Pravilima o podrijetlu;

EUje s partnerskim zemljama sklopio posebne sporazume ili dogovore o povlaštenim carinama, koji uključuju i posebna pravila o podrijetlu kako bi se utvrdilo kada se smatra da je proizvod podrijetlom iz partnerske zemlje. U tim se okolnostima na proizvod primjenjuje povlašteno tarifno postupanje.

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na svaku partnersku zemlju u okviru različitih sporazuma nisu jednaka, iako se sva temelje na istim konceptima. Stoga svaki povlašteni režim ima poseban skup pravila o podrijetlu, koje morate pregledati kako slijedi:

  • Moj pomoćnik za trgovinu navodi pravila za pojedine proizvode za odabrano tržište
  • pregled pojedinosti općih načela, odredaba i primjenjivih postupaka nalazi se u odjeljku o tržištima izvan EU-a

Pročitajte više za objašnjenje osnovnih načela.

Postupci u vezi s podrijetlom

Dokaz o podrijetlu

Dokaz o podrijetlu međunarodna je trgovinska isprava kojom se potvrđuje da roba uključena u pošiljku potječe iz određene zemlje ili područja. Potvrde o podrijetlu prilažu se carinskoj uvoznoj deklaraciji (ili jedinstvenoj carinskoj deklaraciji, JCD-u) ako se dostavljaju carinskom tijelu EU-a.

Status robe s podrijetlom može se dokazati

  • potvrda o nepovlaštenom podrijetlu. Njome se potvrđuje da zemlja podrijetla robe ne ispunjava uvjete za povlašteno postupanje – te potvrde obično izdaju gospodarske komore
  • potvrda o povlaštenom podrijetlu – omogućuje da se na robu primjenjuje snižena ili nulta stopa carine ako se uvozi iz zemlje koja nije članica EU-a s kojom EU ima povlaštene sporazume

Te potvrde moraju izdati carinska tijela zemlje izvoznice i moraju se predočiti u trenutku carinjenja.

Koja se vrsta potvrde određuje svakim preferencijalnim sporazumom: Obrazac A (za režim OSP-a), EUR MED (za neke konkretne slučajeve u sustavu PEM) ili 1 EUR (u svim ostalim slučajevima).

Alternativno, za pošiljke u vrijednosti do 6 000 EUR izvoznici mogu izdati izjavu na računu bez obzira na zemlju trgovinskog partnera. Za pošiljke veće od 6 000 EUR izjave na računu prihvaćaju se samo ako ih izdaje takozvani ovlašteni izvoznik.  

Poseban je slučaj izjava na računu sustav REX:

Sustav REX temelji se na načelu samocertificiranja gospodarskih subjekata koji sami izdaju takozvane „izjave o podrijetlu”.

Tvrdnja o podrijetlu je izjava o podrijetlu koju registrirani izvoznik dodaje na račun ili bilo koju drugu komercijalnu ispravu. Tekst tvrdnje o podrijetlu naveden je u Prilogu 22 – 07 PUCZU-u (Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 (SL L-343 29.12.2015.) ( CELEX 32015R2447).

Kako bi imali pravo sastaviti tvrdnju o podrijetlu, gospodarski subjekti moraju biti registrirani u bazi podataka od strane nadležnih tijela njihove zemlje podrijetla. Nakon te registracije gospodarski subjekt postat će „registrirani izvoznik”.

Informacije o podacima registriranog izvoznika objavljuju se na posebnim stranicama EU-a o REX -u. Na ovoj stranici trgovačka društva mogu provjeriti valjanost registracija registriranih izvoznika koji podnose izjave o podrijetlu.

Imajte na umu da se za pošiljke čija je vrijednost manja od 6 000 EUR izjava o podrijetlu može sastaviti bez obveze registracije.

Postupna provedba sustava REX

Sustav REX postupno zamjenjuje postojeći sustav koji se temelji na potvrdama o podrijetlu koje izdaju državna tijela i izjavama na računu gospodarskih subjekata.

Prvi je i postupno primijenjen za opći sustav povlastica (OSP). Trenutačno stanje provedbe i popis zemalja koje ga primjenjuju vidjeti ovdje.

Obvezujuća informacija o podrijetlu

Ako niste sigurni u podrijetlo svoje robe ili jednostavno želite pravnu sigurnost, možete podnijeti zahtjev za odluku o obvezujućim informacijama o podrijetlu.

Odluke o OIP-u obvezujuće su za nositelja i za carinska tijela EU-a. Valjani su i obvezujući nakon izdavanja, pod uvjetom da su roba i okolnosti opisane pri podnošenju zahtjeva za odluku o OIP-u istovjetne u svakom aspektu.  Obično vrijede tri godine od datuma izdavanja.

Ovdje možete pronaći popis tijela nadležnih za izdavanje OIP-ova u svakoj od 27 država članica EU-a (vidjeti str. 19. u SL C 29 od 28.1.2017.). Ovdje možete pronaći i dodatne smjernice o obvezujućim informacijama o podrijetlu.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice