsa
 • fuq il-majjal għad fadal dazji baxxi biss għall-esportazzjonijiet ta’ laħam frisk lejn il-Ġappun u l-ftehim elimina kompletament id-dazji fuq il-laħam ipproċessat.

Skedi għat-tneħħija tat-tariffi

It-tariffi għal maġġoranza kbira tal-prodotti jiġu eliminati immedjatament mad-dħul fis-seħħ tal-ftehim jew gradwalment wara skeda tat-tneħħija tat-tariffi.

Il-punt tat-tluq tal-eliminazzjoni jew tat-tnaqqis tad-dazji doganali huwa “rata bażi” u t-tnaqqis iseħħ fuq din ir-rata bażi. Permezz tal-kodiċi tat-tariffa doganali tal-prodott tkun tista’ ssib it-tnaqqis li japplika għar-rata bażi tal-prodott tiegħek.

 • noti ġenerali biex jgħinuk taqra l-iskedi tat-tneħħija tat-tariffi kemm tal-UE kif ukoll tal-Ġappun
Importazzjoni mill-Ġappun
Esportazzjoni lejn il-Ġappun

Kwoti tariffarji (TRQs)

It-TRQs huma applikabbli wkoll għal ċerti prodotti. Dawn huma volumi speċifiċi ta’ oġġetti, li se jkunu intitolati għal trattament tariffarju preferenzjali f’perjodu ta’ żmien partikolari

 • hemm ħamsa u għoxrin prodott agroalimentari Ġappuniż bi kwoti tariffarji
 • kwoti tariffarji tal-Ġappun
 • Il-Ministeru Ġappuniż għall-Agrikoltura, il-Forestrija u s-Sajd (MAFF) jipprovdi informazzjoni dwar l-applikazzjoni u l-allokazzjoni tat-TRQ, għal kull linja tariffarja, bħaz-zokkor, il-prodotti tal-qamħ, il-prodotti tal-ħalib, u ikel ieħor (inklużi l-ħelu u ċerti ċikkulati) skont il-FSE bejn l-UE u l-Ġappun (Ġappuniż).

Għall-prodotti tal-ħalib, l-allokazzjoni tat-TRQs u l-ġbir tal-imposti jsiru mill-Kooperazzjoni tal-Industriji tal-Bhejjem tal-Agrikoltura (ALIC).

L-importazzjoni ta’ prodotti tal-ħalib deżinjati (eż., butir u xorrox) fi ħdan il-kwota tariffarja hija soġġetta għal sistema ta’ kummerċ tal-Istat.

Skedi ta’ informazzjoni miċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali UE-Ġappun (Negozju tal-UE fil-Ġappun)

Xi prodotti tal-baħar huma soġġetti għal kwoti ta’ importazzjoni u l-importaturi huma obbligati japplikaw.

Aktar informazzjoni dwar l-applikazzjoni u l-allokazzjoni tat-TRQ fil-Ġappun.

Sistema ta’ Bażi tad-Datatat-Traduzzjoni tal-Liġi Ġappuniża pprovduta mill-Ministeru tal-Ġustizzja, il-Ġappun.

Miżuri ta’ salvagwardja

Il-Ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Ġappun jipprevedi wkoll miżuri ta’ salvagwardja bilaterali. L-għan ta’ azzjoni ta’ “salvagwardja” (jiġifieri li tirrestrinġi l-importazzjonijiet ta’ prodott temporanjament) huwa li tipproteġi industrija domestika speċifika minn żieda fl-importazzjonijiet ta’ kwalunkwe prodott li jkun qed jikkawża, jew jhedded li jikkawża, dannu serju lill-industrija. F’dan il-ftehim, il-miżuri ta’ salvagwardja agrikola jintużaw biex jipproteġu prodotti speċifiċi minn tali żidiet fl-importazzjonijiet.

Il-prodotti tal-UE soġġetti għal dawn il-miżuri huma

 • laħam taċ-ċanga u tal-majjal (inkluż majjal ipproċessat)
 • konċentrat tal-proteina tax-xorrox (WPC), trab tax-xorrox
 • larinġ frisk
 • żwiemel tar-razza

Ikkonsulta l-lista ta’ miżuri ta’ salvagwardja agrikoli (paġna 368).

Informazzjoni addizzjonali dwar il-miżuri ta’ salvagwardja li jikkonċernaw iż-żwiemel tat-tiġrija

 

L-assistent tal-Kummerċ Tiegħi jipprovdilek informazzjoni dettaljata dwar it-tariffi, il-miżuri applikabbli għall-prodott u s-suq tiegħek, u juri l-iskedi tat-tneħħija tat-tariffi għal-linji tariffarji rilevanti.

 

Regoli tal-oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Kapitolu 3 dwar ir-regoli tal-oriġini tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun (ĠU L 330, 27.12.2018, p. 21).

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fil-Ġappun?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun, irid joriġina fl-UE jew fil-Ġappun.

Prodott “joriġina” fl-UE jew fil-Ġappun, jekk

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu (pereżempju xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, ir-regola ta’ nonalterazzjoni). Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott (pereżempju t-tolleranza jew l-akkumulazzjoni).

 

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri fil-ħjut — regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tal-ħwejjeġ u tal-kimika tat-tessuti

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza
 • ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sakemm il-valur tagħhom ma jirrappreżentax aktar minn 10 % tal-prezz mill-fabbrika jew il-prezz liberu abbord tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu tal-materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • madankollu, u din hija partikolarità fil-ftehim bejn l-UE u l-Ġappun, din it-tolleranza tista’ tintuża f’każijiet fejn il-piż tal-materjali mhux oriġinarji jaqbeż il-limitu fil-piż previst fir-regoli speċifiċi għall-prodott, sakemm il-valur ta’ dawk il-materjali ma jaqbiżx il10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali — lil hinn minn dan il-valur ta’ 10 %, dawk il-materjali jeħtieġ li jkunu joriġinaw fl-UE jew fil-Ġappun
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Noti 6 sa 8 tal-Anness 3-A Noti introduttorji tar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott
Kumulazzjoni

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun jipprevedi żewġ modi ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini

 • akkumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw fil-Ġappun jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ prodott fl-UE
 • akkumulazzjoni sħiħa — il-ħidma jew l-ipproċessar imwettaq fuq materjali mhux oriġinarji fl-UE jew fil-Ġappun jista’ jitqies bħala oriġinarju biex jgħin fil-konformità mar-regola speċifika għall-prodott (fi kliem ieħor l-ipproċessar imwettaq fil-Ġappun jista’ jitqies bħala operazzjonijiet kwalifikanti fl-UE, irrispettivament minn jekk l-ipproċessar ikunx biżżejjed biex jagħti status oriġinarju lill-materjali nfushom (u viċi versa)

Ħtiġiet oħra;

Il-prodott tiegħek jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu dwar ir-regoli tal-oriġini, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola ta’ nonalterazzjoni.

Regola ta’ non-alterazzjoni

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn il-Ġappun (u viċi versa) mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni doganali, bħal

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-pajjiż importatur
 • preservazzjoni ta’ prodotti f’kundizzjoni tajba
 • ħżin
 • qsim tal-konsenji

L-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu evidenza ta’ konformità mar-regola, bħal

 • dokumenti kuntrattwali tat-trasport bħal poloz ta’ kargu
 • evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni tal-pakketti
 • kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha

Restituzzjoni tad-dazji

Skont il-FSE bejn l-UE u l-Ġappun, huwa possibbli li tinkiseb rifużjoni fuq id-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat taħt tariffa preferenzjali.

Proċeduri tal-oriġini

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Taqsima B tal-Kapitolu 3 dwar ir-Regoli tal-Oriġini tal-ftehim. Huma jiċċaraw, pereżempju, kif għandha tiġi ddikjarata l-oriġini ta’ prodott, kif jintalbu l-preferenzi jew kif l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Kif titlob tariffa preferenzjali 

L-importaturi jistgħu jitolbu trattament tariffarju preferenzjali abbażi ta’

 • dikjarazzjoni tal-oriġini pprovduta mill-esportatur jew
 • dikjarazzjoni tal-oriġini bbażata fuq “l-għarfien tal-importatur”

Għad-dettalji jekk jogħġbok ikkonsulta

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini

Awtodikjarazzjoni mill-esportatur

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Ġappun billi jipprovdu dikjarazzjoni dwar l-oriġini.

Fl-UE dan jista’ jsir minn

 • esportatur irreġistrat fis-Sistema tal-Esportaturi Rreġistrati (REX), u l-istess numru REX jistgħu jintużaw ukoll għal xi ftehimiet kummerċjali preferenzjali oħra tal-UE (pereżempju l-ftehim kummerċjali tal-UE mal-Kanada)
 • kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx EUR 6,000

Fil-Ġappun jista’ jsir minn

 • esportatur b’Numru Korporattiv tal-Ġappun assenjat

X’għandha tinkludi d-dikjarazzjoni dwar l-oriġini?

 • id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini għandha tidher fuq fattura jew fuq kwalunkwe dokument kummerċjali li jidentifika l-prodott
 • it-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir fi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE kif ukoll bil-lingwa Ġappuniża, u jista’ jinstab fl-Anness 3-D, il-pajjiż importatur jista’ ma jirrikjedix li l-importatur jissottometti traduzzjoni ta’ dikjarazzjoni dwar l-oriġini.
 • l-esportaturi jridu jindikaw il-kriterji tal-oriġini użati fid-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tagħhom b’kodiċi (ara fl-Anness 3-D)

Sottomissjoni u validità

 • id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data li fiha tkun saret
 • normalment id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tkun għal kunsinna waħda, iżda tista’ tkopri wkoll kunsinni multipli ta’ prodotti identiċi matul perjodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar. 

Il-gwida tal-FSE bejn l-UE u l-Ġappun dwar id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini għal konsenji multipli ta’ prodotti identiċi tipprovdi spjegazzjonijiet addizzjonali.

Għarfien tal-importatur
 • l-importaturi jistgħu jitolbu tariffi preferenzjali abbażi tal-għarfien tagħhom stess tal-oriġini tal-prodotti importati — dan jista’ jkun ibbażat fuq dokumenti jew rekords ta’ sostenn ipprovduti mill-esportatur jew mill-manifattur tal-prodott, li jkunu fil-pussess tal-importatur. Il-gwida tal-FSE bejn l-UE u l-Ġappun dwar l-għarfien tal-importatur tipprovdi spjegazzjonijiet addizzjonali
 • peress li importatur qed jagħmel talba billi juża l-għarfien tiegħu stess, ma tintuża l-ebda dikjarazzjoni dwar l-oriġini u l-ebda esportatur jew produttur ma jeħtieġ li jiġi identifikat jew jieħu xi azzjoni li tappartjeni għall-oriġini preferenzjali tal-merkanzija fil-Parti esportatur
 • l-importatur li juża “l-għarfien tal-importatur” ma għandux għalfejn jiġi rreġistrat fil-bażi tad-data REX

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-partijiet li jimportaw u dawk li jesportaw
 • kontrolli li jsiru mid-dwana lokali — żjarat tal-parti li timporta lill-esportatur mhumiex permessi
 • l-awtoritajiet tal-parti li timporta jiddeterminaw l-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-parti li timporta bir-riżultati

Rekwiżiti tal-prodott 

Ir-regoli tekniċi jinkludu regolamenti tekniċi, standards u proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità. Dawn ir-regoli jiddefinixxu l-karatteristiċi tekniċi speċifiċi li l-prodott tiegħek għandu jkollu, bħad-disinn, it-tikkettar, l-imballaġġ, il-funzjonalità jew il-prestazzjoni u huma importanti għaliex jiżguraw li jinkisbu objettivi importanti tal-politika pubblika, bħall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew is-sikurezza tal-ambjent.

Dawn ir-rekwiżiti jistgħu jkunu relatati ma’ kwistjonijiet bħal

 • Regoli u Rekwiżiti Tekniċi
 • Regoli u Rekwiżiti tas-Saħħa u s-Sikurezza, SPS
 • Regolamenti Ambjentali li japplikaw għal Merkanzija Importata.

Jeħtieġ li ssegwi dawn ir-regoli sabiex il-prodotti tiegħek ikunu jistgħu jiġu evalwati biex tara jekk jikkonformawx mal-istandards tekniċi meħtieġa.

 

Biex issir taf dwar ir-regoli u r-rekwiżiti applikabbli għall-prodott tiegħek mur għand l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi u daħħal l-isem jew il-kodiċi tal-prodott tiegħek.

Tista’ tiċċekkja l-kategoriji tal-prodotti ta’ hawn taħt għal dettalji aktar speċifiċi dwar ir-rekwiżiti tal-prodott u l-links rilevanti

Il-miżuri sanitarji u fitosanitarji (SPS) (eż. liġijiet, regolamenti, standards) huma miżuri għall-protezzjoni tal-bnedmin, l-annimali, u l-pjanti minn mard, pesti, jew kontaminanti.

Dawn jiżguraw li l-prodotti tal-ikel li jitqiegħdu fis-suq, inklużi l-importazzjonijiet minn barra l-UE, ikunu siguri għall-konsumaturi.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-miżuri SPS bejn l-UE u l-Ġappun hawnhekk.

Bħall-UE, il-Ġappun għandu wħud mill-ogħla standards ta’ sikurezza alimentari fid-dinja. Pereżempju, il-Ġappun ma jippermettix l-użu ta’ ormoni tat-tkabbir fil-produzzjoni taċ-ċanga tiegħu, u r-regolamenti li jikkontrollaw l-OĠM huma ta’ importanza kbira għall-konsumaturi Ġappuniżi.

Il-prodotti kollha importati mill-Ġappun jeħtieġ li jikkonformaw mal-istandards tal-UE. Dan jinkludi l-projbizzjoni tal-UE fuq iċ-ċanga ttrattata bl-ormoni u r-regoli tagħha dwar l-użu tal-antibijotiċi. 

Barra minn hekk, l-importazzjonijiet kollha ta’ prodotti tal-annimali lejn l-UE mill-Ġappun iridu jkunu akkumpanjati minn ċertifikat veterinarju. 

Hija biss l-awtorità kompetenti fil-Ġappun, rikonoxxuta formalment mill-Kummissjoni li kapaċi tiċċertifika l-konformità mal-ħtiġijiet ta’ importazzjoni tal-UE, li tista’ toħroġ tali ċertifikat. 

Il-Ftehim kummerċjali jgħin biex jiġi żgurat li l-prodotti tiegħek ma jiġux imxekkla milli jidħlu fis-suq Ġappuniż minħabba ostakli kummerċjali mhux ġustifikati tal-SPS u jgħin fis-simplifikazzjoni u t-tħaffif tal-proċeduri għall-approvazzjoni tal-esportazzjonijiet tal-ikel tiegħek lejn il-Ġappun.

Jekk qed timporta mill-Ġappun lejn l-UE skopri aktar dwar ir-rekwiżiti tal-SPS hawnhekk.

 

Sib ir-regoli u r-rekwiżiti speċifiċi għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Ostakoli tekniċi għall-kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi drabi jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu piż konsiderevoli għalik bħala esportatur.

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu għall-kummerċ li jnaqqas ir-ritmu tan-negozju tiegħek jew iwaqqfek milli tesporta, tista’ tgħidilna
 • irrapporta x’qed twaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn il-Ġappun billi tuża l-formola online u l-UE se tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa

Ikkuntattjana

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

L-iżdoganar tal-merkanzija tipikament jinkludi kontrolli fuq

 • id-dazji li għandhom jitħallsu
 • id-deskrizzjoni korretta tal-merkanzija, l-oriġini u l-valur tagħha
 • miżuri ta’ sigurtà u sikurezza (kuntrabandu, drogi, sigaretti, armi, prodotti ffalsifikati, ġlieda kontra t-terroriżmu)
 • konformità ma’ leġiżlazzjoni speċifika bħal leġiżlazzjoni ambjentali, rekwiżiti tas-saħħa, regolamenti veterinarji, fitosanitarji u ta’ kwalità

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Ġappun jiżgura proċeduri doganali aktar effiċjenti biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Strateġiċi

Tista’ tikkonsulta gwidi dettaljati pass pass li jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tħejji għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew xi wħud minnhom

 • fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi)
 • Polza tat-tagħbija jew polza tal-ajru
 • lista tal-ippakkjar, kontijiet tal-merkanzija u ċertifikati tal-assigurazzjoni (meħtieġa f’xi każijiet)
 • liċenzji tal-importazzjoni għal ċerti oġġetti
 • ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ
 • prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi, u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini minn qabel.

 

Għal informazzjoni dettaljata dwar id-dokumenti li trid tippreżenta għall-iżdoganar tal-prodott tiegħek, mur għand l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Id-Dwana tal-Ġappun tipprovdi informazzjoni dwar il-proċeduri doganali Ġappuniżi, inklużi d-dokumenti meħtieġa

Il-Ġappun għandu wkoll disa’ ġurisdizzjonijiet doganali differenti, u ta’ min jikkuntattja lil dawk rilevanti għalik biex il-proċess doganali jsir aktar faċli għall-prodott tiegħek.

Proċeduri

Għal deskrizzjoni ta’ kif tagħti prova tal-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffa preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini ta’ hawn fuq.

Għal informazzjoni ġenerali dwar il-proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà intellettwali u indikazzjonijiet ġeografiċi

Il-FSE bejn l-UE u l-Ġappun jipprevedi protezzjoni msaħħa tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-kumpaniji Ewropej li jesportaw prodotti innovattivi, artistiċi, distinti u ta’ kwalità għolja lejn il-Ġappun. L-impenji huma msaħħa u jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni ta’ sigrieti kummerċjali, trademarks, protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur, privattivi, regoli komuni minimi għall-protezzjoni tad-data tat-testijiet regolatorji għall-farmaċewtiċi, u dispożizzjonijiet ta’ infurzar ċivili.

Il-Ftehim jirrikonoxxi l-istatus speċjali u joffri protezzjoni fis-suq Ġappuniż ta’ aktar minn 200 prodott agrikolu Ewropew minn oriġini ġeografika Ewropea speċifika, magħrufa bħala Indikazzjonijiet Ġeografiċi (IĠ). Is-sidien ta’ Indikazzjonijiet Ġeografiċi miftiehma bilateralment fis-setturi agrikoli, tal-ikel u tax-xorb jibbenefikaw mill-protezzjoni kontra l-iffalsifikar. Lista ta’ Indikazzjonijiet Ġeografiċi protetti fl-UE u fil-Ġappun, tinsab fl-Anness 14-B tal-FSE.

Privattivi

Il-FSE bejn l-UE u l-Ġappun jafferma li ż-żewġ partijiet se jaħdmu flimkien biex ikomplu jsaħħu l-protezzjoni tal-privattivi.

Skont il-ftehim, kemm l-UE kif ukoll il-Ġappun impenjaw ruħhom li jagħtu estensjoni tat-tul ta’ żmien tal-protezzjoni tal-privattiva ta’ prodotti farmaċewtiċi u prodotti kimiċi agrikoli. Biex issir taf aktar dwar il-privattivi fil-Ġappun, inkluż dwar il-proċessi ta’ preżentazzjoni u eżami, jekk jogħġbok irreferi għall-Uffiċċju tal-Privattivi tal-Ġappun.

Kwistjonijiet oħra ta’ proprjetà intellettwali

L-Uffiċċju tal-Privattivi Ġappuniż jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-mudelli ta’ utilità, id-disinji, it-trademarks u d-drittijiet tal-awtur.

Il-Ministeru tal-Ekonomija jispjega wkoll aktar dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tiegħek.

Tat-tagħbija

Il-Ftehim jagħmilha aktar faċli għall-kumpaniji tal-UE u tal-Ġappun biex jipprovdu servizzi u joffri mobbiltà akbar għall-impjegati tal-kumpaniji biex iwettqu xogħolhom fuq il-post.

Ċaqliq temporanju tal-persunal tal-kumpanija 

Anness 8-C: Fehim dwar il-Moviment ta’ Persuni Fiżiċi għal Skopijiet ta’ Negozju

Il-Ftehim jipprevedi ċerti impenji rigward id-dħul u s-soġġorn temporanju ta’ persuni fiżiċi fit-Taqsima D tal-Kapitolu 8.

L-iskeda tal-Unjoni Ewropea u dik tal-Ġappun fl-Anness III tal-Anness 8-B tippreskrivi ċerti riżervi u dispożizzjonijiet ulterjuri fir-rigward ta’ viżitaturi kummerċjali għal skopijiet ta’ stabbiliment, ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali, investituri u viżitaturi kummerċjali għal żmien qasir. L-Anness III tal-Anness 8-B huwa disponibbli fil-links li ġejjin

Ċerti riżervi, limitazzjonijiet u dispożizzjonijiet ulterjuri fir-rigward tal-fornituri kuntrattwali tas-servizzi u l-professjonisti indipendenti huma preskritti fl-iskeda tal-Unjoni Ewropea u dik tal-Ġappun fl-Anness IV tal-Anness 8-B. l-Anness IV tal-Anness 8-B huwa disponibbli fil-links li ġejjin

Il-FSE fih għadd ta’ dispożizzjonijiet li japplikaw orizzontalment għall-kummerċ kollu fis-servizzi, bħal dispożizzjoni li tafferma mill-ġdid id-dritt tal-Partijiet li jirregolaw is-servizzi. Il-FSE jafferma d-dritt tal-awtoritajiet li jżommu s-servizzi pubbliċi pubbliċi u mhux se jġiegħel lill-gvernijiet jipprivatizzaw jew jidderegolaw is-servizzi pubbliċi, bħal dawk fis-setturi tal-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-ilma.

Ġew miftiehma impenji speċifiċi f’setturi, bħal

 • servizzi postali u ta’ kurjer
 • it-telekomunikazzjoni
 • servizzi ta’ trasport marittimu
 • servizzi finanzjarji

Rigward l-impenji għall-kummerċ transfruntier fis-servizzi, jekk jogħġbok ara t-Taqsima C tal-Kapitolu 8 tal-Ftehim.

Moviment ta’ persunal kwalifikat

Informazzjoni ġenerali dwar il-viżi
Limitazzjonijiet tal-attività tan-negozju ta’ fornituri ta’ servizzi kuntrattwali u professjonisti indipendenti fil-Ġappun

Fir-rigward ta’ xi servizzi, l-ambitu tal-attivitajiet tan-negozju huwa limitat b’tali mod kif preskritt fl-Appendiċi IV “Limitazzjonijiet ta’ attivitajiet kummerċjali ta’ fornituri ta’ servizzi kuntrattwali u professjonisti indipendenti fil-Ġappun” tal-Anness 8-B “Skedi għall-Kapitolu 8” tal-ftehim.

Ġestjoni tar-riżorsi umani

Hemm ħafna liġijiet tax-xogħol li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tal-ħaddiema fil-Ġappun.  Dawk il-liġijiet tax-xogħol japplikaw fil-prinċipju għall-impjiegi kollha fil-Ġappun, irrispettivament minn jekk l-impjegatur huwiex Ġappuniż jew barrani, jew jekk il-kumpanija hijiex barranija jew inkorporata fil-Ġappun.  Ir-Regolament għal dawk il-liġijiet japplika wkoll għall-ħaddiema barranin fil-Ġappun sakemm il-ħaddiema barranin jissodisfaw id-definizzjoni legali ta’ ħaddiema skont dawn il-liġijiet. 

Informazzjoni ġenerali dwar is-sistema ġenerali tal-liġi tax-xogħol fil-Ġappun relatata mal-ġestjoni tar-riżorsi umani tista’ tinkiseb mis-siti web imsemmija fl-intestaturi li ġejjin

Informazzjoni ġenerali dwar il-ġestjoni tar-riżorsi umani
Regoli li għandhom jiġu nnotati fil-każ ta’ impjieg barrani
Informazzjoni dwar ir-regolamenti ewlenin tax-xogħol

Servizzi tat-telekomunikazzjoni u tal-informazzjoni tal-kompjuter

Fil-Ġappun

 • it-telekomunikazzjonijiet huma definiti b’mod wiesa’ mill-Att dwar in-Negozju tat-Telekomunikazzjoni bħala “kodiċijiet ta’ trażmissjoni, riċezzjoni jew riċeviment, ħsejjes jew immaġnijiet bil-kejbil, bir-radju jew bi kwalunkwe forma elettromanjetika oħra.”
 • is-servizz tat-telekomunikazzjoni huwa definit bħala “l-intermedjazzjoni tal-komunikazzjonijiet ta’ oħrajn bl-użu ta’ faċilità tat-telekomunikazzjoni, jew inkella bl-offerta ta’ faċilità tat-telekomunikazzjoni għall-komunikazzjonijiet minn oħrajn”, u
 • in-negozju tat-telekomunikazzjoni huwa mbagħad definit bħala “negozju li fih il-fornitur tas-servizz jipprovdi servizz tat-telekomunikazzjoni sabiex jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ oħrajn, ħlief il-forniment ta’ faċilità tax-xandir skont l-Att dwar ix-Xandir”.

Il-manwal għad-dħul fis-suq fin-negozju Ġappuniż tat-telekomunikazzjonijiet — disponibbli biss fil-Ġappuniż — li ġeneralment jaqa’ taħt id-definizzjoni ta’ “negozju tat-telekomunikazzjoni” u għalhekk jeħtieġ notifika jew reġistrazzjoni.

Dħul fis-suq Ġappuniż
 • Ministeru għall-Affarijiet Interni u l-Komunikazzjoni: Manwal għad-Dħul fis-Suq fin-Negozju Ġappuniż tat-Telekomunikazzjoni, Ġunju 2016 (Ingliż). Jekk jogħġbok ikkunsidra li l-verżjoni bl-Ingliż tista’ ma tkunx aġġornata. Barra minn hekk, materjali supplimentari (inklużi, inter alia, każijiet li jindikaw jekk ir-rekwiżit ta’ notifika huwiex applikabbli għal negozji partikolari) huma disponibbli biss fil-verżjoni Ġappuniża, datata Mejju 2019, kif ukoll is-suppliment tagħha datat Ottubru 2019.
 • Il-manwali u l-linji gwida li ġejjin huma disponibbli wkoll hawnhekk:
  • Manwal għad-Dħul fis-Suq fin-Negozju Ġenerali tax-Xandir bil-Kejbil (Ingliż);
  • Manwal għall-Kostruzzjoni ta’ Netwerks minn Trasportaturi tat-Telekomunikazzjoni (Ingliż); u
  • Linji Gwida għall-Użu tal-Pollakki, Dukati, Konduti u Faċilitajiet Simili Mmexxijin minn Utilitajiet Pubbliċi (Ingliż).
Regolamenti aktar stretti applikabbli għall-investiment barrani fis-settur tal-IT

Żieda ta’ Negozji Meħtieġa li Jissottomettu Notifika Minn Qabel Dwar Investigaturi Direttibil-Quddiem (METI, Ingliż) — In-negozji relatati mal-IT ġew miżjuda mal-industriji soġġetti għar-rekwiżit ta’ notifika minn qabel rigward investimenti diretti lejn id-dħul.

L-akkwist pubbliku

Kull sena, il-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u muniċipali fil-Ġappun u fl-UE jixtru — jew jakkwistaw — prodotti u servizzi b’valur ta’ biljuni ta’ euro minn kumpaniji privati. Huma joħorġu kuntratti pubbliċi jew offerti li l-kumpaniji mbagħad jitfgħu offerta għalihom. 

Il-FSE jestendi l-aċċess għall-kuntratti ta’ akkwist pubbliku u jiftaħ swieq ġodda għall-kumpaniji taż-żewġ naħat.

L-UE u l-Ġappun qablu dwar regoli li

 • jipprojbixxu d-diskriminazzjoni inġusta minn naħa waħda kontra l-offerenti min-naħa l-oħra
 • tiġi massimizzata t-trasparenza fis-sejħiet għall-offerti għal kuntratti pubbliċi biex jiġi żgurat li l-kumpaniji jkunu konxji mill-opportunitajiet fuq iż-żewġ naħat
 • jimmassimizzaw l-opportunitajiet għall-kumpaniji tal-UE biex jipparteċipaw f’offerti pubbliċi fil-Ġappun fil-livelli kollha tal-gvern — nazzjonali, reġjonali u muniċipali

Iż-żieda fl-aċċess għall-kumpaniji tal-UE għal kuntratti li jinħarġu għall-offerti fil-Ġappun tkopri setturi bħal

 • linji tal-ferrovija
 • l-isptarijiet
 • istituzzjonijiet akkademiċi
 • distribuzzjoni tal-elettriku

Aktar informazzjoni

Investiment

Il-Ftehim jippromwovi l-investiment bejn l-UE u l-Ġappun u jafferma mill-ġdid id-dritt ta’ kull parti li tirregola l-objettivi leġittimi ta’ politika maqbula f’lista mhux eżawrjenti. Għaddejjin negozjati bilaterali għall-konklużjoni ta’ ftehim potenzjali dwar il-protezzjoni tal-investiment.

Fir-rigward tal-kummerċ transfruntier fis-servizzi u l-liberalizzazzjoni tal-investiment, il-FSE bejn l-UE u l-Ġappun adotta sistema ta’ lista negattiva li telenka l-miżuri mhux konformi eżistenti u futuri li għandhom jiġu riżervati filwaqt li jiġi liberalizzat il-kummerċ transfruntier kollu fl-oqsma tas-servizzi u tal-investiment fil-prinċipju.

Rigward l-impenji għal-liberalizzazzjoni tal-investiment, jekk jogħġbok ara t-Taqsima B tal-Kapitolu 8 tal-Ftehim

Rigward ir-riżervi għall-miżuri eżistenti tal-Unjoni Ewropea u l-Ġappun, jekk jogħġbok irreferi għall-iskeda tal-Unjoni Ewropea u dik tal-Ġappun stabbilita fl-Anness I tal-Anness 8-B tal-Ftehim, disponibbli fil-links li ġejjin:

Rigward ir-riżervi għal miżuri futuri tal-Unjoni Ewropea u l-Ġappun, jekk jogħġbok irreferi għall-iskeda tal-Unjoni Ewropea u dik tal-Ġappun stabbilita fl-Anness II tal-Anness 8-B, disponibbli fil-links li ġejjin:

Rigward il-moviment tal-investituri għal skopijiet ta’ negozju, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima tas-Servizzi ta’ hawn fuq.

Kif tistabbilixxi negozju fil-Ġappun

Ħarsa ġenerali lejn it-twaqqif ta’ negozju fil-Ġappun
Formoli meħtieġa

Restrizzjonijiet fuq l-investiment dirett barrani fil-Ġappun

Ħarsa ġenerali lejn il-proċeduri skont l-Att dwar il-Kambju u l-Kummerċ Barrani

Ħarsa ġenerali lejn l-Att dwar il-Kambju u l-Kummerċ Barrani u tas-Sistema ta’ Notifika (Ġappuniża)

L-att dwar il-Kambju u l-Kummerċ Barrani (Ingliż u Ġappuniż). Madankollu, jekk jogħġbok ikkunsidra li t-traduzzjoni bl-Ingliż mhux dejjem tkun aġġornata. Għal informazzjoni aġġornata jekk jogħġbok ikkonsulta l-verżjoni Ġappuniża

 

Spjegazzjoni dwar il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Att dwar il-Kambju u l-Kummerċ Barrani

Skont l-Artikolu 26(1) tal-Att dwar il-Kambju u l-Kummerċ Barrani (“FEFTA”), “investitur barrani” tfisser kwalunkwe waħda mill-persuni li ġejjin li tagħmel investimenti diretti interni, eċċ. elenkati fil-partiti tal-Artikolu 26(2) tal-FEFTA, jew akkwist speċifikat definit fl-Artikolu 26(3) tal-FEFTA:
(I) individwu li mhuwiex residenti tal-Ġappun;
(II) entità stabbilita skont liġi barranija jew li jkollha uffiċċju prinċipali f’pajjiż barrani;
(III) kumpanija Ġappuniża li fiha s-somma tad-drittijiet tal-vot miżmuma direttament, jew indirettament permezz ta’ kumpanija preskritta, minn persuni kif stabbilit f’ (i) u/jew (ii) hawn fuq hija ta’ 50 % jew aktar tad-drittijiet tal-vot totali; jew
(iv) entità Ġappuniża li fiha l-persuni kif stabbiliti f’ (i) hawn fuq jikkostitwixxu jew maġġoranza tal-uffiċjali kollha tal-kumpanija jew maġġoranza tal-uffiċjali li għandhom awtorità rappreżentattiva.

Industriji li fihom huma meħtieġa notifiki minn qabel
Formoli ta’ notifika

Il-formola korretta li għandha tintuża tiddependi fuq il-mezzi ta’ investiment.

Inċentivi tal-gvern għall-promozzjoni tal-investiment dirett barrani fil-Ġappun

Istituzzjonijiet għal inkjesti u konsultazzjoni

L-Uffiċċju ta’ Invest Ġappun

Kull wieħed mill-ministeri u l-aġenziji rilevanti għandu Uffiċċju tal-Invest Japan (Ingliż), li jwieġeb għall-azzjonijiet li ġejjin minn investituri potenzjali

Investi l-hotline tal-Ġappun
 • Iċ-Ċentru ta’ appoġġ ta’ JETRO għal kumpaniji barranin u kumpaniji affiljati ma’ pajjiżi barranin li qed jippjanaw li jinvestu fil-Ġappun. Is-servizzi huma disponibbli f’lingwi oħra minbarra l-Ġappuniż: Investe Japan Hotline (Ingliż)
Links utli oħra

Il-SMEs

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Ġappun fih kapitolu ddedikat dwar l-Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (SME) li jispeċifika li l-partijiet għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-aċċess għas-suq ta’ xulxin.

Sit web tal-UE b’appoġġ għall-SMEs tal-UE li jesportaw lejn il-Ġappun

Sit web Ġappuniż biex jappoġġa lill-SMEs tal-UE li jesportaw lejn il-Ġappun

Dan is-sit web iddedikat għall-SMEs Ewropej jinkludi links għall-awtoritajiet dwar kwistjonijiet kummerċjali speċifiċi u bażi tad-data li tista’ titfittex permezz tal-kodiċi tat-tariffi doganali biex tinkiseb informazzjoni dwar l-aċċess għas-suq Ġappuniż.

Il-mezz tad-distribuzzjoni

L-istabbiliment ta’ kanal ta’ distribuzzjoni prattiku huwa essenzjali biex il-prodott tiegħek jasal fi xkafef u bejjiegħa bl-imnut Ġappuniżi. Jeħtieġ li jiġu żgurati d-distributuri nazzjonali u lokali Ġappuniżi, speċjalment biex jingħelbu l-ostakli lingwistiċi, tekniċi u loġistiċi għall-kummerċ.

L-organizzazzjoni tal-Importazzjonijiet Manifatturati u l-Promozzjoni Domestika ( Mipro), iċ-Ċentru għall-Kooperazzjoni Industrijali bejn l-UE u l-Ġappun huma punti ta’ kuntatt tat-tluq tajbin għall-produtturi kollha tal-UE.

L-organizzazzjoni tal-Kummerċ Estern tal-Ġappun (JETRO) għandha wkoll pjattaforma għat-tqabbil tan-negozju internazzjonali, fejn il-bejjiegħa u x-xerrejja Ġappuniżi u barranin jistgħu jagħmlu avviżi.

Spjegazzjoni dwar l-importanza tar-rwol tad-ditti kummerċjali

Id-ditti kummerċjali għandhom rwol importanti fil-bejgħ ta’ oġġetti importati fil-Ġappun li jaġixxu bħala kollegamenti bejn manifatturi barranin u xerrejja Ġappuniżi, u viċi versa.

Ir-rwol tad-ditti kummerċjali jinkludi, fost affarijiet oħra

 • identifikazzjoni tad-domanda
 • assistenza fin-negozjati bejn il-manifatturi u x-xerrejja
 • it-tlestija tal-proċeduri ta’ importazzjoni/esportazzjoni. 

Id-ditti kummerċjali jistgħu jipprovdu assistenza fl-identifikazzjoni tad-domanda u/jew sħab lokali fil-Ġappun u jistgħu jkunu

 • ditti kummerċjali ġenerali, li jittrattaw kważi kollox
 • ditti kummerċjali speċjalizzati, li jittrattaw biss prodotti speċifiċi (eż. prodotti tal-azzar, prodotti tal-ikel, eċċ.).

Links u kuntatti

Is-sit web tad-DĠ Kummerċ

Ic-Ċentru UE-Ġappun għall-Kooperazzjoni Industrijali

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Ġappun

It-test sħiħ tal-ftehim

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr