Muitas savienība

Muitas savienība

Vai eksportējat uz muitas savienību vai importējat no tās? Šajā sadaļā tiks uzsvērtas pasaules muitas savienības un izklāstīta to ietekme uz jūsu tirdzniecību tarifu un muitas procedūru ziņā.

Kas ir muitas savienības?

Muitas savienības ir valstu grupas, kas piemēro vienotu procedūru, noteikumu un tarifu sistēmu visam vai gandrīz visam to importam, eksportam un tranzīta precēm. Parasti valstīm, kas piedalās muitas savienībā, ir kopīga tirdzniecības un konkurences politika.

 

Nodokļus par precēm, kas ievestas no valstīm ārpus muitas savienības, maksā vienu reizi, kad preces pirmo reizi ievestas. Pēc tam nav nekā, kas būtu jāmaksā, un preču brīva aprite muitas savienībā.

Muitas savienībā

Pastāv vienots ārējais tarifs visām precēm un pakalpojumiem, kas importēti jebkurā no tās dalībvalstīm no valstīm, kuras nav muitas savienības dalībvalstis.

Preces tiek brīvi pārvietotas starp divām muitas savienības daļām (vai nu pilnībā ražotas Savienībā, vai laistas brīvā apgrozībā pēc ievešanas no trešām valstīm), nepiemērojot muitas nodokļus pie iekšējām robežām.

Tirdzniecības politika un muitas tiesību akti ir saskaņoti, un valstīm ir kopīgi standarti vairākās jomās, piemēram, intelektuālā īpašuma, konkurences, nodokļu u. c. jomās.

Kas ir muitas savienības pasaulē?

 • Andu kopiena (CAN)
 • Karību valstu kopiena (CARICOM)
 • Centrālamerikas kopējais tirgus (CACM)
 • Austrumāfrikas valstu kopiena (EAC)
 • Centrālāfrikas Ekonomikas un monetārā kopiena (CEMAC)
 • Eirāzijas Muitas savienība (EACU)
 • Eiropas Savienības Muitas savienība (EUCU)
 • ES un Andoras muitas savienība
 • ES un Sanmarīno muitas savienība
 • ES un Tirkijas muitas savienība
 • Persijas līča Sadarbības padome (PLSP)
 • Izraēlas un Palestīnas iestāde
 • Kopējais dienvidu tirgus (MERCOSUR)
 • Dienvidāfrikas Muitas savienība (SACU)
 • Šveice-Lihtenšteina (CH-FL)
 • Rietumāfrikas Ekonomikas un monetārā savienība (WAEMU)
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites