Basistoldsats

Hvis din virksomhed overvejer at eksportere, kan du finde ud af, hvilke importafgifter og andre omkostninger du kan komme til at stå over for. Den indeholder ikke produktspecifikke oplysninger. Du bør bruge søgefunktionen.

Når et produkt handles internationalt, anvendes der ofte told eller toldtariffen.

Når der imidlertid findes særlige handelsordninger (som f.eks. frihandelsaftaler eller GSP), er der nogle gange lavere eller ingen toldsatser. Disse benævnes præferencetoldsatser.

Det er også muligt, at antidumping—, udligningstold eller beskyttelsesforanstaltninger gælder for dit produkt.

 

For at finde ud af, hvilke af disse forpligtelser eller foranstaltninger der gælder for din vare, er det nødvendigt først at fastsætte den korrekte told- eller produktkode.

For at få retssikkerhed på forhånd kan du ansøge om bindende tariferingsoplysninger (BTO).

Præferencetoldkontingenter

Under toldkontingenterne kan der importeres en bestemt mængde varer til nedsat told eller nultold inden for en bestemt tidsramme. Dette påvirker ikke den antidumpingtold, der også er indført.

Sådanne kontingenter findes almindeligvis i handelsaftaler og præferencearrangementer mellem lande eller handelsblokke. Der henvises til afsnittet om markeder for nærmere oplysninger om de kontingenter, der gælder for dit produkt.

Min handelsassistent giver dig detaljerede oplysninger om de takster og foranstaltninger, der gælder for dit produkt og marked.

Hvis handelsaftaler fastlægger en gradvis afskaffelse af told på bestemte varegrupper, kan My Trade Assistent hjælpe dig med at finde frem til den fremtidige udvikling af arbejdsopgaverne for dit produkt. Du kan også konsultere toldafviklingsplanerne (for EU eller for handelspartneren) direkte i handelsaftalen (links til retsakter indgår i afsnittet om markeder).

Toldværdiansættelse

Toldværdiansættelse henviser til beregningen af den økonomiske værdi af varer, der angives ved grænsen. Det er af flere årsager af stor betydning, at der fastsættes et standardsæt regler for værdiansættelse af disse varer.

De vigtigste toldsatser (og moms) beregnes som en procentdel af varernes værdi. Virksomheder og toldmyndigheder skal have klare regler for, hvordan varer skal værdiansættes.

Når varernes værdi bestemmes, kan der tages hensyn til toldtariffens oprindelse og varens oprindelse ved beregningen af den samlede told, der skal betales for varen.

Læs mere om, hvordan toldværdien beregnes i EU .

Der er indført fælles regler for toldværdiansættelse i EU, men værdiansættelsespraksis kan variere fra land til land. EU's handelsaftaler indeholder ofte principper for handelslettelser og kan omfatte tilpasning til EU's toldkodeks.

Del denne side:

Genveje