Preču eksporta rokasgrāmata

Vai jūsu uzņēmums plāno eksportēt preces ārpus ES? Šī sadaļa jums palīdz saprast, vai jūsu uzņēmums ir gatavs eksportam, un izklāsta dažādus eksporta procesa posmus.

5 Pasākumi ražojuma eksportēšanai

 
 

Pirms sākt darbību — vai jūsu uzņēmums ir gatavs tirdzniecībai?

Vai plānojat eksportēt produktu pirmo reizi?

Pirms tam pārbaudiet, vai jūsu uzņēmums ir gatavs:

 • Vai jūsu produkts jau ir sekmīgs jūsu iekšzemes tirgū vai citās ES valstīs?
 • Vai jūsu uzņēmums spēj pārdot produktu ārvalstu tirgos ārpus ES? Vai tai ir pietiekami cilvēkresursi, laiks, finanšu un juridiskie resursi?
 • Vai jūsu uzņēmuma vadība ir apņēmusies paplašināt darbību eksporta tirgos ārpus ES?
 • Vai jūsu uzņēmumam ir visaptverošs finanšu/tirdzniecības/uzņēmējdarbības plāns ar skaidri noteiktiem mērķiem, lai atbalstītu eksportu uz tirgiem ārpus ES?
 • Vai jūsu uzņēmumam ir konkrēta stratēģija, kā eksportēt ražojumu uz jūsu eksporta tirgu? Piemēram, jūs varat eksportēt savu preci tieši savam pircējam eksporta tirgū, piemēram, citam uzņēmumam vai patērētājam, vai netieši, nodarbinot trešo personu, piemēram, aģentu vai izplatītāju. Gan tiešo, gan netiešo eksportu var atbalstīt arī e-komercijas platformas.
 • Vai attiecīgā gadījumā ar jūsu produktu saistītais intelektuālais īpašums ir aizsargāts jūsu eksporta tirgū?
 • Vai jūsu uzņēmumam ir spējas un zināšanas, lai pielāgotu savu produktu kultūras preferencēm vai atšķirīgiem tehniskajiem standartiem valstīs ārpus ES?

Pirms turpināties, rūpīgi apsveriet iepriekš minētos jautājumus un apspriediet tos savā uzņēmumā, lai izlemtu, vai esat gatavs tirgoties ar trešām valstīm vai kādi pasākumi jāveic, lai sagatavotos tam.

 

1

Atrast tirgu un pircēju

Lai eksportētu preces ārpus ES, vispirms ir jāidentificē tirgus un jāatrod sava produkta pircējs. Informācija, kas sniegta sadaļā Mans tirdzniecības asistents, palīdzēs jums noteikt jūsu produktam piemērotus tirgus. Tas jums arī palīdzēs noteikt prasības pircējam, piemēram, reģistrācijas vai licencēšanas prasības, lai rīkotos ar konkrētām precēm vai piedalītos konkrētā ekonomikas jomā. Tā kā jūsu pircējs parasti būs importētājs un uzņemsies atbildību par jūsu produkta ievešanu galamērķa valstī un tās tirgū, tā kvalifikācijai attiecībā uz šo lomu ir izšķiroša nozīme.

Šādas iestādes vai uzņēmēji var palīdzēt noteikt eksporta tirgus iespējas un atrast kvalificētus pircējus.

 • Tirdzniecības kameras var jums sniegt informāciju par dažādiem tirgiem un uzņēmējdarbības partneriem, kā arī nosūtīt jūs uz attiecīgiem ziņojumiem.
 • Var palīdzēt ar tirdzniecību saistīti ziņu sniedzēji vai tirdzniecības veicināšanas aģentūras jūsu valstī vai jūsu izvēlētajā eksporta tirgū, kas aptver tirgus analīzi un uzņēmējdarbības iespēju novērtējumu. Šīs iestādes bieži sniedz pētījumus par galvenajām eksporta nozarēm.
 • Konsultācijas var sniegt arī eksporta konsultanti un attiecīgās bankas.

Kā izvēlēties mērķa tirgus?

Izvērtējiet potenciālos eksporta tirgus, lai novērtētu, vai ir pieprasījums pēc jūsu ražojuma, un apsvērtu, vai jūsu produkts būtu konkurētspējīgs eksporta tirgū.

Iepazīstieties ar sava potenciālā mērķtirgus tirdzniecības statistiku.

Importa statistika var parādīt, vai jūsu mērķa valsts jau importē jūsu veida produktus, no kurienes nāk imports un vai tirgū jau ir liels piedāvājums. Zemi skaitļi var liecināt par izdevību, bet arī par tirgus piekļuves šķēršļiem vai pat šķēršļiem, par kuriem varat sazināties ar “Mans tirdzniecības asistents”.

Kā atrast potenciālos pircējus?

Kad esat izvēlējies vienu vai vairākus mērķtirgus, nākamais solis ir apzināt potenciālos tirdzniecības partnerus un uzņēmējdarbības kontaktus.

Partnerus un kontaktinformāciju varat atrast šādā tīmekļa vietnē:

Šādi pasākumi arvien biežāk tiek piedāvāti tiešsaistē, un varētu būt lietderīgi izpētīt attiecīgās iespējas.

Atšķirībā no iekšzemes darījumiem rūpīgi jāpārbauda pircēja kvalifikācija importa darījumam un jūsu produkta faktiskā izmantošana vai tirdzniecība galamērķa valstī.

Varat arī pārbaudīt, vai jums ir atļauts veikt pārdošanu valdībai jūsu potenciālajā eksporta tirgū.

Kas ir publiskais iepirkums?

 

2

Pārbaudiet eksporta nosacījumus ES un importa prasības mērķtirgū

Lai ražojumu eksportētu ārpus ES, jums ir jāatbilst noteiktām pamatprasībām.

Kā jūs varat eksportēt?

Ir dažādi veidi, kā varat eksportēt produktu.

 • Piemēram, jūs varat eksportēt tieši pircējam savā eksporta tirgū. Tas var būt cits uzņēmums vai patērētājs.
 • Alternatīvi, jo īpaši ļoti mazi uzņēmumi, bieži vien eksportē netieši, izmantojot e-komercijas platformas.

 

Kas ir e-komercija?

Kas var eksportēt?

 • Parasti jums jābūt reģistrētam ES kā uzņēmumam vai pastāvīgai darījumdarbības vietai. Tas ietver reģistrēšanos kā PVN maksātāju.
 • Parasti jums jāreģistrējas arī valsts komercreģistrā. Sīkāku informāciju meklējiet vietējā tirdzniecības palātā.
 • Ja esat trešās valsts iedzīvotājs, jums ir vajadzīga darba atļauja, lai veiktu neatkarīgu komercdarbību; turklāt jums ir jāatrod persona, kas veic uzņēmējdarbību ES un vēlas rīkoties jūsu vārdā kā eksportētājs (piemēram, loģistikas pakalpojumu sniedzējs vai muitas aģents).

Kā reģistrēties kā eksportētājam?

Jums kā ES eksportētājam kompetentajā muitas pārvaldē ir jāpiesakās uz tā saukto uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (EORI) numuru.

EORI ir identifikācijas numurs, kas ir derīgs visā ES un kas jums vajadzīgs visām muitas eksporta deklarācijām.

Uzraksts: Šis process var paiet zināms laiks, lai to varētu piemērot krietni ātrāk.

Preferenciālas tirdzniecības nolīgumi:

Ja vēlaties eksportēt uz valsti, uz kuru ES attiecas preferenciālas tirdzniecības nolīgums ar zemākiem tarifiem un uz kuru attiecas zemāki tarifi, jums, iespējams, būs jāpiesakās arī pilnvarota eksportētāja (EA) statusam vai, atkarībā no nolīguma, lai pieteiktos, lai kļūtu par reģistrētu eksportētāju (REX). EA un REX ar jūsu valsts muitas administrācijas starpniecību.

Ja esat pilnvarots, jūs kā reģistrētais eksportētājs varat sagatavot “izcelsmes deklarācijas”, arī pārsniedzot attiecīgajā nolīgumā noteiktos sūtījumu sliekšņus. Šajās deklarācijās vai paziņojumos norādīts, ka eksportējamie produkti atbilst izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti attiecīgajā tirdzniecības nolīgumā.

Iespējamie vienkāršojumi

Ja jūs bieži eksportējat un jums ir zinošs personāls un uzticama muitas procesu organizācija, jūs varat pieteikties vienkāršotām muitas deklarācijām, kā paredzēts Savienības Muitas kodeksā (SMK). Šajā sakarā pieredzējušāki tirgotāji var apsvērt arī atzītā uzņēmēja (AEO) statusu.

Vai jūsu produkta eksports ES ir ierobežots?

Konkrētu preču eksports vai produkta eksports uz konkrētu galamērķa valsti var būt aizliegts vai ierobežots. Jums var būt vajadzīga licence vai atļauja.

 • Pārbaudiet TARIC, lai redzētu, vai jūsu ražojumam ir vajadzīga eksporta licence;
 • Pārbaudiet ES sankciju kartē noteiktos eksporta ierobežojumus.
 • Attiecībā uz dažiem produktiem jūsu dalībvalstī izņēmuma kārtā var būt valsts ierobežojumi, kas jums būtu jāpārbauda savas valsts kompetentajās iestādēs.

Galvenie produktu veidi, kas ir ierobežoti vai aizliegti, ir šādi:

 • daži dzīvi dzīvnieki, gaļa un augi.
 • apdraudētās sugas
 • daži pārtikas produkti
 • bīstamas ķimikālijas
 • zāles un zāles
 • ieroču
 • divējāda lietojuma preces
 • atkritumi
 • kultūras priekšmeti (vērtīgi senlietas un mākslas darbi)
 • viltotas vai pirātiskas preces
 • nepienācīgi raksti, publikācijas un videoieraksti

Attiecībā uz šādiem produktiem pārbaudiet, kādi noteikumi ir piemērojami.

Vai jūsu eksporta tirgū ir kādi ierobežojumi?

Jums arī jānodrošina, ka valstī, uz kuru vēlaties eksportēt, jūsu produktam nepiemēro nekādus aizliegumus vai ierobežojumus, kas aizliedz to ievest valstī vai laist tās tirgū. Lai gan jūsu pircējs parasti uzņemas atbildību par jūsu produkta importu, kā arī izmantošanu vai tirdzniecību, par veiksmīgiem un ilgtspējīgiem darījumiem jums vajadzētu būt informētam par importa aizliegumiem, kā arī importa ierobežojumiem importētājā valstī.

Lai iegūtu visaptverošu aprakstu par ierobežojumiem dažādās galamērķa valstīs, apmeklējiet manu tirdzniecības asistentu.

Turklāt sadaļā “Preces” varat atrast vispārīgus skaidrojumus par dažādiem ierobežojumu veidiem.

Kādi tarifi attiecas uz jūsu produktu?

Iespējams, ka par jūsu produktu būs jāmaksā tarifi, kad to laiž eksporta tirgū. Dažādu galamērķa valstu piemērotos tarifus atradīsiet manā tirdzniecības asistentā.

Tas ir atkarīgs no jūsu piekrišanas un līguma ar pircēju, bet vairumā gadījumu ir ieteicams atstāt importa muitošanu pircējam, kurš pēc tam maksā muitas nodokļus, kā arī nodokļus un papildu nodokļus, kas jāmaksā importēšanas laikā. Ņemiet vērā, ka pēdējā minētā palielinās jūsu produkta cenu jūsu eksporta tirgū. Šīm tā dēvētajām sauszemes izmaksām joprojām vajadzētu būt konkurētspējīgām.

 

Kas ir importa tarifs?

Vai mans uzņēmums var gūt labumu no preferenciālas tirdzniecības nolīguma starp ES un galamērķa valsti?

Ja ES ir noslēgusi preferenciālas tirdzniecības nolīgumu ar galamērķa valsti, jūsu produkta tarifi var tikt samazināti vai pat pilnībā atcelti. Šos muitas nodokļus sauc par preferenciālām tarifa likmēm.

Manā tirdzniecības asistentājūs piemērosiet preferenciālas tarifa likmes, ko piemēro ES izcelsmes produktiem dažādās galamērķa valstīs.

Tomēr šīs preferenciālās tarifu likmes ir atkarīgas no tā, vai jūsu produkts tiek ražots preferenciālās tirdzniecības nolīguma partneru teritorijā un atbilst šā nolīguma izcelsmes noteikumiem.

Tāpēc jums vispirms jāpārbauda, vai pastāv preferenciāla nodokļa likme un tā sauktā preferenciālā starpība starp parasto vislielākās labvēlības tarifa likmi un ES preferenciālo likmi.

Ja tas tā ir un jūs vēlaties iesniegt pierādījumu par preferenciālu izcelsmi, lai varētu piemērot preferenciālo likmi, jums būs jāievēro izcelsmes noteikumi.

Šajā nolūkā jums būs vajadzīgi atbilstoši pierādījumi par noteiktas izcelsmes statusu materiāliem, kas iegūti no trešām personām. Eiropas Savienībā to veic, izmantojot tā sauktās piegādātāja deklarācijas, kas jums būs jāvāc šim nolūkam.

Lai uzzinātu, kādi konkrēti noteikumi ir spēkā attiecībā uz jūsu produktu un galamērķa valsti, varat sazināties ar manu tirdzniecības asistentu.

ES tirdzniecības nolīgumi:

 • nodrošināt stabilāku un paredzamāku noteikumu kopumu jums, kad veicat tirdzniecību ar ārvalstu tirgiem.
 • nodrošināt, ka trešo valstu tiesību akti nediskriminē ES produktus.
 • radīt jaunas un labākas eksporta iespējas jūsu uzņēmumam un atvieglot ieguldījumus ārvalstīs.

Vai uz jūsu ražojumu attiecas kādi tirdzniecības aizsardzības pasākumi?

Jūsu ražojumam var piemērottirdzniecības aizsardzības pasākumus katrā importētājvalstī. Šādi pasākumi var radīt ievērojamas izmaksas, kas jāņem vērā, plānojot jūsu eksportu. Visbūtiskākie ir antidempinga pasākumi, bet var būt arī kompensācijas vai aizsardzības pasākumi. Lai gan saskaņā ar līgumu pircējs parasti rīkosies kā importētājs un segs šādas papildu izmaksas, tas var būt šķērslis veiksmīgiem un ilgtspējīgiem darījumiem.

Saistītie pasākumi, ko attiecīgā gadījumā piemēro konkrēta importētājvalsts, ir atspoguļoti manā tirdzniecības asistentā.

Kādi ir attiecīgie nodokļi un papildu nodevas jūsu eksporta tirgū?

Noskaidrojiet arī, kādi nodokļi un attiecīgā gadījumā papildu nodokļi ir jāmaksā, importējot jūsu produktu. Ar nodokļiem un papildu nodokļiem, kas jāmaksā, importējot dažādās galamērķa valstīs, var iepazīties arī sadaļā Mans tirdzniecības asistents.

Tos parasti sedz pircējs, pildot importētāja pienākumus, taču tie palielinās izkraušanas izmaksas un tādējādi arī jūsu produkta konkurētspēju eksporta tirgū. Attiecībā uz pēdējo apsveriet saskaņošanu ar importētāju.

Veicot pārdošanu tieši patērētājiem, noskaidrojiet, vai jums ir jāreģistrējas savas eksporta tirgus nodokļu iestādēs.

Kādas ir jūsu ražojuma veselības, drošības un tehniskās prasības?

Prasības būs atkarīgas no jūsu eksporta tirgus. Par to ievērošanu parasti atbild jūsu pircējs kā importētājs, kuram tomēr būs vajadzīga jūsu palīdzība, lai pierādītu atbilstību. Tā kā tas ir noteikts līgumā, jums būtu jāuzmanās, lai uzņemtos atbildību tikai par prasībām, ko jūs varat izpildīt, pildot eksportētāja pienākumus. Saskaņošana ar importētāju ir ne tikai ieteicama, bet parasti nepieciešama. Informācija sadaļā Mans tirdzniecības asistentsjums palīdzēs nošķirt objektīvās prasības no pircēja individuālajām interesēm.

Prasības būs atkarīgas no jūsu eksporta tirgus.

Piemērs:

Iespējams, ka jums būs jāuzrāda sertifikāti, kas apliecina, ka jūsu produkts atbilst valsts veselības un drošības prasībām. Tie var atšķirties no ES.

Lielākajai daļai produktu eksporta tirgū ir jāatbilst tehniskajām vai veselības un higiēnas prasībām (bieži sauktām par sanitārajām un fitosanitārajām prasībām). Tiem var būt nepieciešama dažāda veida testēšana un sertifikācija.

Tas bieži attiecas uz tehniskajām prasībām rūpniecības ražojumiem, kā arī uz veselības un higiēnas prasībām attiecībā uz pārtiku un lauksaimniecības produktiem.

Lielākā daļa valstu pieprasa veselības sertifikātus:

 • augi
 • dzīvi dzīvnieki
 • dzīvnieku izcelsmes produkti
 • ģenētiskie materiāli

Piemēram, medicīniskajām ierīcēm parasti ir jāpievieno arī sertifikāts.

Kā sertificēt jūsu produktu?

Sadaļā Mans tirdzniecības asistents Procedūras un formalitātes un attiecīgā gadījumā pēc tam kopā ar klientu noskaidrojiet:

 • Kādas ir sertifikācijas prasības jūsu eksporta tirgū.
 • Kurus sertifikātus pieņem kompetentās iestādes.
 • Vai testēšanu var veikt akreditēta laboratorija vai iestāde ES
 • vai arī sertifikācija jāveic galamērķa valstī.

Kādas ir jūsu produkta iepakojuma un marķēšanas prasības?

Valstīs bieži vien ir sīki izstrādātas prasības attiecībā uz produktu iepakošanu un marķēšanu.

Šīs prasības var būt obligātas vai brīvprātīgas.

 • Obligāti marķējumi un etiķetes uz patēriņa precēm un to iepakojuma parasti ir saistīti ar sabiedrības drošības, veselības un/vai vides apsvērumiem. Tās var sniegt informāciju, piemēram, par sastāvdaļām vai “izlietot līdz” datumu.

Parasti ir dažādas aģentūras, kas atbild par dažādām nozarēm, piemēram, medicīnisko, elektrisko, pārtikas un ķīmisko rūpniecību, un tām visām ir ļoti atšķirīgas prasības.

Lai iegūtu pārskatu par saistītajām prasībām, ko piemēro konkrētā importētājvalsts, ieskatieties sadaļā Mans tirdzniecības asistents Procedūras un formalitātes.

Vai jūsu produktam ir vajadzīga intelektuālā īpašuma aizsardzība?

Ir svarīgi pārbaudīt, kā jūsu produkta intelektuālais īpašums tiek aizsargāts valstī, uz kuru vēlaties eksportēt.

 

 • Pārbaudiet, vai jums ir jāpiesakās jauniem patentiem vai kā jūsu dizainparaugs, autortiesības vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir aizsargāta jūsu eksporta tirgū

Ja ES ir tirdzniecības nolīgums ar valsti, uz kuru vēlaties eksportēt, nolīgums var sniegt papildu aizsardzību.

 

3

Sagatavot pārdošanu un organizēt pārvadājumu

Kā saistības tiek sadalītas starp jums un pircēju?

Kā jau minēts iepriekš, eksporta/importa darījuma pušu atbildība ir noteikta līgumā. Ja vien nav īpašu iemeslu, atbildība par jūsu produkta importu, izmantojamību vai tirdzniecību būtu jāuzņemas pircējam kā importētājam. Tikai pieredzējušiem tirgotājiem būtu jāatkāpjas no šā noteikuma. Atkarībā no importa valsts tiesību aktiem jūs, iespējams, nevarēsiet izpildīt noteiktas prasības tur, lai tās paliktu pircēja ziņā.

Jūs varat izmantot Incoterms®, lai noteiktu pušu līgumsaistības.

Incoterms® noteica pārdevēju un pircēju atbildību par preču piegādi, apdrošināšanu un transportēšanu saskaņā ar pārdošanas līgumiem un noteica, kas ir atbildīgs par muitas eksporta formalitātēm ES un importa formalitātēm galamērķa valstī.

Piemēri:

 • “Brīvs uz kuģa” (FOB): nozīmē, ka eksportētāja vai pārdevēja pienākums ir segt visas vietējās izmaksas:
 • preču transportēšana uz nosūtīšanas ostu
 • iekraušanas izmaksas
 • muitošanas procedūras eksportētājvalstī.

 

Jūsu klients ir atbildīgs par šādām izmaksām:

 • transportēšana no nosūtīšanas ostas un turpmāk
 • apdrošināšanu
 • izkraušana
 • transportēšana no ienākšanas ostas līdz galamērķim.
 • “Izmaksas, apdrošināšana un frakts” (CIF)nozīmē, ka eksportētājs ir atbildīgs par vietējām izmaksām saskaņā ar FOB, pieskaitot:
 • kravas maksas
 • apdrošināšanu

CIF gadījumā eksportētājs ir atbildīgs par visām izmaksām, līdz produkti nonāk galamērķa ostā.

Jāņem vērā, ka Incoterm® EXW nedrīkst mainīt jūsu kā eksportētāja atbildību pret jūsu valsts iestādēm, savukārt DDP rada risku uzņemties atbildību importētājvalstī, ko eksportētājs nevar pildīt.

Kas var jums palīdzēt eksporta un transporta procesā?

Ekspeditors var palīdzēt

 • jūsu preču savākšanas un piegādes organizēšana
 • sarunas par kravu pārvadājumu likmēm ar pārvadātājiem
 • kravas telpu rezervēšana
 • iepakošana
 • apdrošināšanu
 • muitas dokumentu sagatavošana jūsu vārdā

Meklējiet eksporta finansējuma un eksporta atbalsta programmas, ko valdības bieži nodrošina sadarbībā ar bankām vai apdrošināšanas sabiedrībām.

 • Apsvērt eksporta apdrošināšanu, ko piedāvā vai nu privātas personas, vai valsts eksporta un importa finanšu iestādes.

 

4

Sagatavot dokumentus eksporta muitošanai ES

Eksportam sagatavotos dokumentus vismaz daļēji izmanto arī importam galamērķa valstī. Tādējādi to sagatavošanā būtu jāņem vērā attiecīgās prasības, un attiecīgā gadījumā tie būtu jāsaskaņo ar pircēju kā importētāju.

Kādus dokumentus sagatavot muitai?

 

Jums vispirms jāiesniedz elektroniska eksporta deklarācija savas valsts muitas dienestā.

Katrai ES valstij ir sava elektroniskās apstrādes sistēma. Maziem sūtījumiem, kuru vērtība ir mazāka par 1 000 EUR, var pietikt ar mutisku deklarāciju, ko papildina pārvadājuma dokuments vai rēķins.

Eksporta deklarācijā ir sniegta vajadzīgā informācija par pašām precēm un transportu. Tajā ietilpst:

 • preču izcelsme,
 • galamērķa valsts,
 • preču kodi,
 • muitas procedūras kodi un
 • preču vērtība.

Dokumenti, kas jums jāsagatavo, ir šādi:

 • Faktūrrēķins un pārvadājuma dokumenti, kā arī iepakojuma satura saraksts: Visi dokumenti jums jāglabā vismaz trīs gadus, ja tiek veiktas pārbaudes pēc eksporta muitošanas (valsts tiesību akti tirdzniecības un nodokļu jomā bieži paredz ilgākus periodus).
 • PVN un eksporta uzskaite: Ja eksportējat ārpus ES, jūsu produkts ir atbrīvots no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ES neatkarīgi no tā, vai pārdodat uzņēmumam vai individuālam patērētājam, ar nosacījumu, ka jūs veicat eksporta uzskaiti un eksporta apliecinājumu, ko izdevis muitas dienests.
 • Sertifikāti vai licences: var būt vajadzīgi arī tādi eksporta sertifikāti kā fitosanitārie sertifikāti vai eksporta licences.

Kas iesniedz muitas deklarāciju?

Jūs varat pats iesniegt muitas deklarāciju vai to var iesniegt pakalpojumu sniedzējs, kas ir jūsu pārstāvis muitā. Ja izmantojat pārsūtītāju uzņēmumu vai muitas brokeri, tas var rīkoties jūsu vārdā.

Kā uzrādīt eksporta deklarāciju un preces eksportam?

Eksporta procedūrai ir divi posmi:

 • eksporta deklarācijas iesniegšanu un preču uzrādīšanu eksporta muitas iestādē, un
 • preču uzrādīšana un izvešanas deklarācijas galvenā atsauces numura (MRN) norāde izvešanas muitas iestādē, kam seko izlaišana.

 

Eksporta deklarācija tiek iesniegta, izmantojot jūsu muitas dienesta elektronisko sistēmu.

Parasti eksporta deklarācija ir jāiesniedz muitas iestādē, kas atbild par vietu, kur jūsu uzņēmums veic uzņēmējdarbību, vai attiecīgā gadījumā muitas iestādē, kur jūsu preces tiek iepakotas vai iekrautas eksportam no ES.

Ja preču vērtība vienā eksporta sūtījumā nepārsniedz EUR 3000 un uz precēm neattiecas aizliegumi vai ierobežojumi, eksporta deklarāciju var iesniegt izvešanas vietas muitas iestādē.

 

Paturiet prātā, ka eksporta deklarācija ir jāiesniedz pirms faktiskā brīža, kad preces tiks izvestas no ES. Jāatvēl pietiekami daudz laika, lai eksporta muitas iestāde varētu veikt vajadzīgās riska analīzes pirms preču izlaišanas.

Kas notiek pēc jūsu eksporta deklarācijas iesniegšanas?

Ir iespējami trīs gadījumi:

 • Jūsu preces var izlaist eksportam, pamatojoties uz jūsu iesniegto eksporta deklarāciju, vai
 • Jūsu preces var tikt atlasītas dokumentu pārbaudei, un jums var lūgt iesniegt papildu dokumentus, pirms jūsu preces var muitot, vai
 • Jūsu eksports, iespējams, tiks atlasīts dokumentam, kā arī fiziskai pārbaudei.

Attiecībā uz regulārāku eksportu būtu jāapsver vienkāršotas muitas deklarācijas, kā paredzēts Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Sīkāku informāciju skatiet vietnē

https://ec.europa.eu/taxation_customs /vietas/nodokļi/lietas/resursi/ dokumenti/muitas/muitas_kods/ Norādījumi_export_en.pdf

 

5

Sagatavot dokumentus ievešanas muitošanai galamērķa valstī.

Kad jūsu preces nonāk galamērķa valstī, jūsu eksportam tiks piemērotas vietējās importa prasības un procesi. Izmantojiet manu tirdzniecības asistentu, lai noteiktu šīs prasības un spētu tās saskaņot ar pircēju.

Uzraksts:

 • Dažkārt ir iespējama pirmsievešanas apstrāde, kas nozīmē, ka attiecīgos dokumentus varat iesniegt pirms preču ievešanas valstī, uz kuru eksportējat.
 • Jums jāvienojas ar pircēju par to, kādi dokumenti eksportētājam ir jāsagatavo un kuri pircējam, kurš kā importētājs parasti ir atbildīgs par muitošanu un muitas nodokļiem, kā arī nodokļiem un papildu nodevām. Eksportētāja un importētāja lomas un pienākumi ir noteikti līgumā, par kuru šajā sakarā būtu rūpīgi jāvienojas.

Dokumenti, ko kompetentās iestādes galamērķa valstī var pieprasīt

 • Faktūrrēķins (ar īpašām prasībām attiecībā uz tā formu un saturu).
 • Iepakojumu saraksts
 • Importa licences (automātiskas vai neautomātiskas) attiecībā uz dažām precēm.
 • Sertifikāti, kas apliecina jūsu produktu, atbilst obligātajiem produktu noteikumiem, piemēram, veselības aizsardzības un drošības prasībām, marķējumam un iepakojumam.
 • Preferenciālas izcelsmes apliecinājums (t. i., EUR.1, EUR-MED, izcelsmes deklarācija vai paziņojums par izcelsmi), ja starp ES un galamērķa valsti tiek piemērots preferenciālas tirdzniecības nolīgums un jūsu izstrādājumi atbilst attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem.
 • Izcelsmes sertifikāts, kas apliecina jūsu produkta nepreferenciālo izcelsmi:
  • Var būt nepieciešams (nepreferenciālas) izcelsmes sertifikāts, ja ir noteikti importa ierobežojumi (konkrētiem) ražojumiem no konkrētām valstīm, tirdzniecības aizsardzības pasākumu piemērošana vai īpaša importa uzraudzība. Tomēr arī importētājs šim nolūkam var pieprasīt šādu sertifikātu.
  • Izcelsmes sertifikātus parasti izdod jūsu vietējā tirdzniecības palāta. Dažās valstīs šo atbildību var uzticēt arī ministrijām vai muitas iestādēm.

Kur var atrast plašāku informāciju?

 

Jūsu kontrolsaraksts: 5 Pasākumi ražojuma eksportēšanai

Pirms sākat

 • Iepazīstieties ar jautājumu kontrolsarakstu, lai novērtētu jūsu uzņēmuma gatavību eksportam.
 • Apspriediet un izlemjiet, vai jūsu uzņēmums ir gatavs tirdzniecībai ar trešām valstīm vai arī kādi pasākumi jāveic, lai sagatavotos turpmākām tirdzniecības darbībām ārpus ES.

Posms: Atrast tirgu un pircēju

 • Izvēlieties savu jauno eksporta tirgu.
 • Novērtējiet uzņēmējdarbības potenciālu un to, cik konkurētspējīgs ir jūsu produkts.
 • Iekļaut ar eksportu saistītās izmaksas cenu aprēķinos, piemēram, tarifos, transporta izmaksās, aģentu izmaksās utt.
 • Identificēt potenciālos pircējus.
 • Noteikt aģentūru/iestādi/partneri eksporta procesu formalitāšu atbalstam. Piemēram, sagatavot līgumus, noteikt maksāšanas nosacījumus, pārbaudīt pircēja kredītspēju un to, vai importētājvalstī ir kādi naudas pārvedumu ierobežojumi.
 • Rūpīgi definēt un sadalīt atbildību starp pārdevēju/eksportētāju un pircēju/importētāju, lai varētu pieņemt tikai tos pienākumus, kurus patiešām var izpildīt.

Pakāpe. Pārbaudiet eksporta nosacījumus ES un novērtējiet prasības jūsu eksporta tirgū

 • Noteikt juridiskās prasības eksporta uzņēmumam.
 • Iegūstiet uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (EORI) numuru (piesakieties labu laiku iepriekš).
 • Ja ES ir tirdzniecības nolīgums ar valsti, uz kuru vēlaties eksportēt, pārbaudiet parastos un preferenciālos nodokļus, lai noteiktu preferenciālo robežu. Attiecīgā gadījumā novērtējiet, vai jūsu produkts atbilst attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem, un norādiet piemērojamo (preferenciālo) tarifa likmi.
 • Piesakieties atļaujai pilnvarotajam eksportētājam vai reģistrējieties REX sistēmā, ja vēlaties eksportēt uz valsti, ar kuru ES ir noslēgts tirdzniecības nolīgums un vēlaties pieprasīt preferenciālus tarifus.
 • Novērtējiet, vai eksporta ierobežojumi vai aizliegumi ES attiecas uz eksportu uz jūsu mērķa valsti vai jūsu produkta eksportu.
 • Noskaidrojiet, kādus nodokļus un papildu nodevas piemēro jūsu eksporta tirgū.
 • Pārbaudiet, vai uz jūsu produktu neattiecas iespējamie tirdzniecības aizsardzības pasākumi.
 • Pārbaudiet, vai jums ir jāsaņem nodokļu maksātāja numurs, lai pārdotu savu preci eksporta tirgū (ja pārdodat tieši patērētājiem).
 • Norādiet piemērojamās veselības, drošības un tehniskās prasības jūsu eksporta tirgū.
 • Novērtēt sertificēšanas procesu un dokumentāciju, kas vajadzīga galamērķa valstī (tostarp pārbaudīt testus un sertificēšanai vajadzīgās laboratorijas).
 • Pārbaudīt iepakojuma un marķēšanas noteikumus eksporta tirgū.
 • Pārbaudiet, vai jums ir jāaizsargā jūsu preces intelektuālais īpašums eksporta tirgū.

Darbība. Sagatavot pārdošanu un organizēt pārvadājumu

 • Sagatavot un parakstīt līgumu ar pircēju, tostarp vienošanos par to, kas ir atbildīgs par transportēšanas procesa norisi un organizēšanu.
 • Apsvērt eksporta apdrošināšanu
 • Norādiet iestādes, kas var jums palīdzēt organizēt eksporta procesu un iespējamās eksporta atbalsta programmas (ja nepieciešams).

Posms: Sagatavot dokumentus eksporta muitošanai ES

 • Aizpildīt un iesniegt eksporta deklarāciju.
 • Identificē visus papildu dokumentus, kas var būt vajadzīgi, un plāno iespēju, ka muitas dienesti var pieprasīt papildu dokumentāciju vai veikt fiziskas pārbaudes.
 • Uzrāda preces eksportam muitas iestādēs eksportam un izvešanai.

Darbība. Sagatavot dokumentus ievešanas muitošanai galamērķa valstī

 • Saskaņojiet ar pircēju, kādus dokumentus pieprasa galamērķa valsts kompetentās iestādes.

Vienojas ar pircēju par to, kurš ir atbildīgs par to, kuri dokumenti ir jāiesniedz, un kas ir atbildīgs par importa muitošanu un maksā muitas nodokļus, kā arī nodokļus un papildu nodevas. Uzņemas tikai tos pienākumus, kurus jūs spējat pildīt.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites