Palvelujen vientiä koskeva opas

Aikooko yrityksenne viedä palveluja EU:n ulkopuolelle? Tässä osiossa selvitetään, onko yrityksesi valmis vientiin, ja selostetaan vientiprosessin eri vaiheet.

4 vaihettapalvelun viennille

 
 

Ennen kuin aloitat, onko yrityksesi valmis käymään kauppaa?

Aiotko viedä palvelun ensimmäistä kertaa?

Ennen sen tekemistä tarkista, onko yrityksesi valmis:

 • Onko palvelu jo onnistunut kotimaasi markkinoilla tai muissa EU-maissa?
 • Onko yrityksellänne valmiudet tarjota tätä palvelua EU:n ulkopuolisilla ulkomaisilla markkinoilla? Onko sillä riittävästi henkilöstöä, aikaa, taloudellisia ja oikeudellisia resursseja?
 • Onko yrityksenne johto sitoutunut laajentamaan toimintaansa EU:n ulkopuolisille vientimarkkinoille?
 • Onko yrityksellänne kattava rahoitus-, markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelma, jolla on selkeästi määritellyt tavoitteet, joilla tuetaan vientiä EU:n ulkopuolisille markkinoille?
 • Onko yrityksellänne konkreettinen strategia palvelun viemiseksi EU:n ulkopuolelle? Voit esimerkiksi viedä palveluasi suoraan ostajallesi vientimarkkinoille, kuten toiseen yritykseen tai kuluttajaan. Voit myös harjoittaa vientiä verkkokauppa-alustojen kautta.
 • Onko yritykselläsi tarvittaessa tarvittava teollis- ja tekijänoikeuksien suoja ulkomailla?
 • Onko yrityksellänne valmiudet ja asiantuntemus mukauttaa palvelunsa kulttuurisiin mieltymyksiin tai erilaisiin normeihin EU:n ulkopuolisissa maissa?

Ennen kuin jatkat, tarkastele edellä mainittuja kysymyksiä huolellisesti ja keskustele niistä yrityksessäsi päättääsi, oletko valmis viemään palvelujasi EU:n ulkopuolisiin maihin tai mihin toimiin sinun on ryhdyttävä valmistautuaksesi siihen.

 

1

Vaihe 1: Ymmärrä, miten palveluja voidaan viedä maasta

Palveluja voidaan viedä EU:n ulkopuolisille markkinoille yleensä neljällä eri tavalla (joita kutsutaan myös toimitusmuodoiksi). Ne on määritelty kansainvälisessä sopimuksessa eli Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksessa.

Rajatylittävä palvelujen tarjonta (muoto 1):

 

Jos yritys on sijoittautunut yhteen maahan ja tarjoaa palveluja toisessa maassa olevalle asiakkaalle, tätä kutsutaan rajatylittäväksi toimitukseksi.

Ainoastaan palvelu ylittää rajan.

Tämäntyyppisiä palveluja tarjotaan usein verkkoportaalien, puhelimen tai sähköpostin kautta.

Esimerkki:

Saksalainen konsulttiyritys toimittaa taloudellisia analyysejä koskevia raportteja Intiassa toimivalle asiakasyritykselle.

Muita esimerkkejä palveluista, jotka viedään usein maasta toiseen, ovat seuraavat:

 • markkinatutkimus
 • tilastoanalyysi
 • viestintäneuvonta, kuten markkinointia koskevat konsultointipalvelut
 • asiantuntijapalvelut (kuten lakiasiain-, arkkitehti- ja kirjanpitopalvelut)
 • tietokoneisiin liittyvät palvelut
 • televiestintäpalvelut
 • kuriiripalvelut

Palvelujen kulutus ulkomailla (muoto 2):

 

Jos yrityksesi tarjoaa kotimaan markkinoilla palveluja ulkomaiselle asiakkaalle, tätä kutsutaan palvelujen kulutukseksi ulkomailla.

Asiakas ylittää rajan ja käyttää markkinoilla tarjoamaasi palvelua.

Esimerkki:

Japanilainen asiakas matkustaa Irlantiin ja oleskelee hotellissa tai Dinesissä ravintolassa ja kuluttaa siten palveluja Irlannissa.

Kaupallinen läsnäolo ulkomailla (muoto 3):

 

Jos yritys sijoittautuu ulkomaisille markkinoille, sitä voidaan kutsua kaupalliseksi toiminnaksi ulkomailla.

Tämä tarkoittaa tytäryhtiön, sivuliikkeen tai edustuston avaamista toiseen maahan.

Esimerkki:

Tanskalainen pankki avaa sivuliikkeen Kanadassa tai ranskalainen televiestintäkonserni päättää perustaa tytäryhtiön Australiaan.

Aloja, joilla tämä palvelujen tarjoamisen muoto on yleinen, ovat muun muassa:

 • rahoituspalvelut
 • televiestintäpalvelut
 • ympäristöpalvelut

Ulkomaisen yrityksen perustamista tai hankkimista ulkomailta kutsutaan yleensä suoraksi ulkomaiseksi sijoitukseksi.

Kun suunnittelet investointia ulkomaisille markkinoille, maa, johon haluat investoida, voi soveltaa tiettyjä rajoituksia. Ne riippuvat sen oikeudellisesta kehyksestä, ja niitä voivat olla:

 • ulkomaista omistusta koskevat rajoitukset: Tämä tapahtuu
  yleensä siten, että rajoitetaan niiden yritysten oman pääoman osuutta, jotka eivät asu maassa.
 • Sallittujaoikeushenkilötyyppejä koskevat rajoitukset:
  Näihin voi sisältyä tiettyjä oikeussubjekteja, kuten yhteisyrityksiä tai yksityisiä elinkeinonharjoittajia, koskevia erityisiä kieltoja.
 • seulonta- ja hyväksyntämenettelyt:
  Ne voivat edellyttää, että ulkomaiset sijoittajat osoittavat saavansa taloudellista hyötyä tai että ne saavat sijoitukselle ennakkohyväksynnän.
 • ulkomaista henkilöstöä koskevat rajoitteet:
  Ne toteutetaan yleensä rajoittamalla ulkomaisten yritysten tytäryhtiöiden johdossa olevien tai niissä työskentelevien ulkomaalaisten määrää/prosenttiosuutta ja muuta näiden yritysten operatiivista valvontaa.

Voit ottaa yhteyttä sijoitussopimuksen tekemiseksi sen maan sijoitusten edistämistoimistoon, johon haluat sijoittaa, paikalliseen veroneuvojaan tai lakimieheen ja pyytää tietoja kyseisen alan sijoittajien muista velvoitteista.

Kaupan esteiden tietokannasta voi hakea ”Investointeihin liittyvät esteet”. Tällaiset esteet näkyvät myös ”My Trade assistentin” hakutuloksissa.

Luonnollisten henkilöiden läsnäolo ulkomailla (muoto 4):

 

Jos yrityksesi työntekijä matkustaa ulkomaille tarjotakseen tilapäisesti palvelua EU:n ulkopuolisessa maassa, tarjoat palvelun ulkomaisen luonnollisen henkilön läsnäolon kautta.

Yrityksen palveluja voivat tarjota seuraavanlainen henkilöstö:

 • Sisäisen siirron saaneet työntekijät:
  Nämä ovat yrityksen työntekijöitä (usein johtajia, johtajia, asiantuntijoita), jotka siirtyvät yrityksen kaupalliseen läsnäoloon EU:n ulkopuolisessa maassa.
 • Liikematkat:
  Kyse on muutaman kuukauden pituisesta lyhytaikaisesta oleskelusta (joka on usein rajoitettu 3 kuukauteen), josta ei makseta korvausta ulkomailla. Liikematkalaiset ovat yleensä johtavassa asemassa yrityksessäsi, ja he ovat vastuussa toimipaikan perustamisesta kohdemarkkinoille.
 • Sopimusperusteisen palvelun tarjoajat:
  Nämä ovat yrityksen työntekijöitä, jotka tarjoavat palvelua ulkomaisen kuluttajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Sopimusperusteiset palveluntarjoajat lähetetään ulkomaille, koska yritykselläsi ei ole kaupallista toimintaa ulkomailla ja koska tilapäinen oleskelu ulkomailla on tarpeen palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen täyttämiseksi.

Näiden henkilöstöryhmien lisäksi itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, ovat luonnollisia henkilöitä myös ulkomailla:

 • Itsenäiset ammatinharjoittajat:
  Nämä ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka tarjoavat palveluja toisessa maassa tehdyn palvelusopimuksen perusteella.

Aloja, jotka usein tarjoavat palveluja ulkomailla työskentelevien työntekijöiden kautta, ovat tieto- ja viestintätekniikan palvelut, insinööripalvelut tai asiantuntijapalvelut tai muut palvelut, jotka ovat riippuvaisia myynnin jälkeisestä tuesta.

Esimerkkejä:

 • tietotekniikkayritykset, jotka lähettävät tietotekniikka-asiantuntijoitaan neuvomaan hanketta tai asentamaan ohjelmiston paikallisesti
 • tekniset yritykset, jotka lähettävät henkilöstönsä hankkeisiin paikan päällä tapahtuvaa toimintaa varten
 • asianajajat, jotka matkustavat neuvoakseen toisessa maassa sijaitsevia asiakkaita
 • teollisuusyritykset, jotka lähettävät henkilöstönsä suunnittelu- ja huoltopalveluihin.

Yleistä on, että samaa palvelua voidaan tarjota eri muodoissa:
Esimerkiksi lakiasiainpalveluja voi tarjota asiakkaalle sähköpostitse (toimitusmuoto 1), ulkomaille sijoittautunut osakkuusyhtiö (toimitusmuoto 3) tai asianajajan läsnäolo ulkomailla (toimitusmuoto 4).

 

2

Vaihe 2: Hae markkinat ja ostaja

Jos haluat viedä palveluja EU:n ulkopuolelle, sinun on ensin valittava markkinat ja palvelun ostaja.

 • Kauppakamarit voivat antaa tietoa eri markkinoista ja liikekumppaneista ja ohjata sinut asiaa koskeviin raportteihin.
 • Oman maasitai valitsemillasi vientimarkkinoilla toimivien kaupallisten uutispalvelujen tarjoajien tai myynninedistämistoimistojen toiminta, joka kattaa markkina-analyysin ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin, voi olla avuksi. Nämä elimet tekevät usein tutkimuksia keskeisistä vientialoista.
 • Myös vientikonsultit ja asianomaiset pankit voivat antaa neuvoja.

Miten kohdemarkkinasi valitaan?

Tarkastele mahdollisia vientimarkkinoita sen arvioimiseksi, onko tuotteellenne kysyntää, ja harkitsee, voisiko tuotteenne olla kilpailukykyinen vientimarkkinoilla?

 

Tutustu mahdollisten kohdemarkkinoiden kauppatilastoihin.

Tuontitilastoista voi käydä ilmi, tuoko maa, johon haluat viedä palvelujasi, mistä tuonti on peräisin ja onko markkinoilla jo tarjolla paljon palvelutyyppiä.

Miten löytää mahdollisia ostajia?

Kun olet valinnut yhden tai useamman kohdemarkkinan, seuraavaksi etsitään mahdollisia kauppakumppaneita ja yrityskontakteja.

Yhteistyökumppanit ja yhteyshenkilöt löytyvät osoitteesta:

 

Voit myös tarkistaa, onko sinulla lupa myydä valtiolle mahdollisilla vientimarkkinoillanne.

 

 

3

Vaihe 3: Tarkista, voiko yrityksesi hyötyä EU:n kauppasopimuksesta

EU tekee usein kahdenvälisiä kauppasopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tarkista, onko EU:lla kauppasopimus sen maan kanssa, johon haluat viedä markkinoita koskevassa osiossa.

EU:n kauppasopimukset voivat kattaa palvelukaupan avainaloilla ja usein vähentää tai jopa poistaa näiden alojen viennin esteitä. Esimerkkejä tällaisista avainaloista ovat seuraavat:

 • rahoituspalvelut
 • televiestintä
 • meriliikenne
 • ammatilliset palvelut
 • sähköinen kaupankäynti

Mitä hyötyä kauppasopimuksista on suorille ulkomaisille investoinneille?

Jos EU:lla on maan kanssa kauppasopimus, ulkomaisten suorien sijoitusten esteitä voidaan vähentää tai ne voidaan jopa poistaa tietyillä aloilla, ja siihen voi sisältyä erityisiä investointisäännöksiä, jotka oikeudellisesti sitovat ulkomaisten sijoitusten suojan tasoa.

 

EU:n kauppasopimukset

 • Tarjota vakaammat ja ennakoitavammat säännöt ulkomaisilla markkinoilla käytävälle kaupalle
 • Varmistetaan, että EU:n ulkopuolisen maan lainsäädäntö ei syrji EU:n palveluja
 • Luoda uusia ja parempia vientimahdollisuuksia yrityksellesi ja helpottaa investointeja ulkomaille.

Entä jos palveluni ei kuulu EU-sopimuksen piiriin?

Jos EU:lla ei vielä ole kauppasopimusta sen maan kanssa, johon haluat viedä, tai jos toimiala ei kuulu tietyn sopimuksen piiriin, sinun on

tutustu WTO:n palvelukaupan yleissopimuksessa lueteltuihin markkinoille pääsyn edellytyksiin.

WTO:n jäsenet luettelevat palveluviennin esteet sitoumusluetteloissaan.

 

4

Vaihe 4: Arvioi vientimarkkinoiden vaatimukset

 

 • Vaatimukset riippuvat vientitavasta (ks. vaihe 2) ja kohdemarkkinoista.

Voit tutkia yksityiskohtaista tietoa valitsemienne kohdemarkkinoiden erityisvaatimuksista markkinalohkosta.

Mitä vaatimuksia on noudatettava rajatylittävässä toimituksessa (toimitusmuoto 1)?

 • Toimilupa- ja toimilupavaatimukset: Yrityksenne saattaa tarvita tiettyjä lisenssejä tarjotakseen palvelua vientimarkkinoilla.
 • Tutkintotodistusten ja pätevyyksien vastavuoroista tunnustamista koskeva vaatimus: Palvelujen tarjoajien tutkintotodistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on hyväksyttävä siinä maassa, johon haluat viedä sinut ulkomaille, jotta voit tarjota palvelujasi ulkomailla. Tämä koskee joitain asiantuntijapalvelujen vientiä: Esimerkki: EU:n tilintarkastaja ei ehkä saa tarkastaa ulkomaisen yrityksen tiliä, joten EU:n yritys ei voi viedä palveluasi kyseiseen maahan.
 • Tiettyjä palvelualoja koskevaterityisrajoitukset: Esimerkiksi vakuutuspalveluihin voi kohdistua rajoituksia. Vastaavasti osa rahoituspalvelutuotteiden viennistä saattaa edellyttää (kohdemaiden lainsäätäjien tarjoamaa) vastaavuutta, jotta se voidaan hyväksyä ulkomaisilla markkinoilla.

Mitä vaatimuksia on noudatettava, kun kyseessä on kulutus ulkomailla (muoto 2)?

Kulutus tapahtuu ulkomailla, kun asiakas matkustaa kotimaansa ulkopuolelle ja kuluttaa omassa maassasi tarjoamasi palvelun.

 • Useimmissa tapauksissa vaatimukset, joita olisi noudatettava tarjotessasi palvelua kotimaasi tai EU:n markkinoilla, ovat samat.

Mitä vaatimuksia on noudatettava kaupallisen läsnäolon osalta (muoto 3)?

EU:n ulkopuolisilla mailla voi olla kaupallista läsnäoloa koskevia vaatimuksia tai rajoituksia, jotka EU:n viejien olisi otettava huomioon investoidessaan näihin maihin.

 • Edellytetään paikallista läsnäoloa:
  Joitakin palveluja ei voida tarjota EU:n ulkopuolisiin maihin ilman paikallista läsnäoloa kyseisillä markkinoilla. Näin voi olla esimerkiksi joidenkin vakuutuspalvelujen kohdalla. Yrityksenne saattaa näin ollen joutua perustamaan kaupallisen läsnäolon ulkomaille esimerkiksi perustamalla tytäryhtiön tai tekemällä yhteistyötä ulkomaisten yritysten kanssa esimerkiksi yhteisyrityksen kautta.
 • Ulkomaista pääomaa koskevat ylärajat:
  Eräät maat soveltavat rajoituksia ulkomaisen pääoman suurimpaan sallittuun osuuteen sijoituksissa.
 • Sijoituksia koskevat rajoitukset:
  Tällaiset rajoitukset voidaan yhdistää yksityishenkilöille tai yrityksille välttämättömiin erityislupiin tai yritysten sallittua lukumäärää koskeviin rajoituksiin.
 • Oikeussubjektin tyyppiä koskevat rajoitukset:
  Tietyillä ulkomaisilla markkinoilla saattaa olla voimassa säännöksiä, joissa sallitaan ainoastaan yhteisyritykset tai kielletään nimenomaisesti muut oikeudelliset sijoitusmuodot, kuten yksityiset elinkeinonharjoittajat.
 • Toimittajien lukumäärää koskevat rajoitukset:
  Tällaiset rajoitukset voivat olla merkityksellisiä, kun on kyse erityisluvista, jotka toimittajilla on oltava.
 • Kansalaisuusvaatimus:
  Tietyt toimialat tai tuotetyypit saattavat edellyttää sijoittajilta lisenssejä, jotka on rajoitettu henkilöihin, joilla on sen maan kansalaisuus, johon haluat viedä, tai vaatia, että yrityksen johtajat ovat kyseisen maan kansalaisia. Myös ulkomaalaisten oikeutta hankkia ja käyttää maata ja kiinteistöjä voidaan rajoittaa.
 • Verosäännökset: Ulkomaisiin sijoituksiin voidaan soveltaa
  erityisiä verosäännöksiä, ja tietyillä mailla voi olla käytössä oikeudellinen kehys, johon sisältyy ulkomaisten sijoitusten syrjivä verotus.
 • Taloudelliset rajoitukset: Ulkomaisiin suoriin sijoituksiin voidaan soveltaa
  tiettyjä taloudellisia rajoituksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rahalähetyksiä, pääomansiirtoja ja valuutan muuntamista koskevat rajoitukset. Myös rajatylittäviä sulautumisia ja yritysostoja voidaan rajoittaa.

Mitä vaatimuksia on noudatettava luonnollisten henkilöiden läsnäolon tarkastamiseksi (muoto 4)?

Palvelun vienti edellyttää hyvin usein työntekijöiden tilapäistä oleskelua kohdemarkkinoilla, jotta palvelu voidaan tosiasiallisesti tarjota.

Esimerkiksi:

 • yrityksen insinööri saattaa joutua matkustamaan päivittääkseen koneen/ohjelmiston tai huoltaakseen laitteita. Henkilöiden liikkuvuutta voidaan kuitenkin rajoittaa, kun he tarjoavat palveluja tällä tavoin.

Tutkintavaatimuksia ovat muun muassa seuraavat:

 • Asuinpaikkavaatimus: Palvelujen tarjoajien
  on ehkä asuttava kohdemaassa.
 • Kansalaisuusvaatimukset: Palvelujen
  tarjoajien on ehkä oltava sen maan kansalaisia, johon haluat viedä palveluja.
 • Lupa- ja sertifiointivaatimukset:
  Palveluntarjoajat voivat vaatia erityisiä lupakirjoja, koulutustodistuksia, koulutustodistuksia tai muita pätevyystodistuksia. On tärkeää tietää, ovatko tietyt todistukset voimassa ulkomailla. Voi myös käydä niin, että kohdemaan yksiköiden on tarjottava niitä tiettyjä ammatteja/palveluja varten.
 • Työviisumia ja työlupaa koskevat vaatimukset:
  Yksi esimerkki tilapäisestä oleskelusta ja viisumivaatimuksista on se, voiko työntekijä tuoda maahan puolisonsa tai lapsensa oleskelun aikana.
 • Taloudellinen tarveharkinta/työmarkkinatestit:
  Joissakin maissa voit vaatia sinua tai asiakkaasi todistamaan, että paikallinen työvoima ei pysty täyttämään palvelun tarvetta.
 • Markkinoille pääsyä koskevat rajoitukset/kiintiöt:
  Tiettyihin ammatteihin liittyvään ulkomaiseen palvelujen tarjontaan voidaan soveltaa tiettyjä maahantulorajoituksia tai -kiintiöitä.
 • Koulutusvaatimukset ja muut pätevyysvaatimukset: On
  tärkeää tietää, ovatko tietyt todistukset voimassa kyseisessä maassa.

Mitä muuta sinun on selvitettävä?

Kun tarjoat palveluja EU:n ulkopuolisiin maihin, sinun on myös tarkistettava, mitä verosäännöksiä sovelletaan. Tähän sisältyvät

 • paikallisverot
 • Alv-maksut

Vientimarkkinoillanne voidaan soveltaa erilaisia verosäännöksiä. Joihinkin palveluihin voidaan soveltaa poikkeuksia sen mukaan, mihin maahan haluat viedä, esimerkiksi jos yrityksesi on pysyvästi sijoittautunut kyseiseen maahan.

Mistä saat lisätietoa?

Tarkistuslista: 4 Vuoropuhelupalvelun vienti

Ennen kuin aloitat: Arvioi yrityksesi vientivalmius

 • Tutustu kysymysluetteloon yrityksen vientivalmiuden arvioimiseksi
 • Keskustele ja päätä, onko yrityksesi valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa vai mihin toimiin on ryhdyttävä valmistauduttaessa tulevaan kaupankäyntiin EU:n ulkopuolella

Vaihe 1: Ymmärrä, miten palveluja voidaan viedä maasta

 • Päätät, miten haluat viedä palvelun

Vaihe 2: Ymmärrä, miten palveluja voidaan viedä maasta

 • Valitse uudet vientimarkkinasi ja arvioi liiketoimintamahdollisuuksia ja palvelujesi kilpailukykyä (tärkeää sisällyttää vientiin liittyvät kustannukset hintalaskelmiin)
 • Tunnista mahdolliset ostajat
 • Valitse virasto/laitos/kumppani, joka tukee sinua vientiprosessin järjestämisessä ja muodollisuuksissa (kuten sopimusten valmistelussa, maksuehtojen tarkistamisessa, ostajan luottokelpoisuudessa, pääomansiirtorajoituksissa ostajan maassa).

Vaihe 3: tarkista, voiko yrityksesi hyötyä EU:n kauppasopimuksesta

 • Vahvistakaa, onko EU tehnyt kauppasopimuksen sen maan kanssa, johon haluat viedä
 • Määritetään lähteet, joista saa lisätietoja asianomaisesta kauppasopimuksesta.
 • Tutustu palvelujenne markkinoillepääsyn edellytyksiin sitoumusluettelossa

Vaihe 4: Arvioi vientimarkkinoiden vaatimukset

 • Arvioi, voiko palvelunne tulla haluamallesi vientimarkkinoille, eli sovelletaanko siihen rajoituksia taikieltoja.
 • Jos haluat tarjota palvelujasi rajojen yli, tarkista, mitä vaatimuksia voidaan soveltaa (esimerkiksi lupa- tai toimilupavaatimukset)
 • Jos haluatte sijoittautua ulkomaisille markkinoille, tarkistakaa, mitä rajoituksia voidaan soveltaa (esimerkiksi ulkomaiseen omistukseen, sallittujen oikeushenkilöiden tyyppiin tai hyväksymismenettelyihin).
 • Jos haluat, että joku työntekijöistä tulee matkalle, tarkista, mitä erityisvaatimuksia voidaan soveltaa (esimerkiksi pätevyysvaatimukset, työlupaa koskevat kansalaisuusvaatimukset tai maahantulorajoitukset).
 • Tarkista, mitä verosäännöksiä sovelletaan, kun tarjoat palveluja EU:n ulkopuolella
Jaa tämä sivu: