Yritysesimerkki:

Esteiden poistaminen: Hollantilainen vasikanliha pääsee jälleen Kiinan markkinoille

Esteiden poistaminen: Hollantilainen vasikanliha pääsee jälleen Kiinan markkinoille

Oikeudenmukainen pääsy kolmansien maiden markkinoille on meille olennaisen tärkeää. Koska Eurooppa on tärkein myyntimarkkinamme, pääsy vientimarkkinoille on olennaisen tärkeää yrityksemme kasvun kannalta. Nykyään viemme vasikanlihaa ja rehutuotteita yli 60 maahan eri puolilla maailmaa, mikä takaa tuotteidemme mahdollisimman korkean laadun ja turvallisuuden. Kiinan viranomaiset olivat kuitenkin vuonna 2000 ottaneet käyttöön EU:sta peräisin olevien vasikanliha- ja naudanlihatuotteiden tuontikiellon ja sulkeneet yrityksemme kaiken pääsyn erittäin lupaaville markkinoille.

Marijke Everts VanDrie-konsernin yritysasioiden
johtaja

Johtaja: Marijke Everts, VanDrie-konsernin yritysasioiden johtaja

Yritys

VanDrie-konserni perustuu perheperinteisiin, ja se on hollanninkielinen, vasikanliha-alaan erikoistunut konserni. Siitä lähtien, kun Jan van Drie osti ensimmäisen vastasyntyneen vasikan lihotettavaksi, yhtymästä on tullut 1960-luvun alusta lähtien maailman suurin integroitunut vasikanlihan tuottaja ja suurin vasikanmaidon tuottaja, johon kuuluu yli 25 yritystä.

Oikeudenmukainen pääsy kolmansien maiden markkinoille on meille olennaisen tärkeää

”Kun Eurooppa on tärkein myyntimarkkinamme, pääsy vientimarkkinoille on olennaisen tärkeää yrityksemme kasvun kannalta. Nykyään viemme vasikanlihaa ja rehutuotteita yli 60 maahan eri puolilla maailmaa, mikä takaa tuotteidemme mahdollisimman korkean laadun ja turvallisuuden. Kiinan viranomaiset olivat kuitenkin vuonna 2000 ottaneet käyttöön EU:sta peräisin olevien vasikanliha- ja naudanlihatuotteiden tuontikiellon, joka esti yrityksemme pääsyn erittäin lupaaville markkinoille. ”

Markkinoillepääsyä koskeva kysymys: BSE:stä johtuva vasikanlihan ja naudanlihatuotteiden tuontikielto

”Kiina on pitänyt voimassa EU:sta peräisin olevan vasikan ja naudanlihan tuontikiellon, joka otettiin käyttöön vuonna 2000 ja jossa viitataan naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) riskiin. Tämä pitkään jatkunut BSE:hen liittyvä kaupan rajoitus on kuitenkin nyt perusteeton, ja se on luonut merkittävän ja epäoikeudenmukaisen esteen EU:n kaupalle Kiinan kanssa estämällä alankomaalaisia yrityksiä pääsemästä oikeudenmukaisesti näille uusille markkinoille, joilla länsimainen keittiö on yhä suositumpi. ”

EU:n markkinoillepääsyä koskeva kumppanuus poistaa tuontikiellon

”Yrityksemme olisi ollut mahdotonta ratkaista tätä ongelmaa yksin. Siksi toimimme yhdessä Euroopan komission ja Alankomaiden hallituksen kanssa rinnakkain muiden asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden ja yritysten kanssa EU:n markkinoillepääsyä koskevan kumppanuuden puitteissa. Asian saattaminen komission tietoon on tuonut meidät vahvempaan asemaan, kun EU aloitti välittömästi esteiden poistamista koskevan strategiansa ja jatkoi asian esille tuomista niin kauan kuin se oli tarpeen, käyttäen kaikkia mahdollisia foorumeita huolestuneisuutemme välittämiseksi Kiinan viranomaisille. Monien virallisten yhteydenottojen joukossa saimme jopa maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komission jäsenen Phil Hoganin ja EU:n Kiinan-kauppavaltuuskunnan kanssa ilmaisemaan huolensa tällaisen kiellon asettamisesta, kun otetaan huomioon EU:n vasikanlihan ja naudanlihatuotteiden kansainvälisesti hyväksytyt turvalliset kauppaehdot. Yhteiset ponnistelumme johtivat lopulta siihen, että yrityksellemme myönnettiin pääsy Kiinan markkinoille lokakuussa 2018. ”

Konkreettisten hyötyjen tuottaminen yrityksellemme

”Ryhmämme hyötyy jo Alankomaille myönnetystä markkinoillepääsystä. VanDrie on ensimmäinen eurooppalainen vasikanlihan tuottaja, joka sai luvan viedä vasikanlihatuotteita Kiinaan. Tuotteitamme löytyy valintamyymälöistä eri kaupungeista, kuten Pekingistä ja Shanghaista. Olemme jo kehittämässä strategiaa, jonka avulla tunnemme itsensä hollantilaiseksi laatutuotteeksi, joka on läpäissyt kaikki tarkastukset ja jonka turvallisuus Kiinassa on taattu, ja uskomme, että odotamme myytävän 15 miljoonaa euroa vasikanlihaa Kiinassa seuraavien kolmen vuoden aikana. ”

Muutetaan tämä merkittävä menestys avautuvaksi

EU on tyytyväinen siihen, että Kiina poisti Alankomaista ja Irlannista peräisin olevaa tuontia koskevat rajoitukset vuonna 2018. Ongelman monimutkaisuuden vuoksi tämän esteen ratkaiseminen vei aikaa, mikä on kuitenkin myös osoitus EU:n vankkumattomuudesta puolustaa viejiensä etuja niin kauan kuin se kestää.

EU pyrkii nyt edelleen kaikin tavoin varmistamaan, että markkinoille pääsyä koskeva työmme tuottaa tuloksia myös muille EU:n jäsenvaltioille, jotka ovat myös hakeneet vasikanlihan ja naudanlihatuotteiden vientiä ja joiden elintarviketurvallisuuden korkea taso on tunnustettu kansainvälisesti Maailman eläintautijärjestössä (OIE).

Tämä menestys on olennainen merkki siitä, että EU:n Kiinan-edustuston, jäsenvaltioiden ja yritysten kanssa markkinoillepääsyä koskevan kumppanuuden puitteissa tekemämme yhteinen työ on keskeisessä asemassa, kun pyritään lähitulevaisuudessa helpottamaan vasikanlihan ja naudanlihatuotteiden kauppaa Kiinan kanssa ja varmistamaan, että VanDrie-konserni on ensimmäinen monista EU:n yrityksistä ja niiden työntekijöistä, jotka hyötyvät avautumisesta.

Katso lisää

Jaa tämä sivu: