Infheistíocht a dhéanamh san Aontas Eorpach

Déanann gnólachtaí agus daoine aonair infheistíocht thar lear chun a dtáirgeadh a aimsiú i suíomhanna cost-éifeachtacha agus ardscileanna, chun comhpháirteanna agus amhábhair a fhoinsiú, chomh maith le dul níos gaire dá gcustaiméirí. I gcás thír na hinfheistíochta, tá ról tábhachtach ag an infheistíocht isteach agus cuidíonn sí le forbairt theicneolaíoch, cruthú post agus fás eacnamaíoch.

Tacaíonn reachtaíocht an Aontais agus an margadh aonair le hinfheistíochtaí mar ráthaíonn siad an tsaoirse chun gnó a bhunú, chun infheistíocht a dhéanamh i gcuideachtaí agus chun gluaiseachtaí caipitil trasteorann a dhéanamh. Cinntíonn siad freisin go gcaithfear go cothrom agus go neamh-idirdhealaitheach le hinfheisteoirí i ngach Ballstát

Tá an tAontas ar cheann de na córais is oscailte agus is trédhearcaí ar domhan i dtreo infheistíocht dhíreach choigríche (IDC) isteach, rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de phríomhcheann scríbe na hinfheistíochta dírí coigríche ar domhan. Dá bhrí sin, is ionann stoic IDC atá i seilbh infheisteoirí tríú tíortha san Aontas agus thart ar EUR 6.295 billiún. Is ionann infheistiú san Aontas agus rochtain ar mhargadh aonair an-chomhtháite ina bhfuil 500 milliún tomhaltóir agus deiseanna infheistíochta.

Déanann gnólachtaí agus daoine aonair infheistíocht thar lear chun a dtáirgeadh a aimsiú i suíomhanna cost-éifeachtacha agus ardscileanna, chun comhpháirteanna agus amhábhair a fhoinsiú, chomh maith le dul níos gaire dá gcustaiméirí. I gcás thír na hinfheistíochta, tá ról tábhachtach ag an infheistíocht isteach agus cuidíonn sí le forbairt theicneolaíoch, cruthú post agus fás eacnamaíoch.

Tá an tAontas ar cheann de na córais is oscailte agus is trédhearcaí ar domhan i dtreo infheistíocht dhíreach choigríche (IDC) isteach, rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de phríomhcheann scríbe na hinfheistíochta dírí coigríche ar domhan. Dá bhrí sin, is ionann stoic IDC atá i seilbh infheisteoirí tríú tíortha san Aontas agus thart ar EUR 6.295 billiún.

Is ionann infheistiú san Aontas agus rochtain ar mhargadh aonair an-chomhtháite ina bhfuil 500 milliún tomhaltóir agus deiseanna infheistíochta. Tacaíonn reachtaíocht an Aontais agus an margadh aonair le hinfheistíochtaí mar ráthaíonn siad an tsaoirse chun gnó a bhunú, chun infheistíocht a dhéanamh i gcuideachtaí agus chun gluaiseachtaí caipitil trasteorann a dhéanamh. Áirithítear leo freisin go gcaithfear go cothrom agus go neamh-idirdhealaitheach le hinfheisteoirí i ngach Ballstát.

Infheistíocht a dhéanamh i mBallstát de chuid an Aontais

Más mian leat infheistíocht a dhéanamh san Aontas, gheobhaidh tú thíos na naisc ábhartha chuig suíomhanna gréasáin Ghníomhaireachtaí um Chur Chun Cinn Infheistíochta na mBallstát ar a dtugtar eolas faoi na deiseanna infheistíochta, na bearta atá le déanamh agus na rialacha is infheidhme.

Tacaíocht a thabhairt d’infheisteoirí san Aontas

Tá roinnt ardán ann a thugann treoir agus cúnamh do ghnólachtaí agus d’infheisteoirí atá bunaithe nó ar mian leo iad féin a bhunú i Margadh Aonair an Aontais, lena n-áirítear a gcearta a chosaint.

Is féidir le gnólachtaí agus infheisteoirí dul i gcomhairle

Roinn an leathanach seo: