Pravila o podrijetlu

EU ima posebne sporazume ili dogovore sa svojim partnerskim zemljama o povlaštenim carinama, koji uključuju i posebna pravila o podrijetlu kako bi se odredilo kada se proizvod smatra podrijetlom iz partnerske zemlje. U tim se okolnostima na proizvod primjenjuje povlašteno tarifno postupanje.

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na svaku partnersku zemlju na temelju različitih sporazuma nisu jednaka, iako se sva temelje na istim konceptima. Stoga je u svakom povlaštenom režimu priložen poseban skup pravila o podrijetlu s kojima se morate savjetovati kako slijedi:

  • Moj asistent za trgovinu navodi pravila za pojedinačne proizvode za odabrano tržište
  • Pregled posebnosti općih načela, odredaba i primjenjivih postupaka možete pročitati u odjeljku o tržištima izvan EU-a.

Pročitajte više za objašnjenje osnovnih načela.

Postupci u vezi s podrijetlom

Dokaz o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu je međunarodni trgovinski dokument kojim se potvrđuje da roba uključena u pošiljku potječe iz određene zemlje ili područja. Potvrde o podrijetlu prilažu se carinskoj uvoznoj deklaraciji (ili jedinstvenoj carinskoj deklaraciji, JCD-u) kada se dostavljaju carinskom tijelu EU-a.

Status proizvoda s podrijetlom može dokazati:

  • potvrda o nepovlaštenom podrijetlu. Njome se potvrđuje da zemlja podrijetla robe ne ispunjava uvjete za povlašteno postupanje – te potvrde obično izdaju gospodarske komore
  • potvrda o povlaštenom podrijetlu – njome se robi omogućuje ostvarivanje koristi od smanjenih ili nula carina pri uvozu iz zemlje koja nije članica EU-a, a EU ima povlašteni sporazum s

Te potvrde moraju izdati carinska tijela zemlje izvoznice i moraju se predočiti u trenutku carinjenja.

Koja se vrsta potvrde određuje svakim preferencijalnim sporazumom: Obrazac A (za režim OSP), EUR MED (za neke konkretne slučajeve u sustavu PEM) ili 1 EUR (svi ostali slučajevi).

Isto tako, za pošiljke do 6000 EUR izvoznici mogu izdati izjavu na računu bez obzira na zemlju trgovinskog partnera. Za pošiljke iznad 6000 EUR izjave na računu prihvaćaju se samo ako ih je izdao takozvani ovlašteni izvoznik.  

Poseban slučaj izjava na računu je sustav REX:

Sustav REX temelji se na načelu samocertificiranja gospodarskih subjekata koji sami izdaju takozvane „izjave o podrijetlu”.

Tvrdnja o podrijetlu izjava je o podrijetlu koju registrirani izvoznik dodaje na računu ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi. Tekst tvrdnje o podrijetlu naveden je u Prilogu 22 – 07 PUCZU-u (Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 (SL L-343, 29.12.2015.) (CELEX 32015R2447).

Kako bi imali pravo sastaviti izjavu o podrijetlu, nadležna tijela svoje zemlje podrijetla moraju registrirati gospodarske subjekte u bazi podataka. Nakon registracije gospodarski subjekt postaje „registrirani izvoznik”.

Informacije o podacima registriranog izvoznika objavljuju se na posebnim stranicama EU-a o REX— u. Na ovoj stranici društva mogu provjeriti valjanost registracija registriranih izvoznika koji podnose izjave o podrijetlu.

Napominjemo da se za pošiljke čija je vrijednost manja od 6000 EUR izjava o podrijetlu može sastaviti bez obveze registracije.

Postupna provedba sustava REX

Sustav REX postupno zamjenjuje postojeći sustav koji se temelji na potvrdama o podrijetlu koje izdaju državna tijela i na izjavama na računu koje izdaju gospodarski subjekti.

Prvi se i postupno primjenjuje na opći sustav povlastica (OSP). Ovdje možete vidjeti trenutačno stanje provedbe i popis zemalja koje ga primjenjuju.

Obvezujuća informacija o podrijetlu

Ako niste sigurni podrijetlo svoje robe ili samo želite pravnu sigurnost, možete podnijeti zahtjev za odluku o obvezujućim informacijama o podrijetlu.

Odluke o OIP-u obvezujuće su za korisnika i za carinska tijela EU-a. Valjane su – i obvezujuće – nakon izdavanja, pod uvjetom da su roba i okolnosti opisane pri podnošenju zahtjeva za odluku o OIP-u identične u svim aspektima.  Obično vrijede tri godine od datuma izdavanja.

Ovdje možete pronaći popis tijela nadležnih za izdavanje OIP-ova u svakoj od 27 država članica EU-a (vidi str. 19. u SL C29 od 28.1.2017.). Ovdje možete pronaći i dodatne smjernice o obvezujućim informacijama o podrijetlu.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice