Digitaalkaubandus

 

Digitaalkaubandus tähendab kaubandust, mida võimaldavad elektroonilised tehnoloogiad. See toimub kõigis majandussektorites ja on Euroopa tööstuse jaoks väga oluline.

Ülemaailmne e-kaubanduse turg kasvab jätkuvalt kiiresti. Kogu maailmas oli e-kaubanduse müük 2019. aastal hinnanguliselt 3,2 triljonit eurot, kusjuures internetiostude tegijaid oli ligikaudu 1,5 miljardit. Kuna EL on maailma suurim teenuste eksportija, võib ta digitaalkaubanduse võimalustest suurt kasu saada.

Digitehnoloogia võimaldab väga suurel määral kaasaegset kaubandust. Näiteks

 • pangad sõltuvad suurel määral rahvusvahelisest andmeedastusest
 • põllumajandusliku toorainega kauplejad kasutavad rahvusvaheliste ostude tegemiseks e-allkirju
 • tootjad, kaubaveo- ja logistikaettevõtted saavad tänu elektroonilisele andmeedastusele jälgida ja parandada oma masinate ja sõidukite jõudlust kogu planeedil.

Tarkvaraga seotud teenused moodustavad üha suurema osa ettevõtete tuludest kogu maailmas ning see suundumus peaks jätkuma. Asjade internet hõlmab kõiki võimalusi, mis tulenevad andurite ja internetipõhiste seadmete, suurte andmekogumite ja kõrgjõudlusega andmetöötluse võimaluste ühendamisest.

Väiksemad ettevõtted on märkimisväärselt suurendanud oma osalemist rahvusvahelistes kaubandustehingutes, kasutades internetti klientide ja tarnijatega suhtlemiseks, teabe andmiseks, tellimuste vastuvõtmiseks ja esitamiseks ning toodete ja teenuste kohaletoimetamise hõlbustamiseks.

ELi digitaalkaubanduse poliitika

ELi poolt digitaalkaubandusele omistatav tähtsus kajastub nii kahepoolsetes kaubandusläbirääkimistes kui ka Maailma Kaubandusorganisatsioonis.

Kahepoolsetel läbirääkimistel püüab EL kehtestada horisontaalsed põhimõtted, mis on hädavajalikud e-kaubanduse sujuvaks toimimiseks ja mida kohaldatakse kõikjal e-kaubanduses kaupade, teenuste, riigihangete jne suhtes. Üldine eesmärk on:

 • tagada ettevõtjatele prognoositavus ja õiguskindlus
 • luua tarbijate jaoks turvaline veebikeskkond.
 • kõrvaldada põhjendamatud tõkked

Maailma Kaubandusorganisatsioonis osaleb e-kaubanduse üle peetavatel läbirääkimistel üle kaheksakümne liikme. EL näeb selles algatuses ainulaadset võimalust võtta kauaoodatud kaubanduspoliitilisi meetmeid ning selle eesmärk on pidada läbirääkimisi ulatuslike ja ambitsioonikate eeskirjade üle, mis tõhustavad nii siseriiklikku kui ka ülemaailmset e-kaubandust.

Tootes sisalduvate digitaalteenustega kauplemine

Teenustekaubanduse tähtsus kasvab mitte ainult mittemateriaalsel, vaid ka materiaalsel kujul, s.t selliste teenuste lisamise kaudu lõpptootesse. „Tootmise teenindamise“ nähtus, mille tulemuseks on „integreeritud teenused“, mõjutab kaubavahetuse kasvavat osakaalu. Selliste manusteenuste näiteks on tarkvara, mis liigub üle piiri paljude kaupade komponendina, eelkõige autotööstuses.

Kasvav nõudlus keskkonnasäästlike kaupade järele nõuab üha enam kõrgtehnoloogiat, mis hõlmab palju rohkem arukaid protsesse ja tarkvara.

EL püüab hõlbustada selliste kaupadega kauplemist, sealhulgas kasutades asjakohaseid tolliprotseduure, mis võimaldavad lõpptootes sisalduvate teenuste tollimaksuvabastust.

Kaupade või teenuste müük internetis

E-kaubanduse veebiplatvormid lihtsustavad praegu kaubandust suurel määral. Need võivad olla kas

 • üksikud veebisaidid, näiteks internetipoodid
 • hostitud platvormid, näiteks internetipõhised kauplemiskohad, kus äriühing pakub eri müüjatele ja ostjatele liideseid ja tavaliselt back-office-tarkvara

E-kaubanduse platvormid lihtsustavad kauplemist, sest

 • eri riikide ostjad ja müüjad saavad üksteisega hõlpsalt ühendust võtta
 • müüjad saavad reklaamida ja pakkuda oma kaupu ja teenuseid paljudele potentsiaalsetele klientidele

Internetipõhised kauplemiskohad pakuvad klientidele suuremat valikut, sest nad saavad otsida ja võrrelda eri müüjate tooteid või teenuseid.

Kliendid võivad olla lõppkasutajad (füüsilised isikud või ettevõtted) või edasimüüjad.

Kui soovite müüa oma toodet või teenust selliste internetikanalite kaudu klientidele väljaspool ELi asuvatel turgudel, tuleb kontrollida ekspordinõudeid, nagu seda teeksite tavapäraste müügikanalite puhul.

Väikeste koguste müümisel lõppkasutajatele on oluline ennast miinimumeeskirjadest teavitada. Nendega vabastatakse sageli madala väärtusega esemed tariifidest ja neil on ainult minimaalsed vorminõuded seoses paberimajandusega.

Sõltuvalt toodetest või teenustest, mida soovite müüa, võib olla täiendavaid kontrollinõudeid. Näiteks peate kaaluma järgmisi küsimusi:

 • veebis kasutatavad makseväravad
 • Teie sihtturul kehtivad andmekaitsenõuded ja andmete piiriülene edastamine
 • kuidas käsitleda ladustamist ja logistikat
 • tarbijakaitse ja tooteohutuse eeskirjad
 • intellektuaalomandi õigused
 • Käibemaksueeskirjad
 • Posti-/kullerteenuste jne kulud

Selles protsessis abi saamiseks võite ühendust võtta kaubanduskodade, ekspordi edendamise asutuste, konsultatsioonifirmade või muude sarnaste asutustega. Enterprise Europe Network pakub ka Euroopas üldist teavet välisturgude kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid