Tullinpalautus

Joihinkin EU:n alkuperäsääntöihin sisältyy säännös, jolla rajoitetaan tullinpalautusjärjestelmien käyttöä niiden materiaalien osalta, joita kauppakumppanisi tuo maahan tuontituotteenne tuotantoa varten.

Tullinpalautus on sellaisten maksujen palautus, jotka alun perin kannettiin tuotaessa maahan ulkomaisia tuotteita; maksut olisi voitu suorittaa tullimaksuina, myyntiveroina tai muina maksuina.

Sinun on tarkistettava asiaa koskevat erityisedellytykset ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tämän säännön noudattamisen osoittamiseksi asianomaisten alkuperäsääntöjen mukaisesti.

Jaa tämä sivu: