Tavaroiden vientiä koskeva opas

Aikooko yrityksesi viedä tavaroita EU:n ulkopuolelle? Tässä osiossa selvitetään, onko yrityksesi valmis vientivalmiuteen, ja kuvataan vientiprosessin eri vaiheet.

5 Toimenpiteet tuotteen viemiseksi

 
 

Ennen kuin aloitat – Onko yrityksesi valmis käymään kauppaa?

Aiotteko viedä tuotetta ensimmäistä kertaa?

Tarkista ennen tätä, onko yrityksesi valmis:

 • Onko tuote jo menestynyt kotimaan markkinoillasi tai muissa EU-maissa?
 • Onko yrityksellänne kapasiteettia myydä tuotetta ulkomaisilla markkinoilla EU:n ulkopuolella? Onko sillä riittävästi henkilöstöä, aikaa, taloudellisia ja oikeudellisia resursseja?
 • Onko yrityksen johto sitoutunut laajentamaan toimintaansa EU:n ulkopuolisille vientimarkkinoille?
 • Onko yrityksellänne kattava rahoitus-/markkinointi-/liiketoimintasuunnitelma, jolla on selkeästi määritellyt tavoitteet viennin tukemiseksi EU:n ulkopuolisille markkinoille?
 • Onko yrityksellänne konkreettinen strategia tuotteen viemiseksi vientimarkkinoille? Voit esimerkiksi viedä tuotteen suoraan ostajallesi vientimarkkinoille, kuten toiselle yritykselle tai kuluttajalle, tai välillisesti palkkaamalla kolmannen osapuolen, kuten edustajan tai jakelijan. Verkkokauppa-alustat voivat myös tukea sekä suoraa että välillistä vientiä.
 • Suojataanko tuotteeseenne liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet tarvittaessa vientimarkkinoillanne?
 • Onko yrityksellänne valmiudet ja asiantuntemus mukauttaa tuotteensa kulttuurimieltymyksiin tai erilaisiin teknisiin standardeihin EU:n ulkopuolisissa maissa?

Ennen kuin jatkat, tarkastele edellä esitettyjä kysymyksiä huolellisesti ja keskustele niistä yrityksessäsi päättääkseen, onko olet valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tai mitä toimia sinun on toteutettava valmistautuakseen siihen.

 

1

Löydä markkinat ja ostaja

Jos haluat viedä tavaroita EU:n ulkopuolelle, sinun on ensin tunnistettava markkinat ja etsittävä tuotteellesi ostaja. My Trade Assistant -sivustontiedot auttavat sinua löytämään sopivia markkinoita tuotteellesi. Se auttaa myös määrittämään ostajaa koskevat vaatimukset, kuten rekisteröinti- tai lupavaatimukset, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden kauppaa tai osallistumista tiettyyn talouden alaan. Koska ostaja on yleensä maahantuoja ja vastaa tuotteen tuonnista kohdemaahan ja sen markkinoille, on ratkaisevan tärkeää, että ostaja täyttää tämän tehtävän.

Seuraavista instituutioista tai toimijoista voi olla apua vientimarkkinamahdollisuuksien tunnistamisessa ja pätevien ostajien löytämisessä.

 • Kauppakamarit voivat antaa tietoa eri markkinoista ja liikekumppaneista ja ohjata sinua tutustumaan asiaa koskeviin raportteihin.
 • Avuksi voivat olla kauppakohtaiset uutisten tarjoajat tai kaupanedistämistoimistot maassasi tai valituilla vientimarkkinoilla, jotka kattavat markkina-analyysin ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin. Nämä elimet tekevät usein tutkimuksia keskeisistä vientisektoreista.
 • Myös vientikonsultit ja asianomaiset pankit voivat antaa neuvoja.

Miten kohdemarkkinat valitaan?

Seuloa mahdollisia vientimarkkinoita arvioidakseen, onko tuotteellesi kysyntää, ja pohtia, olisiko tuote kilpailukykyinen vientimarkkinoilla.

Tarkista mahdollisten kohdemarkkinoiden kauppatilastot.

Tuontitilastot voivat osoittaa, tuoko kohdemaasi jo tuotetyyppiäsi, mistä tuonti tulee ja onko markkinoilla jo paljon tarjontaa. Vähäiset luvut voivat osoittaa mahdollisuuden mutta myös paljastaa markkinoille pääsyn esteitä tai jopa esteitä, joita voi tarkistaa kauppa-avustajalta.

Miten löytää mahdollisia ostajia?

Kun olet valinnut yhden tai useamman kohdemarkkinan, seuraavaksi on yksilöitävä mahdolliset kauppakumppanit ja liikekumppanit.

Yhteistyökumppanit ja yhteyshenkilöt löytyvät osoitteesta:

Tällaisia tapahtumia tarjotaan yhä enemmän verkossa, ja voi olla tarkoituksenmukaista tarkastella vastaavia vaihtoehtoja.

Toisin kuin kotimaisissa liiketoimissa, ostajan kelpuuttaminen tuontitapahtumaan ja tuotteen tosiasiallinen käyttö tai kaupan pitäminen määrämaassa on tarkistettava huolellisesti.

Voit myös tarkistaa, onko teillä lupa myydä valtiolle mahdollisilla vientimarkkinoillasi.

Mitä julkiset hankinnat tarkoittavat?

 

2

Tarkista vientiolosuhteet ja tuontivaatimukset kohdemarkkinoillasi

Jotta tuote voidaan viedä EU:n ulkopuolelle, sinun on täytettävä tietyt perusvaatimukset.

Miten voit viedä maasta?

Tuotteen vienti on mahdollista eri tavoin.

 • Voit esimerkiksi viedä tuotteita suoraan ostajalle vientimarkkinoillasi. Kyseessä voi olla toinen yritys tai kuluttaja.
 • Vaihtoehtoisesti erityisesti hyvin pienet yritykset vievät tuotteitaan usein välillisesti sähköisen kaupankäynnin alustojen kautta.

 

Mitä sähköinen kaupankäynti on?

Kuka voi viedä maasta?

 • Yleensä sinun on oltava sijoittautunut yrityksenä tai kiinteänä toimipaikkana. Tähän sisältyy rekisteröinti arvonlisäverotusta varten.
 • Yleensä sinun on myös rekisteröidyttävä kansalliseen kaupparekisteriin. Lisätietoja saa paikallisesta kauppakamarista.
 • Jos olet EU:n ulkopuolella asuva henkilö, sinulla on oltava työlupa itsenäisen kaupallisen toiminnan harjoittamiseen. lisäksi sinun on löydettävä sijoittautunut henkilö, joka on halukas toimimaan puolestasi viejänä (esim. logistiikkapalvelujen tarjoaja tai tulliasioitsija).

Miten viejäksi voi rekisteröityä?

EU:n viejänä sinun on haettava toimivaltaiselta tulliviranomaiselta niin sanottua talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumeroa (EORI).

EORI-numero on koko EU:n alueella voimassa oleva tunnistenumero, jota tarvitset kaikissa vienti-ilmoituksissa.

Vinkkejä: Tämä prosessi voi kestää jonkin aikaa, jotta sitä voidaan soveltaa hyvissä ajoin.

Etuuskohtelukauppaa koskevat sopimukset:

Jos haluat viedä maahan, että on etuuskohtelukauppaa koskeva sopimus, johon sovelletaan alennettuja tulleja, sinun voi myös joutua hakemaan valtuutetun viejän asemaa tai, sopimuksesta riippuen, hakemaan rekisteröityä viejää (REX). EA-järjestelmää sovelletaan REX-jaostossa maanne tullihallinnon kautta.

Valtuutettu voi laatia ”alkuperäilmoituksia” rekisteröitynä viejänä myös silloin, kun kyseessä on asianomaisessa sopimuksessa määritelty toimitusten arvokynnys. Näissä ilmoituksissa tai ilmoituksissa todetaan, että vietävät tuotteet ovat tietyssä kauppasopimuksessa vahvistettujen alkuperäsääntöjen mukaisia.

Mahdolliset yksinkertaistukset

Jos viet usein maasta ja sinulla on asiantuntevaa henkilöstöä ja tulliprosessien luotettava organisaatio, voit hakea yksinkertaistettuja tulli-ilmoituksia unionin tullikoodeksin (UTK) mukaisesti. Kokeneemmat toimijat voivat myös harkita valtuutetun taloudellisen toimijan asemaa.

Onko tuotteen vientiä rajoitettu?

Tiettyjen tavaroiden vienti tai tuotteen vienti tiettyyn määrämaahan voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa. Voit tarvita lisenssin tai luvan.

 • Tarkista Taric -tietokannasta, tarvitseeko tuote vientiluvan.
 • Tarkista EU:n pakotekartan vientirajoitukset.
 • Tiettyjen tuotteiden osalta voi poikkeuksellisesti olla kansallisia rajoituksia, jotka sinun on tarkistettava maanne toimivaltaisilta viranomaisilta.

Tärkeimmät rajoitetut tai kielletyt tuotetyypit ovat seuraavat:

 • joitakin eläviä eläimiä, lihaa ja kasveja.
 • uhanalaiset lajit
 • tietyt elintarvikkeet
 • vaaralliset kemikaalit
 • lääkkeet ja lääkkeet
 • aseet
 • kaksikäyttötuotteet
 • jätteet
 • kulttuuriesineet (arvokkaat antiikki- ja taide-esineet)
 • väärennetyt tai laittomasti valmistetut tavarat
 • ihmisarvoiset artikkelit, julkaisut ja videotallenteet

Tällaisten tuotteiden osalta on tarkistettava, mitä sääntöjä sovelletaan.

Onko vientimarkkinoillanne rajoituksia?

Sinun on myös varmistettava, että vientimaa ei sovella tuotteitasi koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka kieltäisivät sen pääsyn maahan tai sen markkinoille saattamisen. Vaikka ostajasi on yleensä vastuussa tuotteen tuonnista sekä sen käytöstä tai markkinoinnista, onnistuneista ja kestävistä liiketoimista on oltava tietoinen tuontikielloista ja tuontirajoituksista tuontimaassa.

Kattava kuvaus eri kohdemaissa sovellettavista rajoituksista on My Trade Assistant -sivustolla.

Lisäksi tavaraosiossa on yleisiä selityksiä erityyppisistä rajoituksista.

Mitä tariffeja tuotteeseen sovelletaan?

Tuotteistavoidaan joutua maksamaan tulleja, kun ne saatetaan vientimarkkinoille. Eri kohdemaiden soveltamat tullit löytyvät kauppa-avustajasta

Se riippuu sopimuksesta ja sopimuksesta ostajan kanssa, mutta useimmissa tapauksissa on suositeltavaa jättää tuontitullaus ostajalle, joka sitten maksaa tullit sekä tuonnin yhteydessä kannettavat verot ja lisätullit. Muista, että viimeksi mainittu lisää tuotteenne hintaa vientimarkkinoillasi. Näiden niin kutsuttujen aluksesta purettujen kustannusten pitäisi edelleen olla kilpailukykyisiä.

 

Mikä on tuontitariffi?

Voiko yritykseni hyötyä EU:n ja määrämaan välisestä etuuskohtelukauppaa koskevasta sopimuksesta?

Jos on etuuskohtelukauppaa koskeva sopimus kohdemaan kanssa, tuotteen tulleja voidaan alentaa tai ne voidaan jopa poistaa kokonaan. Näitä tulleja kutsutaan etuustulleiksi.

Kauppa-avustajassa sovelletaan peräisin oleviin tuotteisiin eri kohdemaissa sovellettavia etuustulleja.

Näiden tullietuustullien edellytyksenä on kuitenkin, että tuotteenne valmistetaan etuuskohtelukauppaa koskevan sopimuksen osapuolten alueella ja että se on tämän sopimuksen alkuperäsääntöjen mukaista.

Sen vuoksi olisi ensin tarkistettava, onko tavanomaisen suosituimmuustullin ja EU:n etuustullin välillä voimassa etuustulli ja niin sanottu etuusmarginaali.

Jos näin on ja haluat esittää etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevan selvityksen, jotta etuuskohteluun oikeuttavaa tullia voidaan soveltaa, sinun on noudatettava alkuperäsääntöjä.

Tätä varten tarvitaan asianmukaiset todisteet kolmansilta osapuolilta peräisin olevien ainesten alkuperäasemasta. Tämä toteutetaan niin sanotuilla tavarantoimittajan ilmoituksilla, jotka sinun on kerättävä tätä tarkoitusta varten.

Lisätietoja valmistettasi ja kohdemaata koskevista erityissäännöistä saa My Trade Assistant -sivustolta.

EU:n kauppasopimukset:

 • anna vakaammat ja ennustettavammat säännöt, kun käyt kauppaa ulkomaanmarkkinoiden kanssa.
 • varmistetaan, että EU:n ulkopuolisten maiden lait eivät syrji EU:n tuotteita.
 • luo yrityksellesi uusia ja parempia vientimahdollisuuksia ja helpottaa investointeja ulkomaille.

Sovelletaanko tuotteeseenne kaupan suojatoimenpiteitä?

Tuontimaa voisi soveltaa tuotteeseennekaupan suojatoimenpiteitä. Tällaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, jotka on otettava huomioon vientiä suunniteltaessa. Merkittävimpiä ovat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, mutta myös tasoitus- tai suojatoimenpiteitä voi olla. Vaikka sopimuksen mukainen ostajasi toimii yleensä tuojana ja vastaa tällaisista lisäkustannuksista, ne voivat olla este menestyksellisille ja kestäville liiketoimille.

Asiaan liittyvät toimenpiteet, joita tietty tuontimaa soveltaa, on otettu huomioon My Trade Assistant -tapauksessa.

Mitkä ovat asiaankuuluvat verot ja lisätullit vientimarkkinoillanne?

Tarkista myös, mitkä verot ja tapauksen mukaan lisätullit on maksettava tuotteen maahantuonnin yhteydessä. Eri määrämaihin tuonnin yhteydessä maksettaviin veroihin ja lisätulleihin voi tutustua myös My Trade Assistant -palvelussa.

Näistä kustannuksista vastaa yleensä ostaja sen roolissa tuojassa, mutta ne lisäävät aluksesta purettuja kustannuksia ja siten tuotteenne kilpailukykyä vientimarkkinoilla. Jälkimmäisen osalta harkitaan yhdenmukaistamista tuojan kanssa.

Kun myyt tuotteita suoraan kuluttajille, on selvitettävä, tarvitseeko sinun rekisteröityä vientimarkkinan veroviranomaisille.

Mitkä ovat tuotteenne terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset?

Vaatimukset riippuvat vientimarkkinoistasi. Niiden noudattaminen kuuluu yleensä tuojana toimivan ostajan vastuulle, mutta tuoja tarvitsee apua sen osoittamiseksi. Koska tämä määritellään sopimuksessa, sinun on otettava vastuu ainoastaan vaatimuksista, joita voitte täyttää viejänä toimiessanne. Yhdenmukaistaminen tuojan kanssa on suositeltavaa, mutta se on yleensä tarpeen. Kauppa-avustajantiedot auttavat erottamaan objektiiviset vaatimukset ostajan yksilöllisistä eduista.

Vaatimukset riippuvat vientimarkkinoistasi.

Esimerkki:

Sinun on ehkä esitettävä todistus siitä, että tuote on maan terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen. Ne voivat olla erilaisia kuin.

Useimpien tuotteiden on täytettävä tekniset tai terveys- ja hygieniavaatimukset (joita kutsutaan usein terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiksi) vientimarkkinoillasi. Nämä voivat edellyttää erityyppisiä testejä ja sertifiointia.

Tämä koskee usein teollisuustuotteita koskevia teknisiä vaatimuksia sekä elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskevia terveys- ja hygieniavaatimuksia.

Useimmissa maissa terveystodistukset vaaditaan seuraavien osalta:

 • kasvit
 • elävät eläimet
 • eläintuotteet
 • geneettiset materiaalit

Esimerkiksi lääkinnällisten laitteiden mukana on yleensä oltava todistus.

Miten tuote sertifioidaan?

Tarkista kauppa-avustajan menettelyt ja muodollisuudet -osiosta ja tarvittaessa selvennä asiakkaanne kanssa seuraavaa:

 • Mitkä ovat todistusvaatimukset vientimarkkinoillasi.
 • Mitä todistuksia toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät.
 • Voiko EU:n akkreditoitu laboratorio tai laitos suorittaa testauksen?
 • vai onko todistus tehtävä määrämaassa.

Mitkä ovat tuotteenne pakkaus- ja merkintävaatimukset?

Mailla on usein yksityiskohtaisia vaatimuksia tuotteiden pakkaamisesta ja merkinnöistä.

Nämä vaatimukset voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia.

 • Kulutustavaroiden ja niiden pakkausten pakolliset merkinnät ja merkinnät liittyvät yleensä yleiseen turvallisuuteen, terveyteen ja/tai ympäristöön liittyviin näkökohtiin. Ne voivat antaa esimerkiksi ainesosia tai ”viimeistään käyttöajankohtaa” koskevia tietoja.

Yleensä eri teollisuudenaloista, kuten lääke-, sähkö-, elintarvike- ja kemianteollisuudesta, vastaavat eri virastot, joilla kaikilla on hyvin erilaiset vaatimukset.

Jos haluat tarkastella tuontimaan soveltamia asiaan liittyviä vaatimuksia, tutustu My Trade Assistant -osioon (Menettelyt ja muodollisuudet).

Tarvitseeko tuotteenne teollis- ja tekijänoikeuksia?

On tärkeää tarkistaa, miten tuotteen teollis- ja tekijänoikeudet suojataan siinä maassa, johon haluat viedä tuotteitasi.

 

 • Tarkista, onko sinun haettava uusia patentteja tai miten mallisi, tekijänoikeussi tai maantieteellisen merkinnänne on suojattu vientimarkkinoillasi

Jos on kauppasopimus sen maan kanssa, johon haluat viedä, sopimus voi antaa lisäsuojaa.

 

3

Valmistele myynti ja järjestä kuljetus

Miten vastuut jaetaan yrityksen ja ostajan kesken?

Kuten edellä on jo mainittu, vienti-/tuontitapahtuman osapuolten vastuusta määrätään sopimuksessa. Ellei ole erityisiä syitä, ostajan on otettava vastuu tuotteen tuonnista, käytettävyydestä tai markkinoinnista tuojana. Ainoastaan kokeneiden elinkeinonharjoittajien olisi poikettava tästä säännöstä. Tuontimaan lainsäädännöstä riippuen yrityksesi ei ehkä pysty täyttämään tiettyjä vaatimuksia maassa, joten niiden pitäisi pysyä ostajalla.

Voit käyttää Incoterms®-periaatetta osapuolten sopimusperusteisten velvoitteiden määrittämiseen.

Incoterms®-ehdoissa määritellään myyjien ja ostajien vastuu tavaroiden toimituksesta, vakuutuksesta ja kuljetuksesta myyntisopimusten mukaisesti ja määritetään, kuka on vastuussa vientiä koskevista tullimuodollisuuksista ja tuontimuodollisuuksista määrämaassa.

Esimerkkejä:

 • ”Vapaasti aluksella” (FOB): tarkoittaa, että on viejän tai myyjän vastuulla maksaa kaikki paikalliset kustannukset:
 • tavaroiden kuljetus laivaussatamaan
 • lastauskustannukset
 • tulliselvitysmenettelyt viejämaassa.

 

Asiakkaanne on vastuussa seuraavista kustannuksista:

 • kuljetus laivaussatamasta eteenpäin
 • vakuutukset
 • lastin purkaminen
 • kuljetus saapumissatamasta lopulliseen määräpaikkaan.
 • ’Kulut, vakuutus ja rahti’ (CIF)tarkoittaa, että viejä vastaa FOB-järjestelmän paikalliskustannuksista sekä
 • rahtimaksut
 • vakuutukset

CIF-hintaan viejä vastaa kaikista kustannuksista siihen asti, kunnes tuotteet saapuvat määräsatamaansa.

On syytä muistaa, että Incoterm® EXW -asiakirja ei voi muuttaa vastuutasi viejänä maanne viranomaisia kohtaan, kun taas DDP aiheuttaa riskin siitä, että tuontimaassa otetaan vastuu, jota viejä ei voi täyttää.

Kuka voi auttaa sinua vienti- ja kuljetusprosessissa?

Huolitsija voi auttaa

 • tavaroiden keräyksen ja toimituksen järjestäminen
 • rahtimaksuista neuvotteleminen liikenteenharjoittajien kanssa
 • lastitilan varaaminen
 • pakkaaminen
 • vakuutukset
 • tulliasiakirjojen laatiminen puolestasi

Etsitään vientirahoitus- ja vientitukiohjelmia, joita hallitukset usein tarjoavat yhteistyössä pankkien tai vakuutusyhtiöiden kanssa.

 • Otetaan huomioon vientivakuutus, jota tarjoavat joko yksityiset osapuolet tai kansalliset vienti- ja tuontirahoituslaitokset.

 

4

Asiakirjojen valmistelu tapahtuvaa vientiselvitystä varten

Vientiä varten laadittuja asiakirjoja käytetään ainakin osittain myös määrämaahan suuntautuvaan tuontiin. Näin ollen niiden valmistelussa olisi otettava huomioon vastaavat vaatimukset, ja ne olisi tarvittaessa sovitettava yhteen ostajan kanssa tuojana.

Mitä asiakirjoja tullille valmistaudutaan?

 

Sinun on ensin toimitettava sähköinen vienti-ilmoitus maanne tulliviranomaiselle.

Jokaisella EU-maalla on oma sähköinen käsittelyjärjestelmänsä. Pienten lähetysten osalta, joiden arvo on alle 1 000 euroa, suullinen ilmoitus, johon on liitetty kuljetusasiakirja tai kauppalasku, voi riittää.

Vienti-ilmoituksessa annetaan tarvittavat tiedot itse tavaroista ja kuljetuksesta. Siihen sisältyvät seuraavat:

 • tavaroiden alkuperä,
 • määrämaa,
 • tavaran koodit,
 • tullimenettelyn koodit ja
 • tavaroiden arvo.

Valmisteltavia asiakirjoja ovat muun muassa seuraavat:

 • Kauppalasku ja kuljetusasiakirjat sekä pakkausluettelo: Kaikki asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan, jos vientiselvityksen jälkeen tehdään tarkastuksia (kansallisessa kauppa- ja verolainsäädännössä säädetään usein pidemmistä määräajoista).
 • ALV- ja vientikirjanpito: Kun viet EU:n ulkopuolelle, tuote on vapautettu arvonlisäverosta riippumatta siitä, myytkö tuotteita yritykselle vai yksittäiselle kuluttajalle, edellyttäen, että hakija pitää kirjaa viennistä ja tulliviranomaisen antamasta vientitodistuksesta.
 • Todistukset tai todistukset: esimerkiksi kasvien terveystodistuksia tai vientitodistuksia voidaan tarvita myös vientitarkoituksiin.

Kuka tekee tulli-ilmoituksen?

Tulli-ilmoituksen voi tehdä itse, tai sen voi tehdä palveluntarjoaja, joka on tulliedustaja. Jos palveluksessasi on huolintayritys tai tulliasioitsija, se voi toimia puolestasi.

Miten vienti-ilmoitus ja vientitavarat esitetään?

Vientimenettelyssä on kaksi vaihetta:

 • vienti-ilmoituksen jättäminen ja tavaroiden esittäminen vientitullitoimipaikassa, ja
 • tavaroiden esittäminen ja vienti-ilmoituksen yleisviitenumero (MRN) poistumistullitoimipaikassa ja luovutus poistumistullitoimipaikkaan.

 

Vienti-ilmoitus esitetään tulliviranomaisen sähköisen järjestelmän avulla.

Yleensä vienti-ilmoitus on jätettävä yrityksen sijoittautumispaikasta vastaavaan tullitoimipaikkaan tai tapauksen mukaan siihen tullitoimipaikkaan, jossa tavarat pakataan tai lastataan EU:n ulkopuolelle vientiä varten.

Jos yhdessä vientilähetyksessä olevien tavaroiden arvo on enintään 3 000 euroa eikä tavaroihin sovelleta kieltoja tai rajoituksia, vienti-ilmoitus voidaan jättää poistumispaikan tullitoimipaikkaan.

 

On muistettava, että vienti-ilmoitus on tehtävä ennen ajankohtaa, jolloin tavarat poistuvat. Annettava vientitullitoimipaikalle riittävästi aikaa tehdä tarvittavat riskianalyysit ennen kuin se myöntää tavaroiden luovutuksen.

Mitä tapahtuu vienti-ilmoituksen toimittamisen jälkeen?

Näitä tapauksia on kolmenlaisia:

 • Tavarat voidaan luovuttaa vientiin toimittamanne vienti-ilmoituksen perusteella tai
 • Tavarat voidaan valita asiakirjojen tarkastukseen, ja sinua voidaan pyytää toimittamaan muita asiakirjoja ennen kuin tavarat voidaan tarkastaa, tai
 • Vienti voidaan valita asiakirjaksi ja fyysiseksi tarkastukseksi.

Säännöllisemmän viennin osalta olisi harkittava unionin tullikoodeksissa (UTK) säädettyjä yksinkertaistettuja tulli-ilmoituksia.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa

https://ec.europa.eu/taxation_customs /sivustot/verotus/tiedostot/resurssit/ asiakirjat/tulli/tulli_code/ Guidance_export_en.pdf

 

5

Laaditaan asiakirjat määrämaassa tapahtuvaa tuontitulliselvitystä varten.

Kun tavarat saapuvat määrämaahan, vientiin sovelletaan paikallisia tuontivaatimuksia ja -prosesseja. Käytä kauppa- assistenttia näiden vaatimusten määrittelemiseksi, jotta ne voidaan sovittaa yhteen ostajan kanssa.

Vinkkejä:

 • Joskus ennen saapumista tapahtuva käsittely on mahdollista, mikä tarkoittaa, että tarvittavat asiakirjat voidaan toimittaa ennen tavaroiden saapumista kohdemaahan.
 • Sinun on sovittava ostajan kanssa, mitkä asiakirjat viejän on laadittava ja mitkä ostajat, jotka tuojana yleensä vastaavat tulliselvityksistä ja tulleista sekä veroista ja lisätulleista. Viejän ja tuojan tehtävät ja vastuut määritellään sopimuksessa, josta olisi neuvoteltava huolellisesti tältä osin.

Asiakirjat, joita määrämaan toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia

 • Kauppalasku (sekä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset).
 • Pakkausluettelo
 • (Automaattiset tai muut kuin automaattiset)tuontitodistukset tietyille tavaroille.
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset.
 • Etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskeva selvitys (EUR.1, EUR-MED, alkuperäilmoitus tai alkuperävakuutus), jos EU:n ja määrämaan välillä on etuuskohtelukauppaa koskeva sopimus ja tuotteet täyttävät asiaankuuluvat alkuperäsäännöt.
 • Alkuperätodistus, jolla todistetaan tuotteen muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä:
  • Alkuperätodistus (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava) voidaan vaatia, jos tietyistä maista peräisin oleviin (tiettyihin) tuotteisiin sovelletaan tuontirajoituksia, kaupan suojatoimenpiteitä sovelletaan tai erityistuontia valvotaan. Myös tuoja voi kuitenkin pyytää tällaista todistusta tarkoitustaan varten.
  • Alkuperätodistukset antaa yleensä paikallinen kauppakamari. Joissakin maissa tämä vastuu voidaan antaa myös ministeriöille tai tulliviranomaisille.

Mistä saat lisätietoa?

 

Tarkistuslistasi: 5 Toimenpiteet tuotteen viemiseksi

Ennen kuin aloitat

 • Tutustu kysymyslistaan yrityksen vientivalmiuden arvioimiseksi.
 • Keskustele ja päättää, onko yrityksesi valmis käymään kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tai mitä toimia on toteutettava valmisteltaessa tulevaa kaupankäyntitoimintaa EU:n ulkopuolella.

Vaihe 1: Löydä markkinat ja ostaja

 • Valitse uudet vientimarkkinat.
 • Arvioi liiketoimintapotentiaali ja tuotteesi kilpailukyky.
 • Ota hintalaskelmissa huomioon vientiin liittyvät kustannukset, kuten tullit, kuljetuskustannukset ja edustajista aiheutuvat kustannukset.
 • Tunnistaa mahdolliset ostajat.
 • Yksilöi edustaja/laitos/kumppani, jolta saat tukea vientimuodollisuuksissa, Esimerkiksi sopimusten valmistelu, maksuehtojen vahvistaminen, ostajan luottokelpoisuuden tarkistaminen ja se, onko tuontimaassa rahansiirtorajoituksia.
 • Määritellään huolellisesti myyjän/viejän ja ostajan/maahantuojan vastuut ja jaetaan ne siten, että otetaan huomioon vain ne, jotka todella voidaan täyttää.

Vaihe 2: Tarkista vientiolosuhteet ja arvioi vientimarkkinoiden vaatimuksia

 • Selvitä vientitoimintaa koskevat oikeudelliset vaatimukset.
 • Hanki (hyvissä ajoin) taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero).
 • Jos on kauppasopimus sen maan kanssa, johon haluat viedä, tarkista tavanomaiset tullit ja etuustullit etuusmarginaalin vahvistamiseksi. Arvioi tarvittaessa, onko tuote asiaankuuluvien alkuperäsääntöjen mukainen, ja yksilöi sovellettavan (etuus)tullin.
 • Hakea lupaa valtuutetulle viejälle tai rekisteröityä REX-järjestelmään, jos haluat viedä maahan, jonka kanssa on kauppasopimus, ja haluat hakea tullietuuskohtelua.
 • Arvioi, sovelletaanko vientirajoituksia tai -kieltoja kohdemaahan tai tuotteen vientiin.
 • Selvitä, mitä veroja ja lisätulleja vientimarkkinoilla sovelletaan.
 • Tarkista, sovelletaanko tuotteeseen mahdollisia kaupan suojatoimia.
 • Tarkista, onko tuotteen myymiseksi vientimarkkinoilla saatava veronumero (jos myyt suoraan kuluttajille).
 • Selvitä vientimarkkinoilla sovellettavat terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset.
 • Arvioitava määrämaassa vaadittavat sertifiointiprosessit ja asiakirjat (mukaan lukien testeissä ja todistuksissa tarvittavien laboratorioiden tarkastaminen).
 • Selvitä vientimarkkinoiden pakkaus- ja merkintäsäännöt.
 • Tarkista, onko tuotteen teollis- ja tekijänoikeuksia tarpeen suojella vientimarkkinoilla.

Vaihe 3: Valmistele myynti ja järjestä kuljetus

 • Valmistella ja allekirjoittaa sopimus ostajan kanssa, mukaan lukien sopimus siitä, kuka vastaa mistäkin ja kuljetusprosessin järjestämisestä.
 • Harkitaan vientivakuutusta
 • Ilmoittakaa laitokset, jotka voivat auttaa vientiprosessin järjestämisessä, ja mahdolliset vientitukiohjelmat (tarvittaessa).

Vaihe 4: Asiakirjojen valmistelu tapahtuvaa vientiselvitystä varten

 • Täytä ja toimita vienti-ilmoitus.
 • Yksilöidään mahdollisesti vaadittavat lisäasiakirjat ja suunnitellaan, että tulliviranomaiset voivat vaatia lisäasiakirjoja tai tehdä fyysisiä tarkastuksia.
 • Esitä vietävät tavarat vienti- ja poistumistullitoimipaikoissa.

Vaihe 5: Laaditaan asiakirjat määrämaassa tapahtuvaa tuontia koskevaa tulliselvitystä varten

 • Koordinoi ostajan kanssa, mitä asiakirjoja kohdemaan toimivaltaiset viranomaiset vaativat.

Sovi ostajan kanssa, kuka vastaa asiakirjojen toimittamisesta ja kuka hoitaa tuontiselvityksen sekä tullien, verojen ja lisätullienmaksamisen. Ota vastuullesi vain tehtävät, jotka pystyt hoitamaan.

Jaa tämä sivu: