Gach rud ach Airm (EBA)

Faigh amach conas tairbhe a bhaint as an scéim ‘Gach Ní ach Armas’ de chuid an Aontais.

Sracfhéachaint

Le scéim ÚBE, baintear taraifí agus cuótaí le haghaidh gach allmhairithe earraí (seachas airm agus armlón), a thagann isteach san Aontas ó na tíortha is lú forbairt.

Amhail ó mhí Eanáir 2019, is iad na tíortha GRSA:

An Afganastáin

Angóla

An Bhanglaidéis

Beinin

An Bhútáin

Buircíne Fasó

Burma/Maenmar

An Bhurúin

An Chambóid

Poblacht na hAfraice Láir

Sead

Oileáin Oileáin Chomóra

Poblacht Dhaonlathach an Chongó

Djibouti Djibouti

Tíomór Thoir

An Ghuine Mheánchiorclach

An Eiritré

An Aetóip

An Ghaimbia

An Ghuine

Guine Bissau

Háítí

Cireabaití

Laos Laos

Leosóta

An Libéir

Madagascar

An Mhaláiv

Mailí

An Mháratáin

Neipeal Neipeal

An Nígir

Ruanda

São Tomé & Principe

An tSeineagáil

Siarra Leon

Oileáin Sholomón

An tSomáil

An tSúdáin Theas

An tSúdáin

An Tansáin

Tóga

Tuvalu Tuvalu

Uganda

Vanuatú

Éimin

An tSaimbia

 

Taraifí

Le scéim ÚBE, baintear taraifí agus cuótaí i gcás na n-allmhairí uile earraí (seachas airm agus armlón) a thagann isteach san Aontas ó na tíortha is lú forbairt.

 • cuardaigh gach eolas faoi tharaifí do do tháirge
 • má tá amhras ort, déan teagmháil le d’údaráis náisiúnta custaim

Rialacha maidir le tionscnamh

 • is ionann na rialacha tionscnaimh agus na rialacha maidir leis an SGF caighdeánach

Sula n-easpórtálfaidh tú/a n-iompórtálfaidh tú, déan cinnte go bhfuil tú

 • téigh i gcomhairle le d’údaráis chustaim
 • Seiceáil an bhfuil nuashonrú déanta ar tháirgí ar leith ó thíortha ar leith ar leathanach an SGF agus in Mo Chúntóir Trádála

Caoinfhulaingt

Sloinntear caoinfhulaingt

 • i bpraghas na dtáirgí deiridh do tháirgí iascaigh agus tionsclaíocha
 • i meáchan na dtáirgí deiridh le haghaidh táirgí talmhaíochta

Tá lamháltais atá san áireamh sa GSP níos boige ná lamháltais rialta. Is ionann iad agus 15 % i bpraghas an iaroibre don táirge deiridh seachas 10 %.

Tá feidhm ag lamháltais shonracha freisin maidir le teicstílí agus éadaí agus déantar cur síos orthu sna nótaí tosaigh d’Iarscríbhinn 22-03.

Féach freisin an riail ghinearálta Lamháltas nó De Minimis

Carnadh

Oibríonn na cineálacha carntha seo a leanas i dtrádáil faoi ÚBE AE

 • déthaobhach
 • réigiúnach
 • fadú
 • carnadh leis an Iorua, leis an Eilvéis agus leis an Tuirc
Carnadh déthaobhach

Is féidir ábhair de thionscnamh an AE a chomhtháthú sna táirgí a mhonaraítear i dtír ÚBE agus ansin a mheas gur de thionscnamh na tíre ÚBE sin iad, fad is a théann an phróiseáil a dhéantar sa tír ÚBE thar íosleibhéil.

Carnadh réigiúnach

Grúpa I

Grúpa II

Grúpa III

Grúpa IV

Brúiné-Darussalam

An Bholaiv

An Bhanglaidéis*

An Airgintín

An Chambóid*

An Cholóim

An Bhútáin*

An Bhrasaíl

An Indinéis

Cósta Ríce

An India

Paragua

Laos*

An tSalvadóir

Neipeal*

Uragua

An Mhalaeisia

Guatamala

An Phacastáin

 

Maenmar*

Hondúras

Srí Lanca

 

Na hOileáin Fhilipíneacha

Nicearagua

 

 

Vítneam

Panama

 

 

 

Peiriú

 

 

 

Veiniséala

 

 

*Tíortha ar tairbhithe ÚBE iad faoi láthair

 • ceadaítear comhpháirteanna idir tíortha ón ngrúpa céanna a úsáid (e.g. is féidir leis an mBanglaidéis comhábhair ón mBútáin a úsáid toisc go bhfuil an dá cheann acu i nGrúpa III), cé gur gá roinnt rialacha tábhachtacha a mheabhrú:
 • ní bheidh feidhm ag carnadh réigiúnach idir tíortha atá laistigh den ghrúpa céanna ach amháin i gcás ina bhfuil na tíortha a bhfuil baint acu leis an carnadh, tráth onnmhairithe an táirge chuig an Aontas Eorpach, ina dtíortha is tairbhithe agus nach tíortha incháilithe iad amháin iad
 • má dhéantar tuilleadh próiseála ar earraí de thionscnamh tíre is tairbhí i mballtír eile den ghrúpa sin, féadfar a mheas gur de thionscnamh na tíre sin iad an t-earra sin (chomh fada is go dtéann an phróiseáil thar an íosmhéid oibríochtaí)
 • chun bunús an ionchuir a chinneadh (nuair a sheoltar ionchur ball amháin den ghrúpa chuig ball eile den ghrúpa), is í an riail cheart tionscnaimh an riail a mbeadh feidhm aici maidir le honnmhairí díreacha ón tír is soláthróir chuig an AE
 • is féidir carnadh a dhéanamh freisin idir tíortha aonair a thairbhíonn de Ghrúpa I agus de Ghrúpa III. Is ar iarratas a fháil agus faoi choinníollacha áirithe amháin a dhéantar sin.

Tabhair faoi deara go n-eisiatar táirgí áirithe ó charnadh, nuair atá difríochtaí idir stádas thíortha GSP sa ghrúpa céanna (GSP/GSP+/EBA). Tá liosta na dtáirgí lena mbaineann ar áireamh in Iarscríbhinn 13b.

Carnadh leathnaithe

Is féidir le tíortha ÚBE, faoi choinníollacha áirithe, a iarraidh ar AE údarú a thabhairt do thíortha a bhfuil Comhaontú Trádála ag an Aontas Eorpach leo.

 • Níl an fhéidearthacht sin ar fáil ach i gcás táirgí tionsclaíocha agus táirgí talmhaíochta próiseáilte
 • nuair a chuirtear ionchur ó thríú tír a bhfuil comhaontú saorthrádála ag an AE léi chuig tír GSP, is é an riail cheart tionscnaimh an riail a mbeadh feidhm aici maidir le honnmhairí díreacha ón tír is soláthróir chuig an AE
Carnadh le hearraí de thionscnamh na hIorua, na hEilvéise agus na Tuirce

Féadfaidh tíortha is tairbhithe an tionscnamh a charnadh le hearraí faoi Chaibidlí 25 go 97 den Chóras Comhchuibhithe ar de thionscnamh na hIorua, na hEilvéise agus na Tuirce iad.

 • ábhair de thionscnamh na hIorua, na hEilvéise nó na Tuirce a dhéantar níos mó ná oibríocht íosta i dtír thairbhíoch, meastar gur de thionscnamh na tíre is tairbhí sin iad agus féadfar iad a onnmhairiú chuig an Aontas, chuig an Iorua, chuig an Eilvéis nó chuig an Tuirc.
 • níl feidhm ag an riail thuas maidir le táirgí talmhaíochta nó táirgí a fholaítear le maolú
 • chun go mbeidh feidhm ag an gcineál seo carntha, ní mór don AE, don Iorua, don Eilvéis agus don Tuirc an chóir fhabhrach chéanna a thabhairt do tháirgí de thionscnamh thíortha ÚBE

Neamh-dhlisteanú

Cuireadh clásal maidir le neamh-ionramháil in ionad na forála maidir le hiompar díreach i rialacha tionscnaimh an GSP (Airteagal 74 de Rialachán Uimh. 1063/2010 ón gCoimisiún).

 • is í an phríomhdhifríocht i gcomparáid leis an bhforáil maidir le hiompar díreach nach mbeidh sé de cheangal ar allmhaireoirí san AE cruthúnas a thabhairt go bhfuil na coinníollacha á gcomhlíonadh acu
 • mar sin féin, d’fhéadfadh riarachán custaim Ballstáit den AE cruthúnas den sórt sin a iarraidh má bhíonn cúis acu lena chreidiúint nach bhfuil na coinníollacha á gcomhlíonadh

Aistarraingt dleachta

Údaraítear aistarraingt dleachta.

Coinníollacha soithí

Chun go measfar go bhfuil soitheach iascaireachta de thionscnamh tíre is tairbhí – rud a thabharfadh le tuiscint go bhfuil an t-iasc a ghabh an soitheach sin amach ó na huiscí teorann de thionscnamh freisin – tagraíonn na critéir is infheidhme do thír chlárúcháin agus do thír bhrat an tsoithigh, ach dá úinéireacht freisin. Tabhair faoi deara nach bhfuil aon cheanglas sonrach maidir le náisiúntacht chriú ná oifigeach de réir rialacha tionscnaimh an SGF.

Oibríochtaí íosta

Tá dhá shraith d’oibríochtaí ‘miniciúla’, mar a thugtar orthu, nach leor go leor iad chun tionscnamh a bhronnadh:

 • na cinn a luaitear in Airteagal 76
 • agus na cinn nach bhfuil infheidhme ach maidir le táirgí teicstíle amháin agus ar mhaithe le carnadh réigiúnach amháin, a áirítear in Iarscríbhinn 16

Rialacha a Bhaineann go Sonrach le Táirge

Áirítear in Iarscríbhinn 13ú a ghabhann leis an Rialachán céanna liosta den phróiseáil ba cheart a dhéanamh ar ábhair chun an stádas tionscnaimh a ghnóthú. Tá dhá cholún sa liosta:

 • ceann infheidhme maidir le tíortha is tairbhithe den GSP is lú Forbairt
 • ceann amháin infheidhme maidir leis na tíortha eile is tairbhithe den GSP

Grádú

Easpórtálann roinnt tíortha i mbéal forbartha táirgí an-iomaíoch, nach bhfuil roghanna uathu chun rochtain rathúil a fháil ar mhargaí domhanda. Sa chás sin, déantar GSP a tharraingt siar ó na hearnálacha táirgí sin trí mheicníocht ghrádúcháin:

 • i gcás ina sáraíonn meánluach na n-allmhairí ó thír is tairbhí den GSP (arna roinnt ar luach iomlán allmhairí GSP uile don Roinn sin) thar 3 bliana an tairseach ghinearálta 57 %
 • maidir le táirgí plandúla, olaí, saillte agus céireacha ainmhíocha nó plandúla agus táirgí mianracha beidh feidhm ag grádú nuair a sháraíonn an sciar céatadáin dá dtagraítear 17.5 %
 • i gcás grádú teicstílí, beidh feidhm aige nuair a sháraíonn an sciar céatadáin dá dtagraítear 47.2 %

Déanann an tAontas athbhreithniú ar liosta na dtáirgí grádaithe gach trí bliana trí rialachán cur chun feidhme agus ar bhonn critéar oibiachtúil.

Anseo tá liosta reatha na dtáirgí a bhfuil céim bainte amach acu.

Maoluithe

Féadfar maolú sonrach a dheonú, faoi choinníollacha áirithe, d’fhonn na rialacha tionscnaimh is infheidhme maidir le táirgí sonracha de thionscnamh tíortha sonracha a cheadú. Tugadh maolú den sórt sin do Rinn Verde. Féach, le do thoil, Maolú Rinn Verde agus na rialacha tionscnaimh is infheidhme

Féach freisin an fógra d’allmhaireoirí arna eisiúint ag an Aontas Eorpach, agus oibreoirí a chur ar an eolas faoi ghnéithe sonracha a bhaineann leis an mBanglaidéis.

Rialacha maidir le tionscnamh táirgí sonracha

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

 • Úsáid Mo Cúntóir Trádála le
  • eolas faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d’earraí a allmhairítear isteach san Aontas Eorpach a chomhlíonadh
  • cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh

Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge a shainaithint ar dtús a chód custaim. Is féidir leat cuardach a dhéanamh air le hainm do tháirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

 • Úsáid Mo Cúntóir Trádála le
  • foghlaim faoi na caighdeáin sláinte, sábháilteachta agus sláinte ainmhithe agus plandaí agus sláinteachais (sláintíochta agus fíteashláintíochta – SPS) nach mór d’earraí a allmhairítear isteach san Aontas Eorpach a chomhlíonadh
  • cuardaigh na rialacha sláinte, sábháilteachta agus SPS is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh

Chun féachaint ar riachtanais do do tháirge, sainaithin an chéad a chód custaim. Mura bhfuil an cód custaim ar eolas agat, is féidir cuardach a dhéanamh le hainm an táirge san inneall cuardaigh atá ionsuite.

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Cruthúnais ar thionscnamh

Chun cáiliú do rátaí dleachta fabhracha, ní mór cruthúnas tionscnaimh a bheith ag gabháil le táirgí de thionscnamh na dtíortha is tairbhithe de chuid ÚBE.

Is féidir gur ceann díobh seo a leanas cruthúnas ar thionscnamh:

Ba cheart an deimhniú a chur ar fáil don onnmhaireoir a luaithe a dhéanfar an t-onnmhairiú (nó a luaithe a áiritheofar an t-onnmhairiú). Go heisceachtúil, faoi choinníollacha áirithe, féadfar deimhniú a dhéanamh tar éis é a onnmhairiú.

 • Deimhniú tionscnaimh – d’eisigh na húdaráis inniúla sa tír thairbhíoch.

  Ba cheart don onnmhaireoir a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar an deimhniú a bheith ullamh doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann.

 • Dearbhú sonraisc arna dhréachtú ag an onnmhaireoir * – do choinsíneachtaí EUR6,000 nó níos lú. Agus dearbhú sonraisc á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith réidh chun doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí.

Leanfaidh cruthúnas ar thionscnamh de bheith bailí go ceann 10 mhí tar éis é a eisiúint.

* Chun dearbhú sonraisc a dhéanamh, ní mór duit an dearbhú seo a leanas (i mBéarla nó i bhFraincis) a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile: “onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sé, ach amháin mar a léirítear a mhalairt go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach iad na táirgí sin de réir rialacha tionscnaimh Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife de chuid an Chomhphobail Eorpaigh”. Ní mór duit do dhearbhú sonraisc a shíniú de láimh.

Doiciméid eile

Aimsigh doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim eile.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

 • Eolas sonrach faoi dhlíthe an Aontais Eorpaigh
  • Cearta Maoine Intleachtúla
  • Tásca Geografacha

  maidir leis na tíortha is lú forbairt agus tíortha i mbéal forbartha

 • Faisnéis ghinearálta faoi Chearta Maoine Intleachtúla agus Tásca Geografacha

Trádáil i Seirbhísí

Soláthar Poiblí

Infheistíocht

Eile (iomaíocht, Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe)

Deonaíonn an AE stádas ÚBE do thíortha atá liostaithe mar Thíortha is Lú Forbairt (LDC) ag Coiste um Beartas Forbartha na Náisiún Aontaithe.

 • ní gá do thíortha iarratas a chur i bhfeidhm chun tairbhe a bhaint as ÚBE, cuireann an AE leo nó baineann siad iad ar bhonn a stádais LDC
 • is féidir leis an AE fabhair ÚBE a tharraingt siar i gcúinsí eisceachtúla áirithe, amhail sárú tromchúiseach córasach ar phrionsabail a leagtar síos i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir le cearta bunúsacha an duine agus cearta saothair
 • murab ionann agus an GSP caighdeánach, ní chailleann tíortha stádas ÚBE trí Chomhaontú Saorthrádála a shíniú leis an AE.
 • murab ionann agus an GSP caighdeánach, níl aon ‘sásra grádúcháin’ ag ÚBE le haghaidh táirgí
 • ní bheidh aon dáta éaga ag ÚBE

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa