Palvelujen vientiä koskeva opas

Aikooko yrityksesi viedä palveluja EU:n ulkopuolelle? Tämä osio auttaa ymmärtämään, onko yritys valmis vientiin, ja kuvaa vientiprosessin eri vaiheita.

4 Vientipalvelua koskevat vaiheet

 
 

Ennen alkua – Onko yrityksesi valmis käymään kauppaa?

Aiotko viedä palvelun ensimmäistä kertaa?

Ennen tätä tarkista, onko yrityksesi valmis:

 • Onko palvelusi jo onnistunut kotimaan markkinoillasi tai muissa EU-maissa?
 • Onko yrityksellänne valmiudet tarjota tätä palvelua ulkomaisilla markkinoilla EU:n ulkopuolella? Onko sillä riittävästi henkilöstöä, aikaa, taloudellisia ja oikeudellisia resursseja?
 • Onko yrityksenne johto sitoutunut laajentumaan EU:n ulkopuolisille vientimarkkinoille?
 • Onko yrityksellänne kattava rahoitus-, markkinointi-/liiketoimintasuunnitelma, jossa on selkeästi määritellyt tavoitteet, joilla tuetaan vientiä EU:n ulkopuolisille markkinoille?
 • Onko yritykselläsi konkreettinen strategia palvelun viemiseksi EU:n ulkopuolelle? Voit esimerkiksi viedä palvelunne suoraan ostajallesi vientimarkkinoillasi, kuten toiselle yritykselle tai kuluttajalle. Tai voit harjoittaa vientiä sähköisen kaupankäynnin alustojen kautta.
 • Onko yritykselläsi tarvittaessa tarvittava teollis- ja tekijänoikeuksien suoja ulkomailla?
 • Onko yrityksellänne valmiudet ja asiantuntemus mukauttaa palveluaan kulttuurimieltymysten tai erilaisten standardien mukaisesti EU:n ulkopuolisissa maissa?

Ennen kuin jatkat, tarkastele huolellisesti edellä esitettyjä kysymyksiä ja keskustele niistä yrityksessäsi päättääksesi, oletko valmis viemään palvelujasi EU:n ulkopuolisiin maihin tai mihin toimiin sinun on ryhdyttävä valmistautuaksesi siihen.

 

1

Vaihe 1: Ymmärrä, miten palveluja voidaan viedä maasta

Palvelun vienti EU:n ulkopuolisille markkinoille on yleensä neljä eri tapaa (jota kutsutaan myös toimitusmuodoksi). Ne määritellään kansainvälisessä sopimuksessa eli Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksessa.

Rajat ylittävä palvelujen tarjonta (muoto 1):

 

Jos yrityksesi on sijoittautunut yhteen maahan ja tarjoaa palveluja toisessa maassa olevalle asiakkaalle, tätä kutsutaan rajat ylittäväksi suoritukseksi.

Ainoastaan palvelu ylittää rajan.

Tämäntyyppisiä palveluja tarjotaan usein verkkoportaalien, puhelimitse tai sähköpostitse.

Esimerkki:

Saksassa toimiva konsulttiyritys toimittaa taloudellisia analyysejä koskevia raportteja Intiassa toimivalle asiakasyritykselle.

Muita esimerkkejä palveluista, joita viedään usein rajatylittävien palvelujen kautta, ovat seuraavat:

 • markkinatutkimus
 • tilastojen hyödyntäminen
 • viestintäneuvonta, kuten markkinointia koskevat konsultointipalvelut
 • asiantuntijapalvelut (kuten oikeudelliset palvelut, arkkitehtipalvelut, kirjanpitopalvelut)
 • tietokoneisiin liittyvät palvelut
 • televiestintäpalvelut
 • lähettipalvelut

Palvelujen kulutus ulkomailla (toimintamuoto 2):

 

Jos yrityksenne tarjoaa palveluja kotimaan markkinoillasi ulkomaiselle asiakkaalle, tätä kutsutaan palvelujen kulutukseksi ulkomailla.

Asiakas ylittää rajan ja käyttää markkinoillasi tarjoamaasi palvelua.

Esimerkki:

Japanilainen asiakas matkustaa Irlantiin ja oleskelee hotellissa tai ravintolassa ja käyttää siten palveluja Irlannissa.

Kaupallinen läsnäolo ulkomailla (muoto 3):

 

Jos yrityksenne sijoittautuu ulkomaisille markkinoille, sitä voidaan kutsua kaupalliseksi läsnäoloksi ulkomailla.

Tämä tarkoittaa tytäryhtiön, sivuliikkeen tai edustuston avaamista toiseen maahan.

Esimerkki:

Tanskalainen pankki avaa sivuliikkeen Kanadassa tai ranskalainen televiestintäkonserni päättää avata tytäryhtiön Australiaan.

Aloja, joilla tällainen palvelutarjonta on yleistä, ovat muun muassa seuraavat:

 • rahoituspalvelut
 • televiestintäpalvelut
 • ympäristöpalvelut

Ulkomaisen yrityksen perustamista tai hankintaa ulkomailla kutsutaan yleensä ulkomaiseksi suoraksi sijoitukseksi.

Kun suunnittelet sijoituksiasi ulkomaisille markkinoille, maa, johon haluat investoida, voi soveltaa tiettyjä rajoituksia. Ne riippuvat sen oikeudellisesta kehyksestä, ja niihin voivat kuulua seuraavat:

 • ulkomaisen omistuksen rajoitukset:      
  Ne toteutetaan yleensä siten, että rajoitetaan sitä osuutta yritysten omasta pääomasta, joka ulkomailla asuvilla henkilöillä saa olla.
 • oikeussubjekteja koskevat rajoitukset sallitaan:
  Tällaisia voivat olla tiettyjä oikeussubjekteja, kuten yhteisyrityksiä tai yksityisiä elinkeinonharjoittajia, koskevat erityiset kiellot.
 • Seulonta- ja hyväksyntämenettelyt:
  Ne voivat edellyttää, että ulkomaiset sijoittajat osoittavat taloudellista hyötyä tai että ne saavat ennakkohyväksynnän sijoitukselle.
 • ulkomaista henkilöstöä koskevat rajoitukset:
  Ne ovat tyypillisesti sellaisten ulkomaalaisten määrän/prosenttiosuuden rajoittaminen, jotka johtavat tai työskentelevät ulkomaisten yritysten sidosyrityksissä, sekä näiden yritysten muu operatiivinen valvonta.

Voit ottaa yhteyttä sen maan sijoitusten edistämisvirastoon, johon haluat sijoittaa, paikalliseen veroneuvojaan tai lakimieheen sijoitussopimuksen tekemiseksi ja pyytää tietoja sijoittajien muista velvoitteista kyseisellä alalla.

Kaupan esteitä koskevasta tietokannasta voi hakea ”investointeihin liittyviä esteitä”. Tällaiset esteet näkyvät myös kaupan alan avustajani hakutuloksissa.

Luonnollisten henkilöiden oleskelu ulkomailla (muoto 4):

 

Jos yrityksenne työntekijä matkustaa ulkomaille tarjotakseen palvelua tilapäisesti EU:n ulkopuolisessa maassa, tarjoat tätä palvelua ulkomailla oleskelevan luonnollisen henkilön kautta.

Yrityksen palveluja voivat tarjota erityyppiset työntekijät:

 • sisäisen siirron saaneet työntekijät:
  nämä ovat yrityksen työntekijöitä (usein johtajia, johtajia, asiantuntijoita), jotka siirretään yrityksen kaupalliseen läsnäoloon EU:n ulkopuolisessa maassa.
 • liikematkailijat:
  kyse on lyhytaikaisesta oleskelusta, jonka kesto on muutama kuukausi (usein enintään kolme kuukautta) ja josta ei makseta palkkaa ulkomailla. Liikematkalaiset ovat yleensä ylemmässä asemassa yrityksessäsi, ja he ovat vastuussa sijoittautumispaikan perustamisesta kohdemarkkinoille.
 • sopimusperusteiset palveluntarjoajat:
  kyse on yrityksessäsi työskentelevistä työntekijöistä, jotka tarjoavat palvelua ulkomailla olevan loppukuluttajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. Sopimusperusteiset palveluntarjoajat lähetetään ulkomaille, koska yrityksellä ei ole kaupallista läsnäoloa ulkomailla ja koska niiden tilapäinen oleskelu ulkomailla on välttämätöntä palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen täyttämiseksi.

Näiden yritysten henkilöstöryhmien lisäksi itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat kuuluvat myös luonnollisten henkilöiden läsnäoloon ulkomailla:

 • itsenäiset ammatinharjoittajat:
  nämä ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka tarjoavat palveluja ulkomailla tehdyn palvelusopimuksen perusteella.

Toimialoihin, jotka usein tarjoavat palveluja ulkomaisten työntekijöiden kautta, kuuluvat tieto- ja viestintätekniikan palvelut, insinööripalvelut, asiantuntijapalvelut tai muut palvelut, jotka ovat riippuvaisia myynnin jälkeisestä tuesta.

Esimerkkejä:

 • tietotekniikkayritykset, jotka lähettävät tietotekniikka-asiantuntijoitaan antamaan neuvoja hankkeesta tai asentamaan ohjelmiston paikallisesti
 • insinööriyritykset, jotka lähettävät henkilöstönsä hankkeisiin paikan päällä toteutettavia toimia varten
 • asianajajat, jotka matkustavat neuvomaan toiseen maahan sijoittautuneita asiakkaita
 • teollisuusyritykset, jotka lähettävät henkilöstönsä suunnittelu- ja huoltopalveluihin.

Yleisesti voidaan todeta, että samaa palvelua voidaan tarjota eri muodoissa:
Oikeudellisia palveluja voi tarjota asiakkaalle esimerkiksi sähköpostitse (muoto 1) ulkomailla sijaitseva tytäryhtiö (muoto 3) tai asianajajan läsnäolo ulkomailla (muoto 4).

 

2

Vaihe 2: Löydä markkinat ja ostaja

Jos haluat viedä palveluja EU:n ulkopuolelle, sinun on ensin yksilöitävä palvelullesi markkinat ja ostaja.

 • Kauppakamarit voivat antaa tietoa eri markkinoista ja liikekumppaneista ja ohjata sinut asiaankuuluviin raportteihin.
 • Oman maasi tai valituilla vientimarkkinoilla toimivat kaupan alan uutisten tarjoajat tai kaupanedistämistoimistot, jotka kattavat markkina- analyysin ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin, voivat olla avuksi. Nämä elimet tekevät usein tutkimuksia keskeisistä vientialoista.
 • Myös vientikonsultit ja asianomaiset pankit voivat antaa neuvoja.

Miten valitset kohdemarkkinasi?

Seulokaa mahdolliset vientimarkkinat, jotta voidaan arvioida, onko tuotteellesi kysyntää, ja pohtia, olisiko tuotteesi kilpailukykyinen vientimarkkinoilla?

 

Tarkista mahdollisten kohdemarkkinoiden kauppatilastot.

Tuontitilastoista voi käydä ilmi, tuoko maa jo palveluasi, mistä tuonti on peräisin ja onko markkinoilla jo tarjolla runsaasti palveluja.

Miten mahdollisia ostajia löydetään?

Kun olet valinnut yhden tai useamman kohdemarkkinan, seuraavaksi on yksilöitävä mahdolliset kauppakumppanit ja liikekumppanit.

Yhteistyökumppanit ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta:

 

 • erityisesti ostajille ja myyjille järjestettävätmessut. Esimerkiksi Yritys-Eurooppa-verkosto järjestää tietyille aloille säännöllisiä kontaktitapahtumia, joihin osallistuu myös EU:n ulkopuolisten maiden yrityksiä.
 • kauppakamarienjärjestämät tapahtumat tai tuki mahdollisten liikekumppanien välisten yhteyksien luomiseksi.

Voit myös tarkistaa, saako sinut myydä viranomaisille mahdollisilla vientimarkkinoilla.

 

 

3

Vaihe 3: Tarkista, voiko yrityksesi hyötyä EU:n kauppasopimuksesta

EU tekee usein kahdenvälisiä kauppasopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tarkista markkinaosiosta, onko EU:lla kauppasopimus sen maan kanssa, johon haluat viedä tuotteita.

EU:n kauppasopimukset voivat kattaa palvelukaupan keskeisillä aloilla ja usein vähentää tai jopa poistaa näiden alojen viennin esteitä. Esimerkkejä tällaisista keskeisistä aloista ovat seuraavat:

 • rahoituspalvelut
 • televiestintä
 • meriliikenne
 • ammatilliset palvelut
 • digitaalinen kaupankäynti

Mitä etuja kauppasopimukset tuovat ulkomaisille suorille sijoituksillesi?

Jos EU:lla on kauppasopimus maan kanssa, ulkomaisten suorien sijoitusten esteitä voidaan vähentää tai jopa poistaa tietyillä aloilla, ja siihen voi sisältyä erityisiä investointimääräyksiä, jotka oikeudellisesti sitovat ulkomaisten investointien suojan tasoa.

 

EU:n kauppasopimukset

 • tarjota vakaammat ja ennustettavammat säännöt, kun käyt kauppaa ulkomaisilla markkinoilla
 • varmistetaan, että EU:n ulkopuolisen maan lait eivät syrji EU:n palveluja
 • luo yrityksellesi uusia ja parempia vientimahdollisuuksia ja helpottaa investointeja ulkomaille.

Entä jos palveluni ei kuulu EU:n sopimuksen soveltamisalaan?

Jos EU:lla ei vielä ole kauppasopimusta sen maan kanssa, johon haluat harjoittaa vientiä, tai jos toimialasi ei kuulu tietyn sopimuksen piiriin, sinun on

tarkista WTO:n palvelukaupan yleissopimuksessa luetellut markkinoillepääsyn edellytykset.

WTO:n jäsenet luettelevat siinä sitoumusluettelossaan palvelujen viennin esteet.

 

4

Neljäs vaihe: Arvioi vientimarkkinoidensa tarpeet

 

 • Vaatimukset riippuvat vientitavoista (ks. vaihe 2) ja kohdemarkkinoistasi.

Voit tutkia yksityiskohtaisia tietoja erityisistä vaatimuksista valituilla kohdemarkkinoilla markkinaosiossa.

Mitä vaatimuksia sinun on tarkistettava rajatylittävässä toimituksessa (toimitusmuoto 1)?

 • Lupa- ja toimilupavaatimukset: Yrityksenne saattaa tarvita tiettyjä lisenssejä voidakseen tarjota palvelua vientimarkkinoilla.
 • Tutkintotodistusten ja pätevyyksien vastavuoroista tunnustamista koskeva vaatimus: Sen maan, johon haluat viedä, on hyväksyttävä palveluntarjoajien tutkintotodistukset ja muut tutkinnot, jotta voit tarjota palveluja ulkomailla. Tämä koskee joitakin asiantuntijapalvelujen vientiä: Esimerkki: EU:n tilintarkastaja ei ehkä saa tarkastaa ulkomaisen yrityksen tiliä, joten EU:n yrityksenä et voi viedä palveluasi kyseiseen maahan.
 • Tiettyjä palvelualoja koskevat erityisrajoitukset: Esimerkiksi vakuutuspalveluihin voi kohdistua rajoituksia. Vastaavasti osa rahoituspalvelutuotteiden viennistä saattaa edellyttää (kohdemaiden lainsäätäjien tarjoamaa) ”vastaavuutta” ulkomaisilla markkinoilla.

Mitä vaatimuksia sinun on tarkistettava, onko kulutus ulkomailla (muoto 2)?

Kulutus tapahtuu ulkomailla, kun asiakas matkustaa oman maansa ulkopuolelle ja kuluttaa maassasi tarjoamasi palvelun.

 • Useimmissa tapauksissa vaatimukset, joita sinun on noudatettava, ovat samat kuin tarjotessasi palveluasi kansallisilla tai EU:n markkinoilla.

Mitä vaatimuksia sinun on tarkistettava kaupallisen läsnäolon osalta (muoto 3)?

EU:n ulkopuolisissa maissa voi olla kaupallista läsnäoloa koskevia vaatimuksia tai rajoituksia, jotka EU:n viejien olisi otettava huomioon investoidessaan näihin maihin.

 • Edellytetään paikallista läsnäoloa:
  joitakin palveluja ei voida tarjota EU:n ulkopuolisiin maihin ilman paikallista läsnäoloa kyseisillä markkinoilla. Tämä voi koskea esimerkiksi joitakin vakuutuspalveluja. Yrityksenne voi siis joutua perustamaan kaupallisen läsnäolon ulkomailla esimerkiksi perustamalla tytäryhtiön tai tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ulkomaisilla markkinoilla esimerkiksi yhteisyrityksen kautta.
 • Ulkomaisen oman pääoman ylärajat:
  jotkin maat soveltavat ulkomaisen pääoman enimmäisosuutta koskevia rajoituksia, kun kyse on sijoituksista.
 • Investointeja koskevat rajoitukset:
  tällaiset rajoitukset voivat liittyä yksityishenkilöille tai yrityksille välttämättömiin erityisiin lisensseihin tai sallittujen yritysten lukumäärää koskeviin rajoituksiin.
 • Oikeussubjektin tyyppiä koskevat rajoitukset:
  joillakin ulkomaisilla markkinoilla voi olla säännöksiä, jotka sallivat ainoastaan yhteisyritykset tai joissa nimenomaisesti kielletään muut oikeudelliset sijoitusmuodot, kuten yksityisyrittäjät.
 • Toimittajien lukumäärää koskevat rajoitukset:
  tällaisilla rajoituksilla voi olla merkitystä, kun on kyse erityislisensseistä, joita toimittajilla on oltava.
 • Kansalaisuusvaatimukset:
  tietyt alat tai tuotetyypit saattavat edellyttää, että sijoittajilla on lisenssi, joka rajoittuu yksityishenkilöihin, jotka ovat sen maan kansalaisia, johon haluat viedä, tai edellyttää, että yrityksen johtajat ovat kyseisen maan kansalaisia. Ulkomaalaisten mahdollisuuksia hankkia ja käyttää maata ja kiinteistöjä voidaan myös rajoittaa.
 • Verosäännökset: ulkomaisiin sijoituksiin voidaan soveltaa
  erityisiä verosäännöksiä, ja tietyillä mailla saattaa olla oikeudellinen kehys, johon sisältyy ulkomaisten sijoitusten syrjivä verotus.
 • Taloudelliset rajoitukset: ulkomaisiin suoriin sijoituksiin voidaan soveltaa
  tiettyjä taloudellisia rajoituksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rahalähetyksiä, pääomansiirtoja ja valuutan muuntamista koskevat rajoitukset. Myös rajatylittäviä sulautumisia ja yritysostoja voidaan rajoittaa.

Mitä vaatimuksia sinun on tarkistettava, onko maassa luonnollisia henkilöitä (muoto 4)?

Palvelun vienti edellyttää usein työntekijöiden tilapäistä oleskelua kohdemarkkinoilla, jotta palvelua voidaan tosiasiallisesti tarjota.

Esimerkiksi:

 • yrityksen insinööri saattaa joutua matkustamaan koneen/ohjelmiston päivittämiseksi tai laitteiden ylläpitämiseksi. Henkilöiden liikkuvuudelle saattaa kuitenkin olla rajoituksia, kun palveluja tarjotaan tällä tavoin.

Tutkintaa koskevia vaatimuksia ovat muun muassa seuraavat:

 • Asuinpaikkavaatimukset: palveluntarjoajien
  on kenties asuttava kohdemaassa.
 • Kansalaisuusvaatimukset:
  palveluntarjoajien on ehkä oltava sen maan kansalaisia, johon haluat viedä palveluja.
 • Lupa- ja sertifiointivaatimukset: palvelujen
  tarjoajat saattavat vaatia erityisiä lisenssejä, koulutusta, koulutusta tai muita pätevyystodistuksia. On tärkeää tietää, ovatko tietyt todistukset voimassa ulkomailla. Voi myös käydä niin, että kohdemaan toimijoiden on tarjottava niitä tiettyjen ammattien tai palvelujen osalta.
 • Yritysviisumia ja työlupia koskevat vaatimukset:
  Yksi esimerkki tilapäisestä oleskelusta ja viisumivaatimuksista on se, saako työntekijä tuoda mukanaan puolisonsa tai lapsensa oleskelun aikana.
 • Tarveharkinnat/työmarkkinatestit:
  jotkin maat voivat vaatia sinulta tai asiakkaaltasi näyttöä siitä, että paikallinen työvoima ei pysty täyttämään palvelun tarvetta.
 • Maahantulorajoitukset/kiintiöt: palvelujen ulkomaiseen tarjontaan
  tietyissä ammateissa voidaan soveltaa tiettyjä markkinoille pääsyn rajoituksia tai kiintiöitä.
 • Koulutus- ja muut pätevyysvaatimukset: on
  tärkeää tietää, ovatko tietyt todistukset voimassa kyseisessä toisessa maassa.

Mitä muuta sinun on saatava selville?

Kun tarjoat palveluja EU:n ulkopuolisiin maihin, sinun on myös tarkistettava, mitä verosäännöksiä sovelletaan. Tähän sisältyvät:

 • paikallisverot
 • Alv-maksut

Vientimarkkinoilla voidaan soveltaa erilaisia verosäännöksiä. Joihinkin palveluihin voidaan soveltaa poikkeuksia sen mukaan, mihin maahan haluat viedä tuotteita, esimerkiksi jos yritykselläsi on pysyvä toimipaikka kyseisessä maassa.

Mistä saat lisätietoa?

Tarkistuslistasi: 4 Vientipalvelun vaiheet

Ennen kuin aloitat: Yrityksenne vientivalmiuden arvioiminen

 • Tutustu tarkistuslistaan yrityksenne vientivalmiuden arvioimiseksi
 • Keskustele ja päättää, onko yrityksesi valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tai mihin toimiin on ryhdyttävä valmistauduttaessa tulevaan kaupankäyntiin EU:n ulkopuolella

Vaihe 1: Ymmärrä, miten palveluja voidaan viedä maasta

 • Päätä, miten haluat viedä palvelun

Vaihe 2: Ymmärrä, miten palveluja voidaan viedä maasta

 • Valitse uudet vientimarkkinasi ja arvioi liiketoimintapotentiaalia ja palvelujenne kilpailukykyä (on tärkeää sisällyttää vientikustannukset hintalaskelmiin)
 • Mahdollisten ostajientunnistaminen
 • Ilmoita virasto/laitos/kumppani, joka avustaa sinua vientiprosessin järjestämisessä ja muodollisuuksissa (kuten sopimusten valmistelu, maksuehtojen tarkistaminen, ostajan luottokelpoisuus, pääomansiirtoa koskevat rajoitukset ostajan maassa)

Vaihe 3: Tarkista, voiko yrityksesi hyötyä EU:n kauppasopimuksesta

 • Vahvista, onko EU tehnyt kauppasopimuksen sen maan kanssa, johon haluaisit viedä
 • Yksilöidään lähteet, joista saadaan lisätietoja asianomaisesta kauppasopimuksesta.
 • Tarkastele sitoumusluettelossa olevia palvelunne markkinoillepääsyn edellytyksiä

Neljäs vaihe: Arvioi vientimarkkinoidensa tarpeet

 • Arvioi, sallitaanko palvelusi pääsy vientimarkkinoille, eli sovelletaanko siihen rajoituksia tai kieltoja
 • Jos haluat tarjota palveluja rajojen yli, tarkista, mitä vaatimuksia voidaan soveltaa (esim. lupa- tai lupavaatimukset).
 • Jos haluat todeta läsnäolon ulkomaisilla markkinoilla, tarkista, mitä rajoituksia voidaan soveltaa (esimerkiksi ulkomaisen omistuksen, sallitun oikeushenkilötyypin tai hyväksymismenettelyjen osalta)
 • Jos haluat, että joku työntekijöistäsi on mukana viemässäsi palvelussa, tarkista, mitä erityisvaatimuksia voidaan soveltaa (esim. pätevyysvaatimukset, työlupavaatimukset tai maahantulorajoitukset).
 • Tarkista, mitä verosäännöksiä sovelletaan, kun tarjoat palveluja EU:n ulkopuolella
Jaa tämä sivu: