Verot

Myydäänkö yrityksenne tavaroita tai palveluja? Tämä osio auttaa ymmärtämään joitakin mahdollisesti sovellettavia veroja.

On olemassa kaksi pääasiallista verotyyppiä, joista sinun on tiedettävä

 • Välitön verotus – julkisyhteisöjen tuloistaan, tuloistaan tai voitoistaan perimät verot, esim. yhtiövero
 • Välillinen verotus – valtioiden tavarantoimittajille määräämät verot, jotka peritään myöhemmin asiakkaalta, esim. arvonlisävero (alv)

Seuraavassa jaksossa käsitellään yksinomaan välillisiä veroja, koska ne vaikuttavat erityisesti tuojiin ja viejiin.

Välillinen verotus voi olla muodoltaan erilaista. Tähän sisältyvät muun muassa liikevaihtoverot, kuten alv, valmisteverot ja verot. Tässä osiossa keskitytään arvonlisäveroon ja valmisteveroihin, sillä ne ovat tärkeimpiä.

Arvonlisävero (alv)

Arvonlisävero (alv) on arvon perusteella kannettava kulutusvero, joka kannetaan tuotteista ja palveluista aina, kun tuotantoketjussa lisätään arvoa. Siinä on neljä pääpiirrettä

 • se liittyy kaikkeen kaupalliseen toimintaan. Tähän sisältyvät kaikki tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset alkuperäpaikasta riippumatta.
 • se veloitetaan jokaisesta liiketoimesta ja tapahtuu prosenttiosuutena myyntihinnasta.
 • se veloitetaan yleensä myyntipaikassa. Näin ollen viennistä tai ulkomaille kulutukseen myydyistä tuotteista ei yleensä peritä arvonlisäveroa alkuperäpaikassa.
 • kustannukset lankeavat viime kädessä kuluttajan maksettaviksi

Verolliset liiketoimet

Pääasiallinen arvonlisäverollinen toiminta on

 • tavaroiden luovutus kaupallisiin tarkoituksiin
 • palvelujen tarjoaminen kaupallisiin tarkoituksiin
 • tuonti

Arvonlisäveron maksaminen

Arvonlisävero kannetaan erityisen järjestelmän kautta.

 • tietyt verovelvolliset tai organisaatiot (rekisteröidyt) kantavat arvonlisäveroa myynnistään (myynnistä kannettava vero) – ne palauttavat liiketoiminnassaan käyttämistään hankinnoista kannetun arvonlisäveron (ostoihin sisältyvä vero)
 • myynteihin sisältyvän veron ja tuotantopanoksiin sisältyvän veron välinen erotus on lopulta kannettu arvonlisävero.
 • tuonnin alv-maksut ovat hieman erilaiset. Niitä käsitellään yleensä samalla tavalla kuin tulleja.
 • verovelvollisen on täytettävä lomakkeet, joissa ilmoitetaan tavaroiden arvo, alkuperäpaikka, vastaanottaja, määräpaikka, hinta, paino jne., ennen kuin maksettava arvonlisäveron kokonaismäärä voidaan laskea.

Valmisteverot

Valmisteveroja kannetaan tuotteista, jotka vahingoittavat kuluttajien terveyttä tai saastuttavat ympäristöä.

Asiaa koskeva lainsäädäntö voidaan luokitella valmisteverojen rakenteeseen (veron peruste ja tapahtuma) ja verokantoihin.

Valmistevero on maksettava ainoastaan kulutukseen luovutettaessa. valmistaja ei ole aina vastuussa valmisteveron maksamisesta.

Valmisteverokannat vaihtelevat maittain. Lisätietoa valmisteveroista on käytännön oppaassa, joka koskee liiketoimintaa Euroopassa.

Verotettava kokonaismäärä

Veron peruste on ostajan, hankkijan tai kolmannen tosiasiallisesti maksama tai maksettavaksi tuleva kokonaissumma. Veron peruste on laskutettu hinta.Tähän sisältyy

 • verot, tullit ja maksut (ilman itse arvonlisäveroa)
 • sivukustannukset, kuten toimittajan ostajalta tai asiakkaalta veloittamat provisio-, pakkaus-, kuljetus- ja vakuutuskustannukset

Tavaroiden maahantuonnin yhteydessä veron peruste sisältää myös lopulliseen määräpaikkaan suuntautuvasta matkasta aiheutuneet satunnaiset kulut.

 

Veron peruste

=

Tullausarvo

+

Tuonnin johdosta kannettavat tullit ja muut verot

+

Lisäkustannukset määräpaikkaan asti

Jaa tämä sivu: