Często zadawane pytania:

W których krajach mogę znaleźć informacje na temat mojego asystenta handlowego ds. usług i inwestycji?

Obecnie Mój asystent handlowy ds. usług i inwestycji ogranicza się do Kanady i Zjednoczonego Królestwa.

Należy zauważyć, że informacje dotyczące tych dwóch krajów obejmują wyłącznie usługi prawne i usługi transportu morskiego. Informacje dotyczące usług księgowych są obecnie również dostępne dla Zjednoczonego Królestwa. Lista państw, których dotyczy wniosek, będzie stopniowo rozszerzana.

Udostępnij tę stronę: