Palvelujen tuontia koskeva opas

Aikooko yrityksenne tuoda palveluja EU:n ulkopuolelta? Tässä osiossa selvitetään, onko yrityksesi valmis tuontiin, ja kuvataan tuontiprosessin eri vaiheet.

4 Toimenpiteetpalveluntuonnille

 
 
1

Vaihe 1: Ymmärrä, miten palveluja voidaan tuoda maahan

Palvelun tuonti EU:n ulkopuolisilta markkinoilta on tyypillisesti mahdollista neljällä eri tavalla (joita kutsutaan myös ”toimitusmuodoiksi”). Ne on määritelty kansainvälisessä sopimuksessa eli Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksessa.

Rajatylittävä palvelujen tarjonta (muoto 1):

 

Jos yritys on sijoittautunut yhteen maahan ja tuo palveluja toiseen maahan sijoittautuneelta palveluntarjoajalta, tätä kutsutaan rajatylittäväksi toimitukseksi.

Ainoastaan palvelu ylittää rajan.

Tämäntyyppisiä palveluja tarjotaan usein verkkoportaalien, puhelimen tai sähköpostin kautta.

Esimerkki:

Espanjaan sijoittautunut vakuutusyhtiö saa markkinointineuvontaa yhdysvaltalaiselta toimittajayritykseltä.

Muita esimerkkejä palveluista, jotka viedään usein maasta toiseen, ovat seuraavat:

 • markkinatutkimus
 • tilastoanalyysi
 • viestintäneuvonta, kuten markkinointia koskevat konsultointipalvelut
 • asiantuntijapalvelut (kuten lakiasiain-, arkkitehti- ja kirjanpitopalvelut)
 • tietokoneisiin liittyvät palvelut
 • televiestintäpalvelut
 • kuriiripalvelut

Palvelujen kulutus ulkomailla (muoto 2):

Jos yritys tarjoaa palveluja kotimarkkinoillaan ulkomaiselle asiakkaalle, tätä kutsutaan palvelujen kulutukseksi ulkomailla. Tämä on yleensä vähemmän merkityksellinen tarjontamuoto palvelujen maahantuonnin yhteydessä. Asiakas ylittää rajan ja käyttää palvelua ulkomaisilla markkinoilla.

Esimerkki:

Italialainen asiakas matkustaa Etelä-Koreaan ja oleskelee hotellissa tai Dinesissä ravintolassa ja kuluttaa näin palveluja Etelä-Koreassa.

Kaupallinen läsnäolo ulkomailla (muoto 3):

 

Jos ulkomainen yritys sijoittautuu EU:n alueelle, sitä voidaan kutsua kaupalliseksi läsnäoloksi ulkomailla.

Tämä tarkoittaa tytäryhtiön, sivuliikkeen tai edustuston avaamista toiseen maahan.

Esimerkki:

Yhdysvaltalainen pankki avaa sivuliikkeen Ranskaan tai kanadalainen rakennusyhtiö päättää avata tytäryhtiön Saksaan.

Aloja, joilla tämä palvelujen tarjoamisen muoto on yleinen, ovat muun muassa:

 • rahoituspalvelut
 • televiestintäpalvelut
 • ympäristöpalvelut

Ulkomaisen yrityksen sijoittautumista toiseen maahan kutsutaan yleensä suoraksi ulkomaiseksi sijoitukseksi.

Luonnollisten henkilöiden läsnäolo ulkomailla (muoto 4):

 

Jos yrityksesi tuo palvelun sellaisen työntekijän kautta, joka matkustaa toisesta maasta EU:hun tarjotakseen palvelua väliaikaisesti yritykselle, yritys tuo palvelun ulkomaisen luonnollisen henkilön läsnäolon kautta.

Erityyppinen henkilöstö voi tarjota palvelua yrityksellesi:

 • Sisäisen siirron saaneet työntekijät:
  Nämä ovat ulkomaisen yrityksen työntekijöitä (usein johtajia, johtajia, asiantuntijoita), jotka siirretään kyseisen yrityksen kaupalliseen läsnäoloon jossakin EU:n jäsenvaltiossa.
 • Liikematkat:
  Kyse on muutaman kuukauden pituisesta lyhytaikaisesta oleskelusta (joka on usein rajoitettu 3 kuukauteen), josta ei makseta palkkaa EU-maassa. Liikematkalaiset ovat yleensä johtavassa asemassa ulkomaisessa yrityksessä, ja he ovat vastuussa toimipaikan perustamisesta kohdemarkkinoille.
 • Sopimusperusteisen palvelun tarjoajat:
  Nämä ovat ulkomaisen yrityksen työntekijöitä, jotka tarjoavat palvelua EU:ssa olevan loppukuluttajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. Sopimusperusteiset palveluntarjoajat lähetetään ulkomaille, koska ulkomainen yritys ei ole kaupallisesti läsnä EU:ssa ja koska niiden tilapäinen oleskelu EU:ssa on tarpeen palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen täyttämiseksi.

Näiden henkilöstöryhmien lisäksi itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, kuuluvat myös luonnollisten henkilöiden oleskeluun ulkomailla:

 • Itsenäiset ammatinharjoittajat:
  Nämä ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka tarjoavat palveluja toisessa maassa tehdyn palvelusopimuksen perusteella.

Aloja, jotka usein tarjoavat palveluja ulkomailla työskentelevien työntekijöiden kautta, ovat tieto- ja viestintätekniikan palvelut, insinööripalvelut tai asiantuntijapalvelut tai muut palvelut, jotka ovat riippuvaisia myynnin jälkeisestä tuesta.

Esimerkkejä:

 • tietotekniikkayritykset, jotka lähettävät tietotekniikka-asiantuntijoitaan neuvomaan hanketta tai asentamaan ohjelmiston paikallisesti;
 • insinöörialan yritykset, jotka lähettävät henkilöstönsä hankkeisiin paikan päällä tapahtuvaa toimintaa varten;
 • asianajajat, jotka matkustavat neuvoakseen toisessa maassa sijaitsevia asiakkaita;
 • teollisuusyritykset, jotka lähettävät henkilöstönsä suunnittelu- ja huoltopalveluihin

Yleistä on, että samaa palvelua voidaan tarjota eri muodoissa: Esimerkiksi lakiasiainpalveluja voi tarjota asiakkaalle sähköpostitse (toimitusmuoto 1), ulkomaille sijoittautunut osakkuusyhtiö (toimitusmuoto 3) tai asianajajan läsnäolo ulkomailla (toimitusmuoto 4).

2

Hae markkinoita ja myyjää

Jos haluat tuoda palveluja EU:n ulkopuolelta, sinun on ensin yksilöitävä markkinat ja myyjä, joilta haluat tuoda.

 • Kauppakamarit voivat antaa tietoa eri markkinoista ja liikekumppaneista ja ohjata sinut asiaa koskeviin raportteihin.
 • Oman maasitai valitsemillasi tuontimarkkinoilla toimivien kaupallisten uutispalvelujen tarjoajien tai myynninedistämistoimistojen toiminta, joka kattaa markkina-analyysin ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin, voi olla avuksi. Nämä elimet tekevät usein tutkimuksia keskeisistä tuontialoista.
 • Myöskonsultit ja asianomaiset pankit voivat antaa neuvoja.

Miten toimitusmarkkinat valitaan?

Tarkastele mahdollisia tuontimarkkinoita sen arvioimiseksi, onko palvelua tarjolla.

Kauppatilastoista käy ilmi, viekö kohdemaasi jo palvelua ja mihin vienti suuntautuu.

Miten löytää mahdollisia toimittajia?

Kun olet valinnut yhden tai useamman toimitusmarkkinan, tutustu mahdollisiin kauppakumppaneihin ja yrityskontakteihin.

Yhteistyökumppanit ja yhteyshenkilöt löytyvät osoitteesta:

 

 

3

Tarkista, voiko yrityksesi hyötyä EU:n kauppasopimuksesta

EU tekee usein kahdenvälisiä kauppasopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

”Tarkista, onko EU:lla kauppasopimus sen maan kanssa, jota haluat tuoda” Markkinat ”-osiossa.

EU:n kauppasopimukset voivat kattaa palvelukaupan avainaloilla ja usein vähentää tai jopa poistaa näiden alojen viennin esteitä. Esimerkkejä tällaisista avainaloista ovat seuraavat:

 • rahoituspalvelut,
 • televiestintä,
 • meriliikenne,
 • ammatilliset palvelut
 • sähköinen kaupankäynti.

Miten yritykseni hyötyy kauppasopimuksesta?

 

EU:n kauppasopimukset

 • Tarjota vakaammat ja ennakoitavammat säännöt ulkomaisilla markkinoilla käytävälle kaupalle
 • Varmistetaan, että EU:n ulkopuolisen maan lainsäädäntö ei syrji EU:n tuotteita
 • Luoda uusia ja parempia vientimahdollisuuksia yrityksellesi ja helpottaa investointeja ulkomaille.

Entä jos palveluni ei kuulu EU-sopimuksen piiriin?

Jos EU:lla ei vielä ole kauppasopimusta sen maan kanssa, johon haluat viedä, tai jos toimiala ei kuulu tietyn sopimuksen piiriin, sinun on

 • tutustu WTO:n palvelukaupan yleissopimuksessa lueteltuihin markkinoille pääsyn edellytyksiin.

WTO:n jäsenet luettelevat palveluviennin esteet sitoumusluetteloissaan.

4

Markkinoiden vaatimusten arviointi

 

 • Vaatimukset riippuvat siitä, mistä ja miten haluat tuoda (ks. vaihe 2).

Voit tutkia yksityiskohtaista tietoa valittuja toimitusmarkkinoita koskevista erityisvaatimuksista kohdassa ” Markkinat”.

Mitä vaatimuksia on noudatettava rajatylittävässä toimituksessa (toimitusmuoto 1)?

 • Toimilupa- ja toimilupavaatimukset: Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaisella palveluntarjoajalla voi olla oltava tietyt toimiluvat tarjotakseen palvelun EU:hun.
 • Tutkintotodistusten ja pätevyyksien vastavuoroista tunnustamista koskeva vaatimus: EU:n on hyväksyttävä ulkomailla toimivien palveluntarjoajien tutkintotodistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotta voit tuoda niistä palveluja. Tämä koskee joitain asiantuntijapalvelujen tuonteja: Esimerkki: ulkomainen tilintarkastaja ei ehkä saa tarkastaa EU:ssa toimivan yrityksen tiliä, minkä vuoksi et voi tuoda kyseistä palvelua kyseisestä maasta.
 • Tiettyjä palvelualoja koskevat erityisrajoitukset EU:ssa: Esimerkiksi vakuutuspalveluihin kohdistuu toisinaan rajoituksia. Vastaavasti osa rahoituspalvelutuotteiden tuonnista voi edellyttää (EU:n tarjoamaa) ”vastaavuutta”, jotta voit tuoda niitä kyseisestä maasta.

Mitä vaatimuksia on noudatettava, kun kyseessä on kulutus ulkomailla (muoto 2)?

Kulutus tapahtuu ulkomailla, kun asiakas matkustaa kotimaansa ulkopuolelle ja kuluttaa siellä tarjotun palvelun.

 • Yrityksen, joka tarjoaa palvelujaan sinulle, on tarkistettava, mitä vaatimuksia sen omassa maassa sovelletaan palvelun tarjoamiseksi. Näin ollen tämä ei yleensä ole yhtä merkityksellistä sinulle EU:n palvelujen tuojana.

Mitä vaatimuksia on noudatettava kaupallisen läsnäolon osalta (muoto 3)?

Joissakin EU-maissa saattaa olla kaupallista läsnäoloa koskevia vaatimuksia, kun on kyse palvelun tuonnista EU:n ulkopuolisesta maasta.

 • Edellytetään paikallista läsnäoloa: Joitakin palveluja, esimerkiksi joitakin vakuutuspalveluja, ei voida tarjota EU:hun ilman palveluntarjoajan paikallista kaupallista läsnäoloa EU:ssa.

Mitä vaatimuksia on noudatettava luonnollisten henkilöiden läsnäolon tarkastamiseksi (muoto 4)?

Palvelun maahantuonti edellyttää hyvin usein, että työntekijä matkustaa toisesta maasta EU:hun tarjotakseen tilapäisesti palvelua yrityksellesi. Esimerkiksi ulkomaisen yrityksen insinööri saattaa joutua matkustamaan maassasi päivittääkseen koneen/ohjelmiston tai huoltaakseen laitteita. Henkilöiden liikkuvuutta voidaan kuitenkin rajoittaa, kun he tarjoavat palveluja tällä tavoin. Tutkintavaatimuksia ovat muun muassa seuraavat:

 • Asuinpaikkavaatimus: palvelujen tarjoajien on ehkä asuttava siinä maassa, jossa yritys sijaitsee.
 • Kansalaisuusvaatimukset: palvelujen tarjoajien on ehkä oltava sen maan kansalaisia, jossa yritys sijaitsee.
 • Lupa- ja sertifiointivaatimukset: ulkomaiset palveluntarjoajat saattavat joutua esittämään erityisiä lupakirjoja, koulutustodistuksia, koulutustodistuksia tai muita pätevyystodistuksia. On tärkeää tietää, ovatko tietyt todistukset voimassa EU:ssa. Voi myös käydä niin, että EU:n yksiköiden on tarjottava niitä tiettyjä ammatteja/palveluja varten.
 • Työviisumia ja työlupaa koskevat vaatimukset: tilapäistä oleskelua ja viisumia koskevat vaatimukset voivat koskea esimerkiksi sitä, voiko ulkomaalainen työntekijä tuoda maahan puolisonsa tai lapsensa oleskelun aikana.
 • Taloudellinen tarveharkinta/työmarkkinatestit: EU voi vaatia ulkomaista yritystä osoittamaan, että paikallinen työvoima ei pysty täyttämään palvelun tarvetta.
 • Markkinoille pääsyä koskevat rajoitukset/kiintiöt: tiettyjä maahantulorajoituksia tai -kiintiöitä voidaan soveltaa palvelujen tarjoamiseen ulkomailta tietyissä ammateissa.
 • Koulutusvaatimukset ja muut pätevyysvaatimukset: on tärkeää tietää, ovatko tietyt ulkomaiset todistukset voimassa EU:ssa.

Mitä muuta sinun on selvitettävä?

Sinun on myös selvitettävä, mitä verosäännöksiä sovelletaan, kun ostat palveluja EU:n ulkopuolisista maista. On mahdollista, että ostat palveluja EU:n ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ilman arvonlisäveroa, mutta tietyntyyppisiin palveluihin saatetaan soveltaa poikkeuksia.

Kun ostat palveluja EU:n ulkopuolisesta maasta, palvelut katsotaan suoritetuiksi maassa, johon yritys on sijoittautunut tai jossa se on pysyvästi sijoittautunut. Ostamasi palvelut voidaan siis suorittaa omassa EU-maassa, mikä tarkoittaa, että sinun on ilmoitettava ostostasi arvonlisävero ja rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi.

Tämä vaatimus ei koske tiettyjä palveluja. Poikkeukset riippuvat yleensä sen EU-maan säännöksistä, jossa yrityksellä on pysyvä toimipaikka.

Mistä saat lisätietoa?

Tarkistuslista: 4 Toimenpiteet palvelun tuonnille

Vaihe 1: Ymmärrä, miten palveluja voidaan tuoda maahan

 • Päätät, miten haluat tuoda palvelun maahan

Vaihe 2: Hae markkinoita ja myyjää

 • Valitse uudet tuontimarkkinasi ja arvioi palvelun kilpailukyky (tärkeää sisällyttää niihin liittyvät tuontikustannukset hintalaskelmiin)
 • Tunnista mahdolliset myyjät
 • Ilmoittakaa virasto/laitos/kumppani, joka tukee tuontiprosessin muodollisuuksia (esim. sopimusten valmistelu, maksuehtojen tarkistaminen, pääomansiirtorajoitukset myyjän maassa).

Vaihe 3: Tarkista, voiko yrityksesi hyötyä EU:n kauppasopimuksesta

 • Tarkista, onko EU:lla kauppasopimus sen maan kanssa, josta haluat tuoda
 • Tarkastella markkinoille pääsyn edellytyksiä sitoumusluettelossa

Vaihe 4: Markkinoiden vaatimusten arviointi

 • Arvioi, sovelletaanko palvelujen tuontiin rajoituksia tai kieltoja
 • Tarkista, mitä vaatimuksia palvelun tuontiin sovelletaan
 • Jos haluat, että joku myyjän yrityksen työntekijöistä seuraa tuotavan palvelun mukana, tarkista myös sovellettavat erityisvaatimukset.
 • Kerro, mitä verosäännöksiä sovelletaan, kun ostat palveluja EU:n ulkopuolelta
Jaa tämä sivu: