Carinska unija EU-a i San Marina

Jeste li zainteresirani za uvoz proizvoda iz San Marina? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju carinske unije EU-a sa San Marinom.

Kratki pregled

Sporazum o suradnji i carinskoj uniji između EU-a i San Marina (2002) na snazi je od 1991.

 • ukidaju se sve carine i necarinske mjere za gotovo svu robu
 • njome se predviđa slobodan promet za svu robu proizvedenu u EU-u ili San Marinu, kao i za robu koja dolazi iz trećih zemalja, ako su ispunjene uvozne formalnosti i ako su naplaćene sve dospjele carine ili davanja s istovrsnim učinkom i ako nije bilo potpunog ili djelomičnog povrata tih carina ili davanja u vezi s navedenim proizvodima.

Trgovina robom obuhvaća sve kategorije robe, osim proizvoda koji su obuhvaćeni područjem primjene Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik.

Tarife

 • njime se predviđaju nulte stope carine i kvote za obuhvaćenu robu.

Pravila o podrijetlu

 • San Marino primjenjuje, na isti način kao i Zajednica, odredbe Zajednice o pravilima o podrijetlu u trgovini sa zemljama koje uživaju carinske povlastice.

 

Provjerite pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na vaš proizvod u My Trade Assistantu.

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju
 • Pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u My Trade Assistantu. Kako biste vidjeli zahtjeve za svoj proizvod, prvo morate navesti njegov carinski kod. Ako ne znate carinski kod, možete ga pretraživati s nazivom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

 • saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispunjavati kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju.
 • Pretražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u My Trade Assistantu. Kako biste vidjeli zahtjeve za svoj proizvod, prvo morate navesti njegov carinski kod. Ako ne znate carinski kod, možete ga pretraživati s nazivom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Dokumenti i postupci carinjenja

 • saznajte više o dokumentima za carinjenje i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • saznajte više o zakonodavstvu o intelektualnom vlasništvu i zelenoj infrastrukturi u EU-u, kao i o politici EU-a o pravima intelektualnog vlasništva u trgovini

Trgovina uslugama

 • više informacija o pravilima, propisima i mogućnostima trgovine uslugama

Javna nabava

 • pronađite opće informacije o zakonodavstvu o javnoj nabavi, pravilima i pristupu na različitim tržištima
 • pronađite konkretne informacije o tržištu javne nabave EU-a

Ulaganja

 • pronađite opće informacije koje će vam omogućiti ulaganje u inozemstvu
 • pronađite konkretne informacije ako ulažete u EU iz inozemstva

Poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice