Często zadawane pytania:

Dla których krajów mogę znaleźć informacje na temat mojego asystenta ds. handlu usługami i inwestycjami?

Obecnie mój asystent ds. handlu usługami i inwestycjami jest ograniczony do Kanady i Zjednoczonego Królestwa.

Należy zauważyć, że informacje dotyczące tych dwóch państw obejmują jedynie usługi prawne i usługi transportu morskiego. Wykaz krajów objętych tą listą będzie stopniowo rozszerzany.

Udostępnij tę stronę: