Príbeh spoločnosti:

Odstraňovanie prekážok: Holandské teľacie mäso opätovne získava prístup na čínsky trh

Odstraňovanie prekážok: Holandské teľacie mäso opätovne získava prístup na čínsky trh

Pre nás je nevyhnutný spravodlivý prístup na trhy tretích krajín. Vzhľadom na to, že Európa je naším najdôležitejším odbytovým trhom, je pre rast našej spoločnosti nevyhnutné získať prístup na vývozné trhy. Dnes vyvážame teľacie, ako aj kŕmne výrobky do viac ako 60 krajín na celom svete, čím zaručujeme najvyššiu kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov. Čínske orgány však v roku 2000 zaviedli zákaz dovozu výrobkov z teľacieho mäsa a hovädzieho mäsa s pôvodom v EÚ, čím sa dodnes zamedzil všetkým prístupom našej spoločnosti na veľmi sľubný trh.

Marijke Everts
riaditeľka pre podnikové záležitosti v skupine VanDrie Group

Vedúci: Marijke Everts, riaditeľka pre podnikové záležitosti vo VanDrie Group

Spoločnosť

Skupina VanDrie založená na rodinných tradíciách je holandskou skupinou, ktorá sa špecializuje na teľacie mäso. Od začiatku 60. rokov 20. storočia, keď Jan van Drie kúpil svoje prvé novorodenecké teľa na výkrm, sa skupina teraz stala najväčším integrovaným výrobcom teľacieho mäsa na svete a najväčším producentom teľacieho mlieka, ktorý zahŕňa viac ako 25 spoločností.

Pre nás je nevyhnutný spravodlivý prístup na trhy tretích krajín

„Vzhľadom na to, že Európa je naším najvýznamnejším odbytovým trhom, je pre rast našej spoločnosti nevyhnutné získať prístup na vývozné trhy. Dnes vyvážame teľacie, ako aj kŕmne výrobky do viac ako 60 krajín na celom svete, čím zaručujeme najvyššiu kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov. V roku 2000 však čínske orgány zaviedli zákaz dovozu výrobkov z teľacieho mäsa a hovädzieho mäsa s pôvodom v EÚ, čím sa dodnes zaistil prístup našej spoločnosti na veľmi sľubný trh.“

Otázka prístupu na trh: zákaz dovozu teľacieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa z dôvodu BSE

„Čína zachovala zákaz dovozu teľacieho mäsa a hovädzieho mäsa z EÚ, ktorý bol zavedený v roku 2000, s odkazom na riziko bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE). Toto dlhodobé obchodné obmedzenie týkajúce sa BSE je však v súčasnosti neodôvodnené a vytvorilo významnú a nespravodlivú prekážku obchodu EÚ s Čínou tým, že spoločnostiam v Holandsku bránilo v spravodlivom prístupe na tento nový trh, na ktorom je západná kuchyňa čoraz populárnejšia.“

Partnerstvo EÚ pre prístup na trh dosahuje zrušenie zákazu dovozu

„Pre našu spoločnosť by nebolo možné riešiť túto otázku samostatne. Preto sme sa v rámci partnerstva EÚ pre prístup na trh spojili s Európskou komisiou a holandskou vládou, pričom sme spolupracovali s ostatnými zainteresovanými členskými štátmi a spoločnosťami. Tým, že sme na túto otázku upozornili Komisiu, sme dostali do silnejšej pozície, keďže EÚ okamžite začala svoju stratégiu odstraňovania prekážok a naďalej upozorňovala na túto otázku, pokiaľ to bolo potrebné, pričom využila všetky možné fóra na vyjadrenie našich obáv čínskym orgánom. Spomedzi mnohých demaršov sme dokonca sprevádzali pána Phila Hogana, člena Európskej komisie zodpovedného za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, a obchodnú delegáciu EÚ do Číny, aby vyjadrili svoje obavy v súvislosti s uložením takéhoto zákazu vzhľadom na medzinárodne uznávané bezpečné obchodné podmienky európskeho teľacieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa. Naše spoločné úsilie nakoniec viedlo k tomu, že našej spoločnosti bol v októbri 2018 udelený prístup na čínsky trh.“

Vytváranie konkrétnych výhod pre našu spoločnosť

„Naša skupina už ťaží z prístupu na trh udeleného Holandsku. VanDrie je prvým európskym výrobcom teľacieho mäsa, ktorý získal povolenie na vývoz výrobkov z teľacieho mäsa do Číny. Naše výrobky možno nájsť v supermarketoch v rôznych mestách, ako je Peking alebo Šanghaj. Už pripravujeme stratégiu na to, aby sme sa zviditeľnili ako holandský kvalitný výrobok, ktorý prešiel všetkými kontrolami a je zaručene bezpečný v Číne, a dúfame, že očakávame, že v priebehu nasledujúcich troch rokov predáme v Číne teľacie mäso vo výške 15 miliónov EUR.“

Pretaviť tento dôležitý úspech do ďalšieho otvorenia

EÚ víta skutočnosť, že Čína v roku 2018 zrušila obmedzenia dovozu s pôvodom v Holandsku a Írsku. Vzhľadom na zložitosť tejto otázky si riešenie tejto prekážky vyžiadalo určitý čas, čo však dokazuje aj vytrvalosť EÚ pri ochrane záujmov svojich vývozcov, pokiaľ to bude trvať.

EÚ bude teraz pokračovať vo všetkých snahách o zabezpečenie toho, aby naša práca v oblasti prístupu na trh teraz prinášala výsledky aj pre ostatné členské štáty EÚ, ktoré požiadali aj o vývoz výrobkov z teľacieho mäsa a hovädzieho mäsa a ktorých rovnako vysoká úroveň bezpečnosti potravín bola medzinárodne uznaná Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE).

Tento úspech je základným signálom toho, že naša spoločná práca v rámci partnerstva pre prístup na trh spolu s delegáciou EÚ v Číne, členských štátoch a podnikoch je kľúčom k ďalšiemu uľahčeniu obchodu s výrobkami z teľacieho mäsa a hovädzieho mäsa s Čínou v blízkej budúcnosti – so silným odhodlaním zabezpečiť, aby skupina VanDrie bola prvou z mnohých spoločností EÚ a ich pracovníkov, ktorí budú využívať výhody tohto otvorenia.

Pozri viac

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy