Trgovinski dogovori

EU ima uspostavljene posebne trgovinske aranžmane za potporu zemljama u razvoju.

Opći sustav povlastica (OSP)

EU nudi svoj trenutačni OSP zemljama s niskim i nižim srednjim dohotkom.Programom se omogućuje djelomično ili potpuno ukidanje carina EU-a za velik broj proizvoda koji ulaze na tržište EU-a.

Opći sustav povlastica plus (OSP+)

Sustav OSP+ poseban je dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje. Njime se uvozne carine EU-a smanjuju na 0 % za ranjive zemlje s niskim i nižim srednjim dohotkom koje provode 27 međunarodnih konvencija koje se odnose na ljudska prava, radnička prava, zaštitu okoliša i dobro upravljanje.

Sve osim oružja (EBA)

Program EBA-e poseban je aranžman za najnerazvijenije zemlje kojim se omogućuje neograničen bescarinski i beskvotni pristup jedinstvenom tržištu EU-a za sve proizvode osim oružja i naoružanja.

Sporazumi o gospodarskom partnerstvu (SGP)

Sporazumi o gospodarskom partnerstvu trgovinski su i razvojni aranžmani između EU-a i afričkih, karipskih i pacifičkih (AKP) zemalja, čiji je cilj olakšati integraciju zemalja AKP-a u svjetsko gospodarstvo postupnom liberalizacijom trgovine i poboljšanom suradnjom povezanom s trgovinom.

Ostali posebni trgovinski dogovori uključuju:

Uredba o pristupu tržištu (MAR)

Uredbom o zlouporabi tržišta omogućuje se bescarinski beskvotni pristup tržištu EU-a za proizvode podrijetlom iz zemalja AKP-a koje nemaju koristi od režima EBA-e i koje su sklopile SGP-ove koji su u postupku ratifikacije.

Europski gospodarski prostor (EGP)

EEA okuplja 27 država članica EU-a i tri države članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) – Island, Lihtenštajn i Norvešku na jedinstvenom tržištu EU-a, jamčeći slobodu kretanja robe, usluga, ljudi i kapitala, kao i jedinstvene povezane politike (tržišno natjecanje, promet, energetika, gospodarska i monetarna suradnja).

Carinske unije

EU je dio triju carinskih unija

Carinske unije omogućuju slobodno kretanje robe između dvaju dijelova carinske unije, usklađivanje vanjskih tarifa, usklađene mjere trgovinske politike, zajedničke norme i uzajamnu pomoć u carinskim pitanjima, kao i suradnju u drugim područjima.

Prekomorske zemlje i područja (PZP)

PZP-ovi nisu dio područja Europske zajednice, ali su ustavno povezani s četirima državama članicama (Danskom, Francuskom i Nizozemskom).Europska zajednica odobrava unilateralne trgovinske povlastice za sve proizvode podrijetlom iz PZP-ova s ciljem promicanja njihova gospodarskog i društvenog razvoja, kao i uspostave bliskih gospodarskih odnosa između njih i Zajednice u cjelini.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice