ELi-Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping

EL ja Ühendkuningriik on jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu suhtes, mida kohaldatakse ajutiselt alates 1.jaanuarist 2021. Lepinguga luuakse ambitsioonikas vabakaubanduspiirkond, millel on:

  • kaubeldavatele kaupadele ei kohaldata tariife ega kvoote, tingimusel et esitatakse asjakohane sooduspäritolu tõendav dokument
  • teenuste ja riigihangete täielik turulepääs
  • kindlad sätted võrdsete võimaluste kohta

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente. Samuti võite saada üksikasjalikku teavet tariifide, tolliprotseduuride ja tootenõuete kohta, mida kohaldatakse teie toodete suhtes Ühendkuningriigi ja ELi turul.

 

ELi ja Põhja-Iirimaa vahelise kaubavahetuse suhtes kohaldatakse väljaastumislepingusse lisatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid