История на предприятия:

Премахване на пречките: Холандските телета си възвръщат достъпа до китайския пазар

Премахване на пречките: Холандските телета си възвръщат достъпа до китайския пазар

Справедливият достъп до пазарите на трети държави е от съществено значение за нас. Тъй като Европа е нашият най-важен пазар за продажби, получаването на достъп до експортните пазари е от съществено значение за растежа на нашето дружество. Днес изнасяме телешко месо, както и фуражни продукти, в повече от 60 държави по света, като гарантираме най-високо качество и безопасност на нашите продукти. През 2000 г. обаче китайските власти въведоха забрана за внос на телешко месо и продукти от говеждо месо с произход от ЕС, като затвориха целия достъп на нашето дружество до един много обещаващ пазар — до днес.

Marijke Everts
Директор по корпоративни въпроси във VanDrie Group

Мениджърът: Marijke Everts, директор по корпоративни въпроси във VanDrie Group

Дружество

Въз основа на семейните традиции VanDrie Group е нидерландска група, специализирана по телешко месо. От началото на 1960 г., когато Jan van Drie купува първото си новородено теле за угояване, групата се превърна в най-големия интегриран производител на телешко месо в света и най-големият производител на телешко мляко, обхващащ повече от 25 дружества.

Справедливият достъп до пазарите на трети държави е от съществено значение за нас

„Тъй като Европа е нашият най-важен пазар за продажби, получаването на достъп до експортните пазари е от съществено значение за растежа на нашето дружество. Днес изнасяме телешко месо, както и фуражни продукти, в повече от 60 държави по света, като гарантираме най-високо качество и безопасност на нашите продукти. През 2000 г. обаче китайските власти въведоха забрана за внос на телешко месо и продукти от говеждо месо с произход от ЕС, като затвориха целия достъп на нашето дружество до много обещаващ пазар — до днес.“

Въпрос, свързан с достъпа до пазара: забрана за внос на телешко месо и продукти от говеждо месо поради СЕГ

„Китай запази забраната за внос на телешко и говеждо месо от ЕС през 2000 г., която се отнася до риска от спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ). Това отдавна свързано със BSE търговско ограничение обаче вече е необосновано и е създало значителна и несправедлива пречка за търговията на ЕС с Китай, като е възпрепятствало дружествата в Нидерландия да получат справедлив достъп до този нов пазар, където западна кухня е все по-популярна.“

Партньорството на ЕС за достъп до пазари води до премахване на забраната за внос

„За нашето дружество щеше да бъде невъзможно да се справи сама с този проблем. Ето защо обединихме усилията си с Европейската комисия и нидерландското правителство, като работим ръка за ръка с други заинтересовани държави членки и дружества в рамките на Партньорството на ЕС за достъп до пазари. Поставянето на въпроса на вниманието на Комисията ни постави в по-силна позиция, тъй като ЕС започна незабавно своята стратегия за премахване на пречките и продължи да повдига въпроса, докато това беше необходимо, като използва всички възможни форуми, за да предаде опасенията си на китайските власти. Сред многобройните демарши дори бяхме придружили г-н Фил Хоган, член на Европейската комисия, отговарящ за земеделието и развитието на селските райони, и делегация на ЕС по въпросите на търговията в Китай, за да изразим загрижеността си относно налагането на такава забрана с оглед на международно приетите условия за безопасна търговия с европейско телешко месо и продукти от говеждо месо. Съвместните ни усилия в крайна сметка доведоха до предоставяне на достъп на нашето дружество до китайския пазар през октомври 2018 г.“

Генериране на конкретни ползи за нашето дружество

„Нашата група вече се ползва от предоставения на Нидерландия достъп до пазара. VanDrie е първият европейски производител на телешко месо, който получава одобрение за износ на телешко месо за Китай. Нашите продукти могат да бъдат намерени в супермаркети в различни градове като Пекин или Шанхай. Вече разработваме стратегия за популяризиране като нидерландски качествен продукт, който е преминал всички проверки и е гарантиран, че е безопасен в Китай, и не казваме, че очакваме да продаваме 15 милиона евро телешко месо в Китай през следващите три години.“

Превръщане на този важен успех в по-нататъшно отваряне

ЕС приветства факта, че през 2018 г. Китай премахна ограниченията върху вноса с произход от Нидерландия и Ирландия. Поради сложността на проблема разрешаването на тази пречка отне време, което обаче показва и постоянството на ЕС да защитава интересите на своите износители, докато е необходимо.

Сега ЕС ще продължи да полага всички усилия, за да гарантира, че работата ни във връзка с достъпа до пазара вече предоставя резултати и за други държави — членки на ЕС, които също са кандидатствали за износ на телешки продукти и продукти от говеждо месо, и чието също толкова високо равнище на безопасност на храните е признато на международно равнище от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE).

Този успех е важен сигнал, че съвместната ни работа в рамките на Партньорството за достъп до пазари, заедно с делегацията на ЕС в Китай, държавите членки и предприятията, е от ключово значение за по-нататъшното улесняване на търговията с продукти от телешко месо и говеждо месо с Китай в близко бъдеще — със силна решимост да гарантираме, че VanDrie Group е първото от много дружества от ЕС и техните работници, които ще се възползват от това отваряне.

Вж. повече

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки