Πώς να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις

Ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εταιρείες της ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγικές υπηρεσίες και την πρόσβαση σε αγορές εκτός της ΕΕ. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις πηγές με τις οποίες μπορεί κανείς να συμβουλευθεί και σχετικά με τις αρχές που είναι αρμόδιες σε τρίτες χώρες με τις οποίες μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί του.

Τι καλύπτει η οδηγία;

 

Επί του παρόντος διατίθενταιπληροφορίες για τις νομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υπηρεσίες και οι χώρες που καλύπτονται θα επεκταθούν σταδιακά.

 

Οι πληροφορίες που διατίθενται στον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

Με ποιον τρόπο λειτουργεί;

Βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε σε λίγα εύκολα βήματα.

Βήμα 1: Καθορίστε τα κριτήρια αναζήτησης

Ορίστε τα κριτήρια αναζήτησης σε δύο στάδια.

I. Έναρξη της αναζήτησης

 • «Υπηρεσία»: το πεδίο αυτό είναι επεξεργάσιμο και μπορείτε:
  • πληκτρολογήστε ένα κείμενο — μία ή περισσότερες λέξεις — και το σύστημα θα σας βοηθήσει να βρείτε τον κατάλληλο τομέα υπηρεσιών που αναζητάτε, ή
  • αφήστε το πεδίο κενό και επιβεβαιώστε τα κριτήρια αναζήτησής σας σε δεύτερο στάδιο (βλ. σημείο ii) παρακάτω «επιβεβαίωση των κριτηρίων σταδίου»)
 • «Χώρα»: το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό και επεξεργάσιμο και μπορείτε:
  • πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της χώρας που επιθυμείτε και τα επιλέγετε, ή
  • κάντε κλικ στο βέλος για να πλοηγηθείτε στον αναπτυσσόμενο κατάλογο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα χώρας για να το επιλέξετε
 • «Δικαιοδοσία»: το πεδίο αυτό είναι επεξεργάσιμο και εφαρμόζεται μόνο όταν μια χώρα έχει περισσότερες από μία δικαιοδοσίες. Μπορείτε:
  • πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της δικαιοδοσίας που επιθυμείτε και τα επιλέγετε, ή
  • Κάντε κλικ στο βέλος για να πλοηγηθείτε στον πτυσσόμενο κατάλογο και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια δικαιοδοσία για να το επιλέξετε, ή
  • αφήστε το πεδίο κενό και δείτε πληροφορίες για τις δικαιοδοσίες όλων των χωρών

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί «Αναζήτηση».

II. Επιβεβαίωση των κριτηρίων αναζήτησης

Μετά την έναρξη της αναζήτησης, θα εμφανιστεί ο κατάλογος των τομέων και υποτομέων υπηρεσιών. Φυλλομετρήστε τον «κατάλογο υπηρεσιών». Κάντε κλικ στο σύμβολο + έως ότου βρείτε την υπηρεσία που αναζητάτε. Αν έχετε αναζητήσει πληκτρολογώντας μία ή περισσότερες λέξεις, θα επισημανθούν τυχόν αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις λέξεις που αναζητάτε.

Βήμα 2: Φυλλομετρήστε τα αποτελέσματα

Με βάση τα κριτήρια αναζήτησής σας (τομέας, χώρα και δικαιοδοσία), θα δείτε τα αποτελέσματα σχετικά με τους διαθέσιμους όρους πρόσβασης στην αγορά και τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους.

Τα αποτελέσματα οργανώνονται με τρεις τρόπους παροχής: τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών· εμπορική παρουσία· και την κυκλοφορία των επαγγελματιών. Μπορείτε να διαβάσετε τον ορισμό κάθε δικαιώματος στον τίτλο του. Μπορείτε να περιηγηθείτε μεταξύ τους κάνοντας κλικ στην καρτέλα που σας ενδιαφέρει.

Για κάθε τρόπο παροχής, ο κατάλογος των αντίστοιχων συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά στην αριστερή πλευρά. Μπορείτε να διαβάσετε τον ορισμό κάθε όρου πρόσβασης στην αγορά στον τίτλο του. Ένας όρος πρόσβασης στην αγορά εμφανίζεται μόνο όταν έχει τουλάχιστον μία απαίτηση.

Για να φυλλομετρήσετε τα αποτελέσματα, μπορείτε:

 • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν μία απαίτηση του όρου πρόσβασης στην αγορά.
 • Κάντε κλικ στο «Διεύρυνση όλων» για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν όλες τις απαιτήσεις του όρου πρόσβασης στην αγορά.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε «όλες τις συνθήκες πρόσβασης στην αγορά» του επιλεγμένου τρόπου παροχής (βλ. επιλογή στο τέλος του καταλόγου των όρων πρόσβασης στην αγορά στην αριστερή πλευρά). Για να φυλλομετρήσετε τα αποτελέσματα, μπορείτε:

 • Επιλέξτε για να δείτε τα αποτελέσματα στον «κατάλογο». Εδώ βλέπετε όλες τις απαιτήσεις που αφορούν όλους τους όρους πρόσβασης στην αγορά με τη μορφή καταλόγου. Η κατάσταση στην οποία αναφέρεται η απαίτηση υπογραμμίζεται σε μπλε ετικέτα. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν μία απαίτηση του όρου πρόσβασης στην αγορά. Κάντε κλικ στο «Διεύρυνση όλων» για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν όλες τις απαιτήσεις του όρου πρόσβασης στην αγορά.
 • Επιλέξτε για να δείτε τα αποτελέσματα στην «Επισκόπηση». Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις απαιτήσεις που αφορούν όλους τους όρους πρόσβασης στην αγορά που οργανώνονται με βάση τους όρους πρόσβασης στην αγορά. Ο αριθμός των διαθέσιμων απαιτήσεων αναγράφεται εντός παρενθέσεων δίπλα στον τίτλο. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν μία απαίτηση του όρου πρόσβασης στην αγορά. Κάντε κλικ στο «Διεύρυνση όλων» για να δείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν όλες τις απαιτήσεις του όρου πρόσβασης στην αγορά.

Στάδιο 3: Διαβάστε τις απαιτήσεις και όλα τα στοιχεία τους

Οι πληροφορίες για κάθε απαίτηση αφορούν ειδικά την

 • τομέας ή υποτομέας υπηρεσιών
 • χώρα και, κατά περίπτωση, περιοχές δικαιοδοσίας της
 • τρόπος παροχής
 • όρος πρόσβασης στην αγορά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πληροφορίες για κάθε απαίτηση περιλαμβάνουν:

 • κατά περίπτωση, τίτλος
 • κατά περίπτωση, η νομική βάση
 • την πηγή των πληροφοριών (σύνδεσμος προς δικτυακό τόπο και/ή παραπομπή σε νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις) και τις πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής
 • κατά περίπτωση, τα είδη εργασίας στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες;

Η χρήση του Εμπορικού Βοηθού μου για τις Υπηρεσίες και τις Επενδύσεις είναι δωρεάν. Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταπώληση ή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την αναδιανομή, τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, την αποθήκευση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην της χρήσης αναφοράς για την υποστήριξη των διεθνών επιχειρηματικών διαδικασιών του χρήστη. Κάθε άλλη χρήση απαγορεύεται, εκτός εάν έχει ρητώς εγκριθεί εγγράφως από τον κάτοχο των δεδομένων. Για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του δελτίου επικοινωνίας.

Ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες;

Ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις είναι επί του παρόντος διαθέσιμος στα αγγλικά. Σύντομα θα προστεθεί αυτόματη μετάφραση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις.

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Ποιοι δασμοί επιβάλλονται όταν το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ εξάγεται σε τρίτη χώρα και είναι ενσωματωμένο σε άλλο προϊόν εκεί, π.χ. αυτοκίνητο, όταν το εν λόγω προϊόν εισάγεται στη συνέχεια στην ΕΕ;
 2. Ποια είναι η υποχρέωση πληρωμής επί της αξίας των υπηρεσιών όπως η μηχανική, η ανάπτυξη, η τέχνη ή ο σχεδιασμός που αναπτύσσονται στην ΕΕ, εξάγονται σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια εισάγονται π.χ. εντός ενδυμάτων, ποδηλάτων πίσω στην ΕΕ;
 3. Οφείλονται δασμοί για το εισαγόμενο λογισμικό από 3η χώρα;
 4. Τι είναι ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 5. Τι σημαίνει «όρος πρόσβασης στην αγορά» για τις υπηρεσίες;
 6. Για ποιους όρους πρόσβασης στην αγορά μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 7. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με χώρες που δεν καλύπτονται από τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 8. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες για τον βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 9. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες για τον Εμπορικό Βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 10. Τι σημαίνει «τρόπος παροχής υπηρεσιών»;