Basistold

Hvis din virksomhed overvejer at eksportere, hjælper dette afsnit dig med at finde ud af, hvilke importafgifter og andre omkostninger du kan blive pålagt. Den indeholder ikke produktspecifikke oplysninger. Til det formål bør du bruge funktionen til produktsøgning.

Når et produkt handles internationalt, vil der ofte blive anvendt told eller told.

Når der findes særlige handelsordninger (f.eks. frihandelsaftaler eller GSP), er der imidlertid nogle gange lavere eller ingen toldsatser. Disse er benævnt præferencesatser.

Det er også muligt, at antidumping-, udligningstold eller beskyttelsesforanstaltninger vil gælde for din vare.

 

For at finde ud af, hvilken told eller hvilke foranstaltninger der gælder for din vare, er det nødvendigt først at fastlægge den korrekte tarif- eller varekode.

For på forhånd at have retssikkerhed for, at du anvender den korrekte tarifering af dine varer, kan du ansøge om en bindende tariferingsoplysning (BTO).

Præferencetoldkontingenter

Under toldkontingenter kan bestemte mængder varer importeres til nedsat told eller nulsats inden for en given tidsramme. Dette berører ikke den gældende antidumpingtold.

Sådanne kontingenter findes ofte i handelsaftaler og præferenceordninger mellem lande eller handelsblokke. Se afsnittet Markeder for yderligere oplysninger om kvoter for dit produkt.

Min handelsassistent giver dig detaljerede oplysninger om de takster og foranstaltninger, der gælder for dit produkt og marked.

Hvis handelsaftaler fastsætter en gradvis afvikling af tolden på bestemte produktlinjer, kan My Trade Assistent hjælpe dig med at identificere den fremtidige udvikling i tolden på dit produkt. Du kan også se toldafviklingsplanerne (for EU eller handelspartneren) direkte i handelsaftalen (links til lovtekster findes i afsnittet om markeder).

Toldværdiansættelse

Toldværdiansættelse henviser til beregning af den økonomiske værdi af varer, der angives til indpassage ved grænsen. Det er af flere grunde af stor betydning at have et standardregelsæt for fastsættelsen af disse varers værdi.

Det vigtigste er, at told (og moms) beregnes som en procentdel af varernes værdi. Virksomheder og toldmyndigheder skal have klare regler for, hvordan varer værdiansættes.

Når varernes værdi er fastsat, kan der tages hensyn til toldtariffen og varens oprindelse ved beregningen af den samlede told, der skal betales for produktet.

Yderligere oplysninger om, hvordan toldværdien beregnes i EU, findes her.

Mens der findes fælles regler for toldværdiansættelse i EU, kan værdiansættelsespraksis variere fra land til land. EU's handelsaftaler indeholder ofte principper om handelslettelser og kan omfatte tilpasning til EU's toldkodeks.

Del denne side: