Bedrijfservaring:

Obstakels wegnemen: Nederlands kalfsvlees krijgt weer toegang tot de Chinese markt

Obstakels wegnemen: Nederlands kalfsvlees krijgt weer toegang tot de Chinese markt

Eerlijke toegang tot markten van derde landen is voor ons van essentieel belang. Aangezien Europa de belangrijkste afzetmarkt is, is het voor de groei van onze onderneming van essentieel belang om toegang te krijgen tot exportmarkten. Vandaag voeren we kalfsvlees en diervoeders uit naar meer dan 60 landen over de hele wereld die de hoogste kwaliteit en veiligheid van onze producten garanderen. In 2000 hadden de Chinese autoriteiten echter een invoerverbod ingesteld op kalfsvlees en rundvleesproducten van oorsprong uit de EU, waardoor alle toegang voor ons bedrijf tot een zeer veelbelovende markt werd stopgezet.

Marijke Everts
Directeur Corporate Affairs van VanDrie Group

De beheerder: Marijke Everts, directeur Corporate Affairs van VanDrie Group

De onderneming

Het VanDrie Group, dat is gebaseerd op familiale tradities, is een in kalfsvlees gespecialiseerde groep die in Nederlander is gespecialiseerd. Sinds het begin van de jaren 1960, toen Jan van Drie zijn eerste pasgeboren mestkalf kocht, is de groep nu uitgegroeid tot de grootste geïntegreerde vleesproducent ter wereld en de grootste producent van kalfmelk, die meer dan 25 bedrijven omvat.

Eerlijke toegang tot markten van derde landen is essentieel voor ons

„Aangezien Europa de belangrijkste afzetmarkt is, is het voor de groei van onze onderneming van essentieel belang om toegang te krijgen tot exportmarkten. Vandaag voeren we kalfsvlees en diervoeders uit naar meer dan 60 landen over de hele wereld die de hoogste kwaliteit en veiligheid van onze producten garanderen. In 2000 hadden de Chinese autoriteiten echter een invoerverbod ingesteld op kalfs- en rundvleesproducten van oorsprong uit de EU, waardoor onze onderneming alle toegang tot een zeer veelbelovende markt werd ontzegd.”

Markttoegang: verbod op de invoer van kalfsvlees en rundvleesproducten wegens BSE

„China heeft in 2000 een invoerverbod voor kalfsvlees en rundvlees uit de EU ingesteld, waarin wordt verwezen naar een risico op boviene spongiforme encefalopathie (BSE). Deze langdurige BSE-gerelateerde handelsbeperking is nu echter ongerechtvaardigd en heeft een aanzienlijke en oneerlijke belemmering voor de EU-handel met China gecreëerd doordat bedrijven in Nederland geen eerlijke toegang hebben tot deze nieuwe markt, waar de westerse keuken steeds populairder wordt.”

Het partnerschap voor markttoegang van de EU leidt tot opheffing van het invoerverbod

„Het zou voor ons bedrijf onmogelijk zijn geweest om dit probleem alleen aan te pakken. Daarom hebben wij samen met de Europese Commissie en de Nederlandse regering samen met andere geïnteresseerde lidstaten en bedrijven samengewerkt in het kader van het EU-partnerschap voor markttoegang. Door de kwestie onder de aandacht van de Commissie te brengen, heeft de EU ons in een sterkere positie gebracht aangezien de EU onmiddellijk met haar strategie voor het wegnemen van belemmeringen is begonnen en de kwestie zo lang als nodig aan de orde bleef stellen, met gebruikmaking van alle mogelijke fora om onze bezorgdheid kenbaar te maken aan de Chinese autoriteiten. In het kader van een groot aantal demarches hebben we zelfs de heer Phil Hogan, Europees commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, en een EU-delegatie voor handel naar China vergezeld om uiting te geven aan onze bezorgdheid over het opleggen van een dergelijk verbod met het oog op internationaal aanvaarde veilige handelsvoorwaarden voor Europese kalf- en rundvleesproducten. Onze gezamenlijke inspanningen hebben er uiteindelijk toe geleid dat onze onderneming op oktober 2018 toegang kreeg tot de Chinese markt.”

Concrete voordelen opleveren voor ons bedrijf

„Onze fractie profiteert al van de markttoegang die aan Nederland wordt verleend. VanDrie is de eerste producent van Europees kalfsvlees die toestemming heeft gekregen om kalfsproducten naar China uit te voeren. Onze producten zijn te vinden in supermarkten in verschillende steden, zoals Beijing of Shanghai. Wij ontwikkelen al een strategie om onszelf te profileren als een Nederlands kwaliteitsproduct dat alle controles heeft doorstaan en dat veilig is in China, en wij zeggen dat wij de komende drie jaar naar verwachting 15 miljoen EUR kalfsvlees in China zullen verkopen.”

Dit belangrijke succes vertalen in verdere openstelling

Het verheugt de EU dat China in 2018 de invoerbeperkingen van oorsprong uit Nederland en Ierland heeft opgeheven. Door de complexiteit van de kwestie heeft het oplossen van deze belemmering tijd geduurd — wat echter ook aantoont dat de EU de belangen van haar exporteurs blijft verdedigen zolang zij nodig is.

De EU zal nu alles in het werk blijven stellen om ervoor te zorgen dat onze werkzaamheden op het gebied van markttoegang nu ook resultaten opleveren voor andere EU-lidstaten die ook van toepassing zijn op de uitvoer van kalf- en rundvleesproducten en wier even hoog niveau van voedselveiligheid internationaal is erkend door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE).

Dit succes is een essentieel signaal dat onze gezamenlijke werkzaamheden in het kader van het partnerschap voor markttoegang, samen met de EU-delegatie in China, de lidstaten en het bedrijfsleven, van cruciaal belang zijn om de handel in kalf- en rundvleesproducten met China in de nabije toekomst verder te vergemakkelijken, met een sterke vastberadenheid om ervoor te zorgen dat de VanDrie Group de eerste is van veel EU-bedrijven en hun werknemers die de vruchten van deze openstelling zullen plukken.

Meer

Deze pagina delen:

Snelle links