Πώς να χρησιμοποιήσετε τον εμπορικό μου βοηθό για υπηρεσίες και επενδύσεις

Ο εμπορικός μου βοηθός για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εταιρείες της ΕΕ για την εξαγωγή υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αγορές εκτός της ΕΕ. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις πηγές με τις οποίες μπορεί κανείς να συμβουλευθεί και σχετικά με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών με τις οποίες μπορεί κανείς να επικοινωνήσει.

Τι καλύπτει;

 

Επί του παρόντος διατίθενταιπληροφορίες για τις νομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υπηρεσίες και οι χώρες που καλύπτονται θα επεκταθούν σταδιακά.

 

Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

Πώς λειτουργεί;

Βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε σε λίγα εύκολα βήματα.

Βήμα 1: Καθορισμός των κριτηρίων αναζήτησης

Καθορισμός των κριτηρίων αναζήτησης σε δύο στάδια.

I. Έναρξη της αναζήτησης

 • «Υπηρεσία»: το πεδίο αυτό είναι επεξεργάσιμο και μπορείτε:
  • πληκτρολογήστε ένα κείμενο — μία ή περισσότερες λέξεις — και το σύστημα θα σας βοηθήσει να βρείτε τον σωστό τομέα υπηρεσιών που αναζητάτε, ή
  • αφήστε το πεδίο κενό και επιβεβαιώστε τα κριτήρια αναζήτησής σας σε δεύτερο στάδιο (βλ. σημείο ii) παρακάτω «επιβεβαίωση των κριτηρίων βήματος»)
 • «Χώρα»: το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό και επεξεργάσιμο και μπορείτε:
  • πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της χώρας που θέλετε και επιλέξτε τα, ή
  • κάντε κλικ στο βέλος για να περιηγηθείτε στον πτυσσόμενο κατάλογο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα χώρας για να το επιλέξετε
 • «Δικαιοδοσία»: το πεδίο αυτό είναι επεξεργάσιμο και ισχύει μόνο όταν μια χώρα έχει περισσότερες από μία δικαιοδοσίες. Μπορείτε:
  • πληκτρολογήστε τις πρώτες επιστολές της δικαιοδοσίας που επιθυμείτε και τις επιλέξετε, ή
  • Κάντε κλικ στο βέλος για να περιηγηθείτε στον πτυσσόμενο κατάλογο και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια δικαιοδοσία για να το επιλέξετε, ή
  • αφήστε κενό το πεδίο και δείτε πληροφορίες για όλες τις δικαιοδοσίες της χώρας

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί «Αναζήτηση».

II. Επιβεβαίωση των κριτηρίων αναζήτησης

Μετά την έναρξη της αναζήτησης, θα εμφανιστεί ο κατάλογος των τομέων και υποτομέων υπηρεσιών. Περιηγηθείτε στον «κατάλογο υπηρεσιών». Κάντε κλικ στο σύμβολο + έως ότου βρείτε την υπηρεσία που αναζητάτε. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αναζήτηση πληκτρολογώντας μία ή περισσότερες λέξεις, θα επισημανθούν τυχόν αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις λέξεις που αναζητάτε.

Βήμα 2: Περιηγηθείτε στα αποτελέσματα

Με βάση τα κριτήρια αναζήτησής σας (τομέας, χώρα και δικαιοδοσία), θα δείτε τα αποτελέσματα σχετικά με τους διαθέσιμους όρους πρόσβασης στην αγορά και τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους.

Τα αποτελέσματα είναι οργανωμένα με τρεις τρόπους παροχής: τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών· εμπορική παρουσία· και την κυκλοφορία των επαγγελματιών. Μπορείτε να διαβάσετε τον ορισμό κάθε δικαιώματος στον τίτλο του. Μπορείτε να πλοηγηθείτε μεταξύ τους κάνοντας κλικ στην καρτέλα που σας ενδιαφέρει.

Για κάθε τρόπο παροχής, ο κατάλογος των αντίστοιχων συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά στην αριστερή πλευρά. Μπορείτε να διαβάσετε τον ορισμό κάθε όρου πρόσβασης στην αγορά στον τίτλο του. Ένας όρος πρόσβασης στην αγορά εμφανίζεται μόνο όταν έχει τουλάχιστον μία απαίτηση.

Για να φυλλομετρήσετε τα αποτελέσματα, μπορείτε:

 • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν μία απαίτηση του όρου πρόσβασης στην αγορά.
 • Κάντε κλικ στο «Επέκταση όλων» για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν όλες τις απαιτήσεις των όρων πρόσβασης στην αγορά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε «όλους τους όρους πρόσβασης στην αγορά» του επιλεγμένου τρόπου παροχής (βλ. επιλογή στο τέλος του καταλόγου των όρων πρόσβασης στην αγορά στην αριστερή πλευρά). Για να φυλλομετρήσετε τα αποτελέσματα, μπορείτε:

 • Επιλέξτε για να δείτε τα αποτελέσματα στο πεδίο «Κατάλογος». Εδώ, βλέπετε όλες τις απαιτήσεις που αφορούν όλους τους όρους πρόσβασης στην αγορά με τη μορφή καταλόγου. Ο όρος στον οποίο αναφέρεται η απαίτηση υπογραμμίζεται σε μπλε ετικέτα. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν μία απαίτηση του όρου πρόσβασης στην αγορά. Κάντε κλικ στο «Επέκταση όλων» για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν όλες τις απαιτήσεις των όρων πρόσβασης στην αγορά.
 • Επιλέξτε για να δείτε τα αποτελέσματα στο «Επισκόπηση». Εδώ, μπορείτε να δείτε όλες τις απαιτήσεις που αφορούν όλους τους όρους πρόσβασης στην αγορά που οργανώνονται με βάση τους όρους πρόσβασης στην αγορά. Ο αριθμός των διαθέσιμων απαιτήσεων αναγράφεται εντός παρενθέσεων δίπλα στον τίτλο. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν μία απαίτηση του όρου πρόσβασης στην αγορά. Κάντε κλικ στο «Επέκταση όλων» για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν όλες τις απαιτήσεις των όρων πρόσβασης στην αγορά.

Βήμα 3: Διαβάστε τις απαιτήσεις και όλα τα στοιχεία τους

Οι πληροφορίες για κάθε απαίτηση αφορούν ειδικά την

 • τομέας ή υποτομέας υπηρεσιών
 • χώρα και, κατά περίπτωση, οι δικαιοδοσίες της
 • τρόπος παροχής
 • όροι πρόσβασης στην αγορά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πληροφορίες για κάθε απαίτηση περιλαμβάνουν:

 • κατά περίπτωση, τίτλος
 • κατά περίπτωση, η νομική βάση
 • την πηγή των πληροφοριών (σύνδεσμος προς ιστότοπο και/ή παραπομπή σε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις) και τις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής.

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες;

Η χρήση του «My Trade Assistant for Services and Investment» είναι δωρεάν. Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για υπηρεσίες και επενδύσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταπώληση ή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την αναδιανομή, τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, την αποθήκευση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη χρήση αναφοράς για την υποστήριξη των διεθνών επιχειρηματικών διαδικασιών του χρήστη. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός εάν έχει εγκριθεί ρητά και εγγράφως από τον κάτοχο των δεδομένων. 

Ελέγξτε την πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του δελτίου επικοινωνίας.

Ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες;

Ο εμπορικός μου βοηθός για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις είναι επί του παρόντος διαθέσιμος στα αγγλικά. Σύντομα θα προστεθεί αυτόματη μετάφραση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Ποιοι δασμοί επιβάλλονται όταν το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ εξάγεται σε τρίτη χώρα και είναι ενσωματωμένο σε άλλο προϊόν εκεί, π.χ. αυτοκίνητο, όταν το εν λόγω προϊόν εισάγεται στη συνέχεια στην ΕΕ;
 2. Ποια είναι η υποχρέωση πληρωμής επί της αξίας των υπηρεσιών όπως η μηχανική, η ανάπτυξη, η τέχνη ή ο σχεδιασμός που αναπτύσσονται στην ΕΕ, εξάγονται σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια εισάγονται π.χ. εντός ενδυμάτων, ποδηλάτων πίσω στην ΕΕ;
 3. Οφείλονται δασμοί για το εισαγόμενο λογισμικό από 3η χώρα;
 4. Τι είναι ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 5. Τι σημαίνει «όρος πρόσβασης στην αγορά» για τις υπηρεσίες;
 6. Για ποιους όρους πρόσβασης στην αγορά μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 7. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με χώρες που δεν καλύπτονται από τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 8. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες για τον βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 9. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες για τον Εμπορικό Βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 10. Τι σημαίνει «τρόπος παροχής υπηρεσιών»;