Zkušenosti podniků:

Odstraňování překážek: Nizozemský telecí maso znovu získává přístup na čínský trh

Odstraňování překážek: Nizozemský telecí maso znovu získává přístup na čínský trh

Spravedlivý přístup na trhy třetích zemí má pro nás zásadní význam. Vzhledem k tomu, že Evropa je naším nejdůležitějším prodejním trhem, je pro růst naší společnosti zásadní získat přístup na vývozní trhy. Dnes vyvážíme telecí maso i krmné produkty do více než 60 zemí po celém světě, které zaručují nejvyšší kvalitu a bezpečnost našich produktů. V roce 2000 však čínské orgány do dnešního dne zavedly zákaz dovozu produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z EU, čímž se naše společnosti zablokovaly přístup na velmi slibný trh.

Marijke Everts
ředitelka pro podnikové záležitosti ve skupině VanDrie Group

Správce: Marijke Everts, ředitelka pro podnikové záležitosti skupiny VanDrie Group

Podnik

Skupina VanDrie Group vychází z rodinných tradic a je nizozemskou skupinou specializující se na telecí maso. Od počátku 60. let, kdy Jan van Drie nakupoval první telata novorozence na výkrm, se skupina stala největším integrovaným producentem telecího masa na světě a největším producentem telecího mléka zahrnujícím více než 25 podniků.

Spravedlivý přístup na trhy třetích zemí má pro nás zásadní význam

„Jelikož Evropa je naším nejdůležitějším prodejním trhem, je pro růst naší společnosti zásadní získat přístup na vývozní trhy. Dnes vyvážíme telecí maso i krmné produkty do více než 60 zemí po celém světě, které zaručují nejvyšší kvalitu a bezpečnost našich produktů. V roce 2000 však čínské orgány zavedly zákaz dovozu produktů z hovězího a telecího masa pocházejících z EU, čímž do dnešního dne ukončily veškerý přístup naší společnosti na velmi slibný trh.“

Otázka přístupu na trh: zákaz dovozu hovězího masa a výrobků z hovězího masa v důsledku BSE

„Čína zachovala zákaz dovozu hovězího a hovězího masa z EU, který byl zaveden v roce 2000 s odkazem na riziko bovinní spongiformní encefalopatie (BSE). Toto dlouhodobé omezení obchodu spojené s BSE je však nyní neodůvodněné a vytvořilo významnou a nespravedlivou překážku obchodu mezi EU a Čínou tím, že bránilo společnostem v Nizozemsku spravedlivě vstoupit na tento nový trh, kde je západní kuchyně stále oblíbenější.“

Partnerství EU pro přístup na trh získá zrušení zákazu dovozu

„Pro naši společnost by nebylo možné tento problém řešit sám. Proto jsme v rámci partnerství EU pro přístup na trh spojili své úsilí s Evropskou komisí a nizozemskou vládou, která spolupracuje s dalšími zainteresovanými členskými státy a společnostmi. Komise upozornila na tuto otázku silnější pozici, neboť EU okamžitě zahájila svou strategii odstraňování překážek a tuto otázku i nadále upozorňovala tak dlouho, jak je to nezbytné, a využila všech možných fór k tomu, aby sdělila své obavy čínským orgánům. Z četných demarší jsme dokonce doprovázeli pana Phila Hogana, evropského komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova, a obchodní delegaci EU v Číně, aby vyjádřili naše obavy ohledně uvalení takového zákazu s ohledem na mezinárodně uznávané bezpečné obchodní podmínky pro evropské produkty z hovězího a telecího masa. Naše společné úsilí nakonec vedlo k tomu, že naše společnosti byl v říjnu 2018 umožněn přístup na čínský trh.“

Vytváření konkrétních přínosů pro naši společnost

„Naše skupina již využívá přístupu na trh uděleného Nizozemsku. VanDrie je prvním evropským výrobcem telecího masa, který získal povolení vyvážet produkty z telecího masa do Číny. Naše výrobky lze nalézt v supermarketech v různých městech, jako je Peking nebo Šanghaj. Již nyní vypracováváme strategii, jak se profilovat jako nizozemský jakostní produkt, který prošel všemi kontrolami a je zaručeno, že bude v Číně bezpečný, a my odmítáme říci, že očekáváme, že v průběhu příštích tří let prodáme 15 milionů EUR telecího masa v Číně.“

Převést tento významný úspěch do dalšího otevírání

EU vítá skutečnost, že Čína v roce 2018 zrušila omezení dovozu pocházejícího z Nizozemska a Irska. Vzhledem ke složitosti této otázky trvalo řešení této překážky dlouho - což však také dokazuje vytrvalost EU při obhajování zájmů svých vývozců, dokud to bude zapotřebí.

EU bude nyní pokračovat ve veškerém úsilí o zajištění toho, aby naše práce v oblasti přístupu na trh přinesla výsledky i ostatním členským státům EU, které rovněž požádaly o vývoz produktů z hovězího a telecího masa a jejichž stejně vysoká úroveň bezpečnosti potravin byla mezinárodně uznána Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE).

Tento úspěch je zásadním signálem toho, že naše společná práce v rámci partnerství pro přístup na trh je spolu s delegací EU v Číně, členskými státy a podniky klíčem k dalšímu usnadnění obchodu s produkty z hovězího a telecího masa s Čínou v blízké budoucnosti - se silným odhodláním zajistit, aby skupina VanDrie Group byla první z mnoha společností EU a jejich pracovníků, kteří budou mít prospěch z tohoto otevření.

Zobrazit více

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy