Relacja z doświadczenia przedsiębiorstwa:

Usunięcie barier: Cielęcina holenderskia odzyskuje dostęp do chińskiego rynku

Usunięcie barier: Cielęcina holenderskia odzyskuje dostęp do chińskiego rynku

Sprawiedliwy dostęp do rynków państw trzecich ma dla nas zasadnicze znaczenie. Ze względu na to, że Europa jest naszym najważniejszym rynkiem zbytu, uzyskanie dostępu do rynków eksportowych ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Obecnie eksportujemy cielęcinę i produkty paszowe do ponad 60 krajów na całym świecie, gwarantując najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Jednak w 2000 r. chińskie władze wprowadziły zakaz przywozu cielęciny i produktów wołowych pochodzących z UE - do dnia dzisiejszego zamykając cały dostęp naszego przedsiębiorstwa do bardzo obiecującego rynku.

Marijke Everts
dyrektor ds. korporacyjnych w grupie VanDrie

Kierownik: Marijke Everts, dyrektor ds. korporacyjnych w grupie VanDrie

Spółka

Grupa VanDrie, opierająca się na tradycjach rodzinnych, jest niderlandzką grupą specjalizującą się w cielęcinie. Od początku lat 60. XX w., kiedy Jan van Drie kupił swoje pierwsze noworodki cielęce do tuczu, grupa stała się największym zintegrowanym producentem cielęciny na świecie i największym producentem mleka cieląt, obejmującym ponad 25 przedsiębiorstw.

Sprawiedliwy dostęp do rynków państw trzecich ma dla nas zasadnicze znaczenie

„Ponieważ Europa jest naszym najważniejszym rynkiem zbytu, uzyskanie dostępu do rynków eksportowych ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Obecnie eksportujemy cielęcinę i produkty paszowe do ponad 60 krajów na całym świecie, gwarantując najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Jednak w 2000 r. chińskie władze wprowadziły zakaz przywozu cielęciny i produktów wołowych pochodzących z UE, zamykając do dnia dzisiejszego cały dostęp naszego przedsiębiorstwa do bardzo obiecującego rynku”.

Kwestia dostępu do rynku: zakaz przywozu cielęciny i produktów z wołowiny ze względu na BSE

„Chiny utrzymały zakaz przywozu cielęciny i wołowiny z UE wprowadzony w 2000 r., odnoszący się do ryzyka występowania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). To długotrwałe ograniczenie handlowe związane z BSE jest jednak obecnie nieuzasadnione i stworzyło poważną i niesprawiedliwą przeszkodę w handlu UE z Chinami, uniemożliwiając przedsiębiorstwom w Niderlandach sprawiedliwy dostęp do tego nowego rynku, na którym kuchnia zachodnia jest coraz popularniejsza”.

Unijne partnerstwo na rzecz dostępu do rynku otrzymuje zniesienie zakazu przywozu

„Nasza firma nie byłaby w stanie samodzielnie zająć się tą kwestią. Dlatego też połączyliśmy wysiłki z Komisją Europejską i rządem holenderskim - współpracując z innymi zainteresowanymi państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami - w ramach partnerstwa UE na rzecz dostępu do rynku. Zwrócenie uwagi Komisji na tę kwestię wzmocniło naszą pozycję, ponieważ UE natychmiast rozpoczęła strategię usuwania barier i nadal poruszała tę kwestię tak długo, jak było to konieczne, wykorzystując wszystkie możliwe fora, aby przekazać nasze obawy władzom chińskim. Wśród licznych démarche spotkaliśmy się nawet z Philem Hoganem, europejskim komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a także z przedstawicielstwem handlowym UE w Chinach, aby wyrazić nasze zaniepokojenie nałożeniem takiego zakazu z uwagi na przyjęte na arenie międzynarodowej bezpieczne warunki handlu cielęciną i produktami z wołowiny. Nasze wspólne wysiłki doprowadziły ostatecznie do tego, że nasze przedsiębiorstwo uzyskało dostęp do chińskiego rynku w październiku 2018 r.”

Generowanie konkretnych korzyści dla naszego przedsiębiorstwa

„Nasza grupa korzysta już z dostępu do rynku przyznanego Niderlandom. VanDrie jest pierwszym europejskim producentem cielęciny, który uzyskał zezwolenie na wywóz produktów z cielęciny do Chin. Nasze produkty można znaleźć w supermarketach w różnych miastach, takich jak Pekin czy Szanghaj. Opracowujemy już strategię mającą na celu wyeksponowanie się jako holenderskiego produktu wysokiej jakości, który przeszł wszystkie kontrole i ma gwarancję bezpieczeństwa w Chinach, i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych trzech lat sprzedamy 15 mln EUR cielęciny w Chinach”.

Przełożenie tego ważnego sukcesu na dalsze otwarcie

UE z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2018 r. Chiny zniosły ograniczenia na przywóz pochodzący z Niderlandów i Irlandii. Ze względu na złożoność tej kwestii usunięcie tej bariery wymagało czasu - co jednak świadczy również o wytrwałości UE w obronie interesów jej eksporterów tak długo, jak będzie to konieczne.

UE będzie nadal dokładać wszelkich starań, aby nasze działania w zakresie dostępu do rynku przynosiły obecnie korzyści również innym państwom członkowskim UE, które również złożyły wniosek dotyczący wywozu cielęciny i produktów z wołowiny i których równie wysoki poziom bezpieczeństwa żywności został uznany na szczeblu międzynarodowym przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE).

Sukces ten jest istotnym sygnałem, że nasza wspólna praca w ramach partnerstwa na rzecz dostępu do rynku, wraz z delegaturą UE w Chinach, państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami, ma kluczowe znaczenie dla dalszego ułatwienia handlu cielęcą i produktami z wołowiny z Chinami w najbliższej przyszłości, przy czym grupa VanDrie jest pierwszym z wielu przedsiębiorstw UE i ich pracowników, którzy skorzystają z tego otwarcia.

Zobacz więcej

Udostępnij tę stronę: