Access2Markets

Vill du exportera eller importera produkter eller tjänster? Vill du veta vilka skyldigheter som ska betalas eller vilka regler som ska följas?

Om du är ett litet företag som vill internationalisera är Access2Markets för dig.

Den här webbportalen kombinerar databasen om marknadstillträde, EU:s helpdesk för handel och mycket mer i ett enda verktyg. Oavsett om du bara startar eller är en erfaren näringsidkare har vi allt du behöver.Se introduktionsvideo

Access2Markets har allt du behöver veta om tullar, skatter, produktregler och produktkrav för alla EU-länder och över 120 andra marknader runtom i världen.

Leta upp informationsprodukten per produkt hos Min Trade Assistant.

Varje produkt har en kod. Du hittar den på Access2Markets. Du behöver koden för att veta vilka tullar och nationella eller lokala skatter du måste betala.

Ta reda på vilka förfaranden och formaliteter som ska följas.

Access2Markets innehåller produktregler och produktkrav per produkt.

Svårt att förstå ursprungsreglerna för din produkt?Access2Markets egenbedömningsverktyg, ROSA hjälper dig!

Om du bara börjar, beskriver våravägledningar steg för steg hela processen för import och export av varor och tjänster.

Har problem medimport eller export?

Låt oss veta om du stöter på hinder på en viss marknad eller om du letar efter befintliga hinder i vår databas.

Alla EU:s handelsavtal i korthet. Se hur ditt företag kan dra nytta av dem. Access2Markets innehåller alla uppgifter om ursprungsregler, skydd av immateriella rättigheter i EU, investeringar, marknader för offentlig upphandling och mycket mer.

Gör anspråk på tullrabatt. För att omfattas av den nedsatta tullsatsen måste du lämna in rätt dokument till tullmyndigheterna i importlandet. I varje EU-handelsavtal anges vilka dokument du behöver. Kontrollera hur du kan bevisa din produkts ursprung eller om du behöver vara en ”registrerad exportör”?

Hur släpper du ut din produkt på marknaden?

Access2Markets har all information du behöver, oavsett om det gäller intyg för bedömning av överensstämmelse för maskiner, hälsocertifieringar för vattenbruksprodukter eller märkning av bearbetade livsmedel.

Access2Markets har kontaktuppgifter till tullmyndigheter och andra myndigheter i EU-länderna och utomlands.

Dela sidan:

Genvägar