Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Digikaubandus

 

Digitaalkaubandus tähendab kaubandust, mida võimaldavad elektroonilised tehnoloogiad. See toimub kõigis majandussektorites ja on Euroopa tööstuse jaoks väga oluline.

Ülemaailmne e-kaubanduse turg kasvab jätkuvalt kiires tempos. Ülemaailmselt hinnati e-kaubanduse müügitulu 2019. aastal 3,2 triljonile eurole, kusjuures internetis ostles ligikaudu 1,5 miljardit inimest. Kuna EL on maailma suurim teenuste eksportija, võib ta digitaalkaubanduse võimalustest suurt kasu saada.

Tänapäevast kaubandust võimaldab väga suurel määral digitaaltehnoloogia. Näiteks

 • pangad sõltuvad suurel määral rahvusvahelisest andmeedastusest
 • põllumajandustoormega kauplejad kasutavad rahvusvaheliste ostude tegemiseks e-allkirju
 • tootjad, kaubaveo- ja logistikaettevõtted saavad jälgida ja parandada oma masinate ja sõidukite toimimist kogu planeedil tänu elektroonilisele andmeedastusele.

Tarkvaraga seotud teenused moodustavad üha suurema osa kogu maailma ettevõtete tuludest ning see suundumus peaks jätkuma. Asjade interneti eesmärk on haarata kinni võimalustest, mida loob andurite ja internetipõhiste seadmete, suurte andmekogumite ja kõrgjõudlusega andmetöötlusvõimaluste ühendamine.

Väiksemad ettevõtted on oluliselt suurendanud oma osalust rahvusvahelistes kaubandustehingutes, mis kasutavad internetti, et luua ühendusi klientide ja tarnijatega, anda teavet, võtta vastu ja täita tellimusi ning hõlbustada toodete ja teenuste pakkumist.

ELi digitaalkaubanduse poliitika

Digitaalkaubanduse tähtsust, mida EL omistab, on kajastatud nii kahepoolsetes kaubandusläbirääkimistes kui ka Maailma Kaubandusorganisatsioonis.

Kahepoolsetel läbirääkimistel püüab EL kehtestada horisontaalsed põhimõtted, mis on hädavajalikud e-kaubanduse heaks toimimiseks ja mida kohaldatakse üleüldiselt kaupade, teenuste, riigihangete jne e-kaubanduse suhtes. Üldine eesmärk on:

 • tagada ettevõtjatele prognoositavus ja õiguskindlus
 • luua tarbijate jaoks turvaline veebikeskkond.
 • põhjendamatute tõkete kõrvaldamine

Maailma Kaubandusorganisatsioonis osaleb e-kaubandust käsitlevates läbirääkimistes üle liikme. EL näeb selles algatuses ainulaadset võimalust pakkuda kauaoodatud kaubanduspoliitilisi lahendusi ning selle eesmärk on pidada läbirääkimisi kõikehõlmavate ja ambitsioonikate eeskirjade üle, mis tõhustavad nii siseriiklikku kui ka ülemaailmset e-kaubandust.

Kaupade või teenuste müük internetis

Tänapäeval hõlbustavad e-kaubanduse veebiplatvormid oluliselt kaubandust. Need võivad olla kas

 • üksikud veebisaidid, näiteks veebipoed
 • hostitud platvormid, näiteks internetipõhised kauplemiskohad, kus ettevõte pakub liidest ja tavaliselt back-office tarkvara erinevatele müüjatele ja ostjatele

E-kaubanduse platvormid lihtsustavad kauplemist, sest

 • eri riikide ostjatel ja müüjatel on lihtne üksteisega ühendust võtta.
 • müüjad saavad oma kaupu ja teenuseid reklaamida ja pakkuda paljudele potentsiaalsetele klientidele

Internetipõhised kauplemiskohad pakuvad klientidele suuremat valikut, sest nad saavad otsida ja võrrelda eri müüjate tooteid või teenuseid.

Kliendid võivad olla kas lõppkasutajad (füüsilised isikud või äriühingud) või edasimüüjad.

Kui soovite müüa oma toodet või teenust selliste internetikanalite kaudu klientidele väljaspool ELi asuvatel turgudel, tuleb kontrollida ekspordinõudeid, nagu te teeksite seda traditsiooniliste müügikanalite puhul.

Väikeste koguste müümisel lõppkasutajatele on oluline teavitada Teid vähese tähtsusega abi eeskirjadest. Need vabastavad madala väärtusega esemed sageli tariifidest ja neil on üksnes minimaalsed vorminõuded seoses paberitööga.

Sõltuvalt toodetest või teenustest, mida soovite müüa, võib olla vaja kontrollida lisanõudeid. Näiteks peate kaaluma järgmisi küsimusi:

 • veebis kasutatavad makseväravad
 • andmekaitsenõuded teie sihtturul ja andmete piiriülene edastamine
 • kuidas käidelda ladustamist ja logistikat?
 • tarbijakaitse ja tooteohutuse eeskirjad
 • intellektuaalomandi õigused
 • Käibemaksueeskirjad
 • posti-/kulleriteenuste kulud jne.

Selles protsessis võite abi saamiseks võtta ühendust kaubanduskodade, ekspordi edendamise asutuste, konsultatsioonifirmade või muude sarnaste asutustega. Euroopa ettevõtlusvõrgustik pakub Euroopas ka üldist teavet ülemereturgude kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid