Storja tal-kumpanija:

Inneħħu l-ostakoli: Il-vitella Olandiża terġa’ tikseb aċċess għas-suq Ċiniż

Inneħħu l-ostakoli: Il-vitella Olandiża terġa’ tikseb aċċess għas-suq Ċiniż

Aċċess ġust għas-swieq ta’ pajjiżi terzi huwa essenzjali għalina. Bl-Ewropa bħala l-aktar suq tal-bejgħ importanti tagħna, il-ksib ta’ aċċess għas-swieq tal-esportazzjoni huwa essenzjali għat-tkabbir tal-kumpanija tagħna. Illum, aħna nesportaw il-vitella, kif ukoll il-prodotti tal-għalf, lejn aktar minn 60 pajjiż madwar id-dinja li jiggarantixxu l-ogħla kwalità u sikurezza tal-prodotti tagħna. Madankollu, fl-2000, l-awtoritajiet Ċiniżi kienu introduċew projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta’ vitella u prodotti taċ-ċanga li joriġinaw fl-UE, li għalqet l-aċċess kollu għall-kumpanija tagħna għal suq promettenti ħafna — sal-lum.

Marijke Everts
Director Corporate Affairs at VanDrie Group

Il-maniġer: Marijke Everts, Direttur tal-Affarijiet Korporattivi f’VanDrie Group

Il-kumpanija

Il-grupp VanDrie, li huwa mibni fuq it-tradizzjonijiet tal-familja, huwa grupp bi sjieda Olandiża speċjalizzat fil-vitella. Sa mill-bidu tas-snin 1960, meta Jan van Drie xtara l-ewwel għoġol tat-tarbija tiegħu għat-tismin, il-Grupp issa kiber biex sar l-akbar produttur integrat tal-vitella fid-dinja u l-akbar produttur tal-ħalib tal-għoġol, li jinkludi aktar minn 25 kumpanija.

Aċċess ġust għas-swieq ta’ pajjiżi terzi huwa essenzjali għalina

“Bl-Ewropa bħala l-aktar suq tal-bejgħ importanti tagħna, il-ksib ta’ aċċess għas-swieq tal-esportazzjoni huwa essenzjali għat-tkabbir tal-kumpanija tagħna. Illum, aħna nesportaw il-vitella, kif ukoll il-prodotti tal-għalf, lejn aktar minn 60 pajjiż madwar id-dinja li jiggarantixxu l-ogħla kwalità u sikurezza tal-prodotti tagħna. Madankollu, fl-2000, l-awtoritajiet Ċiniżi kienu introduċew projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta’ vitella u prodotti taċ-ċanga li joriġinaw fl-UE, biex b’hekk jingħalaq l-aċċess kollu għall-kumpanija tagħna għal suq promettenti ħafna — sal-lum.”

Kwistjoni ta’aċċess għas-suq: projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta’ vitella u prodotti taċ-ċanga minħabba l-BSE

“Iċ-Ċina żammet fis-seħħ projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta’ vitella u ċanga mill-UE introdotta fl-2000, li tirreferi għal riskju ta’ Enċefalopatija Sponġiformi Bovina (BSE). Madankollu, din ir-restrizzjoni kummerċjali li ilha teżisti relatata mal-BSE issa mhijiex ġustifikata u ħolqot ostaklu sinifikanti u inġust għall-kummerċ tal-UE maċ-Ċina billi żammet lill-kumpaniji fin-Netherlands milli jaċċessaw b’mod ġust dan is-suq ġdid fejn il-kċina tal-Punent hija dejjem aktar popolari.”

Is-sħubija tal-UE għall-Aċċess għas-Suq tikseb it-tneħħija tal-projbizzjoni fuq l-importazzjoni

“Kien ikun impossibbli għall-kumpanija tagħna li tindirizza din il-kwistjoni waħedha. Huwa għalhekk li għaqqadna l-isforzi mal-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern Netherlandiż — naħdmu id f’id ma’ Stati Membri u kumpaniji interessati oħra — taħt is-Sħubija tal-UE għall-Aċċess għas-Swieq. Li l-kwistjoni tinġieb għall-attenzjoni tal-Kummissjoni poġġiena f’pożizzjoni aktar b’saħħitha hekk kif l-UE bdiet l-istrateġija tagħha għat-tneħħija tal-ostakli immedjatament u kompliet tqajjem il-kwistjoni sakemm kien meħtieġ, bl-użu tal-fora kollha possibbli biex twassal it-tħassib tagħna lill-awtoritajiet Ċiniżi. Fost diversi inizjattivi, aħna wkoll akkumpanjajna lis-Sur Phil Hogan, il-Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, u delegazzjoni kummerċjali tal-UE fiċ-Ċina biex nesprimu t-tħassib tagħna dwar l-impożizzjoni ta’ tali projbizzjoni fid-dawl ta’ kundizzjonijiet kummerċjali sikuri tal-vitella u l-prodotti taċ-ċanga Ewropej aċċettati internazzjonalment. L-isforzi konġunti tagħna eventwalment wasslu biex il-kumpanija tagħna tingħata aċċess għas-suq Ċiniż f’Ottubru 2018.”

Il-ġenerazzjoni ta’ benefiċċji konkreti għall-kumpanija tagħna

“Il-grupp tagħna diġà qed jibbenefika mill-aċċess għas-suq mogħti lin-Netherlands. VanDrie huwa l-ewwel produttur Ewropew tal-vitella li rċieva l-approvazzjoni biex jesporta prodotti tal-vitella lejn iċ-Ċina. Il-prodotti tagħna jistgħu jinstabu f’supermarkets f’diversi bliet bħal Beijing jew Shanghai. Diġà qed niżviluppaw strateġija biex nagħtu profil lilna nfusna bħala prodott Olandiż ta’ kwalità li għadda mill-kontrolli kollha u li huwa garantit li jkun sikur fiċ-Ċina, u ngħidu li nistennew li nbigħu EUR 15 miljun fil-vitella fiċ-Ċina matul it-tliet snin li ġejjin.”

Dan is-suċċess importanti jissarraf f’aktar ftuħ

L-UE tilqa’ l-fatt li ċ-Ċina neħħiet ir-restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw fin-Netherlands u l-Irlanda fl-2018. Minħabba l-kumplessità tal-kwistjoni, ir-riżoluzzjoni ta’ dan l-ostaklu ħadet iż-żmien — li madankollu juri wkoll il-perseveranza tal-UE fid-difiża tal-interessi tal-esportaturi tagħha sakemm iddum.

L-UE issa ser tkompli bl-isforzi kollha biex tiżgura li l-ħidma tagħna dwar l-aċċess għas-suq issa qed twassal ukoll għal Stati Membri oħra tal-UE li applikaw ukoll għall-esportazzjoni ta’ vitella u prodotti taċ-ċanga, u li l-livell daqstant għoli ta’ sikurezza tal-ikel tagħhom ġie rikonoxxut internazzjonalment mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE).

Dan is-suċċess huwa sinjal essenzjali li l-ħidma konġunta tagħna taħt is-Sħubija għall-Aċċess għas-Swieq, flimkien mad-Delegazzjoni tal-UE għaċ-Ċina, l-Istati Membri u n-negozji, hija essenzjali biex jiġi ffaċilitat aktar il-kummerċ għall-vitella u l-prodotti taċ-ċanga maċ-Ċina fil-futur qarib — b’determinazzjoni qawwija li jiġi żgurat li l-Grupp VanDrie jkun l-ewwel minn ħafna kumpaniji tal-UE u l-ħaddiema tagħhom li se jaħsdu l-benefiċċji ta’ dan il-ftuħ.

Ara aktar

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr