ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping

EL ja Ühendkuningriik on jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu suhtes, mida kohaldatakse ajutiselt alates 1.jaanuarist 2021. Lepinguga luuakse ambitsioonikas vabakaubanduspiirkond, mis hõlmab järgmist:

  • kaubeldavate kaupade suhtes ei kohaldata tariife ega kvoote, kui esitatakse asjakohane sooduspäritolutõend
  • teenuste ja riigihangete täielik turulepääs
  • kindlad sätted võrdsete tingimuste kohta

ELi ja Põhja-Iirimaa vahelise kaubavahetuse suhtes kohaldatakse väljaastumislepingus sisalduvat Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli.

 

My Trade Assistant „i kaudu saate üksikasjalikku teavet tolliprotseduuride, päritolureeglite ja tootenõuete kohta, mida kohaldatakse Teie toodete suhtes Ühendkuningriigis ja ELi turul.

 

Jagage seda lehte:

Kiirlingid