Sallittu poikkeama tai vähimmäistaso

Jos tuotteelle annettu alkuperäsääntö ei täyty (ks. riittävästi jalostettuja tavaroita koskeva osio (linkki osioon), tuontituotetta voidaan joissakin tapauksissa pitää kumppanimaan alkuperätuotteena.

Tavaran voidaan silti katsoa täyttävän sovellettavan alkuperäsäännön, jos ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä kussakin alkuperäsääntökokonaisuudessa määriteltyä konkreettista kynnysarvoa. Kynnysarvo on yleensä 10 % tai 15 % tavaran noudettuna-hinnasta.

Jos tavaraan sovellettava sääntö on jokin kolmesta säännöstä, jotka on kuvattu riittävästi muokattuja tavaroita koskevassa osiossa (linkki uuteen osioon), toleranssia voidaan soveltaa seuraavasti:

  • jos käytetään tariffiluokittelun muuttamista koskevaa sääntöä, poikkeama antaa kumppanimaan tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, joiden tullinimikkeet ovat samat kuin lopputuotteen. Tämä edellyttää, että näiden aineiden arvo ei ylitä toleranssikynnystä. Tämä kynnysarvo määritellään asiaa koskevissa alkuperäsäännöissä.
  • jos käytetään tiettyjen tuotteiden valmistusta koskevaa sääntöä, poikkeama antaa kumppanimaan tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka edustavat myöhempää tuotantovaihetta, edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä poikkeamarajaa. Tämä kynnysarvo määritellään asiaa koskevissa alkuperäsäännöissä.
  • jos käytetään arvonlisäyssääntöä, huomaa, että tuontituotteeseenne sovellettavaa toleranssia ei voida käyttää kynnysarvona tuotteeseenne sovellettavalle erityiselle alkuperäsäännölle. Tällöin enimmäisprosenttimäärää ei voida ylittää.
Jaa tämä sivu: