Sporazum o gospodarskom partnerstvu – Zapadna Afrika

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i zapadne Afrike građanima i poduzećima iz tih dviju regija olakšava se međusobno ulaganje i međusobna trgovina te se potiče razvoj diljem zapadne Afrike. Saznajte kako sporazumi o gospodarskom partnerstvu EU-a sa 16 zapadnoafričkih država mogu koristiti vašoj trgovini.

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i zapadne Afrike još se ne primjenjuje ni u jednoj zapadnoafričkoj zemlji. Sporazum će se početi privremeno primjenjivati nakon što ga potpišu sve zapadnoafričke zemlje i nakon što ga ratificiraju dvije trećine zapadnoafričkih zemalja.

Ukratko

EU je pokrenuo Sporazum o gospodarskom partnerstvu sa 16 zapadnoafričkih država; ekonomska zajednica zapadnoafričkih država (ECOWAS) i Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija(WAEMU). Nigerija je jedina zemlja u regiji koja još nije potpisala sporazum o gospodarskom partnerstvu, zbog čega se sporazum još ne primjenjuje.

Sporazum o gospodarskom partnerstvu (SGP) sa Zapadnom Afrikom obuhvaća robu i razvojnu suradnju. Sporazum o gospodarskom partnerstvu uključuje i mogućnost daljnjih pregovora o održivom razvoju, uslugama, ulaganjima i drugim pitanjima povezanima s trgovinom u budućnosti.

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu:

 • pomoći zapadnoj Africi da se bolje integrira u globalni trgovinski sustav i poduprijet će ulaganja i gospodarski rast u regiji.
 • povećanje izvoza iz Zapadne Afrike u EU
 • poticanje ulaganja i doprinos razvoju proizvodnih kapaciteta, s pozitivnim učinkom na zapošljavanje.

Do donošenja cjelovitog regionalnog sporazuma o gospodarskom partnerstvu sa Zapadnom Afrikom 3. rujna 2016. i 15. prosinca 2016. privremeno su se počeli primjenjivati sporazumi o gospodarskom partnerstvu sa Zapadnom Afrikom s Côte d’Ivoireom i Ganom.

Asimetrične odredbe u korist zapadnoafričkih zemalja

Sporazum o gospodarskom partnerstvu u korist Zapadne Afrike i uzima u obzir trenutačne razlike u stupnju razvijenosti tih dviju regija. Odredbe o asimetriji u korist zapadnoafričkih zemalja uključuju isključivanje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom i zaštitu nove industrije.

 • Iako EU u potpunosti otvara svoje tržište od prvog dana, Zapadna Afrika samo će djelomično ukinuti uvozne carine tijekom 20-godišnjeg prijelaznog razdoblja. Osim toga, proizvođači koji proizvode 25 % najosjetljivije robe uživat će trajnu zaštitu od tržišnog natjecanja.

Tarife

 • Osim oružja i streljiva, EU u okviru privremenog SGP-a odobrava stopostotni bescarinski pristup bez kvota za sav uvoz iz Gane i Côte d’Ivoirea. Isto će se primjenjivati na sve zapadnoafričke proizvode od prvog dana početka primjene regionalnog SGP-a zapadne Afrike. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve proizvode.
 • Zapadnoafričke zemlje liberalizirat će uvoz iz EU-a tijekom razdoblja od 20 godina. Prema kategorijama koje su već utvrđene u Zajedničkoj vanjskoj tarifi ECOWAS-a (SEV)
  • roba skupine A (osnovna socijalna dobra, osnovne potrepštine, osnovna roba, osnovna dobra i posebni inputi), koja trenutačno ima carine od 0 ili 5 %, liberalizirat će se pet godina nakon primjene SGP-a.
  • roba skupine B (uglavnom input i intermedijarna roba), koja trenutačno ima carine od 0, 5 ili 10 %, liberalizirat će se u roku od 10 do 15 godina nakon primjene SGP-a.
  • roba skupine C (neka roba krajnje potrošnje), koja trenutačno ima 5, 10 ili 20 % carine, liberalizirat će se u roku od 10 do 20 godina nakon početka primjene SGP-a.
 • Znatan dio tarifnih stavki (25 %) u potpunosti će biti isključen iz liberalizacije i i dalje će podlijegati uobičajenoj pristojbi. To uključuje osjetljive proizvode kao što su poljoprivredni proizvodi/proizvodi ribarstva i osjetljiva roba za krajnju potrošnju.
 • Ako se uvoz određene robe iz EU-a u zapadnoafričke zemlje naglo poveća, čime se ugrožavaju lokalna tržišta, mogu se uvesti zaštitne mjere kao što su uvozne kvote i carine.

 

Upotrijebite opciju za pretraživanje Mojeg asistenta za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o carinama i carinama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište. Ako niste sigurni, obratite se svojim carinskim tijelima.

 

Pravila o podrijetlu

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu dostupne su u nastavku.

Fleksibilna pravila o podrijetlu omogućuju zemljama SGP-a Zapadna Afrika da izvoze proizvode s inputima iz drugih zemalja, posebno u ključnim sektorima – poljoprivredi, ribarstvu, tekstilu i odjeći. Na primjer, tekstilni proizvod može ući u EU bez plaćanja carine ako se barem jedna faza njegove proizvodnje, kao što je tkanje ili pletenje, odvijala u zemlji SGP-a.

Dopušteno odstupanje

Odstupanja uključena u SGP zapadna Afrika blaža su od uobičajenih. Oni iznose 15 % cijene gotovog proizvoda franko tvornica, umjesto 10 % predviđenih u većini sporazuma EU-a. Za tekstil i odjeću primjenjuju se posebna dopuštena odstupanja.

Kumulacija

Odredbe SGP-a uključuju sljedeće vrste kumulacije:

 • Bilateralna kumulacija s EU-om
 • Dijagonala i puna kumulacija s PZP-ovima i državama AKP-a, pod određenim uvjetima.
 • Kumulacija sa susjednim zemljama u razvoju, pod određenim uvjetima.

Izravni prijevoz

Dokaz o izravnom prijevozu mora se podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carine

Subvencija se može zatražiti za plaćenu carinu na materijale koji su prethodno uvezeni radi daljnje prerade i zatim izvezeni u zemlju koja je potpisala SGP s EU-om.

Uvjeti za plovila

Za ribu ulovljenu na otvorenom moru i u isključivim gospodarskim pojasevima zemalja SGP-a zapadne Afrike može se smatrati da potječe iz zemlje SGP-a samo ako je ulovljena plovilima koja ispunjavaju određene kriterije. Ti se kriteriji odnose na mjesto registracije plovila, zastavu pod kojom se plovilo „sreće” i na njihovo vlasništvo.

Ne postoji poseban zahtjev u pogledu državljanstva posade, zapovjednika ili časnika. Ti su zahtjevi, koji su bili sadržani u izvornom Sporazumu iz Cotonoua, sada uklonjeni kako bi se olakšalo dodjeljivanje podrijetla ribi koju su ulovile zemlje SGP-a.

Pravila o podrijetlu za pojedine proizvode

 

Upotrijebite opciju za pretraživanje Mojeg asistenta za trgovinu kako biste pronašli pravila koja se primjenjuju na vaš određeni proizvod.

Odstupanja

Na zahtjev zemlje SGP-a moglo bi se odobriti odstupanje pod posebnim uvjetima kako bi se omogućila primjena blažih pravila o podrijetlu za određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja.

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

 • Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvoziti u Europsku uniju.
 • U bazi podataka Moji trgovinski asistenti pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS-a

Dokumenti o carinjenju i postupci carinjenja

 Dokazi o podrijetlu

 • Kako biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati svojim carinskim tijelima status proizvoda s podrijetlom, kao i sve druge zahtjeve koje ona mogu nametnuti.

Carinska tijela mogu povući vaš status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe. Kako biste saznali više o postupcima, obratite se svojim carinskim tijelima.

 • Kako bi se ispunili uvjeti za povlaštene carinske stope, uz proizvode podrijetlom iz zemalja SGP-a zapadne Afrike mora se priložiti dokaz o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci. To može biti:
  • potvrde o prometu robe EUR.1 – koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde mora biti spreman na zahtjev podnijeti isprave kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom za predmetne proizvode te ispunjavati ostale zahtjeve Protokola o pravilima o podrijetlu.
  • izjavu na računu – koju izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 6 000 EUR ili manja, ili ovlašteni izvoznici za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom te ispuniti ostale zahtjeve Protokola o pravilima o podrijetlu.

Ostali dokumenti

 • Saznajte više o drugim dokumentima i postupcima carinjenja[poveznica] potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganje

Ostalo

Tržišno natjecanje

 • EU je od 2014. obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u zemlje SGP-a.
 • EU je sveo na najmanju moguću mjeru mjere kojima se narušava proizvodnja i trgovina
 • Ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, sporazumi o gospodarskom partnerstvu omogućuju pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i nove industrije.

Održivi razvoj

Sporazum o gospodarskom partnerstvu sa Zapadnom Afrikom izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima uSporazumu iz Cotonoua, tj. ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazum stoga sadržava jedan od najjačih jezika o pravima i održivom razvoju koji su dostupni u sporazumima EU-a.

 • „Klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene u Sporazumu iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati obustavu trgovinskih povlastica.
 • Zajedničke institucije SGP-a zadužene su za funkciju praćenja i procjene učinka provedbe SGP-ova na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua, civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Regionalna integracija

Sporazum o gospodarskom partnerstvu zapadne Afrike odnosi se na trgovinu između zapadnoafričkih zemalja i na trgovinu s EU-om. To je prvo gospodarsko partnerstvo koje okuplja ne samo 16 zemalja regije nego i njihove dvije regionalne organizacije: ekonomska zajednica zapadnoafričkih država (ECOWAS) i Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija (UEMOA).

 • Ponuda zapadnoafričkog pristupa tržištu EU-a u potpunosti je usklađena sa Zajedničkom vanjskom tarifom ECOWAS-a (CET), kojom se postavljaju temelji za carinsku uniju ECOWAS-a. Provedba SGP-a i ECOWAS CET-a usko je povezana i međusobno se jačaju.
 • Sporazum o gospodarskom partnerstvu sadržava važne odredbe kako bi se carinski postupci učinili jednostavnijima i učinkovitijima te se njime predviđa da će zapadnoafričke zemlje jedna drugoj dodijeliti barem jednak tretman koji odobravaju EU-u.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pruža tehničku pomoć u okviru pomoći za trgovinu. Time se zemljama pomaže da prilagode svoje carinske postupke i smanje papirologiju. Za vas to znači manje pozornosti pri postupanju s carinom.

Primjerice, EU pruža financijsku i tehničku potporu kako bi pomogao zapadnoafričkim poljoprivrednicima da ispune sanitarne i fitosanitarne standarde EU-a. EU često šalje tim stručnjaka iz Uprave za revizije i analize u području zdravlja i hrane kako bi dali preporuke o tome kako riješiti probleme povezane s izvozom.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice