Ιστορία εταιρείας:

Άρση εμποδίων: Το ολλανδικό μόσχο ανακτά την πρόσβαση στην κινεζική αγορά

Άρση εμποδίων: Το ολλανδικό μόσχο ανακτά την πρόσβαση στην κινεζική αγορά

Η δίκαιη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών είναι ζωτικής σημασίας για εμάς. Δεδομένου ότι η Ευρώπη είναι η σημαντικότερη αγορά πωλήσεων, η πρόσβαση στις εξαγωγικές αγορές είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της εταιρείας μας. Σήμερα, εξάγουμε μοσχάρι, καθώς και προϊόντα ζωοτροφών, σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας. Ωστόσο, το 2000, οι κινεζικές αρχές είχαν επιβάλει απαγόρευση εισαγωγών για το μοσχαρίσιο κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας καταγωγής ΕΕ, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται μέχρι σήμερα η πρόσβαση της εταιρείας μας σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά.

Marijke Everts
Διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων στον όμιλο VanDrie

Ο διαχειριστής: Marijke Everts, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων του ομίλου VanDrie

Εταιρείας

Με βάση τις οικογενειακές παραδόσεις, ο όμιλος VanDrie είναι ολλανδικός όμιλος που ειδικεύεται σε μοσχάρια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν ο Jan van Drie αγόρασε τον πρώτο νεογέννητο μοσχάρι προς πάχυνση, ο όμιλος έχει πλέον αναπτυχθεί για να καταστεί ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος παραγωγός μόσχων στον κόσμο και ο μεγαλύτερος παραγωγός γάλακτος μόσχου, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες από 25 επιχειρήσεις.

Η δίκαιη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών είναι ζωτικής σημασίας για εμάς

«Με την Ευρώπη ως τη σημαντικότερη αγορά πωλήσεων, η απόκτηση πρόσβασης στις εξαγωγικές αγορές είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της εταιρείας μας. Σήμερα, εξάγουμε μοσχάρι, καθώς και προϊόντα ζωοτροφών, σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας. Ωστόσο, το 2000, οι κινεζικές αρχές είχαν επιβάλει απαγόρευση εισαγωγών για το μοσχαρίσιο κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας καταγωγής ΕΕ, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η πρόσβαση της εταιρείας μας σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά μέχρι σήμερα.»

Ζήτημα πρόσβασης στην αγορά: απαγόρευση εισαγωγής μοσχαρίσιου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας λόγω ΣΕΒ

«Η Κίνα έχει διατηρήσει σε ισχύ την απαγόρευση εισαγωγής μοσχαρίσιου και βοείου κρέατος από την ΕΕ, η οποία θεσπίστηκε το 2000, αναφερόμενη στον κίνδυνο σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ). Ωστόσο, αυτός ο μακροχρόνιος εμπορικός περιορισμός που σχετίζεται με τη ΣΕΒ είναι πλέον αδικαιολόγητος και έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό και άδικο εμπόδιο στο εμπόριο της ΕΕ με την Κίνα, εμποδίζοντας τις εταιρείες στις Κάτω Χώρες να έχουν δίκαιη πρόσβαση στη νέα αυτή αγορά, όπου η δυτική κουζίνα γίνεται όλο και πιο δημοφιλής.»

Η εταιρική σχέση της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά επιτυγχάνει την άρση της απαγόρευσης εισαγωγών

«Θα ήταν αδύνατο για την εταιρεία μας να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα μόνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ολλανδική κυβέρνηση, συνεργαζόμενη στενά με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και εταιρείες, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της ΕΕ για την πρόσβαση στην αγορά. Η επισήμανση του θέματος στην Επιτροπή μας έφερε ισχυρότερη θέση, καθώς η ΕΕ ξεκίνησε αμέσως τη στρατηγική της για την άρση των εμποδίων και συνέχισε να εγείρει το ζήτημα για όσο διάστημα ήταν αναγκαίο, χρησιμοποιώντας όλα τα δυνατά φόρουμ για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας στις κινεζικές αρχές. Μεταξύ πολλών διαβημάτων, συνοδεύσαμε ακόμη και τον κ. Phil Hogan, Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, καθώς και μια εμπορική αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κίνα, προκειμένου να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για την επιβολή μιας τέτοιας απαγόρευσης ενόψει των διεθνώς αποδεκτών συνθηκών ασφαλούς εμπορίου για τα ευρωπαϊκά προϊόντα κρέατος και βοείου κρέατος. Οι κοινές μας προσπάθειες οδήγησαν τελικά στην παροχή πρόσβασης στην κινεζική αγορά στην εταιρεία μας στα τέλη Οκτωβρίου 2018.»

Δημιουργία συγκεκριμένων οφελών για την εταιρεία μας

«Η ομάδα μας επωφελείται ήδη από την πρόσβαση στην αγορά που παρέχεται στις Κάτω Χώρες. Η VanDrie είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός παραγωγός μοσχαρίσιου κρέατος που έλαβε έγκριση για την εξαγωγή προϊόντων μοσχαριού στην Κίνα. Τα προϊόντα μας μπορούν να βρεθούν σε σουπερμάρκετ σε διάφορες πόλεις, όπως το Πεκίνο ή η Σαγκάη. Ήδη αναπτύσσουμε μια στρατηγική για την προβολή μας ως ολλανδικού προϊόντος ποιότητας, το οποίο έχει περάσει όλους τους ελέγχους και είναι εγγυημένο ότι είναι ασφαλές στην Κίνα, και τολμούμε να πούμε ότι αναμένουμε να πουλήσουμε στην Κίνα 15 εκατ. ευρώ μοσχαρίσιου κρέατος κατά την επόμενη τριετία.»

Μετατροπή αυτής της σημαντικής επιτυχίας σε περαιτέρω άνοιγμα

Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κίνα ήρε τους περιορισμούς στις εισαγωγές καταγωγής Κάτω Χωρών και Ιρλανδίας το 2018. Λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος, η επίλυση του εν λόγω εμποδίου ήταν χρονοβόρα, γεγονός που αποδεικνύει, ωστόσο, την επιμονή της ΕΕ στην υπεράσπιση των συμφερόντων των εξαγωγέων της για όσο διάστημα χρειάζεται.

Η ΕΕ θα συνεχίσει τώρα να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το έργο μας όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά παράγει πλέον αποτελέσματα και για άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν επίσης υποβάλει αίτηση για εξαγωγές βοείου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, και των οποίων το εξίσου υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων έχει αναγνωριστεί διεθνώς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE).

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ουσιαστικό μήνυμα ότι το κοινό μας έργο στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την πρόσβαση στην αγορά, από κοινού με την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κίνα, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις, είναι καίριας σημασίας για την περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου προϊόντων κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας με την Κίνα στο εγγύς μέλλον — με ισχυρή αποφασιστικότητα να διασφαλιστεί ότι ο όμιλος VanDrie είναι η πρώτη από τις πολλές εταιρείες της ΕΕ και τους εργαζομένους τους που θα αποκομίσουν τα οφέλη αυτού του ανοίγματος.

Περισσότερα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις