Företagsberättelse:

Avlägsna hinder: Nederländskt kalvkött återfår tillträde till den kinesiska marknaden

Avlägsna hinder: Nederländskt kalvkött återfår tillträde till den kinesiska marknaden

Rättvist tillträde till marknader i tredjeländer är av avgörande betydelse för oss. Med Europa som vår viktigaste försäljningsmarknad är det viktigt att få tillgång till exportmarknader för att vårt företag ska kunna växa. I dag exporterar vi både kalvkött och foderprodukter till mer än 60 länder runtom i världen som garanterar högsta kvalitet och säkerhet hos våra produkter. Under 2000 införde dock de kinesiska myndigheterna ett importförbud för kalv- och nötköttsprodukter med ursprung i EU, vilket innebar att vårt företag fick tillträde till en mycket lovande marknad fram till i dag.

Marijke Everts
Direktör för företagsfrågor vid VanDrie Group

Förvaltaren: Marijke Everts, direktör för företagsfrågor vid VanDrie Group

Företaget

VanDrie Group, som bygger på familjetraditioner, är en nederländskägd grupp som är specialiserad på kalvkött. Sedan början av 1960-talet, då Jan van Drie köpte sin första nyfödda kalv för gödning, har koncernen nu växt till att bli världens största integrerade kalvköttsproducent och den största producenten av kalvmjölk, som omfattar mer än 25 företag.

Rättvist tillträde till marknader i tredjeländer är av avgörande betydelse för oss

”Med Europa som vår viktigaste försäljningsmarknad är det viktigt att få tillgång till exportmarknader för att vårt företag ska kunna växa. I dag exporterar vi både kalvkött och foderprodukter till mer än 60 länder runtom i världen som garanterar högsta kvalitet och säkerhet hos våra produkter. Under 2000 införde dock de kinesiska myndigheterna ett importförbud för kalv- och nötköttsprodukter med ursprung i EU, vilket innebar att vårt företag fick tillträde till en mycket lovande marknad fram till i dag. ”

Frågan ommarknadstillträde: importförbud för kalvkött och nötköttsprodukter på grund av BSE

”Kina införde 2000 ett förbud mot import av kalvkött och nötkött från EU, med hänvisning till en risk för bovin spongiform encefalopati (BSE). Denna långvariga BSE-relaterade handelsrestriktion är dock nu omotiverad och har skapat ett betydande och orättvist hinder för EU:s handel med Kina genom att hindra företag i Nederländerna från att på ett rättvist sätt få tillträde till denna nya marknad där västerländska köken blir allt populärare. ”

EU:s partnerskap för marknadstillträde får bort importförbudet

”Det skulle ha varit omöjligt för vårt företag att ta itu med denna fråga på egen hand. Därför har vi tillsammans med Europeiska kommissionen och den nederländska regeringen gått hand i hand med andra intresserade medlemsstater och företag inom ramen för EU:s partnerskap för marknadstillträde. Genom att uppmärksamma kommissionen på frågan har vi fått en starkare ställning i och med att EU omedelbart inledde sin strategi för undanröjande av hinder och fortsatte att ta upp frågan så länge det var nödvändigt, med hjälp av alla tänkbara forum för att framföra våra farhågor till de kinesiska myndigheterna. Bland flera démarcher åtföljde vi till och med Phil Hogan, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, och en EU-delegation för handel i Kina för att uttrycka vår oro över införandet av ett sådant förbud mot bakgrund av internationellt accepterade säkra handelsvillkor för europeiska kalv- och nötköttsprodukter. Våra gemensamma ansträngningar ledde så småningom till att vårt företag beviljades tillträde till den kinesiska marknaden i oktober 2018. ”

Skapa konkreta fördelar för vårt företag

”Vår grupp drar redan nytta av det marknadstillträde som Nederländerna beviljats. VanDrie är den första europeiska kalvköttsproducenten som får tillstånd att exportera kalvköttsprodukter till Kina. Våra produkter finns i stormarknader i olika städer som Peking och Shanghai. Vi håller redan på att utveckla en strategi för att profilera oss som en nederländsk kvalitetsprodukt som har klarat alla kontroller och garanteras vara säker i Kina, och vi vågar säga att vi förväntar oss att sälja 15 miljoner euro i kalvkött i Kina under de kommande tre åren. ”

Omsätta denna viktiga framgång i ytterligare öppning

EU välkomnar att Kina upphävde restriktionerna för import med ursprung i Nederländerna och Irland 2018. På grund av frågans komplexitet tog det tid att lösa detta hinder – vilket dock också visar EU:s uthållighet att försvara sina exportörers intressen så länge som det tar.

EU kommer nu att fortsätta sina ansträngningar för att se till att vårt arbete för marknadstillträde nu ger resultat även för andra EU-medlemsstater som också har tillämpat export av kalvkött och nötköttsprodukter och vars lika höga livsmedelssäkerhet har erkänts internationellt av Världsorganisationen för djurhälsa (OIE).

Denna framgång är en viktig signal om att vårt gemensamma arbete inom ramen för partnerskapet för marknadstillträde, tillsammans med EU:s delegation i Kina, medlemsstaterna och företagen, är avgörande för att ytterligare underlätta handeln med kalv- och nötköttsprodukter med Kina inom en snar framtid – med en stark beslutsamhet att se till att VanDrie Group är den första av många EU-företag och deras arbetstagare som kommer att dra nytta av denna öppning.

Se mer

Dela sidan:

Genvägar